přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Autorské právo pro běžné uživatele (4): dočasné rozmnoženiny, výjimky pro knihovny a zdravotně postižené

Autorské právo pro běžné uživatele (4): dočasné rozmnoženiny, výjimky pro knihovny a zdravotně postižené

paragraf100.png

Minulý díl seriálu byl věnován různým výjimkám z běžných principů autorského práva. Dnes se podíváme na další speciální případy, například dočasné rozmnoženiny nebo výjimky pro knihovny.


Dočasné rozmnoženiny

Zákon poskytuje automatickou licenci pro určité případy tvorby dočasných rozmnoženin díla. Konkrétně tehdy, pokud je třeba umožnit oprávněné užití díla nebo jeho přenos počítačovou nebo podobnou sítí (uskutečněnou prostředníkem) a dále také pro záznam rozhlasového či televizního vysílání pro účely vysílatele (pokud autor udělil k samotnému vysílání souhlas).

Co to v praxi znamená? Je v pořádku zkopírovat například hudbu, video nebo program, pokud je to potřeba pro oprávněné užití (ať už k osobním účelům či nikoliv) – například si je přenést na jiné médium, jiné místo na disku v počítači, do jiného zařízení. To je ten první případ.

Druhým případem jsou různé proxy servery, webové cache, obsahové sítě (CDN), e-mail, služby pro posílání souborů apod. – zkrátka služby, které přenášená data dočasně ukládají. Bez takto koncipované výjimky by těžko mohly fungovat. A konečně třetí případ je velmi podobný tomu prvnímu, záznam vysílání však nemusí být nezbytnou součástí procesu.

Knihovní licence

Knihovny a další podobná zařízení příliš nepasují do běžného režimu autorského zákona. Provádějí totiž řadu činností, které bez souhlasu autora standardně nejsou možné. Proto existuje celá sada výjimek, které tyto případy řeší.

Výjimky se netýkají jen knihoven, ale také archivů, muzeí, galerií, škol všech úrovní a jiných nevýdělečných školských a vzdělávacích zařízení.

V první řadě lze originály a rozmnoženiny vydaných děl (nejen knih!) půjčovat jak na místě (prezenčně), tak i mimo prostor subjektu (absenčně). Ovšem zvuková a audiovizuální díla lze půjčovat jen prezenčně a subjekt musí zabránit pořízení rozmnoženiny. Půjčovat lze prezenčně také originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních a dalších prací pro studium nebo výzkum (pokud to autor výslovně nezakázal).

Pro absenční půjčování děl je ve většině případů povinnost platit poplatky kolektivním správcům. Na ně v tomto seriálu přijde řada později. Zatím si můžete přečíst starší sérii článků Kolektivní správa autorských práv.

Dále může oprávněný subjekt zhotovit rozmnoženinu pro své archivní a konzervační potřeby a dále rozmnoženinu nahrazující poškozenou nebo ztracenou rozmnoženinu (a tu lze pak také půjčovat). Může i zpřístupnit dílo (případně pro to i zhotovit rozmnoženinu) ze svých sbírek pomocí technických zařízení pro studium nebo výzkum, přičemž musí opět zabránit pořízení rozmnoženiny.

Co si pod takovým zpřístupněním díla představit? Muzeum má třeba ve sbírce sochu, tu trojrozměrně nasnímá a prostřednictvím speciálních brýlí umožní její prohlížení.

Poslední „knihovnickou“ výjimku lze stručně vyjádřit jako právo tvorby katalogu sbírek. Při tvorbě katalogu lze použít rozmnoženinu díla. Katalog lze zpřístupnit veřejnosti, pokud se zamezí zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla využitelné pro obchodní účely.

Licence pro zdravotně postižené

Zákon definuje výjimky také pro některé případy týkající se zdravotně postižených. Lze nekomerčně zhotovovat, rozšiřovat, sdělovat a půjčovat rozmnoženiny vydaných děl (v případě půjčování se to týká i originálů) pro zdravotně postižené v rozsahu jejich postižení. V případě postižení zraku lze zvukovou složku audiovizuálního díla takto doplnit o slovní vyjádření složky obrazové.

Lze tedy například pro zrakově postižené načíst knihu do zvukové podoby, navyprávět filmový děj či vyjádřit knihu v Braillově písmu (nebo ji třeba nazvětšovat), pro sluchově postižené vytvořit titulky podle mluveného slova apod. Ve všech případech ale platí, že to nelze dělat komerčně.

Osiřelá díla a zbývající výjimky

Naposledy se k výjimkám vrátíme příště. Hlavním tématem budou tzv. osiřelá díla (autor není znám nebo ho není možné nalézt), což je zajímavá věc, která je v českém právu relativní novinkou – není tu s námi ještě ani dva roky.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Počítač Spaceborne Computer-2 od Hewlett Packard Enterprise pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

SpacebornSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.

Pokračování ...


TNS

Public Relations

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Pavel Fric

Pavel Fric, 03. February

MuseScore

Verze notačního editoru 3.6 s důrazem na notosazbu


Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Všechny blogy »

Sophos