přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Ústavní soud zrušil „data retention“

Ústavní soud zrušil „data retention“

Ústavní soud dnes zrušil část zákona o elektronických komunikacích, která ukládá povinnost záznamu a poskytování provozních a lokalizačních dat.


Povinnost záznamu provozních a lokalizačních dat u veřejných datových sítí a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a povinnost poskytovat tato data „oprávněným orgánům“ (souhrnně označované jako „data retention“) byly dlouhodobě předmětem kritiky ohledně toho, že jsou značným zásahem do soukromí lidí. Proto také skupina poslanců podala proti tomuto ustanovení ústavní stížnost.

Dnes Ústavní soud jednomyslně rozhodl, že je takováto povinnost (byť zakotvená na základě evropské směrnice) nepřípustným omezováním soukromí a příslušné odstavce, které povinnost ustanovovaly, společně s prováděcí vyhláškou zrušil. Podle soudu „napadená právní úprava porušuje ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality“.

Nahoru

Příspěvky

Ústavní soud zrušil „data retention“
trubka 31. 03. 2011, 12:08:38
Odpovědět  Odkaz 
Takže při soudní při se nebude brát zřetel na takto získaná data? Jinak super zpráva!
Lukáš Jelínek Re:Ústavní soud zrušil „data retention“
Lukáš Jelínek 31. 03. 2011, 12:17:04
Odpovědět  Odkaz 
Ohledně použití jako důkaz to není úplně jasné. Jde o přesně totéž jako u "prohlídek jiných prostor" se souhlasem státního zástupce. Ani v tomto případě zatím není jasno. Obecně jsou nezákonné důkazy nepřípustné, ovšem v tomto případě to nemusí tak úplně platit.
Ústavní soud zrušil „data retention“
lzap 31. 03. 2011, 13:09:45
Odpovědět  Odkaz 
Chápu to dobře, že se to týká například i poskytovatelů webového obsahu (providerů)? Zajímavé.
Re:Ústavní soud zrušil „data retention“
Lukáš Jelínek 31. 03. 2011, 14:17:40
Odpovědět  Odkaz 
Poskytovatelé webového obsahu tomu nepodléhali. V první fázi účinnosti ZoEK to sice vypadalo, že webhosteři atd. pod tento zákon budou patřit, ale ČTÚ to kopal od sebe, nakonec to skončilo novelou živnostenského zákona, která jednoznačně zařadila webhosting mezi živnosti. Tím už bylo definitivně jasné, že tento druh podnikání není v režimu ZoEK se všemi důsledky, tedy i s tím, že se na něj nevztahovalo data retention.
Ústavní soud zrušil „data retention“
alda81 31. 03. 2011, 19:28:52
Odpovědět  Odkaz 
skvělá zpráva pro zloděje a lumpy, dalo by se to napsat i jinak - skvělá zpráva pro poslance v čele s právním expertem z plzeňských práv M. Bendou
Lukáš Jelínek Ústavní soud zrušil „data retention“
Lukáš Jelínek 31. 03. 2011, 21:11:04
Odpovědět  Odkaz 
Na otázky ohledně konce data retention, ale i problematiky kamerových systémů apod., v pořadu Hyde Park programu ČT 24 odpovídal soudní znalec prof. Vladimír Smejkal. Pořad je k dispozici v archivu ČT.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...