přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, George Schlossnagle: Pokročilé programování v PHP5

George Schlossnagle: Pokročilé programování v PHP5

Kniha pochází z pera významného člena PHP komunity, George Schlossnagla, současného ředitele průmyslové společnosti OmniTI Computer Consulting, která se zaměřuje na velkokapacitní webové a e-mailové systémy.


Kniha je rozdělena na pět částí. V první části se autor věnuje implementační a vývojářské metodice. V ní hlavní důraz klade na znovupoužitelnost kódu. Čtenář by se v této kapitole měl především dozvědět, jak správně vytvářet vlastní skripty či jak využívat skripty jiných autorů bez znalosti jejich funkčnosti. Součástí této kapitoly je i stručné seznámení s objektově orientovaným programováním v PHP. Toto seznámení s OOP je ale tak stručné, že OOP neznalým čtenářům mnoho neposkytne. A tak je ponecháno na čtenáři, abys se OOP doučil z jiné literatury.

Druhá část knihy je věnována typům, které souvisí s optimalizací výkonu vytvořených aplikací. Autorem jsou zmiňována řešení jak na hardwarové, tak i na softwarové úrovni. Snahou je obejít všechna možná úskalí a omezení, která plynou z provozu serveru, na němž jsou zpracovávány PHP skripty. Na tomto místě bych upozornil, že zde autor u čtenáře předpokládá jistou znalost síťové problematiky. Po nastudování této druhé části by čtenář měl být schopen rozhodnout o tom, zda je vhodné v kontextu dané situace použít cachování aplikací a jakým nejvhodnějším způsobem to provést.

Třetí část autor věnuje distribuovaným aplikacím. Nejprve stručně čtenáře s databázemi seznámí a vysvětlí, jak fungují. Poté se velmi detailně věnuje technikám pro sestavení efektivních dotazů. Následně je čtenář seznámen s problematikou bezpečnosti internetových aplikací. Jsou zde vysvětlena různá schemata zabezpečení, včetně řešení, která využívají přístup k databázi. V probírané problematice distribuovaného prostředí autor uvádí mnohé poznatky ze své dlouholeté praxe.

Autor se velmi do hloubky zabývá testováním, zjišťováním výkonu, zatížení a rychlosti vytvářených aplikací. Velmi podrobně zde jsou popsány funkce a použití různých typů předstíraných a reálných zátěžových generátorů. Následně pak vyhodnocování jejich výsledků. Probrány jsou i diagnostické profilovací nástroje. Jejich správné použití vám při hledání problémových míst v aplikaci ušetří mnoho cenného času.

Zoner Press, 2004, vydání první. Počet stran 640. Doporučená cena: 590 Kč nebo 845 Sk.

Nahoru

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blog