přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Open source je na více než polovině jednotných kontaktních míst států EU

Open source je na více než polovině jednotných kontaktních míst států EU

Evropská unie

Více než polovina jednotných kontaktních míst veřejné správy států Evropské unie (včetně toho českého) využívá open-source software. Vede webový server Apache, systém Linux a CMS Drupal.


Nařízení Evropské unie přikazuje členským státům, aby provozovaly jednotná kontaktní místa veřejné správy, na kterých by podnikatelé našli všechny potřebné informace pro svoji činnost v daném státě i v jiných zemích EU a přes která by mohli vyřizovat i své úřední záležitosti. Celkem existuje 31 takových míst, kromě všech členských zemí je provozují také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Z celkového počtu nejméně 17 míst používá software s otevřenými zdrojovými kódy. Nejčastěji jde o webový server Apache (v některých případech hraje tuto úlohu nginx), dále o operační systém GNU/Linux a různé systémy správy obsahu (zejména Drupal, používá se ale i Joomla, WordPress a TYPO3). Přehled vychází pouze z informací získaných z odpovědích serverů na HTTP požadavky a z analýzy obsahu dat – je tedy možné, že skutečná množina je ještě větší a informace jsou pouze skrývány.

České kontaktní místo BusinessInfo, provozované agenturou CzechTrade pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, využívá pro svůj provoz Red Hat Enterprise Linux a Apache 2.2.15.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz