přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Audacity - nahrávání a úpravy zvuku

Audacity - nahrávání a úpravy zvuku

Lubomír Čevela natočil gramofon, aby svá elpíčka převedl na empétrojky.


V jedné písničce Michal Tučný zpíval: "A dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka a co to vlastně byl ten starý gramofon". A to je dnešní realita. Černé gramofonové desky už používají pouze nadšenci a s postupným rozšiřováním dostupných přehrávačů mp3 souborů se pomalu vytrácí i používání audio kazet. A právě při digitalizaci vašich starých záznamů vám může být nápomocen program Audacity.

Audacity je zvukový editor a rekordér pro Linux MacOS X a Windows vyvíjený pod licencí GPL. Umožňuje nahrávání a přehrávání zvuku, kvalitní práci s vícestopým záznamem, editaci amplitudové obálky, režim spektrogramu a frekvenční analýzu. Je vybaven velkým množstvím efektů k úpravě zvuku, jmenujme například echo, phaser a wahwah (kvákadlo). Velkým kladem programu Audacity je jeho vynikající rozšiřitelnost. Nejen že je pro psaní pluginů vybaven jazykem Nyquist, ale rozumí si též s pluginy LADSPA a pomocí rozšiřujícího modulu (pouze pro platformy MacOS X a Windows) s pluginy VST.

Obrázek: 1.jpg

Málokterý z dnešních používaných zvukových editorů si tak jako Audacity zachoval při takto rozsáhlé funkcionalitě přijatelně jednoduché ovládání. Je natolik intuitivní, že se většina uživatelů ke své škodě bude uchylovat ke čtení stručného manuálu jen velmi zřídka. Při používání verze 1.2.2 jsem zaznamenal jediný spíše kosmetický problém. Je jím nesprávné kódování češtiny v lokalizačních souborech linuxové verze.

Obrázek: 2.jpg

Příprava nahrávání

Na prvním místě je asi nutné si uvědomit, že sebelepší digitální úpravy zvuku nedokáží beze zbytku zachránit to, co zanedbáte při přípravě nahrávání nebo pokazíte při nahrávání samotném. Gramodesku je nutné nejprve pečlivě očistit od prachu. Hodí se na to speciální antistatické utěrky nebo alespoň obyčejný štěteček na optiku. Gramofon s kvalitní dynamickou přenoskou je pro pořízení kvalitní digitální kopie nutností. Dalším nezbytným předpokladem je kvalitní korekční předzesilovač, který bude pravděpodobně součástí vašeho výkonového zesilovače.

Nahrávat budeme z line-out výstupu (magnetofonového výstupu) zesilovače, který propojíme s line-in vstupem vaší zvukové karty. Stejně tak jako zdroj signálu se na výsledné kvalitě zvukové nahrávky podepíše kvalita zvukové karty. Odstup signál-šum se u gramofonových desek pohybuje většinou v rozmezí 30-40 dB. Proto je odstup šumu kolem 60 dB u většiny zvukových karet pro nahrávání dostatečný. Důležité je též nízké zkreslení vstupních obvodů a kvalita AD převodníku karty, ale to vy jako uživatelé příliš neovlivníte.

Faktem je, že mnohdy stařičká, ale poměrně kvalitní zvuková karta, např. Sound Blaster AWE 64, může být pro nahrávání zvuku pravým pokladem, kterému mnohé současné šumící a zkreslující mnohakanálové poslední výkřiky techniky nesahají ani po kotníky. Velmi dobré výsledky v rámci třídy též dávají zvukové karty Sound Blaster Live. Samozřejmě nejlepší výsledky dávají (polo)profesionální zvukové karty (např. řady Sound Blaster Audigy), jejichž analogová část je vystěhována ven z počítače do externí krabičky.Nahráváme

Máme vše propojeno a spuštěný program Audacity. Nejprve nastavíme formáty a kvalitu souborů pomocí roletového menu programu, položka Soubor - Nastavení.

  • Karta Audio Vstup výstup IO - Kanály - 2 (Stereo).
  • Karta Kvalita - Výchozí rychlost vzorkování 44100 Hz, výchozí formát vzorkování 32bit-float, Konvertor vzorkovací rychlosti v reálném čase - Vysoce kvalitní konvertor vzorkovací rychlosti.
  • Karta Formáty souborů - nekomprimovaný výstupní formát WAV (Microsoft 16 bit PCM).

Obrázek: 3.jpg

Formát OGG, přesněji Ogg Vorbis, je postaven na podobných principech jako formát MP3. Ogg je název kontejneru, Vorbis je jméno použité kompresní technologie. Na rozdíl od formátu MP3 je formát Ogg Vorbis open-source a je tedy k dispozici zdarma pro nekomerční i komerční použití. Mnohé poslechové testy dokazují mírně lepší kvalitu zvuku než u formátu MP3 při stejném bitrate.

Tato nastavení odpovídá formátu CDDA (audio CD) a je též vhodné pro kompresi do formátů MP3 nebo OGG. Pro přímé vypalování "tracků" na CD nebo pro kompresi do formátů MP3 nebo OGG si se zmíněným nastaveným vystačíte.

Formát MP3, jinak MPEG-1 Audio Layer-3, je formát pro uložení zvukového souboru ve formě dat. Díky použité ztrátové kompresi je datový objem MP3 souborů redukován zhruba na desetinu oproti objemu nekomprimovaného souboru WAV. Kvalita souborů ve formátu MP3 se považuje za zvukově shodnou s originálem při datovém toku (bitrate) 128 kbit/s. To samozřejmě závisí na charakteru komprimovaného zvuku. Například pro klasickou hudbu je mnohými uživateli považován za dostatečný až datový tok 160 kbit/s nebo 192 kbit/s.

Jakmile jsou nastavení hotova, přepneme na panelu mixeru vstup pro nahrávání na položku Line In. Správné nastavení vstupní úrovně signálu ulehčí zapnutí Monitor input na roletce vstupního ukazatele vybuzení. Pak začne ukazatel reagovat na vstupní signál bez nutnosti spuštění nahrávání. Dejte velký pozor na přebuzení záznamu, které může vést k nepříjemným lupancům nebo úplným výpadkům zvuku. Raději si hlasité pasáže desky důkladně proměřte a vybuzení nastavte na -2 až -3 dB pod maximální úroveň. Nahrávání spustíme na řídicím panelu červeným tlačítkem Nahrávat a ukončíte žlutým tlačítkem Stop.

Formát MP3 je zatížen množstvím patentů patřících společnosti Thomson. Proto jeho podporu v mnoha linuxových distribucích nenajdete. Ze stejného důvodu neobsahuje kodek pro práci s formátem MP3 ani program Audacity. Pokud tedy chcete ukládat do tohoto formátu, postačí doinstalovat knihovnu libmp3lame (zcela přesně libmp3lame.so) a konfigurovat editor Audacity, aby si pomocí Nastavení - Formáty souborů - Najít knihovnu tuto knihovnu osvojil.

Po ukončení nahrávání uložíme projekt pomocí příkazu Uložit projekt jako. Považuji za jednodušší nahrát celou LP desku najednou a až následně ji rozstříhat na jednotlivé stopy. To je výhodné z několika důvodů. Za prvé nemusíte neustále hlídat začátky a konce skladeb, za druhé můžete aplikovat odstranění šumu a další efekty na celou nahrávku najednou.

Odstraňujeme šum

Názory na použití odšumovacích filtrů se různí. Někteří audiofilové upřednostní pokud možno ničím neovlivněný zvuk gramofonové desky tak, jak byl zaznamenán. Osobně se přikláním k tomuto názoru. Šum a praskání ve snesitelné míře k gramofonové desce jednoduše patří a odstranění šumu většinou vede ke ztrátě její brilance a prostorovosti. Pokud se rozhodnete k odstranění šumu, musí být provedeno tak, aby ovlivnění zvuku, ke kterému vždycky dojde, bylo co nejmenší.

Obrázek: 4.jpg

V Audacity se provádí ve dvou krocích. Nejprve vybereme místo, kde je zaznamenán pouze šum. Bývá to nejčastěji ticho mezi skladbami. Pomocí funkce Efekty - Odstranění šumu - Získat profil šumu si načteme profil šumu do Audacity. Funkci ukončíme a vybereme celou nahrávku pomocí Úpravy - Označit vše. Znovu spustíme funkci Odstranění šumu a pomocí jezdce Méně - Více v kroku 2 a poslouchání výsledku pomocí tlačítka Zkusit se snažíme najít takové nastavení, které slyšitelně neovlivňuje zvuk a při němž už není šum patrný. Je jasné, že bez kvalitních sluchátek se tato práce neobejde. Jakmile jsme spokojeni s tím, co slyšíme, můžeme aplikovat odstranění šumu na celou vybranou nahrávku tlačítkem Odstranit šum. S lupanci je to horší. Vývoj pluginu pro odstranění lupanců v Audacity je zatím údajně ve fázi příprav. Velmi výrazné lupance je možné zkusit ručně vystřihnout, programy, které dokáží lupanec najít a přepsat ho částí dopočítaného zvuku, tato úprava nenahradí.

Stříháme

Rozstříhání záznamu celé desky do jednotlivých souborů je jednoduché. Lze ho provést několika postupy. Mně se osvědčil následující. Vybereme jednu písničku pomocí myši, z roletového menu pomocí příkazu Úpravy - Kopírovat ji zkopírujeme do schránky, příkazem Soubor - Nový si vytvoříme novou instanci programu a pomocí Úpravy - Vložit vložíme vybranou písničku do tohoto nového souboru. Pak může následovat přesné zastřihnutí ticha na začátku a na konci písničky a konečně uložení do WAV souboru pomocí funkce Soubor - Exportovat jako WAV. V rámci urychlení práce je možné postupovat zjednodušeně pouze pomocí výběru myší a funkce Soubor - Exportovat výběr jako WAV (MP3, OGG). Zde záleží, který formát souboru je pro vás cílový. Uložené WAV soubory můžete následně bez problémů vypálit ve formátu audio CD (CDDA) například pomocí oblíbeného programu K3b.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Audacity
10. 04. 2006, 11:12:53
Odpovědět  Odkaz 
super program, alespoň pro mne jako amatéra, doporučuju i widlařům ... :-)
Re:Audacity
krakonoš 4. 03. 2009, 21:58:40
Odpovědět  Odkaz 
My, widlaři máme Adobe Audition, který je minimálně o třídu lepší. A ukládat analogový signál s frekvencí 44 kHz a 16 bitovou hloubkou je hudlařina. Pokud mají filtry čehokoli kvalitně fungovat, musí se nahrávka digitalizovat ve 32 bitové hloubce a s frekvencí minimálně 92 kHz, pokud je něčeho takového ovšem vaše audiokarta schopna. Překonvertování do CD formátu, tedy 44 kHz/ 16 bit je až ta úplně poslední operace před uložením souboru.
Re:Re:Audacity
Jose 19. 10. 2010, 15:17:09
Odpovědět  Odkaz 
Widlaři sice mají audition ale za který musí zaplatit pár tisíc....Audaciy je zdarma. Tyhle dva programy bych vůbec nesrovnával
Jirka Vrba redukce šumu
baf 10. 04. 2006, 17:06:39
Odpovědět  Odkaz 
Audacity je výborný a snadno ovladatelný program. Redukce šumu ale nepatří k jeho nejsilnějším stránkám. Před nějakým časem jsem potřeboval zrestaurovat staré desky (78 rpm) a redukci šumu jsem dělal pomocí gnoise, výsledek byl lepší. Střihy a další korekce už šly v audacity dobře. Původní desky byly tak z roku 1940 a zub času už jim dal zabrat. Výsledek byl lepší než původní zvuk.

Pak ještě existoval program gramophile, který celý proces automatizuje, nastříhá písně, zredukuje šum a tuším i vypálí CD.

No a poslední poznámka, ta příprava techniky je opravdu klíčová. Redukovat chyby, které se dají odstranít vyčištěním desky je zbytečná práce. Můj gramofón (NC470) byl dokonce citlivý i na otočení vidlice do sítě, v jedné poloze má větší brum.
Re: redukce šumu
11. 04. 2006, 18:08:40
Odpovědět  Odkaz 
Stabilita taky nic moc, stříhal jsem v tom jedno CD a padalo to, materiál nad 30 minut už je neovladatelný...
Jirka Vrba Re: redukce šumu
baf 11. 04. 2006, 19:29:19
Odpovědět  Odkaz 
Ten problém může být jinde. Stříhal jsem na Audacity dvouhodinový koncert a neměl jsem se stabilitou problém. Nepřehřívá se procesor?
Re: redukce šumu
12. 04. 2006, 08:40:25
Odpovědět  Odkaz 
Určitě se moje centrino nepřehřívá :-) Ono to vlastně nepadalo, ale program byl tak pomalý, že se třeba na minutu "zamyslel". To jsem pochopitelně už nevydržel.

Měl jsem tam přes 20 skladeb (asi v 10 stopách). Měl jsem na to použít spíše Ardour/Muse nebo Rosegarden.
Jirka Vrba Re: redukce šumu
baf 12. 04. 2006, 09:01:36
Odpovědět  Odkaz 
No tak to je jiná, to bych od toho ani nečekal :). Na to už bude opravdu lepší Ardour. Rosegeraden i Muse jsou primárně pro práci s midi, takže by asi nepomohly.
Re: redukce šumu
12. 04. 2006, 11:48:08
Odpovědět  Odkaz 
Na odstraňování šumu mě nejpříjemněji překvapil program Gnome Wave Cleaner. Má asi 5 algoritmů včetně mnoha nastavení. Odstraňování šumu v Audacity mě přijde jako velmi jednoduché. Navíc by bylo potřeba ještyě více snížit poměr odšumění, i při nastavení na minimum ještě proznívá rušivé "tydlikání". Mám dojem, že algoritmus audacity si změří spektrum šumu a pak zjednodušěně řečeno odečte spektrum šumu od spektra zvuku. (resp. to dělá po okýnkách, protože spektrum mají jen periodické signály a on je přes okýnko pomyslně periodizuje)
Další nepříjemnost Audacity je v tom, že jsem nikdy nerozjel ALSU (resp JACK)funguje to oklikou přes Portaudio a podle autorů je to ještě "buggy".
Sám na stříhání používám spíš Rezound. Není složitý na ovládání a v případě zájmu bych byl možná schopný napsat krátký tutoriálek. Něco je v jednom starším článku na abclinuxu.cz

zdraví mrw
Re: redukce šumu
12. 04. 2006, 17:19:34
Odpovědět  Odkaz 
Hmmm vypadá zajímavě. Ale bez ALSY? Vždyť to je základ! :-)

Rezound je fajn, jen to ovládání, jen to ovládání (nutno si zvyknout, ten right-click mi nikdy nešel do hlavy). Určitě zájem máme, včetně mě osobně (Rezound bych rád ovládnul - Audacity je multitrack a špatně se v něm editují vzorky jako takové).

Ještě existuje jeden fajn editor, je rychlý, napsaný v GTK1. Teďka mi vypadlo jméno, ale má po stranách takové podivné otočné knoflíky...
Lukáš Zapletal Re: redukce šumu
zapletal 12. 04. 2006, 17:20:38
Odpovědět  Odkaz 
Ozvěte se mi, budeme rádi, když něco napíšete. Buď na web, nebo i do časopisu.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
pepa 23. 08. 2007, 23:15:41
Odpovědět  Odkaz 
hej lidi kde mám sehnat lame?
lame
Baf 24. 08. 2007, 08:25:12
Odpovědět  Odkaz 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=290&package_id=309
Vlastimil Ott Ale néé
Vlastimil Ott 24. 08. 2007, 10:02:56
Odpovědět  Odkaz 
Tak přece ne. Je to v každé distribuci. Nainstalovat přes balíčkovací systém - jako všechno ostatní.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
VVendyyy :) 26. 09. 2007, 20:35:08
Odpovědět  Odkaz 
Ahoooj moc děkuju za návod, fakt moc:) Přesně takové stránky se mi líbí:)
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
davy 6. 11. 2007, 23:17:41
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím a mám jeden dotaz: když nahrávám LP nebo audiokazety pomocí Audacity, sice se mi vytváří stereo stopy, ale levá i pravá jsou totožné a vždy jen z jednoho kanálu. Druhý kanál se ztratí. Je to možné nějak řešit? Předpokládám, že je to spíš záležitost hardware, protože i program "záznam zvuku" mi dělá ten samý problém. Ale zajímalo by mě, co si mám pořídit, aby se mi nahrávaly oba kanály správně. Předem díky.
Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
bibri 7. 11. 2007, 00:42:23
Odpovědět  Odkaz 
Pravděpodobně cpete ten vstupní signál do mono vstupu pro mikrofon. Použijte line-in a zkontrolujte, že kabely které používáte, jsou stereo a jsou správně zapojené.
Audacity
Dixon 28. 11. 2007, 01:44:47
Odpovědět  Odkaz 
Zdravim. Ja mam problem ze ked nahravam druhu stopu tak nepocujem prvu. Vie mi niekto poradit ako mam zapnut playback? Dakujeem
Re:Audacity
Sodalite 26. 05. 2008, 10:19:08
Odpovědět  Odkaz 
V první řadě musí něco takového podporovat zvuková karta, tzn. musí být "full duplex". Pokud to podporuje, popřípadě máte dvě zvukové karty, tak se tohle dá u Audacity nastavit v Preferencích.
Pokud ovšem potřebujete nahrávat více stop, chcete-li si třeba nahrát nějakou písničku sám na víc nástrojů, doporučil bych Ardour. Je to program přesně pro tohle a tohle je v něm hračka.
mic
milan 1. 12. 2007, 18:17:43
Odpovědět  Odkaz 
nevite nekdo proc mi v audacity nejde nahravat pres mikrofon?Mam hlasitost v aumixu a v kmixu na maximum,ale nic neslysim a vubec se nic nenahrava...
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
dutchdixon 26. 12. 2007, 15:49:32
Odpovědět  Odkaz 
Ja mam v laptope iba mic vstup. Ten odposluch stale nejde a vsetko som uz skusil
Nefunkční tlačítko
Jarda 4. 01. 2009, 17:31:59
Odpovědět  Odkaz 
Pár let používám Audacity a tak jsem ho nainstaloval kamarádovi a tlačítko na přepínání vstupů(stereo mix, mikrofon,atd...)je stále šedivé tudíž nefunkční v nastavení jsem zkoušel dávat různé volby a pořád nic. je to na Windows XP.Prosím o radu. Díky moc předem.
problém s nahrávání
ondras 23. 02. 2009, 08:46:30
Odpovědět  Odkaz 
zdravim, potřebuju radu, mam problém s nahráváním zvuku do notebooku, mam novy dvoujadrovy siemens, a nevim zda se jedna o zavadu k reklamaci, nejde mi nahrávat zvuk přez nahrávací kabel, který jinak normálně funguje. připojím zdroj zvuku do vstupu na mikrofon, když nedělám žádné operace tak notebook hraje ten zvuk (většinou s různě velkým zpožděním), ale když otevřu program pro nahrávání zvuku, nebo audacity, tak zvuk zmizí, dokonce i když otevřu jiné aplikace či soubory tak zvuk zmizí, moc moc potřebuju radu!!! diky
neslyším hudbu při nahrávání
joAKs 6. 03. 2009, 17:20:26
Odpovědět  Odkaz 
dobrý den, mám v audacity otevřenou instrumentálku, chci nahrávat hlas ale jakmile dám nahrávat tak hudba není slyšet..nahrává se ale nemám se o co opřít protože neslyším hudbu..co s tím je?nikdy sem s tím problém neměl, před tím to fungovalo bezvadně ale najednou nefunkční..sem nešťastnej
Tomáš Hanusek Re:neslyším hudbu při nahrávání
Tomáš Hanusek 8. 03. 2009, 13:51:27
Odpovědět  Odkaz 
Zkuste se kouknout do ovládání zvuku (kmix, aumix nebo co používáte), zda je mikrofon/line-in zapnut nejen k nahrávání/zachytávání zvuku, ale taky k jeho přehrávání (v kmixu je to zelený puntík u daného zařízení; červený puntík je pro nastavení nahrávání z daného zařízení).
Re: neslyším hudbu při nahrávání
bax 9. 01. 2012, 11:58:12
Odpovědět  Odkaz 
kdyz otevres program audacity najed na upravy,naskoci ti tam tabulka- nastaveni audacity....dole mas zakriskuj kolonku - během nahravani nove stopy prehravat ostatni...a mela by se ti prehravat instrumentalka zatim co budes nahravat :-) zkus to.
Zpozdeni
Platfus 29. 09. 2009, 00:43:33
Odpovědět  Odkaz 
Ćus! Může mi prosím tedy někdo poradit, jak se má přesně nastavit ta latence, aby se následující stopa nezpozdovala ci nezrychlovala? Mám eště jeden problém. Chtěl jsem si nahrát elektrické bicí, ale nestíhá mi to kopák a trochu i činel. Myslíte, že to může být tím, že by to nestíhala zvukovka? Hlas a kytary jsou v pohode, ale ty bicí už to nějak nestíhá...
Nahrávání
Marek 9. 06. 2010, 14:34:54
Odpovědět  Odkaz 
Ahoj,Audacity mi nahrává z mikrofonu,co kde nastavit,aby nahrával přímo z PC?
normalizer
Poláček Ludvík 5. 12. 2010, 08:49:25
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím. Může mi někdo poradit jak nastavit v Audacity 1.3 beta normalizer?,nebo spíš poskytnout radu? nahrávám kytaru přes kombo na mikrofonní vstup vPC a nahrávka je tichá.Díky
Audacity - zpoždění
phamphi 22. 11. 2007, 18:24:50
Odpovědět  Odkaz 
Když nahrávám v Audacity kytaru přes mikrofon - více stop přes sebe, chytá to neskutečný zpoždění a vůbec to na sebe nepasuje. Dá se to nějak nastavit?
Děkuju za odpověď
Jirka Vrba Re:Audacity - zpoždění
baf 22. 11. 2007, 21:25:18
Odpovědět  Odkaz 
pro praci se zvukem je lepsi pouzivat specialni jadro, vetsinou je oznacene jako low latency nebo real time. V distribucich byva.
Re:Re:Audacity - zpoždění
phamphi 23. 11. 2007, 14:59:20
Odpovědět  Odkaz 
specialni jadro? tomu nerozumim bohuzel :(
Jirka Vrba Re:Re:Audacity - zpoždění
baf 23. 11. 2007, 17:10:29
Odpovědět  Odkaz 
Používáš Audacity na linuxu nebo na windows?
Re:Re:Re:Audacity - zpoždění
phamphi 15. 12. 2007, 12:12:28
Odpovědět  Odkaz 
audacity používám ve windows
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
milan 1. 12. 2007, 18:24:09
Odpovědět  Odkaz 
nevite nekdo proc mi nejde nahravat pres mikrofon do audacity?V aumixu i v kmixu mam hlasitost na maximum,ale vubec nic neslysim,kdyz do mikrofonu mluvim a uz vubec mi to nenahrava...
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Ladislav 5. 12. 2007, 17:54:20
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, prosím Vás o informaci v čem dělám chybu, když chci přes Audacity nahrávat zvuk z právě spuštěného CD na svém počítači nebo televizní karty Win Fast DTV 2000H a mám ověřeno,že program je vysílán ve stereu,že mi to nahrává pouze levou stopu. Při přehrání je záznam na obou stopách,ale předpokládám v mono. Při nahrávání z gramofonu přes line-in je vše v pořádku. Používám Windows XP. Děkuji
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 5. 12. 2007, 19:58:13
Odpovědět  Odkaz 
Jste na serveru o Linuxu, což je první předpoklad, že vám asi nebudeme umět poradit - zvuk nahráváme v Linuxu. Ale třeba se někdo najde.

Myslím, že to bude nastavením hardwaru, ne programem Audacity. Ale opravdu nevím.
Vlastimil Ott Ptejte se na Google groups
Vlastimil Ott 5. 12. 2007, 20:00:49
Odpovědět  Odkaz 
Pošlete email na adresu

linuxexpres@googlegroups.com

a stanete se členy diskuzní skupiny LinuxEXPRES. Je tam mnoho lidí, kteří vám rychle odpoví - opět emailem.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Ladislav 7. 12. 2007, 00:22:53
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, dnes jsem provedl kontrolu základní desky, TV karty abych zjistil příčinu, proč je v Audacity nahrávána pouze jedne stopa, nakonec jsem se vrátil do vlastního nastavení Audacity a nevěřil vlastním očím u "kolonky" zvuku vstup/výstup jsem měl nastaveno u kanálu mono. Stačilo pak už jen nastavit stereo a bylo vše v pořádku. Děkuji p.Ottovi za ochotu mně pomoci.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 7. 12. 2007, 20:06:22
Odpovědět  Odkaz 
No, moc jsem nepomohl.. hlavně, že to funguje.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Petr Randus 10. 12. 2007, 12:02:18
Odpovědět  Odkaz 
po nahrání jedné stopy (např.bicí) není při nahrávání druhé stopy (kytara) první stopa slyšet. Diky za odpověď.
Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Petr Randus 11. 12. 2007, 00:51:45
Odpovědět  Odkaz 
Tak už jsem to vyřešil - trpělivost růže přínáší a v případě PC je třeba se propotit, prozkoušet, protrpět atd, když člověk nezná správné řešení. Tisíc pokusů nemusí přínést výsledek, může to být ale pokus č. 1001.
Jirka Vrba Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
baf 11. 12. 2007, 01:04:37
Odpovědět  Odkaz 
v nastaveni je potreba zapnout volbu prehravat ostatni stopy behem nahravani. U stopy nesmite mit zapnute mute.
Zvukova karta musi mit fullduplex, ale to je uz par let standard.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Randy 11. 01. 2008, 10:39:10
Odpovědět  Odkaz 
Vážení,
prošel jsm v Audacity vším - nahrávat stopy, střihat, posouvat, kopírovat atd., ale nepodařilo se mi pracovat v jedné stopě zeslabováním a zesilováním jejich úseků. Můžete mi někdo poradit? Diky.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 11. 01. 2008, 12:32:32
Odpovědět  Odkaz 
Označit úsek, pak Efekty- Zesílit nebo Postupný náběh. Efektů je tam velmi mnoho.
Audacity - odstranění hlasu
Hans 7. 02. 2008, 15:24:33
Odpovědět  Odkaz 
jde nak odstranit hlas z pisnicky?
Martin Šín Re:Audacity - odstranění hlasu
Martin Šín 7. 02. 2008, 18:05:45
Odpovědět  Odkaz 
Jde - jednoduchý návod je zde: http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=editing&i=remove-vocals

Bohužel nefunguje na 100%, přinejmenším však hlas ztiší.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Karel Zelníček 18. 02. 2008, 16:30:10
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit nelépe na mail, proč při nahrávání zpěvu mám v odposlechu ten zpěv se zpožděním?
Je to v nastavení nebo kartou? Dík.
zelnicek.vinicni@tiscali.cz
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 18. 02. 2008, 17:42:57
Odpovědět  Odkaz 
Proč si nárokujete nekolegiální odpověď na mail? Ostatní to také zajímá... Máte možnost se tématu věnovat v této diskuzi.

Bude vás zajímat upravené jádro s nižší latencí, obvykle jej nabízí každá distribuce. Nenapsal jste, jakou distribuci používáte. Ale třeba Ubuntu má na výběr z mnoha jader.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Svatopluk Beneš 20. 02. 2008, 23:25:23
Odpovědět  Odkaz 
Lze pro nahrávání z gramafonu použít mikrofonní vstup na integrované zvukové kartě?
Případně jaká je zapotřebí úroveň signálu?
Nebo jiné podmínky?
Děkuji.
Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
krakonoš 4. 03. 2009, 22:07:40
Odpovědět  Odkaz 
Bez externího předzesilovače ne a to platí pro všechny vstupy všech běžných audio karet. Magnetodynamická přenoska vyžaduje vstup o impedanci 47 kohmů a korekci RIAA, krystalová pak vstupní impedanci alespoň 900 kohmů. Tyto požadavky běžné audiokarty nejsou schopny splnit a navíc počítejte s tím, že mikrofonní vstup je monofonní, takže oba stereokanály se sloučí a výsledná nahrávka bude rovněž monofonní.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Ali 29. 02. 2008, 19:50:01
Odpovědět  Odkaz 
Cau vsem !!!! mam problem potrebuju pomoc.. kdyz nahravam pres mikro tak mi nehraje podklad.. tedy beat kterej si zvolim a nevim cim to je.. mam tenhle program prvne takze nejak nepobiram jak se s tim manipuluje.. pls poradte nekdo budu vdecnej.. piste klidne na mail DIK MOC !!!
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlasta 4. 03. 2008, 15:47:41
Odpovědět  Odkaz 
Prosim vas na čo služi spektrum v audacity ?
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
martin 4. 03. 2008, 18:04:23
Odpovědět  Odkaz 
Dá sa v audacity robit aj s midi ?
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 4. 03. 2008, 19:11:06
Odpovědět  Odkaz 
Podle toho, co jsem vyčetl na webu, umí Audacity midi pouze zobrazit, ale pracovat s ním neumí.

K tomu spektru, jestli myslíte nabídku Analyzovat - Plot Spectrum, tak to slouží právě k analýze frekvence nahrávky, nic víc, nic míň.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlasta 5. 03. 2008, 12:43:12
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím všetkých
Potrebovala by som nejaké ulohy-ako učit zvuk na Pc , trebásr v Audacity. Vie mi niekto poradiť.Mam na mysli zaujímavé ulohy so zvukom.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Rabbit 9. 03. 2008, 13:43:25
Odpovědět  Odkaz 
čus hele porádíte mi prosim někdo? chtěl bych aby mi jela hudba a zároveň bych do toho mohl zpívat.
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 10. 03. 2008, 18:46:08
Odpovědět  Odkaz 
Pusťte rádio a zpívejte.. ;-) No teď "vážně", v Audacity to myslím udělat nejde, ale nic vám nebrání si to pustit v nějakém externím přehrávači a Audacity použít na nahrávání. Spojení stop dohromady pak provedete v Audacity bez problémů.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlasta 11. 03. 2008, 20:15:37
Odpovědět  Odkaz 
Neviem či som v obraze Upravy /nastavenia / audio i/o /počas nahrávania novej stopy prtehrávať ostatné by to nešlo ?
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Simča 28. 03. 2008, 14:59:23
Odpovědět  Odkaz 
Chtěla jsem se zeptat ,mám vystřihnutou čast hudba ale nejde mi to uložit ve formátu MP3.Chtěla jsem si udělat pár super vyzvánění do mobilu a asi z toho nic nebude!Co?Pokud někdo víte radu napište mi na email.Díííky moc.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 28. 03. 2008, 15:05:35
Odpovědět  Odkaz 
Simčo, protože to jistě zajímá víc lidí, na email ti psát nebudeme, ale odpovíme tady.

Zvuk si do mp3 musíš exportovat pomocí Soubor-Export. V linuxové verzi Audacity je také možnost ovlivnit kvalitu výsledné mptrojky (datový tok apod.).
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Simča 28. 03. 2008, 19:04:54
Odpovědět  Odkaz 
No jo jenomže mi to v nabídce Soubor-Export nabídne položku mp3 files a to je nějaká blbost.Media Plaer mi to nakonec přehrál,ale v telefonu nic.Mám tam i program lame a prostě mi to nefunguje podle toho jak se všude píše.Jo a mám tu novější verzi AUDACITY 1,2 BETA.
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 28. 03. 2008, 19:23:56
Odpovědět  Odkaz 
1.2 beta je stará verze, použij novější. Napiš nám taky konečně, jestli máš Linux, nebo Windows... :-)

Že ti to nabídne MP3 files je ok, není to blbost - proč by měla? Pokud to přehrál nějaký program, mptrojka je v pořádku. Je potřeba najít variantu, kterou přehraje mobil. Může být ta mp3 stereo?
Re:Re:Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Simča 28. 03. 2008, 19:34:21
Odpovědět  Odkaz 
No to je to já mám Windows Vistu takže jak koukám lame je akorát tak na linux!!A mp3 stereo!?Asi jo mám SE K790i
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 28. 03. 2008, 20:50:21
Odpovědět  Odkaz 
Ale není... http://www.dwn.cz/?stahuj-zdarma=lame

Zkus prostě vytvořit víc verzí té mptrojky, já nevím, v čem by mohla být chyba.. Zkus nejnižší kvalitu a zjistíš to..
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Palo 18. 04. 2008, 12:00:55
Odpovědět  Odkaz 
Ahojte, podobne upravy sa daju robit aj v " Nero ". Nemate niekto navod na Nero Sound ? Cau.
ukladani
neco ti reknu 19. 04. 2008, 18:30:49
Odpovědět  Odkaz 
jak se to da ulozit
neco
nevim 19. 04. 2008, 18:31:42
Odpovědět  Odkaz 
jak si ulozim mou pisnicku
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vladimír 4. 05. 2008, 17:51:36
Odpovědět  Odkaz 
Čau lidi.
V jakém pořadí použiju efekty pro úpravu audia (např. LP)? DC offset, redukce šumu, zvýšení úrovně apod?
Díky!
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Honza 19. 06. 2008, 19:50:25
Odpovědět  Odkaz 
Zdravim,potřeboval bych poradid,přez jaký software mohu nahrávat hudbu z internetového radia,někde jsem četl,že by to mělo jít,zkoušim instalovat Audacity,jestli to tim nepůjde,,jinak sem Linuxovej laik,tak kdyžtak nějaký ,,rozumný,, vysvětlení.Dík Honza
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 19. 06. 2008, 20:03:25
Odpovědět  Odkaz 
Nj., takže:

http://www.linuxexpres.cz/software/poslouchejte-radio-z-netu
http://www.linuxexpres.cz/blog/nahravani-radia-z-internetu
nebo to můžete stáhnout pomocí 'wget http://adresa/radia/neco.mp3' a pak to upravit v audacity.
Audacity - nahrávání
Chytráček Stanislav 26. 06. 2008, 14:29:08
Odpovědět  Odkaz 
Přeji hezký den, vyzkoušel jsem hodně produktů ale Audacity mě překvapil svou jednoduchostí, přehledností asnadno ovladatelným programem. Mám však jeden problém s kterým si nevím rady. Pokud chci nahrávat více stop na jednou, každou z jiného mikrofonu, tak nedokáži přiřadit jednotlivé stopy k jednotlivým výstupům zvukovky. Zvukovku používám PHASE 88(TerraTec). Audacity však danou zvukovku rozezná jako 4 sanostatné, které se dají přepínat, avšak jen do jednoho stereo nebo nono kanálu.
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání
Martin Šín 26. 06. 2008, 19:59:02
Odpovědět  Odkaz 
Teď to nechápu, chcete nahrávat více stop najednou, nebo je přehrávat na různých výstupech? Já do toho jenom "fušuju", tak se budu třeba plést... No něco o tom psali ( http://osdir.com/ml/audio.audacity.devel/2002-08/msg00120.html ), takže podpora nahrávání z více míst najednou se plánuje řekněme pro audacity 2 (ale to ještě dlouho nebude). Dokonce tam je nějaký problém, pokud spustíte více instancí programu najednou (no muselo by se to vyzkoušet). No a pokud vám jde o přehrávání, pak by to řešilo vytvořením vícekanálového zvuku zvuk 5.1 (ale to myslím, že nemáte na mysli).
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin 1. 09. 2008, 21:55:39
Odpovědět  Odkaz 
Prosím o pomoc, mám problém s nahráváním stop přes sebe, které jedna na druhé chytají zpoždění. Dočetl jsem se tu, že za to může nějaké nízko latentní jádro. Bohužel nevím, o co jde. Používám Windows XP. Děkuji za odpověď.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 2. 09. 2008, 10:50:34
Odpovědět  Odkaz 
To se týká Linuxu. Bohužel nevím, jak se to řeší ve Windows.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Laďa 3. 10. 2008, 14:02:56
Odpovědět  Odkaz 
Prosím o podrobný návod, jak na vytvoření stereofonního signálu MS v Audacity z levého kanálu M (mikrofon s kulovou charakteristikou) a pravého kanálu (mikrofon s osmičkovou charakteristikou. Anglicky neumím a ani v návodu k programu, ani na internetu jsem nic nenašel. Nejdále se mně podařilo dojít k rozdělení kanálů na levý (konverze na mono) a pravý. Dál už jsem v koncích.
Děkuji.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 3. 10. 2008, 21:45:30
Odpovědět  Odkaz 
Zadání je to pěkné.. a takové adresné... :-) Ale bohužel za redakci zřejmě nemohu sloužit, nejsem si vědom toho, že by mezi autory byl někdo, kdo se této problematice intenzivně věnuje.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Caine 14. 11. 2008, 11:59:07
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den. Prosím, poradíte mi? Používám AUDACITY 1.3.4, v UBUNTU 8.04 LTS a potřeboval bych effekt Hall. Ale v nabídce je pouze Echo a v v sedmi modulech dole pod čarou Delay. Dají se někde stáhnout další moduly. Kamarád používal Windows a tam v modulech Hall byl. Jsem spíše počítačový laik a angličtinu neovládám. Díky.
Vlastimil Ott Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Vlastimil Ott 30. 11. 2008, 00:28:37
Odpovědět  Odkaz 
Máte nainstalovaný balík ladspa-plugin?
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Caine 15. 12. 2008, 11:19:52
Odpovědět  Odkaz 
Aha... tak to asi nemám. Inu, zkusím se poradit s kolegou, co mi prováděl instalaci. Děkuju. Zatím :-)
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
jirka 6. 01. 2009, 17:16:19
Odpovědět  Odkaz 
Dobry den Mohl by ste mi poradit jak mohu s pomocí tohohle programu vytáhne zpěv z pisničky ?? Děkuji odpovězte mi na e-mail
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Jirka 25. 01. 2009, 20:04:41
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit s následujícím problémem. Koupil jsem si gramofon s výstupem USB a s originál CD Audacity. Vše jsem podle návodu připravil, vše funguje, ale vždy jenom chvíli. Potom mi program zamrzne a nahraný kousek nejde uložit. Zatím jsem se nedostal při nahrávání dál než na deset minut. Stejný problém na XP i na Vistách. Děkuji za radu, čím to může být. Vše mám nastavené podle přiloženého návodu a když se zadaří nahrát písničku, tak to funguje bezvadně až na převod do MP3.
Lubomír Čevela Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Lubomír Čevela 26. 01. 2009, 11:11:32
Odpovědět  Odkaz 
Zjistěte si v nastavení Audacity, kam ukládá dočasné soubory a prověřte, zda máte na daném souborovém systému (disku) dost místa. Při nahrávání zvuku v nekomprimovaném formátu megabajty jenom letí.
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Jirka 27. 01. 2009, 14:43:43
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji za radu, prověřím to.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Bok Jirka 18. 02. 2009, 18:43:07
Odpovědět  Odkaz 
Nahraju na první stopu kytaru a zpěv. Do sluchátek mi to jde. Jak nahraji druhou stopu pro bas a druhý hlas. Nepřišel jsem na to. Je někde český návod? /mám to v PC přez Microsoft, ale Linux mám vedle v notebooku/ Dík Bokajs
Audacity - nahrávání zvuku z internetového radia
Martina 20. 03. 2009, 13:04:29
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
nainstalovala jsem si do notebooku audacity 1.2.6.po otevření jsem si chtěla zkusit nahrát záznam zvuku z internetového radia. V pravo v hornější části vím, že jsem si měla vykliknout záložku a zvolit Mono mix, ale bohužel to tam na výběr vůbec nemám. Mělo tam být dalších 8 výběrů (mikrofon,vstup vnějšího zdroje,stereo mix,přehrávač cd,telefonní linka atd.), jak to chci nahrát a já tam mám pouze nějaké 2 nepoužitelné, protože když jsem to přes ně zkusila, tak se mi nic nenahrálo.
Děkuji za radu
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Karel 10. 06. 2009, 22:46:01
Odpovědět  Odkaz 
Audacity 1.3.7 (Beta)
Vážení, trošku umím psát texty a skládat písničky.
Můj problém je v této chvíli tento: Nazpíval jsem do podkladu od Jendy Honkyše z Německa můj trampský zpěv a nemůžu ho za žádnou cenu uložit, ikdyž jsem v minulých týdnech uložil 10 svých nových trampských písní!
Prosím Vás, jak mám postupovat?
Právě v této chvíli je s rozumem v koncích můj kamarád Petr i syn Luděk!
Děkuju Vám!
Karel Klusáček www.klusacek.zde.cz
P.S.: Pište mi, prosím na: karel@muzikap.cz
Děkuju
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
dae 7. 09. 2009, 22:18:24
Odpovědět  Odkaz 
Ahojte..
skusal som v Audacity v 1.2.6 nahrat kazetu. Na magnetofone som pripojil kabel do dvoch vystupov AUX a na druhom konci som to pichol do PC Line In. Zial nenahralo mi nic. Ked som pripojil mikrofon, tak nahravanie prebehlo bez problemov. Netusite kde moze byt zrada?

Vdaka za spravne nasmerovanie.
Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
otula 8. 09. 2009, 19:58:29
Odpovědět  Odkaz 
Nejspíš sis nechal stáhnutý line-in vstup v mixeru
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
dae 9. 09. 2009, 19:21:08
Odpovědět  Odkaz 
Nie nenechal! To som urcite kontroloval.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Stanislav Chytráček 6. 10. 2009, 16:37:57
Odpovědět  Odkaz 
Přeji hezký den, vyzkoušel jsem hodně produktů ale Audacity mě překvapil svojí jednoduchostí, přehledností a snadno ovladatelným programem. Zajímalo by mě zda se někdo zabívá u nás, s případnou úpravou programu Audacity.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
KiiKiii 1. 01. 2010, 23:21:15
Odpovědět  Odkaz 
zdravíím prosím vás potřebuji stáhnout takovýdle program nwm kde ho mužu stáhnut tak jestli by jste mi ho nemohli poslat nwm třeba přes icq napište na muj E-mail lanalinka19@seznam.cz a pak vám dám icq a jestli by ste mi ho nemohli poslat předem děkuji
Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
IrenaS 2. 01. 2010, 10:08:30
Odpovědět  Odkaz 
Audacity si stáhni na http://audacity.sourceforge.net/
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Zuzka 19. 03. 2010, 17:39:51
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, mám nainstalovaná program Audacity, ale jelikož ho mám anglicky a není tam nikde čeština, tak nevím, ja z určité písničky "vytáhnout" zpěv, a jestli to vůbec jde. Předem dík za odpověd :-)
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Mirka 26. 04. 2010, 12:25:52
Odpovědět  Odkaz 
Chtěla bych se jen zeptat...o programu AUDACITY sem se dozvěděla na nějaká stránce a bylo tam napsáno že se dají písničky i remixovat!Je to možné ? ..jestly ano,napište mi prosím jak to mám udělat =) DĚKUJI
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
petra 10. 06. 2010, 21:41:35
Odpovědět  Odkaz 
vie mi niekto poradit ako v tomto programe predabovat video? npotrebujem premazat povodny zvuk iba nahovorit to co sa tam deje v slovencie, aby nemuseli byt titulky..
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 10. 06. 2010, 22:12:07
Odpovědět  Odkaz 
Zkuste program Avidemux, ten má nabídku Audio - Hlavní stopa a tady je možné zvolit např. externí mp3 soubor a pak video klasicky převést s novou stopou. Na vytvoření zvukové stopy se bude hodit právě Audacity.
Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
petra 11. 06. 2010, 20:09:22
Odpovědět  Odkaz 
takže v audacity si to video otvorit a nahovorit nemozem? skusala som to a znie to ako zrychleny film a neviem co s tym. dakujem
Martin Šín Re:Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 12. 06. 2010, 17:00:55
Odpovědět  Odkaz 
Audacity bude v nejlepším případě schopný otevřít zvukovou stopu, ale jak sama píšete - zní to zrychleně, takže tu bude chyba lávky. Audacity je editor zvuku a ne souboru s videem (ten obsahuje video a audio stopu a s tím pracovat určitě neumí)... Jak jsem psal výš, na výměnu zvukové stopy ve videu budete potřebovat nějaký video-editor, např. zmíněný Avidemux. Audacity proto použijte pouze na vytvoření zvukové nahrávky, kterou pak přidáte/vyměníte u souboru s videem ve video-editoru.
Re:Re:Re:Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
petra 13. 06. 2010, 20:21:08
Odpovědět  Odkaz 
dakujem. ukazalo sa, ze mojmu profesorovi staci iba mp3 s mojou nahravkou, na co samozrejme potrebujem iba audacity, takze so samotnym videom sa hrat nemusim. audacity je fakt dobry program. este raz dakujem za odpoved. ak budem musiet nabuduce pracovat s videom, uz viem v akom programe, urcite vyskusam avidemux.
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
PETR NOVOTNÝ 14. 06. 2010, 16:51:39
Odpovědět  Odkaz 
Prosím, poraďte mi, jak v Audacity označit začátek a konec střihu (výběru).Umím to pochopitelně myší a "uchopit do bloku", ale láká mě dole ZAčátek výběru, Konec výběru a s tím si nerozumím. Chtěl bych (laicky řečeno)najít v nahrávce místo a sdělit programu "tady je začátek" a totéž bych rád na konci výběru, ale někde dělám chybu. Nedaří se mi ta "fixace", vždy mi to poskočí na aktuální kurzor,
Martin Šín Re:Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Martin Šín 14. 06. 2010, 19:48:27
Odpovědět  Odkaz 
Zkuste se podívat na tohle: http://www.linuxexpres.cz/jak-na-to/jak-oriznout-zvuk-v-audacity nebo tohle: http://www.linuxexpres.cz/jak-na-to/jak-rozdelit-zvukovou-nahravku-na-vice-casti Ten výběr mi v Audacity nepřijde moc šikovný, ale třeba se pletu. ;-)
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Hahah 11. 09. 2010, 18:26:32
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den nevím jak mám mixovat písničky jako ,že třeba mám puštěnou jednu a za 30sekund se to přepne na druhou prostě mixování no.Potřebovala bych smíchat třeba 3písničky do jedné ,ale nevím jak to udělat napsali by jste mi prosím instrukce jak tuto volbu udělat právě v programu audacity
Audacity - nahrávání zvuku
cendys22 4. 10. 2010, 12:44:27
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím,potřeboval bych poradit.
Mám audacity 1.3 Beta,a chci si nahrát čistý kytarový podklad,kytaru jsem propojil se zesilovačem a line-outem pustil do microfoního vstupu na noťasu(lenovo g555 s integrov.zvuk.kartou) a v Audacity nahrál, problém je v tom že nahraný zvuk kytary je strašně zkreslený(takový buster).Nevíte někdo prosím co s tím?
Díky r.neda@seznam.cz
Audacity - SPOJENÍ VÍCE PÍSNÍ ZA SEBOU PŘI NAHRÁVÁNÍ
Janča 8. 12. 2010, 16:11:38
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím všechny, prosím poradtě mi, jak mám nahrát více písní za sebou bez přestávky..Chtěla bych , aby písně na sebe hned navazovaly. Jak to mám prosím udělat? NAPIŠTĚ MI...pracuji s programem Audacity 1.3 beta..díky
nahravani vice stop
milan 5. 05. 2011, 10:48:33
Odpovědět  Odkaz 
zdravim,kdyz chci nahravat vice stop,tu puvodni neslysim,takze prvne si nahraju kytaru a kdyz chci nahrat na druhou stopu zpev,kytaru k tomu neslysim,tohleto bych asi vypichol...nebo to jde?
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
suha adam 20. 06. 2011, 23:22:01
Odpovědět  Odkaz 
je dobry audacity
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
eragon 6. 01. 2012, 18:23:41
Odpovědět  Odkaz 
ale hovno vy šulini :D ste debili ?
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Nikool 24. 03. 2012, 12:03:39
Odpovědět  Odkaz 
chci se zeptat zkrátila jsem si písničky...(v jiným programu)
a teď je chci pomocí Audacity dát zasebe(aby hráli po sobě hned) už sem to tam dělala ale už sem to zase zapoměla:\ prosím o radu dík Niky
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Pavel 11. 04. 2012, 16:05:39
Odpovědět  Odkaz 
Hledám někoho, kdo mi za fin. odměnu upraví asi 7min. záznam v MP3. Potřebuji vytáhnout mluvené slovo (je to hodně potichu a nějak se mi to nedaří) . Zkrátka borce kdo v tom dělá! ozvěte se na hradec.hradec@seznam.cz Dík
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
pavel 11. 04. 2012, 17:47:04
Odpovědět  Odkaz 
OPRAVA!!!!! špatně jsem uvedl email!Hledám někoho, kdo mi za fin. odměnu upraví asi 15min. záznam. Potřebuji vytáhnout mluvené slovo (je to hodně potichu a nějak se mi to nedaří) . Zkrátka borce kdo v tom dělá! ozvěte se na hradec.hradec@email.cz Dík
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Aneta 29. 12. 2012, 15:25:45
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, když chci v audacity nahrávat zpěv i s podkladem. Vložím (Import v záložce Soubor) podklad. Začnu nahrávat, vše je v pohodě, podklad slyším. Jakmile chci soubor poté přehrát tak je můj zpěv opožděný zhruba o půl až 1 sekundu. Nevíte čím je to způsobené? zvukovou kartou?
Lukáš Jelínek Re: Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Lukáš Jelínek 29. 12. 2012, 16:32:47
Odpovědět  Odkaz 
Tohle zpoždění je zcela nevyhnutelné, vzhledem k tomu, že vstup i výstup jde přes buffery (data se ukládají do paměti a odtud je následně čte procesor nebo karta). Musí se proto korigovat. Audacity na to má konfigurační parametr, který je potřeba upravit podle reálné situace (tu lze předem těžko předvídat - záleží na mnoha faktorech).

Je to (budu to uvádět pro "polopřeloženou" českou verzi) tady: Úpravy -> Preferences... -> Nahrávání, skupina Latence. Jsou tam dva parametry - Audio to buffer (kolik ukládat do bufferu - pokud se objevují výpadky, je potřeba zvětšit) a Latency correction (korekce latence). To je právě ten parametr, který je potřeba upravit - optimálně tak, že se zaznamená nějaký zvuk rázového typu (např. úder do bubnu) z reproduktoru. Pak je přesně vidět, o kolik jsou stopy posunuty a o kolik je tedy potřeba korekce upravit (pokud je to zpožděné, pak směrem do minusu).
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
fri 1. 04. 2015, 19:43:29
Odpovědět  Odkaz 
Čerstvě doplněný soubor v podobě audacity.mo určený pro tuto verzi, kterým se nahradí ten, co má aktuálně o něco přeložených řetězců méně, jsem pro tuto příležitost nahrál na obvyklé místo: http://obvyklemisto.webgarden.cz/
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Jan Olexa 19. 04. 2015, 13:15:03
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím,

mám potíže s nahráváním zvuku. Zdá se, že ať nastavím Audacity jakkoliv, pokáždé začne nahrávat normálně, ale po minutě a půl (průměrně) jde náhle skokově kvalita dolů a zbytek záznamu je tak nepoužitelný. A myslím opravdu nepoužitelný - jako když slyšíte u kamaráda na Skypu televizi z velké dálky.

Setkal jste se s tím někdo?

Díky
Audacity - propojení dvou stop
DS 22. 06. 2016, 00:59:08
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím, může mi někdo poradit, jestli je možné v Audacity propojit dvě nahrávky, aby se jako celek přehrávaly současně. Tvořím relaxační nahrávky a zvuky lesa chci dát k mluvenému slovu. Netuším ale, jak to udělat a zda je toho Audacity schopné. Děkuji velice za každou radu.
Re: Audacity - propojení dvou stop
Ksa 22. 06. 2016, 09:37:15
Odpovědět  Odkaz 
S audacity jsem nepracoval, ale asi to bude stejné jako u Ardour - musíš přidat další stopu, hádám asi přes menu "tracks \ add" nebo tak nějak. A potom do každé stopy zvlášť importovat zvuky a zarovnat je, aby se přehrávaly současně. Kdybys je naházel do jedné stopy, tak bys pravděpodobně docílil přechodu mezi jednotlivými zvuky...
Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Thomas 26. 10. 2018, 00:57:31
Odpovědět  Odkaz 
Ahoj potřeboval bych oddělit hlavní hlas od hudby a vokálu a místo něj dát hlas někoho jiného. Jak na to.
Děkuji
Lukáš Jelínek Re: Audacity - nahrávání a úpravy zvuku
Lukáš Jelínek 27. 10. 2018, 03:25:18
Odpovědět  Odkaz 
https://www.linuxexpres.cz/jak-na-to/audacity-odstraneni-hlasu-z-hudby

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz