přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Autorské právo pro běžné uživatele (3): zákonné výjimky

Autorské právo pro běžné uživatele (3): zákonné výjimky

paragraf100.png

Běžně je pro užití díla potřeba souhlas autora. Jsou ale případy, kdy to neplatí – kdy lze užít dílo na základě zákonné výjimky. Podívejme se na případy, kdy tomu tak je.


Je třeba souhlas autora, ale…

Po přečtení minulého dílu seriálu už každý ví, že právo užít dílo má autor a potom také ten, komu k tomu autor udělil oprávnění. Jsou ovšem případy, kdy k užití díla souhlas autora potřeba není. Dá se to rozdělit do dvou kategorií:

  1. Dílo lze určitým způsobem užít, pokud to autor nezakázal.
  2. Dílo lze určitým způsobem užít bez ohledu na vůli autora.

Podívejme se nyní podrobněji na různé případy zákonných výjimek z běžné ochrany.

Užití pro osobní potřebu

Toto zná snad každý. V České republice platí, že užití některých děl pro osobní potřebu se nepovažuje za užití díla v pravém slova smyslu. Není pro něj tedy potřeba získat souhlas autora. Výjimka se netýká softwaru, databází, rozmnožování či napodobování architektonických děl stavbou a také pořízení audiovizuálního záznamu při jeho přenosu nebo provozování ze záznamu.

Co to znamená? Můžete si v rámci této výjimky pro vlastní (osobní) potřebu pouštět hudbu, video, prohlížet fotografie, číst texty atd., můžete si je pro svoji potřebu kopírovat, nahrávat, archivovat apod. Naopak si nemůžete postavit kopii domu, který se vám líbí, nemůžete užívat programy či databáze, nemůžete si v kině natočit promítaný film. Pokud si pro svoji potřebu rozmnožíte nebo napodobíte výtvarné dílo, je potřeba ho jako rozmnoženinu/napodobeninu označit.

Samostatnou oblastí je rozmnožování na papír nebo obdobné médium. Tam se výjimka týká i vnitřní potřeby právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a kopírování může provést i někdo další (kopírovací služba). Ovšem pozor – nelze takto rozmnožovat notový záznam!

V některých státech tato výjimka neplatí nebo je výrazně užší. Je potřeba na to pamatovat například při návštěvách cizích států nebo při poskytování služeb do těchto států.

Citace

Bez citační výjimky by prakticky nebyla možná vědecká a novinářská práce. Bez souhlasu autora lze z díla citovat, tedy použít část díla (pro účely kritiky, recenze, vědecké a odborné práce i drobné celé dílo) v jiném díle. Obdobně lze dílo (i celé) užít i při vyučování pro ilustrační účely a pro vědecký výzkum. Vždy je však potřeba uvést autora (pokud to lze) a zdroj citace.Zpravodajská licence

S citací úzce souvisí zpravodajská licence. Dílo lze bez souhlasu autora užít pro zpravodajství o aktuálních událostech, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu (což je samozřejmě velmi vágní definice, ale těžko lze všechny myslitelné případy definovat nějak přesně).

V rámci zpravodajské licence lze přebírat i díla již uveřejněná v jiných sdělovacích prostředcích, případně jejich překlady. Pozor ale, že toto je právě ten případ, kdy může být takové převzetí zapovězeno. A jak si můžete všimnout, většina novin, časopisů (včetně internetových) a dalších médií takový zákaz uvádí, takže z nich přebírat nelze.

Úřední licence

Pokud by neexistovala úřední licence, výrazně by to komplikovalo například jednání před soudem. Právě v soudním nebo správním řízení či pro jiný úřední účel lze užít dílo bez souhlasu autora, a to v „odůvodněné míře“ (tady je to něco podobného jako u zpravodajské licence – lze třeba přehrát skladbu potřebnou pro daný účel, ale už ne zbývající skladby na albu).

Podobně lze užít politický projev nebo úryvky veřejné přednášky (u těch úryvků se to zde kryje s citačním právem). Není bez zajímavosti, že politické projevy dříve vůbec nebyly řazeny mezi autorská díla, ale dnes požívají podstatnou část autorské ochrany.

Svoboda panoramatu

Nedávno byla tzv. svoboda panoramatu předmětem intenzivní diskuse, v souvislosti s návrhem, který by tuto svobodu na úrovni celé Evropské unie omezil. V současnosti u nás platí, že kdo zaznamená nebo nějakým způsobem vyjádří (fotograficky, kresbou, filmem apod.) veřejně umístěné dílo, nepotřebuje souhlas autora.

Lze si tak například pořídit snímek sochy na náměstí nebo domu na ulici. Na sochu v soukromé zahradě se to ale nevztahuje a diskutabilní je i situace u některých budov. Co ale nelze, je opět vyjádření architektonického díla stavbou a dokonce ani vytvoření trojrozměrné rozmnoženiny (na vytvoření modelu vaší oblíbené moderní stavby tedy zapomeňte).

Opět je potřeba – pokud to jde – uvést autora, název díla a umístění.

Propagace výstavy a prodeje

Tato výjimka je podobné zpravodajské licenci. Pro účely propagace výstavy a prodeje uměleckých děl (originálů či rozmnoženin) lze díla užít v nezbytném rozsahu. Stejně tak lze dále užít i takto vzniklý katalog vystavených děl. Není tedy potřeba získávat souhlas autora, pokud se například pro výstavu jeho děl připravuje plakát nebo již zmíněný katalog.

Další výjimky

Příště se podíváme na další výjimky specifikované zákonem, například pro dočasné rozmnoženiny, knihovny nebo zdravotně postižené.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »