přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn

Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn

nehalem.jpg

Na českém trhu se servery se objevil nový hráč: německá společnost Thomas-Krenn.AG. Nabízí poměrně širokou škálu serverů, virtualizačních systémů, storage řešení a dalšího hardwaru i softwaru. Hardwarovou konfiguraci serverů si lze před nákupem zvolit pomocí konfigurátoru v internetovém obchodě, a to buď ze všech dostupných komponent, anebo z těch, které jsou certifikovány pro požadovaný operační systém.


Pro každého, kdo uvažuje o nákupu serveru, je však důležité, jaký výkon servery poskytují, za jakou pořizovací cenu a v neposlední řadě i s jakou spotřebou energie. V následujících odstavcích se můžete dočíst, jak dopadl jeden ze serverů Thomas-Krenn.AG ve všestranném testu.

Server Silent Nehalem Server Silent Nehalem

K testu byl vybrán Tower Server Intel Single-CPU SR108 Silent Nehalem s procesorem Intel Xeon 4-Core X3440 2,53 GHz, operační pamětí 8 GB DDR3 (2 x 4 GB, Registered ECC), čtveřicí disků Western Digital Raid Edition III (320 GB, SATA II) zapojených jako RAID 1+0 prostřednictvím řadiče 3Ware 9690SA (s BBU modulem), to vše na desce Supemicro X8SIL-F se dvěma síťovými rozhraními (1 Gb/s) a integrovaným modulem pro vzdálenou správu (IPMI). Server je napájen zdrojem Fortron 600 W s certifikací 80 PLUS a chladí ho sada tichých ventilátorů (Silent Kit). Na server byl předinstalován operační systém GNU/Linux, konkrétně v podobě distribuce Debian Lenny se speciální verzí jádra (obsahující potřebné ovladače).

Základní cena testovaného serveru v srpnu 2010 byla 649 eur, v testované konfiguraci potom 2007 eur. Na konkrétní cenu má zásadní vliv množství osazené paměti (rozdíl mezi 1 GB a 8 GB je přes 300 eur) a hlavně instalace řadiče pro RAID (téměř 440 eur; komu stačí obyčejný disk nebo použije software RAID, může velmi významně ušetřit).

Server na první pohled

Dodané balení obsahuje samozřejmě server, dále pak složku s brožurami a informačními letáky, CD-ROM s ovladači k základní desce (pro Windows a Linux) a sadu montážních dílů (kabely, redukce, šrouby atd.) pro možnost pozdějšího rozšiřování výbavy serveru.

Server samotný váží přibližně 33 kg, což je s ohledem na výbavu poměrně dost. Bez otevření skříně nelze zjistit, kde se skrývá podstata této hmotnosti, nicméně již z toho, co je vidět zvenčí, lze usuzovat na velmi robustní konstrukci s řadou výztuh a s dostatečnou tloušťkou použitého plechu. Manipulace se serverem je tedy poněkud obtížnější, na druhou stranu dává konstrukce serveru dobré šance na absenci nežádoucích zvukových projevů (velmi rozšířených u strojů z „papírového plechu“) a i při méně opatrné manipulaci se serverem se není třeba obávat poškození důležitých komponent.

Otevřená dvířka Otevřená dvířka

Metodika výkonnostních testů

Pro maximální vypovídací hodnotu testů je třeba použít přesně definovanou metodiku, která umožňuje jejich reprodukovatelnost a možnost srovnávání se stejnými testy prováděnými na jiných strojích. V tomto případě obecně platí, že každý test byl proveden vždy třikrát a výsledné hodnoty jsou aritmetickým průměrem oněch tří měření. Kromě explicitně zmíněných případů navíc ostrým testům předcházelo vždy jedno spuštění „nasucho“ (bez využití výsledků měření), aby se co nejvíce omezily vnější vlivy, například vliv načítání testu z disku.

Veškeré testy probíhaly s aktivním HyperThreadingem, proto se procesor tvářil, jako by měl osm jader. Ve skutečnosti šlo samozřejmě o čtyři fyzická jádra rozdělená virtuálně na dvě poloviny.

Optimální ze srovnávacího hlediska by byly například benchmarky SPEC nebo TPC, kde existuje rozsáhlá výsledková základna a lze tedy velmi snadn

o porovnávat různé servery. Ovšem cena licencí k těmto benchmarkům je vysoká (každý test se pohybuje řádově na úrovni ceny testovaného serveru), proto je třeba si vystačit si s jinými testy.

OpenSSL speed test

Tento test zjišťuje výpočetní výkon pro kryptografické algoritmy a je standardní součástí sady nástrojů OpenSSL, proto umožňuje snadnou reprodukovatelnost prakticky kdekoliv. Spočívá ve spuštění openssl speed. Ohledně porovnávání výsledků mezi testovanými stroji je určitý problém v tom, že mezi některými verzemi knihovny OpenSSL došlo k modifikaci (zrychlení) některých kryptografických funkcí a srovnání je tedy korektně možné jen za předpokladu použití stejné verze knihovny.

Není nutné testovat všechny algoritmy. Stačí zvolit některé z nich - typicky ty, které se v praxi často používají. Takovými jsou například algoritmy MD5, SHA256 a AES-256 CBC. Program měří pro dané algoritmy rychlost opakovaného zpracování dat různých velikostí (od 16 do 8192 B). Tato tabulka zachycuje naměřené hodnoty (jsou uvedeny v MB/s):

16 B

64 B

256 B

1024 B

8192 B

MD5

33,9

107,8

261,4

405,2

484,2

SHA256

20,2

47,6

82,3

101,4

108,6

AES-256 CBC

98,4

103,8

105,1

105,5

105,5

Pro účely srovnávání je třeba vzít v úvahu, že tento test zatíží jen jediné procesorové jádro. Zajímavý proto bude i test, kdy se toto měření spustí na všech jádrech. Dojde tedy k vytížení celého systému a projeví se i vliv přístupu ke sdíleným prostředkům. Hodnoty jsou aritmetickým průměrem procesů běžících na všech procesorových jádrech.

16 B

64 B

256 B

1024 B

8192 B

MD5

17,6

59,5

160,9

280,7

356,4

SHA256

10,4

22,9

38,8

46,9

49,9

AES-256 CBC

51,1

54,2

54,9

55,1

55,2

Výsledky z obou tabulek jsou pro větší názornost zobrazeny v následujícím grafu. Jak z tabulek, tak z grafu je vidět závislost výkonu na velikosti bloku dat a také to, jak klesne rychlost algoritmů na jednom jádře, když se zatíží všechna jádra. V zásadě klesá tato rychlost na polovinu, výjimkou je pouze algoritmus MD5, u něhož se s rostoucí velikostí bloku poměr zlepšuje.

OpenSSL speed test OpenSSL speed test

Zajímavé je porovnání s jinými stroji. Následující tabulka a graf ukazují hodnoty pro algoritmus AES-256 CRC - byť ne pro konkrétní servery, ale alespoň pro konkrétní procesory.

16 B

64 B

256 B

1024 B

8192 B

Testovaný server

98,4

103,8

105,1

105,5

105,5

Athlon 64 X2 2,2 GHz

76,1

78,8

80,6

81,1

81,2

Pentium 4 2,66 GHz

40,3

67,5

82

85,7

88,4

Xeon 5160 3 GHz

117,4

122,8

122,9

123,5

123,4

OpenSSL speed test, srovnání OpenSSL speed test, srovnání

Zpracování HTTP požadavků

Velmi častým úkolem serverů tohoto typu je role webového serveru. Server obsluhuje požadavky klientů, při větší zátěži i mnoho požadavků paralelně. Proto je žádoucí vědět, jak rychle je schopen požadavky obsluhovat a jak je tato obsluha škálovatelná (jaké dopady na výkon má zvětšování počtu souběžných požadavků).

Výkon silně záleží na tom, jaké požadavky server obsluhuje, zda je zapojen pouze HTTP server nebo ještě něco jiného a také zda není nějaké úzké hrdlo mimo server (typicky v rychlosti sítě). Následující test proběhne pro tři odlišné situace:

  1. Požadavky na obyčejný soubor o velikosti 1 B. Výkon spotřebovaný na vlastní přenos dat je tedy minimální, server je zatěžován prakticky jen režií požadavků a přístupů k souboru.

  2. Požadavky na obyčejný soubor o velikosti 10 MB. K režijní zátěži se přičítá ještě zátěž způsobená čtením a přenosem dat.

  3. Požadavky na PHP skript, který se připojí k lokálnímu databázovému serveru MySQL 5.0, vybere databázi, přečte z ní jeden řádek s řetězcem o velikosti 100 B (ten vypíše na výstup) a zase se odpojí. Zátěž spočívá ve veškeré režii požadavků, komunikaci s databází a režii databáze samé.

Jako HTTP server zde slouží Apache 2.2 s modulem PHP 5.2 ve výchozí konfiguraci. Pro každou situaci se vygeneruje sto tisíc požadavků, a to vždy 1, 10 a 100 souběžně. Výsledky jsou uvedeny v tabulce (vyřízené požadavky za sekundu):

1

10

100

Soubor 1 B

7017

12176

18714

Soubor 10 MiB

228

242

170

PHP + MySQL

1987

10024

8204

Zde ještě jednou totéž, ovšem v grafu v logaritmickém měřítku (ze zcela logických důvodů):

Zpracování HTTP požadavků Zpracování HTTP požadavků

Ve všech testovaných případech je při vyřizování deseti souběžných požadavků celkový výkon vyšší, než jsou požadavky vyřizovány sekvenčně po jednom. To je v souladu s předpokladem, že využití více procesorových jader povede k vyššímu výkonu. Při stu souběžných požadavcích však výkon roste (zhruba lineárně) jen pro požadavky na jednobajtový soubor, v ostatních případech klesá - více při využití PHP a databáze.

Co z toho vyplývá? Testovaných scénářů je samozřejmě velmi málo a pokrývají jen malou část reálných situací, ovšem určité závěry vyvodit lze. Pokud se bude server (s tímto operačním systémem a s HTTP serverem Apache 2.2) využívat pro přístup k malým statickým souborům, lze dosáhnout velmi slušné škálovatelnosti (další měření odhalí, že při dvou stech souběžných požadavcích jich server obslouží za sekundu 17370, při pěti stech to je 10097) s vrcholem výkonu někde okolo sta souběžných požadavků.

Pokračování příště

Příští týden se podíváme na na výkon diskového pole, energetické nároky, hlučnost serveru a teplotu. Nebude chybět ani celkové zhodnocení.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Leinad 29. 09. 2010, 02:45:24
Odpovědět  Odkaz 
Ovladače na CD? Myslel jsem, že v případě serverů se nevyskytují nesvobodné ovladače, myslel jsem, že jsou jen problémy u desktopových počítačů kvůli wifi, grafikám, případně tiskárnám (a tady hádám, že žádná wifi a grafika není)
Lukáš Jelínek Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Lukáš Jelínek 29. 09. 2010, 05:06:26
Odpovědět  Odkaz 
Abych pravdu řekl, nezkoumal jsem detailně ty ovladače (protože byl na serveru předinstalován Debian se speciálním jádrem od TK; ovladače jsou kompilovány pro SLES a RHEL). Nicméně nevidím důvod, proč by nemohly být svobodné. Prostě jen nejsou součástí hlavního stromu jádra, proto nejsou ve Vanille ani v jádrech běžných distribucí a distribuují se na CD (případně přes web - jenže jak tam dostat z webu ovladač síťovky, že...?).
Ivan Bíbr Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
bibri 29. 09. 2010, 08:49:05
Odpovědět  Odkaz 
Hm, to vypadá na docela dobře udělaný stroj s Linuxem. Ocenil bych více informací o dodaném softwaru a jeho nastavení (je-li to default nebo nějak vyladěné). Dodávají více distribucí nebo jen Debian?
Lukáš Jelínek Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Lukáš Jelínek 30. 09. 2010, 00:19:20
Odpovědět  Odkaz 
Standardně předinstalovávají jen Debian, ale udávají, že jsou servery testovány také s RHEL, CentOS, SLES a Ubuntu.
Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
tth 29. 09. 2010, 10:53:40
Odpovědět  Odkaz 
Koukam ze TK plati za reklamu dobre. Jinak delat test a zverejnit jen jednu stranku s openssl speed a test apache pres ab? To v clanku ani neni popsany, nejsou k dispozici ani konfiguraky na kterejch testovani probihalo. Takovyhle testy jsou uplne k nicemu ... lepsi zadny clanky nez takovyhle blbosti.
Miroslav Hrončok Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Miro Hrončok 29. 09. 2010, 11:33:53
Odpovědět  Odkaz 
Názor na metodiku měření nechávám na vás, jen dodám, že toto je zatím jenom půlka testu a že kdyby se jednalo o placenou reklamu, uvedli bychom to. Tento článek není PR.
Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
tth 29. 09. 2010, 12:41:35
Odpovědět  Odkaz 
cela pulka testu? no tak jetsli ta druha pulka bude stejne dlouha tak to potes koste :D co v ni bude? hdparm -t? Spis by mne zajimalo jak probiha instalace treba centosu se standartnim jadrem, jak je to s tema ovladacema na hw a pod. Testovat vykon CPU, disku a vseho co se da v serveru vymnenit nema smysl, kdyz uz tak by aspon bylo dobry srovnani hw/sw raid pro konkretni kartu v serveru dodavanou a co to udela pri vypadku proudu nebo tak, celkova spotreba ve W s 2,4 diskama, se zaptnutym/vypnutym cpufreqd. Rozdil mezi TK jadrem a standartnim jadrem z Debianu, tolik veci co se da na serveru otestovat a v clanku je ubohej openssl speed a nijak detailne nepopsanej test apache, metodiky testu by mely byt aspon popsany tak jak byly na serveru spusteny aby si to moh pustit na serveru kazdej a porovnat to. Taky by mne zajimalo provedeni uvnitr, jestli jsou kabely svazany a poradne pridelany, nebo jestli je to tam jenom nastrkany jak jim to prislo pod ruku. Taky mi dost nejde do hlavy proc testujete server v tower casu, v 1U casu je chlazeni reseny uplne jinak a merit teploty a porovnavat to se skutecnejma serverama pak taky postrada smysl. A jestli si ten clanek TK nezaplatili, tak o to je ten clanek horsi, nerikejte ze by vam z abacusu nebo nekde nepucili treba aspon nejakej spuermicro na srovnani.
Lukáš Jelínek Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Lukáš Jelínek 29. 09. 2010, 20:23:15
Odpovědět  Odkaz 
Mě vždycky fascinuje, jak někteří anonymní diskutéři popisují, jak skvěle by to dělali. Ovšem skutek utek'. Připouštím, že například podmínky testování jsem mohl popsat přesněji. Ale naprosto nechápu například výtku proti tower serveru - to je na podobné úrovni, jako kdyby se testovala Škoda Fabia a někdo se takhle ptal, proč se netestuje Superb.
Re:Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
brk 29. 09. 2010, 20:57:24
Odpovědět  Odkaz 
Otázka je, jestli toto testování opravdu má vůbec smysl. Ten kdo má v rukou výběr serveru, má nějakou představu, co dokáže ten či onen Xeon v kombinaci s určitým množstvím RAM a v tomto případě víceméně tuctovými SATA disky.

Čím se daná škatule liší od ostatních je vnitřní uspořádání, složitosti uchození v linuxu, zárukou, ... . Co mi z toho, že mi daný server dá o 2% víc výkonu oproti parametrově identické konkurenci, když v případě poruchy musím server hodit na dva týdny do servisu versus next business day on-site, např.
Re:Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
ondrej 30. 09. 2010, 11:16:14
Odpovědět  Odkaz 
suhlas tth. Mate server, s ktorym sa da urobit vyborna recenzia a urobite z toho nemastnu a neslanu recenziu. Na "skutet" ste tu vy, nie on, ani ja. Naozaj ta prva cast testu za vela nestala.
TK su zaujimave servery hlavne podporou Debianu. Mna by tiez hlbsie zaujimalo, co je tam za Debian, co museli upravovat aby im to vsetko fungovalo. Popisat metodiku aj pri tom teste apache. Myslim si ze by stalo za to urobit postup a popis ako si dany test moze hocikot na svojom PC (servery) spustit a porovnat vysledky. Par fotiek vnutrajska by tiez neboli na zahodenie.

Som velmi zvedavy na druhu cast testu.

p.s. anonymita nieje podstatna ak ta reakcia je k veci (konstruktivna kritika). Ak by bola o nicom, tak sa stazujem, ze sa nepodpisal ale takto, ked nic zle nanapisal , tak by som sa na anonymitu nestazoval.
Nema kazdy potrebu vsade sa registrovat. Mne lezie na nervy sa vsade registrovat a prihlasovat. Na nieco je to dobre ale niekedy to otravuje. Som rad, ze tu to nieje potrebne. Inac ste velmi dobry web.
Re:Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
tth 30. 09. 2010, 17:46:24
Odpovědět  Odkaz 
Internet neni anonymni. Par serveru uz mi pod rukama proslo a nejaky veci jsme na nich testovali, jen neni cas o tom psat clanek. A vytka k tower casu? ta byla jen ohledne toho chlazeni, vysledky mereni teplot se pak nedaj porovnat se serverama. Zbytek uz je tu popsanej vejs, sem rad ze nejsem jedinej komu clanek prijde nemastnej, neslanej snad se nechate inspirovat nasi kritikou a dalsi dil(y) bude(ou) lepsi.
Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Andrej Pavelka 29. 09. 2010, 19:02:39
Odpovědět  Odkaz 
Jednému kamarátovi som mal opravovať počítač a nakoniec vysvitlo, že je to vlastne server. Bol to server IBM, a ja, kamaráti a dokonca aj odborník nechápal, ako ho mohli mechanicky tak naprd vyriešiť. Keď sme skúšali z neho vyťahovať HDD, iba čo sme plechy dolámali :D Odišla tam matičká doska a nová je dosť drahá, tak sme sa nakoniec na to vykašlali a chlap si ho nechal na súčiastky.
Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Andrej Pavelka 29. 09. 2010, 19:04:48
Odpovědět  Odkaz 
Oprava, nedolámali sme ich, len sme ich jemne poohýnali.
Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
brk 29. 09. 2010, 20:41:00
Odpovědět  Odkaz 
Spíš bych řekl, že to bylo rukama. Tyhle značkové mašinky bývají velmi dobře promyšlené, ale musí člověk vědět co děla. Tady zatáhnout, tady přitlačit a je to raz, dva. Horší, když člověk neví. To jsou pak z toho opravdu poohýbané plechy, polámané plasty, a desítky minut v prdeli.
Ivan Bíbr Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
bibri 29. 09. 2010, 21:10:37
Odpovědět  Odkaz 
Jo jo, je to tak :)
Re:Re:Re:Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Andrej Pavelka 30. 09. 2010, 12:44:16
Odpovědět  Odkaz 
Pravda je, že to bolo aj rukami, lebo so strojmi takéhoto typu sa moc často nestretávame, ale ani servisák nechápal, ako tam mohol ten HDD niekto tak narvať, že boli rozšírené plechy. Ďalší sa ma dokonca smrteľne vážne spýtal, či to tam nie je prilepené sekundovým lepidlom.
Tomáš Crhonek Test serveru Silent Nehalem od firmy Thomas-Krenn
Tomáš Crhonek 21. 10. 2010, 15:06:34
Odpovědět  Odkaz 
"nebo TPC, kde existuje rozsáhlá výsledková základna a lze tedy velmi snadn
o porovnávat různé servery. Ovšem cena licencí k těmto benchmarkům je vysoká (každý test se pohybuje řádově na úrovni ceny testovaného serveru), proto je třeba si vystačit si s jinými testy."

Ono by úplně stačilo tam instalovat PostgreSQL v produkční verzi a udělat pgbench podle TPC pravidel (10M záznamů, velikost alespoň 1GB, běh 30 minut). To by bylo dostatečně vypovídající.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Propojování hardwaru a softwaru, které opravdu baví

Eva FišerováKdyby před pár lety nenavštívila veletrh pracovních příležitostí, pravděpodobně by Eva Fišerová, v té době ještě studentka matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni, o práci ve společnosti Siemens Advanta nikdy neuvažovala. Tato firma jí však, jak se říká, padla do oka. Nyní v ní pracuje již třetím rokem a s náplní práce i pracovními podmínkami je nadmíru spokojená.

Pokračování ...Public Relations

„Hackněte“ cenu za telefon Nokia 7.2. Ušetříte polovinu ceny!

NokiaNokia 7.2Sháníte dobře vybavený telefon? Střední třídu se všemi funkcemi, špičkovým fotoaparátem a perfektní výbavou? A přitom byste se rádi dostali pod pět tisíc korun? Nebo dokonce pod tři a půl tisíce korun? Máme pro vás skvělý tip, jen si musíte pospíšit!

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »