přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text

Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text

gimp.gif

Abysme navodili správnu zimnú atmosféru, ukážeme si, ako v populárnom programe GIMP vytvoriť ľadový text, ako keby nestačilo, že vonku už tak mrzne.


Nemám rád návody k programom, kde je popisaný celý panel a všetky funkcie. Po prečítaní vždy zabudnem, ktoré tlačidlo bolo na čo určené, preto som sa rozhodol urobiť nasledujúci postup pre vytvorenie ľadového textu, v ktorom využijete aj základné funkcie tohto programu.

Ďalej v ňom budete využívať prácu s vrstvami, čo si môžeme predstaviť ako listy priehľadnej fólie poukladané na seba. Posledná často používaná vec sú filtre, ktoré predstavujú zásuvný modul. Je to špeciálny nástroj, ktorý mení vzhľad obrázku v aktívnej vrstve alebo vo vybranej oblasti.

Vytvorte nový obrázok pomocou Súbor | Nový... alebo pomocou klávesovej skratky [Ctrl+n]. V okne Vytvoriť nový obrázok nastavte veľkosť obrázka podľa následujúceho obrázka:

Rozmery obrázkaRozmery obrázka

Pomocou nástroja Plechovka, ktorý slúži na vypĺňanie oblasti, nastavíte obrázku farbu pozadia. Tento nástroj môžete vybrať v paneli nástrojov alebo pomocou klávesovej skratky [Shift+b]. Kliknutím na základnú plochu nastavíte pozadiu farbu, ktorú ste mali zvolenú.

Základná plochaZákladná plocha

Ak chcete nastaviť inú farbu pozadia, môžete v paneli nástrojov vybrať farbu pomocou Farby pozadia a popredia.

Z panela nástrojov vyberte nástroj Text kliknutím na ikonu písmena A alebo pomocou klávesu [t]. Zmeňte farbu písma na bielu a potom kliknite do základnej plochy a napište požadovaný text.

Vložený textVložený text

Zlúčte textovú vrstvu a vrstvu pozadia pomocou Vrstva | Splynúť dole. Tak zlúčite aktívnu vrstvu a vrstvy, ktoré sa nachádzajú pod ňou v paneli Vrstvy, Kanály, Cesty...

Vyberte nástroj Otočenie z panela nástrojov alebo stlačením [Shift+r] a obráťte obrázok o 90 stupňov.

Použite na obrázok filter Vietor z ponuky Filtre | Skreslenie | Vietor. Nastavte parametre podľa nasledujúceho obrázka:

Nastavenie parametrov pre filter VietorNastavenie parametrov pre filter Vietor

Obráťte obrázok pomocou nástroja Otočenie do pôvodnej polohy, pri zadaní stupňa zadajte -90 stupňov.

Vytvorte kópiu aktuálnej vrstvy pomocou Vrstva | Duplikovať vrstvu alebo pomocou klávesovej skratky [Shift+Ctrl+d]. Vznikne úplná kópia aktuálnej vrstvy s rovnakým názvom, za ktorým program pridá slovo kópia.

Na vytvorenú kópiu vrsty použite Gaussovo rozostrenie - Filtre | Rozostrenie | Gaussovo rozostrenie.

Nastavenie parametrov pre filter Gaussovo rozostrenieNastavenie parametrov pre filter Gaussovo rozostrenie

Zmeňte farbu na modrú pomocou Farby | Kolorovať | Vlastná farba a do html zápisu zadajte 0873a8.

Zafarbenie vlastnou farbouZafarbenie vlastnou farbou

Na vrstvu Pozadie použite Gaussovo rozostrenie - Filtre | Rozostrenie | Gaussovo rozostrenie.

Gaussovo rozostrenieGaussovo rozostrenie

V paneli vrstvy nastavte Režim na Súčet (musíte mať zvolenú vrchnú vrstvu).

Vysledný ľadový textVysledný ľadový text

Nahoru

Příspěvky

Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text
Hogen 18. 02. 2010, 00:41:20
Odpovědět  Odkaz 
Paradni clanek...Chtel bych se zeptat zda bude pokracovat serie clanku s gimpem?
Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text
Michal Dočekal 18. 02. 2010, 11:24:42
Odpovědět  Odkaz 
Díky za moc pěkný článek a postup s parádním výsledkem.
Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text
Tom 19. 02. 2010, 08:48:58
Odpovědět  Odkaz 
Trochu neostré, ale jinak docela dobré. Teď ještě to použití?
Re:Ako v programe GIMP vytvoriť ľadový text
Martin 21. 02. 2010, 17:47:55
Odpovědět  Odkaz 
Použitie? Napríklad zimný motív pre banner.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Peter Gažo

Peter Gažo


  • Distribuce: debian, ubuntu
  • Grafické prostředí: GNOME XfcePublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »