přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Ekonomický a účetní software pro Linux 2

Ekonomický a účetní software pro Linux 2

Je tomu už skoro rok, co jsme se na stránkách tohoto časopisu setkali s tímto tématem poprvé. Vzhledem k vašim ohlasům a skutečnosti, že se na tomto poli přece jen něco nového událo, přicházíme s pokračováním v podobě upraveného přehledu aktuálních informačních systémů pro Linux.


Konto

Konto slouží ke zpracování ekonomických agend a informačního systému firmy na základě podvojného účetnictví v prostředí DOSu. K ukládání informací používá databázi FOX Pro. Možná se podivujete, proč jej zmiňuji zde, ve výčtu linuxových aplikací. Mám k tomu hned dva dobré důvody:

Zaprvé se jej podařilo úspěšně rozběhat (včetně češtiny a tisku) v emulaci pod Dosemu s Freedosem.

Za druhé autor programu se rozhodl jej uvolnit pod licencí GNU GPL, takže bude možné jej přepsat pro Linux nativně.

Konto používají menší i střední firmy jak v podnikatelském sektoru, tak i příspěvkové a rozpočtové organizace. Řeší i problematiku firem ověřovaných auditorem. Ačkoli od roku 1997 existuje nástupce pro MS Windows, tak dosud aktualizovanou DOSovou verzi stále používá cca 200 firem. O vývoj, distribuci a služby související s Kontem se již od roku 1992 stará firma Softapp, s.r.o.

Obrázek: Konto – Plocha aplikace

Obrázek:Konto – Sestavená rozvaha

Programové vybavení může být používáno na samostatném počítači, jako forma multilicence pro účetní firmu, na více počítačích s propojením pomocí disket či v počítačové síti. Nová funkcionalita a aktualizace v souvislosti se změnou legislativy jsou zajišťovány pravidelným zasíláním nových verzí. Firma nabízí také školení, servis a hotline. Cena základního modulu byla 8900,- Kč, další moduly stály od 2 do 8 tisíc Kč.

Ovládání programu je jednoduché a přehledné. Celý systém je řešen stavebnicově. Současně se však údaje promítají do všech modulů systému. Po každém zápisu se daná informace promítá do všech příslušných souborů, dokladů a sestav, takže je vždy k dispozici aktuální stav. Zjištění jakýchkoliv informací či vyhotovení sestav není vázáno na provedení účetní uzávěrky.

Konto je samozřejmě plně počeštěné a přizpůsobené českému prostředí, jak z hlediska legislativy tak i účetních zvyklostí. Má k dispozici více než 300 předdefinovaných výstupních sestav. Jeho velkou výhodou je značná flexibilnost a parametrizovatelnost. Položky v číselnících mají mnoho volitelných polí, které pak lze využívat pro filtrování výstupů. Z bohaté nabídky jednotlivých agend vybírám:

 • výkazy - hlavní kniha, daňové výkazy, saldokonto, cash flow, poměrové ukazatele, inventarizace, …;
 • faktury - faktury přijaté a vydané (včetně zálohových), stálé platby, kniha jízd (včetně evidence vozidel), evidence pošty a cenin, objednávky, …;
 • banky a pokladny - vkládání dokladů (u bank i elektronicky), pokladní kniha, likvidace pokladních dokladů, tisk pokladních dokladů, …;
 • majetek - evidence (dlouhodobý i drobný), odpisy, nájmy, inventární místa, daňová i účetní evidence, …;
 • sklad - příjemky, výdejky, prodej, zůstatky, meziskladový převod, statistiky, kompletace výrobků, kursovní lístek, ...

Abyste se v bohaté nabídce funkcí neztratili, máte k dispozici neustále nápovědu. Výrobce dodává také přehlednou dokumentaci (cca 200 stran). Na přípravě linuxové verze bude spolupracovat Liberix, o.p.s. Případné dotazy na toto téma proto prosím směřujte právě na Liberix.

OBIS4SQL

Modulární informační systém české společnosti EPOS Pro, s.r.o. Najdeme v něm účetnictví se všemi běžnými agendami, personalistikou, ale bez mezd. Systém nabízí hodně funkcí užitečných pro průmyslové firmy. Reference ovšem svědčí o tom, že je použitelný i v jiných odvětvích.

Obrázek: OBIS4SQL – Plocha aplikace

Obrázek: OBIS4SQL – Účetní deník

Jak název tohoto třívrstvého řešení napovídá, má cosi společného s databázemi SQL. Skutečně - služby databázového serveru mu poskytuje svobodný multiplatformní Firebird. Příznivce svobodného softwaru jistě potěší schopnost exportovat sestavy do formátu OpenOffice.org a XML (lze si vybrat při tisku).

Aplikační server a klient jsou dostupné jak pro Linux, tak pro MS Windows. Aplikace je naprogramována v systému Delphi/Kylix s využitím knihoven Qt a ovládáním, na které si lze rychle zvyknout. Jednotlivé agendy otevírá do samostatných oken. Editaci záznamů lze provádět přímo v tabulce nebo v polích zobrazených přehledně pod ní.

Dobře spolupracuje s prostředím KDE včetně systémové schránky apod. Jednotlivé sestavy lze různě filtrovat, třídit a prohledávat. Téměř všechna pole ve formulářích mají vazbu na příslušný číselník. Lze provádět hromadné změny v datech, export a import textových souborů (CSV) a spoustu dalších příjemných operací. Vybereme krátce z nabídky agend:

 • prostředky: docházka, pracovní výkaz, kniha jízd, …;
 • fakturace: seznam dokladů, položky, přehled úhrad, hlášení DPH, …;
 • sklady: příjemky a výdejky, objednávky, rezervace, mezisklady, …;
 • rozpočty, ceníky a kalkulace;
 • adresář firem a logistika;
 • plánování zakázek a marketingové analýzy;
 • výkazy: rozvaha, výsledovka, obratová předvaha, ...

K dispozici je také rozsáhlá vestavěná nápověda a kvalitní dokumentace vytvořená v TeXu. Výrobce zajišťuje komplexní servis, včetně školení. Cena instalace OBIS4SQL se pohybuje v řádu jednotek či spíše desítek tisíc Kč. Více informací najdete na http://www.epos.cz/obis4, kde si také můžete zdarma objednat demo CD s plnou instalací, avšak časově omezenou licencí.

SQL-Ledger

Zajímavý mezinárodní projekt. Obsahuje funkční účetnictví s některými dalšími prvky informačního systému. Vedle standardních účetních knih, fakturace (včetně DPH) a práce s cizími měnami můžeme v SQL-Ledger najít i evidenci majetku, část personalistiky (docházka), nákupy a prodeje (včetně objednávek), kontakty a další.

Celý projekt je šířen pod svobodnou licencí GNU GPL. Serverovou část tvoří (jak již název napovídá) SQL server, přičemž je možné si vybrat PostgreSQL, Oracle nebo DB2. Klientská aplikace je psaná v Perlu a má podobu webového rozhraní. Testována byla na grafických i textových prohlížečích v různých systémech (Linux, MS Windows, Mac OS, BSD, ...)

Program je z větší části počeštěn a pracuje se na překladu do dalších více než deseti jazyků. Zajímavostí je schopnost fungování na handheldech. Další podrobnosti o celém projektu najdete na jeho domovské stránce http://www.sql-ledger.org.

Tiny ERP

Kompletní ERP systém s prvky CRM, který je k dispozici pod svobodnou licencí. Zvládá zásobovací řetězce, marketingové kampaně, řízení prodejů (objednávky, fakturace, ...), skladové hospodářství, logistiku, řízení lidských zdrojů a další. Aktuální stabilní verze má číslo 3.3.0.

Tiny ERP se rozšiřuje především v zahraničí. S využitím placené podpory od autorské firmy Tiny sprl z Belgie si našel cesty k praktickému nasazení např. v obchodních řetězcích (mj. specializovaná knihkupectví) a provozech zaměřených na poskytování služeb.

Obrázek:Tiny ERP – Plocha aplikace

Mezi výhody Tiny ERP se uvádí jednoduchost ovládání, customizace i vývoje. Dále je to výběr dostupných modulů, flexibilita, výstup do PDF a HTML a další. Tiny ERP je multiplatformní. Serverovou i klientskou část lze provozovat jak v Linuxu tak v MS Windows. K dispozici jsou balíčky pro Debian a Fedoru. Klient existuje také na Mac OS.

Vedle aplikačního serveru je třeba mít ještě server databázový, kterým byl pro potřeby Tiny ERP zvolen svobodný PostgreSQL. Důležitým faktorem praktického nasazení je samozřejmě lokalizace. Ta česká je zatím ve stádiu příprav. Další podrobnosti lze dohledat na http://www.tinyerp.com.

Účetnictví on-line

Velmi zajímavý projekt stejnojmenné pražské účetní firmy. Ta se, jak již název napovídá, rozhodla nabízet své služby po internetu. Zákazníci si pronajmou jejich proprietární software (tedy klientské aplikace), pomocí nějž vkládají své účetní záznamy do centrální databáze (tj. na server).

Obrázek: Účetnictví on-line – Přijaté faktury

Obrázek:Účetnictví on-line – Finanční předpisy

Zajímavostí z hlediska tohoto článku je především to, že onen klientský software existuje pro více operačních systémů - Linux, Mac OS X, MS Windows. Program dále umožňuje propojení s jinými systémy prostřednictvím aplikačního rozhraní XML-RPC. Oproti klasickému zpracování účetnictví externí firmou, kdy se data přepisují ručně, zde tedy dochází u větších objemů dat k významné úspoře zdrojů.

Systém obsahuje mj. tyto části:

 • fakturace - objednávky, dodávky, ceníky, závazky, pohledávky, …;
 • zásoby - sklad, výroba, výrobky, spotřeba, manka a škody, …;
 • výkazy - DPH, rozvrh, rozvaha, výsledovka, stav a pohyby účtů, pokladní kniha, ...

Plánuje se implementace majetku. Chybí zatím také např. kniha jízd. Cena je konstruována jako měsíční poplatek za službu včetně pronájmu softwaru. Stanovuje se individuálně na základě webového dotazníku na stránkách http://www.ucetnictvi-on-line.cz. Částky pro malé firmy se pohybují od 1000,- Kč/měsíc.

EPN Anyware

Jde o modulární, komerční CRM systém založený na PHP, JavaScriptu a Javě. Server běží na Linuxu, databází je MySQL a klientem webový prohlížeč. Samotný software i služby k němu zajišťuje firma Enter-Prise.net, s.r.o. (http://www.enter-prise.net). Ceny se pohybují v desítkách tisíc Kč. Více podrobností najdete v článku od Lubomíra Čevely na následujících stranách.

LiveAccounting

Komerční aplikace určená pro vedení podvojného účetnictví s prvky ERP. Dvouvrstvá architektura s MySQL databázovým serverem a webovým rozhraním na straně klienta. K dispozici je evidence obchodních partnerů, výstupy v grafech, evidence zaměstnanců, majetek, elektronický obchod a další. Pracuje se na překladu do češtiny. Domovská stránka má adresu http://www.liveaccounting.com.

The BEE Project

Jde o velký a přitom svobodný (GNU GPL) projekt zaměřený na podporu implementace business intelligence ve středních firmách. Architektura řešení je založena na metodologii ROLAP. ROLAP server (MySQL, Oracle, PostgreSQL) zpřístupňuje své služby přes aplikační rozhraní SOAP pro potenciálně širokou škálu klientských aplikací, zpravidla přes web (XML, HTML, CSS a JavaScript).

Z vlastností jmenujme přímý export reportů do kancelářských aplikací, efektivní provádění analýzy vícerozměrných dat, WYSIWYG definování stylu zobrazení či lokalizace uživatelského rozhraní do češtiny. Další výhodou je profesionální technická podpora, kterou pro ČR zajišťuje brněnská firma Insight Strategy, a.s. Domovská stránka projektu má adresu http://sourceforge.net/projects/bee.

Tento článek neměl ambice být vyčerpávajícím přehledem všech možností. Pokud se o nějakém zajímavém řešení dozvíte, dejte mi vědět. Věřím, že v dalším pokračování (třeba zase za rok) budu moci přinést nějaké převratné novinky.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Ekonomický a účetní software pro Linux 2
Lukáš Rejnart 15. 06. 2007, 19:54:12
Odpovědět  Odkaz 
Docela bych uvítal i SW pro pouhou fakturaci, pokud někdo o něčem víte, napište prosím. Díky
Lukáš Rejnart

rejnart.litecomp@jabber.cz
Re:Ekonomický a účetní software pro Linux 2
kezned 28. 12. 2007, 13:01:23
Odpovědět  Odkaz 
Na pouhou fakturaci staci treba multiplatformni Fakturace Koala, bezi v Jave, na openSUSE 10.3 v jave 1.6.0_03 jde vse bez problemu ( problemy byli se zadavanim cisel na mem notebooku s javou v1.4.2 i 1.5 - nesli psat cisla 1-7 v zadne java aplikaci ). Ke stazeni z www.kodl.biz a do konce unora je zdarma, pak uvadi cenu v radech tusim nekolika stokorun, presne nevim.
jednoduche uctovnictvo 2
Jan 1. 10. 2007, 12:53:48
Odpovědět  Odkaz 
Je tu aj nejake jednoduche uctovnictvo?
Re:jednoduche uctovnictvo 2
Lukáš Rejnart 17. 01. 2008, 18:57:31
Odpovědět  Odkaz 
Nevím jak na slovensku, ale jednoduché účetnictví je dnes daňová evidence, viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A1_evidence
http://www.jakpodnikat.cz/danova-evidence.php
Ekonomický a účetní software pro Linux
Martin 5. 02. 2008, 08:39:06
Odpovědět  Odkaz 
Vcelku fajn sa mi javi Jednoduche uctovnictvo Fantozzi ktore chodi aj pod Linuxom.
www.kamar.sk\s_fantoz.html

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Bohdan Milar

(*1976) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v obecně prospěšné společnosti Brailcom. Unixové systémy používá od roku 1997. Má rád Bash, FreeMiNT a LaTeX.Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »