přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí

Nebezpečí proprietárních komunikačních sítí

jabberbulb.jpg

S rozmachem Internetu vzniká řada nových způsobů komunikace a s tím spojené poskytované komunikační služby. Stejně, jako můžeme členit software na svobodný (otevřený) a proprietární (uzavřený), lze takto členit i internetové komunikační služby. Podobně jako u softwaru, uživatelé příliš nezajímá, je-li služba svobodná či proprietární. Uživatele zajímá většinou výhradně cena či popularita. V některých oblastech díky tomu začínají dominovat proprietární služby a vytváří celou řadu reálných či potenciálních problémů. Ale co je vlastně proprietární komunikační služba?


Proprietární komunikační služba je taková služba, nad kterou má jeden určitý subjekt plnou moc, tedy kontroluje jak přístup klientů ke službě, tak její provoz. Příklady těchto služeb asi velmi dobře znáte a někteří z vás je pravděpodobně i používají. Jsou to služby jako ICQ, AIM, MSN, Gadu-Gadu, Yahoo Messenger (IM služby) či Skype (VoIP služby).

Nevýhody proprietárních komunikačních služeb

Jste-li uživatelem proprietární komunikační služby, platí pro vás obvykle mnohé (ne-li vše) z následujícího:

 1. Musíte obvykle použít specifický proprietární software a ještě souhlasit se specifickými (a mnohdy absurdně restriktivními) podmínkami, abyste mohli komunikovat.

 2. Nemáte možnost výběru poskytovatele a nemáte kam odejít, pokud přestanete být spokojeni (jít jinam, znamená ztratit kontakt se svými přáteli) - viz vendor lock-in.

 3. Váš poskytovatel má plnou kontrolu nad vaší komunikací - může vás šmírovat, odpojit, smazat vám účet (a to vše obvykle bez náhrady a třeba i bez důvodu, neboť s takovými podmínkami jste při zřizování přístupu ke službě souhlasili) a v některých případech má dokonce možnost užít libovolným způsobem to, co posíláte přes jeho síť - třeba váš soukromý rozhovor publikovat. (Podívejte se třeba na Acceptable use policy, která je součástí licence k ICQ, kde se mj. píše (cituji): „You agree that by posting any material or information anywhere on the ICQ Services and Information you surrender your copyright and any other proprietary right in the posted material or information. You further agree that ICQ LLC. is entitled to use at its own discretion any of the posted material or information in any manner it deems fit, including, but not limited to, publishing the material or distributing it.“)

 4. Single point of failure - všichni klienti závisí na jednom poskytovateli - jedno otočení přepínače, porucha, živelná pohroma, bankrot, soudní nařízení či rozhodnutí managementu, a celá síť jde do věčných lovišť, nikdo už s nikým nekomunikuje.

 5. Neprůhlednost služby - nemáte šanci zjistit, co přesně váš poskytovatel na své straně provádí. (Přirozeně, toto se týká i poskytovatelů svobodných komunikačních služeb, ovšem tam máte obvykle šanci si buď vybrat takový server, kde třeba jeho správce znáte nebo mu důvěřujete, nebo si postavit server vlastní, kde pak máte plnou kontrolu nad službou ve svých rukách. U proprietárních služeb musíte věřit jednomu konkrétnímu poskytovateli.)

 6. Neprůhlednost softwaru - je-li součástí služby proprietární klientský software, nemáte obvykle možnost zjistit, co přesně daný program provádí; jeho funkcionalita může zahrnovat i sběr informací z vašeho počítače či zadní vrátka (tj. může se jednat o spyware či jiný typ malwaru).

 7. Je obvykle velmi snadné šmírovat plošně všechny uživatele dané sítě nebo zaznamenávat jejich komunikaci (všechno je pěkně na jednom místě u jednoho poskytovatele), což může být někde i nařízeno zákonem či státním orgánem (v ČR je něco podobného plošně v platnosti).

 8. Máte minimum možností vylepšit či rozšířit danou službu (to samozřejmě platí, jak na vás osobně, tak na subjekty, které třeba na rozdíl od vás schopnosti, čas a chuť něco takového udělat mají) - nemůžete vytvořit svůj vlastní server, pomoci vylepšit či rozšířit danou technologii; dokonce i pouhé vytvoření či užívání vlastního klienta může být nemožné (proprietární protokol) či zakázané (licenční podmínky) .

 9. Ke všemu zde uvedenému svým způsobem tlačíte i ty, se kterými komunikujete (jste součástí síťového efektu).

Jak vypadá svobodná komunikační služba

Podívejte se třeba na e-mail - můžete si vybrat „poskytovatele“, můžete si i postavit vlastní poštovní server a stále komunikovat s kým chcete (neuvažujme v této věci o technických problémech způsobených různými antispamovými řešeními). Je jedno, že vy používáte jednoho poskytovatele a kolega jiného, stále spolu můžete komunikovat.

Můžete si zvolit poštovního klienta dle libosti, používat webové rozhraní či si postavit klienta vlastního, pokud máte chuť a čas. Poskytovatele si můžete vybrat, nebo se jím i stát, takže nejste nuceni souhlasit s nějakými absurdně restriktivními licenčními podmínkami. Pokud se vám poskytovatel znelíbí, můžete přejít k jinému a pokud jste vlastníkem příslušné domény (místo domény poskytovatele používáte vlastní doménu, tj. místo nekdo@seznam_cz používáte třeba jan@novak_cz), nemusíte při změně poskytovatele obesílat kolegy s informací o změně e-mailové adresy.

Poštovní služby můžete dle libosti rozšiřovat či je roubovat na jiné služby (např. propojení Jabberu a poštovních služeb). Dobročinnosti se meze nekladou.

Následky rozšíření proprietárních komunikačních služeb

Mezi následky rozšíření proprietárních komunikačních služeb patří:

 • monopolizace - vytvoření „monopolů“ a absence „přímé“ konkurence

 • izolace (uzavřenost) komunikačních služeb

 • vendor lock-in

Monopolizace

Svobodné komunikační služby vytváří zdravé konkurenční prostředí - poskytovatelů je více a ti si navzájem konkurují. Uživatelé mají na výběr a v případě, že se jim nějaký poskytovatel znelíbí, mohou jít jinam, nebo se stát poskytovatelem vlastní služby.

Proprietární komunikační služby jsou de facto monopoly, které se konkurenci dokáží poměrně efektivně bránit. Konkurence sice je - existují substituty, tj. jiné komunikační služby, ale závislost uživatelů na příslušné službě účinky této konkurence do značné míry neutralizuje.

Jak je závislost uživatelů na příslušné službě vytvářena? Velmi prostě - izolací (viz dále), centralizací služby a praktickým znemožněním komunikace s jinou sítí (licenčně, uzavřeností protokolu, apod.).

Izolace

Existuje řada sítí nabízející podobné služby, ale žádný (alespoň ne oficiální) most mezi nimi, takže uživatel jedné služby nemůže komunikovat s uživatelem jiné služby, byť je ta služba funkčně naprosto shodná (nebo dost podobná na to, aby „most“ mezi nimi šel vytvořit). Výjimky možná existují, ale to jsou pouze výjimky potvrzující pravidlo. Toto je izolace služby.

Vendor lock-in

Pokud uživatelům služba nevyhovuje, nemají příliš na výběr, chtějí-li zůstat se svými známými v kontaktu. To je v podstatě situace popisovaná jako vendor lock-in, o což se proprietární komunikační služby obvykle pokouší - činit vás na sobě závislými, abyste nepřešli jinam, i když vám služba přestane vyhovovat. To je důvodem, proč výše zmíněné mosty s jinými podobnými službami (a zejména pak s těmi svobodnými) nejsou stavěny.

Podívejme se třeba na mobilní sítě. (Toto je pouze ilustrační případ. Mobilní komunikace není v žádném případě příkladem svobodné komunikační služby - a už vůbec ne internetové komunikační služby, kterými se tato esej zabývá.) Mám-li mobil a jsem u jednoho operátora, nemám problém kontaktovat člověka, který je klientem jiného operátora. Představte si, jaké by to asi bylo, kdyby mobilní operátoři byli podobně uzavření a izolovaní, jak je to běžné v oblasti proprietárních internetových komunikačních služeb. Kontaktovat kolegu, který používá jiného operátora, byste nemohli, protože váš operátor by s jeho operátorem nekomunikoval.

Dalším problémem je, že ani existující mosty, pokud nějaké jsou, nejsou nutně řešením celého problému. Když si projdete seznam nevýhod výše, zjistíte, že mnohé z uvedeného bude stále platit i na proprietární službu, která bude propojena komunikačním mostem s jinou. Dokud bude služba pod kontrolou jediného subjektu, nebude její budoucnost nikdy jistá - dnes most je, zítra už být nemusí.

Alternativy a bariéry vstupu

Prakticky ke všem proprietárním komunikačním službám existují svobodné alternativy. V případě IM je to XMPP/Jabber, v případě Skypu je to řada dalších VoIP poskytovatelů. Jejich rozšíření je ovšem místy problematické, zejména pak tam, kde daná služba získala na trhu majoritu (Skype obecně, ICQ v ČR, Gadu-Gadu v Polsku, apod.).

V čem je problém? Problém je v bariérách vstupu, které vytváří uzavřenost proprietárních komunikačních služeb. Lidé jsou závislí na poskytovateli jedné služby a přechod jinam pro ně znamená obykle příliš velké náklady - ztráta komunikačního kanálu (nebo i kontaktu) s přáteli, blízkými, známými, apod.

Nesmíme zapomenout ani na mnohdy zásadní problém, a sice na nedokonalou informovanost spotřebitele. Jinými slovy, kdo si čte licence a hlouběji uvažuje o službě, kterou hodlá využívat?

Řešení problémů s proprietárními komunikačními službami

Ideálním řešením problémů s proprietárními komunikačními službami by bylo nepoužívat je a začít používat pouze svobodné komunikační služby. Bohužel většina lidí v současné době používá právě ty proprietární a vzhledem k izolaci služeb a vendor lock-in je značně obtížné (ne však nemožné) přejít na ty svobodné.

Pokud nechcete opustit proprietární komunikační službu, můžete zvážit alespoň několik „polovičatých“ řešení:

 • nespoléhejte se v rámci kontaktu s přáteli a rodinou na jediný komunikační kanál, vždy mějte po ruce nějakou alternativu;

 • dejte ostatním možnost komunikovat s vámi svobodně – začněte používat svobodné komunikační služby a dejte svým známým vědět, že je používáte;

 • zdůrazněte všem svým novým kontaktům, že preferujete svobodné komunikační služby;

 • vysvětlete lidem, proč preferujete svobodné komunikační služby;

 • stimulujte svoje známé, aby preferovali svobodné komunikační služby při komunikaci s vámi (nejlépe jemně a pomocí bonusů - aneb Na Jabberu jsem skoro pořád, ICQ si zapínám jen někdy, jestli vůbec).

Naopak varuji před tím, čeho se dopouští někteří nadšenci, tj. nucení druhých k přechodu na svobodné služby. Lidé jsou neradi nuceni, a to i kdyby to bylo pro jejich dobro.

Vrchol toho, co můžete udělat, je proprietární komunikační služby opustit a vysvětlit proč. Přirozeně byste měli dát svým známým kromě kontaktu na příslušnou svobodnou službu i nějaký alternativní kontakt na sebe, třeba e-mail (ten je také svobodný a používá ho drtivá většina lidí).

Nelze předpokládat, že jeden člověk bude schopen přesvědčit všechny své známé, aby přešli na svobodné komunikační služby. Ale stejně tak máte jistotu, že se nic nezmění, pokud zůstanete u proprietárních služeb i přesto, že vůči nim máte výhrady, a neuděláte pro změnu vůbec nic.

Závěr

Já vidím proprietární komunikační služby jako služby omezující svobodu (a mnohdy i soukromí) svých uživatelů a z tohoto důvodu je nepoužívám. Ano, kdysi jsem užíval ICQ, ale tuto službu jsem opustil již před lety ve prospěch Jabberu a ostatním proprietárním službám (Skype, apod.) se vyhýbám.

Z výše uvedených nevýhod považuji pro sebe za nejzávažnější tu poslední. Nechci být součástí jakékoliv síly nebo tlaku, které vedou lidi k používání proprietárních komunikačních služeb.

Nahoru

Odkazy

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Dočekal

GNU/Linuxový nadšenec a zastánce svobodného softwaru. Jeho pracovní náplň zahrnuje správu několika linuxových serverů. Snaží se být aktivním členem linuxové komunity, dlouhodobě vytváří dokumentaci pro začínající uživatele Linuxu.


 • Distribuce: Arch Linux
 • Grafické prostředí: Awesome

| blog


Tagy