přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, LaTeX – Beginner's Guide by Stefan Kottwitz

LaTeX – Beginner's Guide by Stefan Kottwitz

LaTeX_beginnes.png

Knížek o LaTeXu je v naší české kotlině poměrně velké množství. Od starého dobrého Rybičky přes publikaci Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX2e až po kurzy LaTeXu a sazby, které jsou snad na všech vysokých školách. Trochu jsme se podívali na zoubek zahraniční, konkrétně anglicky psané publikaci LaTeX – Beginner's Guide. A můžeme předeslat, že je to hodně dobré!


Kniha LaTeX – Beginner's Guide je formálně rozdělena na třináct kapitol, přičemž jak se dá očekávat, v prvních kapitolách vás autor Stefan Kottwitz provede prvními krůčky pro tvorbu základních dokumentů. Druhá třetina knihy popisuje náročnější práci, např. automatické generování křížových referencí nebo sazbu matematiky. Na posledních sto stranách jsou kapitoly zaměřené na tvorbu velkých publikací, jejich údržbu a vývoj, či použití fontů a troubleshooting. Pokud jste počítali správně, vyšlo vám asi 300 stránek textu (v PDF verzi). Jak jsou tedy jednotlivé kapitoly členěny a jaký je jejich obsah?

Titulní strana knihy Titulní strana knihy

Getting started with LaTeX

Krátká kapitolka, která shrnuje základní informace o LaTeXu. Co to je, jaké jsou jeho výhody a omezení. Část kapitoly je věnována instalaci na systému Microsoft Windows (v případě Linuxu je pouze zmínka o nainstalování prostřednictvím správce balíčků). Úplně nakonec první kapitolky jsou tři stránky věnovány prvnímu dokumentu, takovému „LaTeXovému Hello World“.

Takováto kapitola se nachází snad ve všech knihách technického charakteru – ačkoli o její užitečnosti, především vlastním představení nástroje, mám osobně jisté pochyby. Pokud si kupuji knihu o LaTeXu, tak vím proč. Na druhou stranu se jedná o knihu pro začátečníky a některé principy uvedené v úvodu, jako například oddělení formy a obsahu, jim nemusí být zřejmé na první pohled.

Formatting Words, Lines and Paragraphs

Druhou kapitolou začíná skutečná práce s LaTeXem – formátování slov, řádků a odstavců. Se svou délkou takřka padesáti stran je to nejdelší kapitola knihy. Čtenář se zde naučí (může naučit) snad devadesáti procentům všeho, co bude při práci s LaTeXem potřebovat, jedná se tak na první pohled o nejpodstatnější kapitolu knihy. Kapitola probere například změnu řezu písma, zvýraznění, lámání řádků, ligatury, sazbu na praporek či na střed, citace anebo sazbu (nejen) českých znaků a základní práci s rozšiřujícími balíčky.

Designing pages

Třetí kapitola vysvětlí, jak upravit okraje, jak členit dokument, jak vytvořit záhlaví a zápatí anebo jak sázet do dvou sloupců. LaTeX – Beginners Guide se ovšem nespokojuje jen s několika řádky, že existuje např. balíček geometry, ale na třiceti stranách vysvětlí i velkou část jeho parametrů jasnou a začínajícímu čtenáři/uživateli LaTeXu přívětivou formou. Poznámky o tom, že „k tomu má uživatel dokumentaci“, zde nejsou zcela na místě – kniha se snaží shrnout většinu znalostí do jedné publikace bez nutnosti studia další zdrojů.

V této kapitole začínají i nadpisy „Have a go hero“, které přináší tipy pro ty opravdu zvídavé, jako například prozkoumání zdrojových souborů stylových balíčků či KOMA-Skripty.

Creating Lists, Creating tables and inserting pictures, Cross-referencing

Silně prakticky zaměřené kapitoly čtyři a pět proberou vytváření seznamů – jak odrážkových, tak číslovaných, tabulek a vkládání obrázků a v kapitole šesté křížové odkazy. Strany kapitoly o vytváření seznamů a o křížových odkazech jsou plné především ukázkového zdrojového kódu, teorie je zde pomálu.

Opakem je kapitola o tabulkách a obrázcích, kde je teoretický text jen občas proložen několika řádky s kódem a výsledkem. Tvorba složitých tabulek není v LaTeXu úplně nejpříjemnější a pro dokonalý výsledek bývá nutné použít ještě některé další balíčky. Především na páté kapitole je vidět, že kniha není zaměřena na čistý LaTeX, ale na jeho použitelnost, v knize vás nenutí znovuvynalézt kolo, ale seznámí vás s již hotovými řešeními a ukáže možnosti jejich vhodných kombinací tak, aby výsledek odpovídal vašim představám a zároveň vás stál minimum času a nervů.

Listing Content and References

Povedená osmá kapitola poměrně úzce navazuje na kapitolu šestou, zabývající se křížovými odkazy, kde dovoluje na základě dříve získaných znalostí generovat vlastní seznamy (vedle obsahu, seznamu tabulek či obrázků si tak můžete vytvořit seznam diagramů, citací či čehokoli, co vás napadne. Druhá půlka kapitoly je věnována seznamu literatury, bibliografické citaci a spolupráci s programem BibTeX.

Typing Math Formulas

Vzhledem k zaměření a historii vzniku TeXu bude LaTeX (a tím pádem i příručka) používán především matematicky-orientovanou veřejností. Kapitola věnující se matematické sazbě tak uzavírá jakýsi pomyslný blok základů práce s LaTeXem. Sazba matematiky je probrána zcela v duchu celé knihy – prakticky. Sám jsem poměrně rozpačitý nad touto kapitolou – vzhledem k očekávanému zaměření čtenářů bych očekával, že kapitola o matematice bude rozhodně rozpracovanější. Zvláště některá složitější prostředí (align, alignat) je vhodné doplnit obsáhlejším komentářem. Ačkoli v porovnání s knihou LaTeX – Kompletní průvodce od autorů Kopka & Daly vypadá matematická část jako chudý příbuzný, obsahuje všechny úkoly z oboru sazby matematických vzorců, leč vše je na můj vkus až příliš stručné.

Náhled do knihy Náhled do knihy

Using fonts

O dokumentech vytvořených v LaTeXu se (mnohdy právem) tvrdí, že jsou sice správně, co se týče sazby, ale že jsou si podobny jako vejce vejci. Důvod je přitom prostý – CM fonty. LaTeX však dovoluje poměrně jednoduše změnit výchozí font dokumentu tak, aby ten více korespondoval s obsahem i s duší autora.

Kapitola o fontech velice pěkně doplňuje kapitolu o designu stránek a osobně ji nepovažuji za nijak revoluční, leč vysoce užitečnou. V první části probere encoding fontů (balíčky inputenc a babel), zbytek je ovšem koncipován jako přehled základních fontů (balíčků s fonty) rozdělený dle typu písma (patkové/bezpatkové/strojopisné) spolu s ukázkou. Celkem logicky v ukázce sazby nenajdete české znaky, za což nelze anglicky píšícího autora nikterak hanět.

Developing Large Documents

Dvacetistránková kapitola o vývoji velkých dokumentů položí základy pro práci na velkých projektech, jako je dělení zdrojových kódů kapitol do jednotlivých souborů či definování vlastních úvodních částí knihy (preface). Užitečná kapitola, jejíž sílu poznáte ve chvíli, kdy sázíte například bakalářskou/diplomovou práci (o knize ani nemluvě), případně pokud na jednom dokumentu spolupracuje více lidí.

Enhancing Your Documents Further

Kapitola by se stejně tak mohla jmenovat „Co se jinam nevešlo“, protože jednotlivé části nejsou propojeny a různě doplňují kapitoly předešlé. Například čtenáře naučí vytvářet aktivní PDF („klikatelná“) s vyplněnými metainformacemi, práci s CTAN katalogem anebo instalaci dalšího balíčku (vztaženo pouze na Windows distribuci TeXu), práci s barvami anebo úpravu vzhledu nadpisů.

Celkově kapitola demonstruje provázanost TeXu a formátu PDF a dává do rukou autorovi/sazeči mocný nástroj, se kterým může výsledný dokument dotáhnout k dokonalosti, anebo totálně zničit.

Troubleshooting

Předposlední kapitolu nalistujete ve chvíli, kdy buďto chcete mít dokonalý výsledek, anebo ve chvíli, kdy něco nefunguje vůbec, či ne tak, jak byste si sami přáli.

Kapitola je koncipována jako přehled nejčastějších chybových/varovných hlášení a vysvětluje, jak chybu opravit. Celá kapitola je brána silně teoreticky, což je, vzhledem k tématu a množství možných chyb a jejich kombinací, jen dobře.

Nakonec uvádí obecný postup, co vyzkoušet a na co se zaměřit v případě, že chyba není popsána v seznamu častých chyb a konkrétní identifikaci chyby nepomůže ani samotné chybové hlášení, včetně základního přehledu, co vše se může objevit v log-file překladu.

Závěrem

Na celé knize je vidět, že jí bylo věnováno velké množství času a práce. Celý text je koncipován především prakticky s jen nejnutnější teorií. Po teoretickém úvodu ke každému ze spousty podtémat (např. tisk speciálních znaků jako křížek, dolar či procento) je velice povedená část zvaná Time for action, ve které je vytištěn kus vzorového dokumentu a poté obrázek z výsledného PDF. Čtenář rovnou vidí i výsledek, aniž by musel sám zkoušet (ačkoli nic se nevyrovná vlastní zkušenosti). Navíc PDF verze knihy je vytvořena tak, že je možné vše rovnou z PDF kopírovat, případně je možné stáhnout všechny zdrojové kódy ke všem příkladům ze stránky knihy.

Kniha je k dostání ve třech elektronických verzích – klasické PDF, které se dobře čte na počítači, anebo ve formátech ePub a mobi. Každá verze má své přednosti a negativa – ePub a mobi jsou vhodné na čtení například na cestách – tedy pro toho, kdo již s LaTeXem umí a v knize hledá jen novinky, které předtím neznal, či nové tipy, zatímco verze v PDF je vhodná pro ty, co s LaTeXem nemají žádné zkušenosti a vše se učí a je pro ně zásadní, aby viděli stránky správně s bezproblémovým zobrazením příkazů i příkladů. Proto je dobře, že všechny tři formáty prodávají v jednom balíčku. Kromě toho si knihu můžete koupit i v tištěné podobě.

Pokud vládnete jazyku anglickému, je kniha výbornou alternativou k českým publikacím se zaměřením na začínajícího uživatele. Je psána svižným jazykem a velice dobře se čte i lidem, kteří s LaTeXem již umí a spíše jen hledají nové tipy, jak dosáhnout výsledku jednodušší či efektivnější cestou, anebo jsou jen zvědaví na jiný přístup k problematice. Nováček na poli LaTeXu se zase poměrně rychle naučí tento nástroj používat. Bohužel již musí mít aspoň základní povědomí o typografických pravidlech, protože toto jej kniha nenaučí a žádný program/algoritmus není s to nahradit lidskou invenci a porozumění kontextu.

Název: LaTeX – Beginner's Guide
Autor: Stefan Kottwitz
Jazyk: anglický
Nakladatelství: Packt Publishing
Počet stran: 336
ISBN: 1847199860
Dostupné formáty: tištěná verze, PDF (sociální DRM), ePUB a mobi (obě bez DRM)

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Šafařík

Petr Šafařík

Toho času student astrofyziky, vášnivý fotograf a náruživý kajakář. Ve světě OS se pohybuji především na serveru mandrivalinux.cz, kde jsem zastupce šefredaktora.


  • Distribuce: Mandriva Linux
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog