přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Slovenský ústavní soud zveřejnil rozhodnutí, kterým ruší „data retention“

Slovenský ústavní soud zveřejnil rozhodnutí, kterým ruší „data retention“

Soud

Ústavný súd SR zveřejnil plné znění nálezu, kterým zrušil platnost části zákona, která nařizuje uchovávání provozních a lokalizačních dat. Zrušení bude účinné za 6 měsíců, do té doby může parlament zákon opravit.


Podobně jako se tomu stalo například v Česku, také na Slovensku byla zákonná úprava zavádějící tzv. data retention (tedy uchovávání provozních a lokalizačních dat o elektronických komunikacích) prohlášena za protústavní. Ústavný súd SR nyní zveřejnil plné znění nálezu. Soud spatřoval protiústavnost jak v charakteru samotného uchovávání dat (je příliš plošné), tak v míře jejich následného zpřístupňování (příliš široká škála trestných činů).

Účinnost zrušení příslušné části zákona o elektronických komunikacích byla odložena o šest měsíců od uveřejnění nálezu ve sbírce zákonů. Během této doby má Národná rada SR možnost zákon uvést do souladu s ústavním pořádkem a Evropskou úmluvou o lidských právech.

Povinnost členských států EU implementovat uchovávání provozních a lokalizačních dat byla zavedena směrnicí 2006/24/ES, tu však v dubnu 2014 Soudní dvůr EU zrušil pro porušení hned několika článků Listiny základních práv Evropské unie.

Nahoru

Příspěvky

Slovenský ústavní soud zveřejnil rozhodnutí, kterým ruší „data retention“
Standa 28. 06. 2015, 17:00:21
Odpovědět  Odkaz 
Ǔstavní soud sice u nás zrušil „data retention“, ale Ministerstvo vnitra o rok později prosadilo novelu, která povinnost uchovávat data o komunikaci zase zavedla.
Lukáš Jelínek Re: Slovenský ústavní soud zveřejnil rozhodnutí, kterým ruší „data retention“
Lukáš Jelínek 28. 06. 2015, 22:39:54
Odpovědět  Odkaz 
Ano, a bohužel ještě o dost horší než předtím. Ale dokud nikdo nepodá ústavní stížnost (což nelze udělat jen tak, ale třeba by se nechala přesvědčit dostatečně početná skupina poslanců nebo senátorů), nic s tím nenaděláme.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz