přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Sun Microsystems spolupracuje s Evropskou unií na výzkumu přístupnosti softwarových technologií

Sun Microsystems spolupracuje s Evropskou unií na výzkumu přístupnosti softwarových technologií

Společnost Sun Microsystems hraje zásadní roli v novém výzkumném programu AEGIS, kterého se účastní na dvě desítky partnerů a jenž se uskutečňuje díky výraznému přispění grantu Evropské komise. Jde o zcela zásadní investici do výzkumu a vývoje bezproblémové přístupnosti budoucích informačních a komunikačních technologií s ohledem (nejen) na hendikepované spoluobčany. Sun v rámci celého projektu zastává mj. funkci hlavního technického manažera.


Program AEGIS představuje investici 12,6 milionu eur, převážně do oblasti open source

V konsorciu nenajdeme pouze pražské zastoupení společnosti Sun Microsystems, ale také České vysoké učení v Praze a další významné firmy a výzkumné instituce z Řecka, Španělska, Velké Británie, Belgie, Německa, Rumunska, Švýcarska, Švédska či Kanady - mezi nimi například America Online UK, Centre for Research and Technology Hellas, Fraunhofer IAO, Research In Motion, University of Cambridge ad. Je vhodné zmínit, že v České republice trvá spolupráce Sunu s FEL ČVUT od roku 2003, již o rok později byla společně založena i první středoevropská laboratoř na výzkum použitelnosti softwaru (Usability Lab). Nedávno zde byla slavnostně zahájena také činnost projektu Center of Excellence.

Proč je důležitý výzkum přístupnosti technologií?

Asi desetina světové populace má nějakou formu znevýhodnění, většina z nich je právě díky svému hendikepu nezaměstnaná zcela, či zaměstnaná pouze na částečný úvazek. Projekt AEGIS představuje významný krok k dosažení bezproblémové přístupnosti moderních technologií v široké škále oblastí - od samotné podpory v rámci softwaru přes IT infrastrukturu až po definování jasných a jednotných standardů. Potřebné prostředky do celkového rozpočtu 12,6 milionu eur přitom poskytla nejen samotná Evropská komise (8,22 milionu eur), ale i ostatní partneři konsorcia. Z pohledu Sunu jsou do projektu - mimo Prahy - významněji zapojena také vývojová centra v Německu, Irsku, Číně a Spojených státech.

"Pro Sun je velkou výzvou, že byl přizván do velkého projektu z oblasti přístupnosti, který má i významnou podporu Evropské komise," říká Pavel Šuk, ředitel Pražského vývojového centra společnosti Sun Microsystems. "Věřím, že právě projekt AEGIS může přenést reálné výsledky výzkumu desítek předních institucí blíže praktickému nasazení - tedy u vývojářů nejen v Evropě, ale i ve světě. Díky open source technologiím je zajištěno, že výstupy budou dostupné všem, kteří o ně v budoucnu projeví zájem."

Sun má s výzkumem v oblasti přístupnosti informačních technologií mnohaleté zkušenosti, především díky neutuchající práci stovek vývojářů v USA i v rámci špičkového vývojového centra v České republice," dodává Jiří Mžourek, senior manažer společnosti Sun Microsystems a předseda sdružení Prague ACM SIGCHI. „Neméně důležitou je naše spolupráce s předními vědeckými a vzdělávacími institucemi, jakou je i ČVUT v Praze. Svědčí o tom i prosincové společné otevření Center of Excellence, v rámci jehož programu Sun uvolní prostředky ve výši pěti milionů korun."

Na startu výzkumu a vývoje

AEGISAEGIS

Projekt AEGIS je plánován na 42 měsíců, zahájení proběhlo již letos v září v Praze. Třemi klíčovými oblastmi jsou otevřené desktopové aplikace, komplexní internetové aplikace (někdy také označované jako Web 2.0) a přístupnost u mobilních zařízení (technologie Java). Srdcem projektu jsou a budou open source technologie, které zajišťují možnost širokého nasazení výsledků výzkumu a vývoje v následné každodenní praxi. Přímé uplatnění tak najdou mj. otevřený operační systém Open Solaris, komplexní balíček kancelářských aplikací OpenOffice.org či pokročilá vývojářská prostředí a platformy Java, JavaFX či NetBeans. „Duší" projektu jsou lidé s nejrůznějšími hendikepy - právě k nim jsou zaměřeny plánované cíle. Některé z organizací, sdružující postižené, jsou i přímou součástí týmu projektu AEGIS.

Pamatováno je však i na samotné vývojáře - čím pro ně bude budování přístupných softwarových aplikací jednodušší, tím více jich posléze nalezneme v rukou uživatelů. To samozřejmě zahrnuje i snahu o maximální dostupnost a jednoduchost výstupů výzkumu.

Autoři projektu věří, že lze dramaticky snížit cenu technologií přístupnosti softwaru s pomocí:

  • přesunu od reverzního inženýrství a uzavřených řešení k plně integrovaným a široce podporovaným architekturám pro oblast přístupnosti,
  • snížení ceny takovýchto softwarových technologií co nejblíže k nule - z hlediska času vývojářů i finanční náročnosti,
  • vybudování široké nabídky open source technologií, které mohou být využívány přímo a po celém světě, bez nutnosti licenčních poplatků.

Domovská stránka projektu AEGIS s dalšími informacemi: www.aegis-project.eu.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz