přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Mastering hudby s Jaminem

Mastering hudby s Jaminem

vinyl_nota.png

Linux v současnosti nabízí slušnou řádku kvalitních audio programů, k nimž bezesporu patří nahrávací multitrack Ardour a masteringový plugin Jamin. Článek bych chtěl věnovat masteringu hudby právě pomocí této dvojice programů.


Mastering

Nejprve bych měl asi vysvětlit pojem masteringu. Mastering chápu jako činnost, jejíž výsledkem je finální úprava zvuku (skladby, celého alba či nahrávky) do konečné podoby. Po masteringu se již provádí finální export do požadovaného formátu (ten může být různý – pro různé účely). Hlavním charakterem masteringu je způsob práce – při tzv. mixáži se provádějí úpravy nad jednotlivými stopami skladeb (kytara, basa, zpěv, bicí – ty mají obvykle hned několik stop). Při masteringu se pak pracuje již se smixovanou (jedinou) stopou, cílem je docílit nejlepšího zvuku, který bude hrát dobře jak na kvalitních reprosoustavách (tzv. studiových monitorech), tak na levných „šuntech“ či sluchátkách (stylu „pecka“). Mastering v profesionální sféře provádí mistr zvuku a je až s podivem, co všechno se (ve spolupráci s kvalitní mixáží) dá ze skladeb „vytáhnout“.

Já osobně používám Jamin pro mastering svých setů nahraných v klubech či ve zkušebně. Jelikož jde o obvykle hodinový záznam živého mixování ze dvou až tří gramofonů, možnost postprocessingu záznamu je omezena právě jen na mastering.

Ardour

K masteringu s Jaminem budeme potřebovat démona Jack, nahrávací multitrack Ardour a Jamin samotný. Ten totiž nepracuje jako normální plugin (DSSI či VST), ale jako samostatná aplikace, která se připojuje přes Jack audio rozhraní. Jack můžete spustit ručně, ale doporučuji raději použít utilitu qjackctl, která umožní komfortní nastavení a hlavně následné propojení, které je nutné modifikovat.

O démonu Jack toho bylo napsáno mnoho. Mohu dodat jen pár svých postřehů (účelem článku není krok za krokem nastavovat jackd). Pro pohodovou práci bych doporučil kvalitní zvukovou kartu (já mám například Lexicon Omega Studio – 4 vstupy, 2 výstupy, USB, v Linuxu bezproblémová). Pakliže máte integrovanou zvukovou kartu, můžete se setkat s praskáním (tzv. xrun underruns) – budete muset mírně zmodifikovat nastavení Jacku tak, aby k praskání nedocházelo. Vše záleží na situaci – obvykle pomáhá zvětšit buffer (implicitně 1024), ale ne vždy to musí na levných zvukovkách pomoct. Můžete zkusit soft mode případně změnit z full duplex na playback only.

Jakmile máte běžící Jack, můžete spustit Ardour a vytvořit nový projekt, pomocí File - Import vložit potřebnou skladbu do první audio stopy. Skladba by měla normálně hrát. Nyní přichází ta zábavnější část – spusťte Jamin a v qjackctl ovládacím programu napojte výstup z Ardouru na vstup Jaminu a dále výstup Jaminu do ALSA playback (to bývá spojeno automaticky) a zároveň znovu výstup Jaminu do vstup Ardouru, který je označen jako Export In. Výstup Ardouru (Master Out) naopak odpojte (tlačítkem Disconnect) od ALSA playback vstupu, jinak vám to bude hrát „dvojmo“ (s „ozvěnou“). Když nyní pustíte skladbu, měla by znovu hrát, ale už přes Jamin. Zapojení je zobrazeno na screenshotu.

Obrázek:  1.jpg

Propojení Ardouru, Jaminu a ALSA

Mastering v Jaminu

Okno Jaminu má několik částí, vlevo vidíme vstup signálu (input), vpravo pak výstup (output). Vstup by v žádném případě neměl být přebuzený, výhodné je, aby se signál pohyboval těsně pod limitem 0 db, tj. „šel do žlutého“. Podobné je to i s výstupem.

Obrázek:  2.jpg

Vstup a výstup signálu

Ekvalizér

Uprostřed Jaminu máme čtyři záložky, první dvě skrývají parametrický a 30bandový ekvalizér. Jsou vzájemně propojeny a můžete pracovat s jedním nebo druhým ovládáním, výsledek bude stejný a křivka se bude přizpůsobovat, což je, řekl bych, revoluční řešení. Na třetí záložce je spektrální analýza signálu, kterou využijete při ladění zvuku, a na čtvrté pak kompresní křivky – vysvětlím níže.

Ze všeho nejdříve použijte ekvalizér k celkovému vylepšení zvuku, pakliže hodláte výsledný mix komprimovat do formátů MP3/OGG, bývá pak vhodné podpořit výšky, které jsou ztrátovou kompresí obvykle nejvíce zasaženy. Postupně přehrávejte hudbu stále dokola a soustřeďte se jednotlivě na výšky, středy a basy. Vždy nakonec projeďte znovu celou skladbu a hodnoťte celkový zvuk.

Obrázek:  3.jpg

Ekvalizér

Po přepnutí na první záložku můžete horizontálními posuvníky vymezovat hranice mezi basy, středy a výškami. Výborná funkce je „solo“, kdy můžete nechat hrát pouze basy a šetrně dané pásmo vymezit. Prvotní nastavení ekvalizéru tedy máme za sebou, případné další korekce již provádějte průběžně. Nesnažte se však za každou cenu zvedat určitá pásma, pomocí kompresorů dosáhneme lepšího výsledku. Nezapomínejte, že pomocí ekvalizéru můžete stáhnout nevhodné artefakty, které se při nahrávání mohly do skladby „zatoulat“, například různé brumy a podobně.

Kompresory

Nyní se budeme věnovat kompresorům, přepněte se na kompresní křivky (čtvrtá záložka). Audio komprese je velmi jednoduchý algoritmus, který mění dynamiku zvuku. Dobře to znázorňuje právě křivka – vertikálně máme aktuální vstupní hlasitost a horizontálně pak výstupní. Jakmile signál překročí předem definovaný práh (threshold), je utlumen. Míra utlumení se pak nastavuje poměrem (ratio), například 1:2 (polovina), 1:3 (třetina), 1:30 (třicetina). Kompresory s nastaveným vyšším poměrem a nižším prahem pak nazýváme limitery – „natvrdo“ zvuk omezují, aby příliš nepřekračoval meze.

Obrázek:  4.jpg

Kompresory

Je důležité pochopit, že kompresor mění dynamicky hlasitost (v případě Jaminu dokonce v určitém pásmu). Naproti tomu normalizace (audio normalize) mění pouze konstantně hlasitost pro celou skladbu. Na normalizaci používám program normalize-audio, který je schopen normalizovat jednotlivé sklady případně také zprůměrovat hlasitost na CD a vše vyvážit. Pakliže máme ale první část skladby tichou a druhou příliš hlasitou, normalizace nám nepomůže. Kompresor ano.

Jamin obsahuje tři nezávislé kompresory pro výšky, středy a basy. Nejdůležitějšími posuvníky jsou r (ratio – poměr), T (threshold – práh) a M (makeup – zvýšení). Pakliže bychom měli ve čtverci (resp. obdélníku – všimněte si, že graf je rozdělen silnější čarou) pouze diagonálu, rovnal by se výstup vstupu – žádná komprese. To odpovídá nastavení r=1 a M=0 – tedy nezvyšujeme vstupní signál a ani jej neomezujeme.

Vidíme, že Jamin má implicitně nastaveno r=2, T=-20 a M=0 – tedy mírná komprese na polovinu všeho, co překračuje práh 20 db. Zkuste těmito třemi ovládacími prvky pohybovat, sledovat graf a poslouchat hudbu v daném pásmu (použijte tlačítko solo a výšky – tam to nejlépe uslyšíte).

Dobře, ale k čemu nám takový kompresor bude, když jen omezuje? Chceme přece, aby skladba byla „plnější“, abychom z ní „vytáhli“ co nejvíc zvuků. Finta je v tom, že signál, který jde do kompresoru, zesílíme (makeup) a poté všechno to, co by se už do rozsahu nevešlo (a bylo by odříznuto – clipping), zkomprimujeme (tj. jinak řečeno mírně zeslabíme v daném poměru). Tak dostaneme do slyšitelného pásma to, co by v jiném případě úplně zaniklo.

Typické použití kompresoru je tedy zvuk mírně zesílit a poté v rozumném poměru omezit za správného nastavení prahu. A co je „správné nastavení“? To už musíte slyšet, všechno se to odvíjí od charakteru skladby. Jiné prahy a poměry jsou vhodné pro mluvené slovo, pro kytarové balady nebo pro house music.

Dva posuvníky jsem nevysvětlil, a to jsou A (attack – náběh) a R (release – doběh). Můžete pomocí nich nastavit dynamiku celé komprese – tedy čas (v ms), kdy bude probíhat náběh a doběh komprese. Pro sólové bicí potřebujete například krátké časy, ale jelikož provádíme mastering, tam se používají obvykle časy delší (kolem 100 ms).

Kompresory nemusíte ale vůbec používat – pokud nechcete, zaškrtněte na všech pásmech tlačítka Bypass.

Předposledním prvkem v celém řetězci je boost – jak název napovídá, jedná se o obyčejné zesílení signálu. Snažte se signál co nejvíce zesílit tak, aby v nejhlasitějších partiích skladby monitor problikával až do oranžového (při vypnutém limiteru – opět tlačítko Bypass).

Limiter

Posledním prvkem je finální limiter, ten je schopen ohlídat, aby signál nepřekračoval danou hranici. Je nesmírně důležité, aby skladba nešla „do červeného“. Limiter je vlastně kompresor s velikým poměrem komprese. V Jaminu můžete na limiteru nastavit cílový práh (limit) a také dynamiku doběhu (release) – opět použijte delší čas (nad 100 ms) pro hudbu, u mluveného zpěvu nebo sóla to mohou být časy kratší.

Obrázek:  5.jpg

Limiter

Při audio poslechu nyní sledujte všechny vlastnosti Jaminu, zejména u kompresorů a limiteru lze pěkně pozorovat na horizontálních monitorech (to jsou ty zelené blikající ukazatele) úroveň signálu, do protivky pak vidíte úroveň komprese. Neměla by být extrémně výrazná, normální stav je, když „sem tam problikne“ a signál usměrní.

Nastavení Jacku

Pokud vaše zvuková karta dovolí, můžete zkusit nastavit vyšší samplerate (např. 48000). V Ardouru můžete skladbu nahrát na vyšší rozlišení (24 bitů, 96 bitů), což bude podporovat samozřejmě i Jamin a k úpravám zvuku dojde v nejvyšší kvalitě až po finální downmix se zapnutým ditheringem. Například poměrně slušně jsou na tom karty Creative Audigy (zvládnou 24­bit/192kHz).

Export

Až budete se vším spokojeni, přichází na řadu export. V Ardouru zvolte danou položku v menu File a v dialogu nastavte potřebné parametry, jako je vzorkovací frekvence, počet bitů a podobně. Zaškrtněte pro levý a pravý kanál stopy z Masteru a rozmyslete se, jestli chcete aplikovat dithering (což je někdy spíše otázka vkusu). Pakliže máte Jamin správně propojený, můžete spustit export, který bude chvíli trvat - Jamin není nejvýkonnější kus softwaru. Vygenerovaný výsledek znovu poslechněte, znovu a znovu. Vše musí být perfektní.

Je to věda, ale krásná

A to je vše. Experimentujte, nastavujte a hlavně posluchejte. Poslouchejte na kvalitních reprosoustavách, někdy jsou lepší kvalitnější sluchátka než středně kvalitní reprobedny. Pokud to myslíte s masteringem vážně, výsledky si vypalujte na CD a pouštějte v autě, u kamaráda, u tchýně – na všech možných a nemožných přístrojích. Musíte najít ten správný zvuk, tu magickou kombinaci, která danému materiálu sluší. Je to alchymie, ale pamatujte – vždycky než si sednete k Jaminu, nejprve si v hlavě udělejte jasno: „Co vlastně chci se skladbou udělat?“. Neodborné zásahy mohou zvuku uškodit.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Miroslav Hrončok Mastering hudby s Jaminem
churchyard 18. 03. 2008, 00:28:20
Odpovědět  Odkaz 
Hodně zajímavé. Občas sice nevím, o čem je řeč (v tomhle se naprosto nepohybuju), ale mám teď k další skupině lidí respekt. Co se týče linuxové GTK aplikace pro tenhle účel, taky příjemné překvapení. určitě bude zajímat bráchance.
Ivan Bíbr Re:Mastering hudby s Jaminem
bibri 18. 03. 2008, 18:19:21
Odpovědět  Odkaz 
Znalosti si lze doplnit například tady.
Ivan Bíbr Re:Re:Mastering hudby s Jaminem
bibri 18. 03. 2008, 18:20:03
Odpovědět  Odkaz 
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Mastering-tema-mesice~05~brezen~2002/
Jirka Vrba Mastering hudby s Jaminem
baf 18. 03. 2008, 21:04:14
Odpovědět  Odkaz 
Hezky clanek. Je ten Ardour nutny pokud mas jen jednu stopu?
Re:Mastering hudby s Jaminem
lzap 19. 03. 2008, 08:22:08
Odpovědět  Odkaz 
Nutný není, stačí jakákoliv Jack kompatibilní aplikace, která je schopna nahrávat a poté i exportovat (export je takové jakoby rychlejší přehrávání - u 10 minutové písně netrvá 10 minut ale třeba jen 2 minuty).

Šlo by to ale udělat i s AlsaPlayerem a nějakým ALSA recording softwarem - musel bys ale nahrávat v reálu a hrozily by dropouty.
Mastering hudby s Jaminem
Martin Vrzal 23. 04. 2008, 15:38:18
Odpovědět  Odkaz 
U stereofonních nahrávek se jedná o dvě stopy, ne o jedinou (každou z nich lze ve speciálních případech upravit jinak)

Použitelnost Lexiconu Omega mne potěšila, jeden čas jsem ho chtěl koupit (v Německu se dá pořídit nyní okolo 170 Euro) kvůli Pantheonu, který ale není použitelný mimo přiložené aplikace.

"O démonu Jack toho bylo napsáno mnoho." Ale kde?
Bohužel nastavení Jacka je příčinou, proč jsem zatím v Linuxu Ardour ještě nevyzkoušel, přestože by mne zajímal ze všeho nejvíc. Na ostatní věci používám Linux asi dva roky. Po vyhledání slova Jack zde v Linux Expresu mi žádný speciální článek pro začátečníky nevypadl. :-(
Lukáš Zapletal Re:Mastering hudby s Jaminem
zapletal 5. 05. 2008, 18:26:14
Odpovědět  Odkaz 
Ano, u sterea jsou to pochopitelně dvě stopy. Otázkou je, jak jsou ty dvě stopy v prorgamu reprezentovány - jestli jako jedna zdvojená stopa (Audacity), nebo dvě nezávislé stopy (Ardour).

Lexion Omega opravdu chodí parádně, snad se dostanu k tomu napsat recenzi. S normální distribucí (nespecializovanou na audio - používám Ubuntu) dostávám stejnou latenci, jako na Windows s ASIO (cca 40ms při nahrávání). Věřím, že by se to dalo ještě stáhnout níže.

O Jacku toho na internetu je spoustu, nemyslel jsem server LinuxEXPRES. Tohle není specializovaný server na linux-audio. Pokud bude ovšem zájem, mohl bych se pokusit něco sepsat - pokud mi čas dovolí. Jako vyšší prioritu bych viděl článek o tom Lexiconu...
Zvukove karty
bF 24. 04. 2008, 15:24:42
Odpovědět  Odkaz 
presiel som si alsa projekt, mate vsak niekto skusenosti s konkretnymi zvukovymi kartami, minimalne na urovni m-audio?
Lukáš Zapletal Re:Zvukove karty
zapletal 5. 05. 2008, 18:30:02
Odpovědět  Odkaz 
Zvukové karty na úrovni M-Audio. Tohle mě trošku pobavilo. M-Audio stejně jako jiné firmy dělají dobré výrobky, ale také špatné. Doporučuji prohledat archiv linux-audio diskuzního listu, pokud nenajdete reference na daný model, zeptejte se tam. Ochotně poradí, jsou to zkušení linuxoví audio profesionálové.
Mastering hudby s Jaminem
MV 11. 05. 2008, 17:55:20
Odpovědět  Odkaz 
asi vyhledávám špatně, ale o nastavení jacka jsem našel pouze podobné odkazy těmto:
http://www.abclinuxu.cz/forum/show/76354
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=17925.0
na rootu nic, samé okoukané screenshoty programů
http://jackaudio.org/faq mi také není moc blízké
osobně si myslím, že víc informací najde člověk o nastavení kompresorů nebo ekvalizerů, než srozumitelné nastavení jacka, kterého by se linuxový začátečník nezalekl

ten archiv linux-audio diskuzního listu - je na něj nějaká bližší reference?
Re:Mastering hudby s Jaminem
Aidamos 22. 06. 2008, 22:31:22
Odpovědět  Odkaz 
Zkus http://audiolinux.czweb.org/
Mastering hudby s Jaminem
MV 25. 05. 2008, 00:42:39
Odpovědět  Odkaz 
jen pár připomínek k textu:
30bandový - správně 30pásmový
obrázek označený Vstup a výstup signálu (2.png) ukazuje úpravu spektra pomocí 5 parametrických ekvalizerů, které nejsou zmíněny (respektive pouze částečně jako basy, středy a výšky), z obrázku je nastavení jejich parametrů nesrozumitelné
obrázek označený Kompresory (4.png) zobrazuje analýzu spektra
obrázek označený Limiter (5.png) vykresluje nastavení
také se nezesiluje signál, který jde do kompresoru, ale až zkomprimovaný signál na výstupu (makeup)
Mastering hudby s Jaminem
MV 25. 05. 2008, 00:45:18
Odpovědět  Odkaz 
obrázek označený Limiter (5.png) vykresluje nastavení kompresorů
Mastering hudby s Jaminem
Petr 16. 06. 2008, 13:00:12
Odpovědět  Odkaz 
Protože se zajímám o produkci ( v začátcích ) a digitální Dj-ing, zajímalo by mě víc takových článku s hudbou. Například nějaky zajímavý Dj software ( ekvivalent od deckdance, virtualDJ, serato, atd.) a něco na produkci ( fruity loops, reason, cubase sx ) Pokud o něčem víš, rád si o tom přečtu.
Klidně můžete psát na e-mail. Už je to tu přeci jenom starší.
Re:Mastering hudby s Jaminem
mase 30. 06. 2008, 10:35:20
Odpovědět  Odkaz 
to Petr: pro DJing na pc je mixxx (http://www.mixxx.org/) - nevim jak moc je to pouzitelne. Neco jako fruity je lmms (http://lmms.sourceforge.net/) rozhodne ale nedosahuje jeho moznosti , pro zacatek si myslim ze je to vcelku pohodlna alternativa (se stabilitou to neni moc slavne)... existuje i verse prog. Renoise pro linux (samosebou za penize) ktera dle meho nazoru beha opravdu perfektne
Re:Re:Mastering hudby s Jaminem
disharmonic 29. 07. 2010, 17:22:25
Odpovědět  Odkaz 
Mixxx je velice dobře použitelný. Ověřeno na akcích, kde jsem hrál :-)
Mastering hudby s Jaminem
DVD 25. 06. 2008, 17:31:45
Odpovědět  Odkaz 
Je to dobrý článek, ale chybí mi v něm základy pro začátečníky. Zkoušel jsem podle toho článku masterovat hudbu, ale nic jsem z toho neměl. Hned zkraje jsem totíž ztroskotal. Hned, jak jsem spustil qjackctl, narazil jsem na první problém. Zmáčkl jsem tlačítko Start a místo, aby mi Jack běžel, začal mi hlásit:
17:06:35.912 Statistics reset.
17:06:35.975 ALSA connection graph change.
17:06:36.139 MIDI active patchbay scan...
17:06:36.196 ALSA connection change.
17:06:36.198 ALSA connection graph change.
17:06:36.398 MIDI active patchbay scan...
17:08:46.830 Startup script...
17:08:46.831 artsshell -q terminate
sound server terminated
17:08:47.278 Startup script terminated successfully.
17:08:47.279 JACK is starting...
17:08:47.279 /usr/bin/jackd -R -dalsa -r44100 -p1024 -n2 -D -Chw:0 -Phw:0 -i2 -o2
17:08:47.283 JACK was started with PID=6838.
jackd 0.107.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
cannot use real-time scheduling (FIFO at priority 10) [for thread -1210272064, from thread -1210272064] (1: Operation not permitted)
cannot create engine
17:08:47.345 JACK was stopped successfully.
17:08:47.346 Post-shutdown script...
17:08:47.346 killall jackd
jackd: no process killed
17:08:47.762 Post-shutdown script terminated with exit status=256.
17:08:49.300 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info. Další problém: Zmáčkl jsem tlačítko Connect, abych mohl propojovat ty položky, jak se popisuje v článku, a ani toho nemůžu docílit. Pod Connection na kartách Audio a MIDI nejsou vůbec žádné položky, takže asi těžko můžu něco propojovat - není co. Jamin taky stávkuje. Pustil jsem Jamin, Pod položkou File vyberu Otevřít, potom si v okně najdu soubor Wav, který mám v adresáři a zmáčknu Budiž. Odpoví se mi: Loading file '/home/david/Music/pokus1.wav' failed .S Ardourem mám taky problém. Pouštím Ardour. Objeví se okno. Na kartě New session si otvírám složku Music, kde mám Wav soubory, a žádné soubory se mi neukazuji, proto nemůžu nic otevřít. Ani na kartě Open session to nejde. Přitom mám v adresáři Music Wav soubory. Nakonec se žádný mastering hudby s Jaminem nekonal. Bez těch základů to prostě nejde. Kde bych mohl najít základy, kde by všechny tyto problémy byly po lopatě vysvětlené? Hledám to ale česky.
Mastering hudby s Jaminem
mase 30. 06. 2008, 10:27:32
Odpovědět  Odkaz 
vypni si realtime v qjackctl. btw kdyz ti nebezi jack nemuzes nic propojovat v connect ;)
cannot use real-time scheduling (FIFO at priority 10) [for thread -1210272064, from thread -1210272064] (1: Operation not permitted)
cannot create engine
17:08:47.345 JACK was stopped successfully.
Mastering hudby s Jaminem
DVD 2. 07. 2008, 17:57:35
Odpovědět  Odkaz 
Vypnutí Realtimu v Jacku pomohlo v tom, že už konečně funguje zapínání Jacku a Connect. Ale pořád nemůžu hnout s Jaminem. Když mám otevřený Jamin a najedu File-otevřít a v malém okně najdu a otevřu soubur wav (mám v adresáři několik souborů wav), napíše se mi: Loading file '/home/david/Music/audacyty.wav' failed a nemám ten soubor otevřený. Co s tím je?
Re:Mastering hudby s Jaminem
mase 10. 07. 2008, 22:18:41
Odpovědět  Odkaz 
ono to bude tim, ze to chce otevirat soubor s priponou jam. Predpokladam ze to bude nastaveni jaminu.
Mastering hudby s Jaminem
DVD 11. 07. 2008, 17:24:14
Odpovědět  Odkaz 
Otevírat soubory s příponou jam. Schválně jsem některý wav soubor v adresáří přejmenoval, aby měl příponu .jam, potom jsem tento soubor otevřel v Jaminu a zase nešel otevřít a hlásil to samé: Loading file '/home/david/Music/audacyty.jam' failed. Nepomáhá to. Co mám dělat?
Re:Mastering hudby s Jaminem
mase 11. 07. 2008, 21:02:18
Odpovědět  Odkaz 
v tom zadny wavko neotevres at ma priponu jakoukoli, ten soubor jam je preset (prednastaveni) toho jaminu.
Re:Re:Mastering hudby s Jaminem
DVD 12. 07. 2008, 14:31:01
Odpovědět  Odkaz 
Jaké zvukové soubory vlastně můžu otevírat do Jaminu a jak takové soubory před tím získám?
Re:Re:Re:Mastering hudby s Jaminem
DVD 12. 07. 2008, 16:28:33
Odpovědět  Odkaz 
Postupoval jsem podle návodu v článku. 1.Spustim qjackctl a zapnu Jack. 2.Pustím Ardour, vytvořím session a importuji soubor Wav. 3.Pustím Jamin. 4.Podívám se do Qjackctlu a v Connectu nastavuji ty propojení - co má být spojeno, spojím a co má být odpojeno, odpojím. Pokaždé, když ty propojení dělám, tak než to stačím dodělat, tak mi ten kripl zamrzne a nemůžu s ničím pohnout. Za chvíli se mi objeví malé okno s tlačítkem ukončit a hlášení, že aplikace spadla. Ukončím Qjackctl, Jack, Ardour a Jamin, a můžu jak idiot celý postup dělat na novo a zase to padá. Dělám to už po desáte za sebou a pořád ten mrzák padá. Už toho mám plné zuby! Ale bez nastavení Connectů se neobejdu, protože ty filtry a pod. v tom Jaminu nic nedělají a slyším pořád stejně, nebo mi nejde zvuk vůbec.
Mastering hudby s Jaminem
DVD 13. 07. 2008, 17:40:28
Odpovědět  Odkaz 
Už se mi to povedlo, ale až na desátý pokus, protože ten qjackctl při nastavování connectů neustále padal. Neobsahuje náhodou qjackctl nějakou chybu a nepotřebuji novější verzi qjackctlu? Mám Verze: 0.3.1a-2mdv2008.0 toho qjackctlu. Používám Mandriva Linux 2008cz. Další problém: Udělal jsem mastering hudby s jaminem podle toho článku. Potom přišel na řadu export. Při exportu se mi místo upravené skladby uloží ticho nebo neupravená skladba. Jak se to správně exportuje - podrobný postup?
Re:Mastering hudby s Jaminem
mase 15. 07. 2008, 14:34:12
Odpovědět  Odkaz 
Me ten qjackctl nejak moc nepada, pouzivam verzi 0.3.2 na gentoo 2008.0. S tim ardourem nevim nemam ho nainstalovany, zaznamenavam v real-timu z jaminu primo do rezoundu ve kterym si hotovy track ulozim, neni to asi moc vhodny postup ale zatim sem nak vic nepotreboval....
Mastering hudby s Jaminem
DVD 16. 07. 2008, 16:04:02
Odpovědět  Odkaz 
Mastering se mi stále nedaří. Qjackctl a Ardour neustále padají při nastavování connectů. Když se mi konečně povede mastering rozjet, zase nevím, jak uložit upravenou skladbu. Za to jsem objevil jinou užitečnou věc a vyzkoušel. O tu věc jsem se zajímal už když jsem ještě neměl počítač a ani nevěděl, že nějaký Jamin a Linux existuje. Jde mi o to, jak použít počítač, jako hifivěž. Postup: Pustím qjackctl a tlačítkem start zapnu Jack. Potom (nejlépe na jiné ploše) pustím Jamin. Potom ve qjackctl nastavím connecty tak, aby výstupy systému šly do vstupů Jaminu a výstupy Jaminu šly do vstupů systému(playbacků). Potom do vstupu zvukové karty zapojím zdroj sygnálu - volkmen, diskmen, rádio a podobně a zapnu. A už v reproduktorech slyším zvuk, a to přes Jamin. Pomocí Jaminu si můžu upravovat poslech: Hlasitost, ekvalizér, kompresory a podobně. Nic neukládám, ani nenahrávám, jenom poslouchám zároveň jak se zvuk přivádí do počítače. Takový poslech má daleko více možností, než většina přehrávačů.
Mastering hudby s Jaminem
DVD 11. 09. 2008, 21:15:57
Odpovědět  Odkaz 
Teď ten mastering hudby s Jaminem zkouším znovu. Od te doby, co jsem to zkoušel a padalo mi to při nastavování connectů, jsem udělal několik změn (mimochodem kvůli rosegardenu) a ty změny jsou:
V /etc/security/limits.conf jsem měl dva řádky
@audio - rtprio 50
@audio - nice -10
a ty jsem změnil na
@audio - rtprio 90
@audio - nice -15
@audio - memlock 4000000
Potom jsem se přidal do skupiny audio. V setupu Qjackctlu jsem zatrhnul Realtime. Od te doby mi jack jde spustit, ikdyž mám zatržené Realtime, což mi před tím nešlo. Teď, po těch změnách jsem znovu zkoušel mastering hudby s Jaminem a už mi při nastavování connectů nic nepadá. Asi to bude souviset s tím přidaným řádkem memlock. Bez toho se asi používalo málo paměti pro Ardour a proto asi ty pády. Je to pravda? A souvisí to s tím ? Mastering hudby s Jaminem funguje, dokonce skladbu slyším přes Jamin a to i se všemi efekty. Je tady ale jeden problém, se kterým nemůžu pohnout: Když příjde na řadu export, jsem v koncích. Buď se mi neuloží nic, nebo se uloží ticho, nebo neupravená skladba. Nemůžu přijít na to, jak správně postupovat při exportu.
Mastering hudby s Jaminem
DVD 14. 09. 2008, 18:24:10
Odpovědět  Odkaz 
Už se mi konečně povedlo sprovoznit celý mastering hudby s Jaminem. To, že ty aplikace nepadají při nastavování connectů jsem zřejmě dosáhnul tím, že do /etc/security/limits.conf jsem přidal řádek
@audio - memlock 4000000
jak jsem předtím říkal, možná i další změny, které jsem jmenoval, pomohly. Teď jsem konečně přišel na to, jak exportovat skladbu i s úpravami. Chyba byla v propojení connectů, na stránce http://www.linuxexpres.cz/praxe/mastering-hudby-s-jaminem.
Tu chybu, když jsem neudělal, už to funguje; ostatní věci v tom článku jsou dobře.
Ty connecty se musí propojit takto: Výstup s Ardouru a to importované stopy musí vést do vstupu Jaminu. Výstup Jaminu musí vést do vstupu masteru v Ardouru. Výstup Jaminu musí zároveň vést i do vstupu playbacku systému. Tyto tři spoje, nic víc; protože je zvuk dvoukanálový, tak každý ten spoj je vlastně dvakrát, čili když všechny položka na kartě Audio rozbalím, musím vidět celkem šest čár.
Re:Mastering hudby s Jaminem
lzap 29. 07. 2010, 17:21:15
Odpovědět  Odkaz 
Neřekl bych, že jde o chybu ve článku. Jen máte jinou konfiguraci. Já jsem screenshoty dělal, když hudba hrála. Takže to fungovalo :-)
Mastering hudby s Jaminem
hopEX 3. 01. 2010, 22:26:52
Odpovědět  Odkaz 
Celý problém tkví jen v uživatelském prostředí...Toto je pro spoustu jedinců (i pro mě) nesrozumitelná hatmatilka: "V /etc/security/limits.conf jsem měl dva řádky
@audio - rtprio 50
@audio - nice -10
a ty jsem změnil na
@audio - rtprio 90
@audio - nice -15
@audio - memlock 4000000"
V masteringu a zvuku obecně se orientuju dobře, ale pokud se program nenainstaluje a nespustí do 3 minut sám, nestojí o mojí pozornost... :-)
Tedy, až v linuxu připojím svou zvukovou k PC a po instalaci ASIO driveru se mi vše v editačním SW rozeběhne, pak se linuxu pokloním a budu jeho uživatel. Do té doby i tato diskuze je výkřikem do prázdna...
Mastering hudby s Jaminem
DVD 2. 04. 2010, 17:55:10
Odpovědět  Odkaz 
S Jaminem jsem spokojený ale mám dotaz. Kromě stolního počítače, ve kterém mám Linux, a ve kterém rozchozený Jamin, Jack, Qjackctl, Ardour, mám taky notebook, do kterého se nedá Linux nainstalovat a přesto bych i v tom notebooku chtěl podobné aplikace používat. Otázka je potom taková, čím se ve Windows dá nahradit Jamin, Jack, Qjackctl. Ale potřeboval bych, aby to fungovalo, jak u Jaminu. Protože já ten Jamin používám nejen pro mastering, ale často taky na poslech a mám vyzkoušené, že to i na ten poslech jde: Do vstupu zvukové karty zapojím zdroj zvuku (radio, CD přehrávač), do výstupu zvukové karty zapojím zesilovač s bednama nebo aktivní bedny pro počítač. Potom pustím Qjackctl, Jack, Jamin, vhodně to v Jacku propojím a potom poslouchám ten zvuk v bednách a pomoci Jaminu měním poslech: Ekvalizer, kompresory, filtry a podobně. Nic nenahrávám, ani nevytvářím a neukládám zvukové soubory. Jenom poslouchám, zvuk jde zvukovou kartou do počítače, tam by se zpracovává Jaminem a ze zvukové karty hned jde ven. A k takovému účelu bych to chtěl používat v tom notebooku. A měl by to být volně šiřitelný software. Které programy můžu použít?
Re:Mastering hudby s Jaminem
lzap 29. 07. 2010, 17:23:33
Odpovědět  Odkaz 
Ardour = Reaper
Mix = různé VST efekty které jsou freeware
Jack = nemá na Windows alternativu - nejsou potřeba
ALSA = ASIO ovladač ve Windows

Není to open-source, ale to snad nevadí.
Mastering hudby s Jaminem
Pavel 27. 09. 2011, 22:33:25
Odpovědět  Odkaz 
Pane Zapletale, nechal byste si kamarádem, který se živí třeba tím masteringem spravit zuby nebo operovat slepé střevo? To o čem zde píšete není žádný opravdový mastering. A takto podáno by to mohlo vypadat, že by mastering zvládl kterýkoliv zubař. Cituji: "Poslouchejte na kvalitních reprosoustavách, někdy jsou lepší kvalitnější sluchátka než středně kvalitní reprobedny. Pokud to myslíte s masteringem vážně, výsledky si vypalujte na CD a pouštějte v autě, u kamaráda, u tchýně – na všech možných a nemožných přístrojích." Pokud to myslíte s masteringem vážně pane Zapletale, zapomeňte na to co píšete. Přátelé, toto, zde popisované jsou úpravy zvuku tak, aby vám to nějak na ucho pěkně znělo. Ale mastering to není. Mastering je mnohem, mnohem náročnější proces. Na hardwarové vybavení (nejen nějaké PC s nějakou Omegou, ale komplex správně dimenzované studio, dobře řešená akustika, pečlivě vybírané poslechové zařízení a pak ten počítač a software), znalosti a zkušenosti. Ardour a Jamin může být součástí tohoto náročného procesu a může svou práci vykonat dobře. Je to však jen jedna malá, i když důležitá část celého řetězce. Chtěl jsem si počíst o mastringu na Linuxu a hrozím se nyní chvíle až objevím článek typu "Mastering třemi jednoduchými kliky myší" nebo tak nějak podobně.
Re: Mastering hudby s Jaminem
lzap 14. 03. 2013, 15:31:26
Odpovědět  Odkaz 
Vážený kolemjdoucí,

evidentně jste článek vygooglil s klíčovým slovem "jamin" tři roky po vydání a nyní se tady rozčilujete, co si to jako "dovoluji" psát. Vypadá tohle jako profi audio server? Profiluju se já jako audio expert nebo dokonce mistr zvuku?

Četl jste to vůbec pořádně? Nebo jste jen troll co ze sebe dělá blbce?!?

Mimochodem mastering opravdu není žádná věda. To je jako by měl být tenis velká věda a všichni kdo by si ho chtěli zkusit by to měli raději vzdát a držet hubu. Ano, tenis se dá hrát na špičkové úrovni. Ale taky se můžete jít "zapinkat" jen tak. A když je Jamin zdarma, tak proč to nezkusit.

Ono, ruku na srdce, jste důkaz toho, že na českém internetu toho o Jaminu evidentně napsáno moc není. Takže článek byl potřeba jako sůl. Kdybyste tak, vy "experte" raději místo trollování napsal nějaké hodnotné příspěvky s nějakými fakty a doplněním...

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz