přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Xsw: Tak trochu jiné prezentace

Xsw: Tak trochu jiné prezentace

projector.jpg

Nebaví-li vás klikací programy na tvorbu prezentací ve stylu Impressu nebo Powerpointu a raději byste prezentaci vytvářeli v textovém editoru, určitě vyzkoušejte xsw. Prezentaci prostě vytvoříte ve formě zdrojového kódu a necháte si ji zkompilovat například do PDF.


Xsw je relativně mladá aplikace, která zatím má svoje mouchy, přesto je její koncepce nadmíru zajímavá. Ze stránek xsw můžete stáhnout buďto aktuální zdrojové kódy, nebo o něco málo starší balíček pro Debian a odvozené distribuce, tedy například Ubuntu.

Text

Po instalaci xsw můžete začít tvořit prezentace. Začnu jednoduše, předvedu ukázku jednoduché prezentace s jedním snímkem. Každý snímek je vlastně plocha rozdělena na malé čtverce, pomocí kterých můžeme pozicovat jednotlivé prvky. Rozměr snímku je 100×75 "bodů".

slide:
- "Tohle je" x:50 y:30 align:center
+ "LinuxEXPRES"

První řádek uvozuje snímek. Na druhém řádku tvoříme text. Odrážka značí nový prvek, druhý řádek tedy říká: Na souřadnice 50×30 vepiš uvedený text a zarovnej ho na střed. Parametr align může nabývat hodnot left, right, nebo center. Poslední řádek je uvozen znakem plusu. To znamená, že text se přidá na další řádek a bude mít stejné proporce.

Soubor můžete pojmenovat prakticky jakkoli, ale s použitím přípony .xsw zůstane všechno o něco přehlednější. Prezentaci si pak můžete prohlédnout pomocí příkazu xsw soubor.xsw.

Jednoduchá prezentace s jedním snímkemJednoduchá prezentace s jedním snímkem

Kromě parametrů x, y a align existuje i několik dalších:

  • size - Udává velikost písma. Výchozí hodnotou je 36.
  • h - Vertikální mezera mezi řádky.
  • font - Definuje písmo. Lze vybrat pouze mezi hodnotami sans (bezpatkové písmo, výchozí), serif (patkové písmo) a mono (neproporciální písmo).
  • style - Pokud nastavíte na italic, písmo bude kurzívou.
  • color - Barva písma. Lze zadat anglický název (např. blue), nebo hexadecimální zápis uvozený znakem dolaru (např. $FFCC00). Výchozí barvou je bílá.
  • border - Barva úzkého obtažení písma. Výchozí je černá. lze vypnout pomocí hodnoty none.

Pomocí těchto parametrů můžeme naší prezentaci upravit:

slide:
- "Tohle je" x:20 y:20 align:left
+ "LinuxEXPRES" color:$AD0909
+ "A tohle je malé" size:12

Všimněte si, jak každá řádka uvozená plusem "dědí" vlastnosti té předchozíVšimněte si, jak každá řádka uvozená plusem "dědí" vlastnosti té předchozí

Pozadí

Pokud můžete měnit barvu textu, asi by nbeylo dobré mít černý text na černém pozadí. Proto xsw umožňuje upravovat i barvu a vzhled pozadí. Pozadí se nastavuje pomocí klíčového slova background, případně bg. Buďto je pozadí jednobarevné, například tedy červené. Tedy - bg: red. Barvě lze přidat i barevný přechod, jako v následujícím příkladu:

slide:
- bg: $AD0909 gradient:$EF4848
- "LinuxEXPRES" x:50 y:20 align:center size:50

Barevný přechod (uvědomuji si, že nemám barevné cítění)Barevný přechod (uvědomuji si, že nemám barevné cítění)

Pokud však chcete použít jako pozadí obrázek, není to problém. Doporučuji velikost 800×600, xsw neškáluje příliš esteticky. Pokud chcete použít obrázek s jiným poměrem stran, bude zmenšen, případně zvětšen tak, aby horní a spodní okraj obrázku dosedl na horní a dolní okraj snímku. Pokud chcete raději, aby se program xsw řídil pravým a levým okrajem, použijte parametr expand:horizontal.

slide:
- bg: "bg.jpg"
- "LinuxEXPRES" x:50 y:20 align:center size:50

Snímek s obrázkem na pozadíSnímek s obrázkem na pozadí

Obrázky

Během vytváření prezentace může vyvstat situace, ve které potřebujete použít na stránce i jiný obrázek, než ten na pozadí. Vložíte ho do prezentace pomocí klíčového slova image, respektive img. Podobně jako u textu můžete použít parametry x a y na jeho umístění; jejich hodnoty mohou být i záporné, takže obrázek nemusí být na snímku celý.

Dalším parametrem je scale. Pomocí desetinného čísla určíte zvětšení, případně zmenšení obrázku. Tedy hodnota 0.5 zmenší obrázek na polovinu, hodnota 1.1 ho zvětší o 10 %.

slide:
- bg: $AD0909 gradient:$EF4848
- "Písek" x:50 y:10 align:center size:50
- img: "bg.jpg" x:25 y:20 scale:0.5

Snímek s obrázkemSnímek s obrázkem

Šablony

To je tak všechno, co do prezentace můžete umístit. Text, pozadí, obrázek. Ale naštěstí můžete využívat šablon. Takže nebudete muset u devadesáti stránkové prezentace definovat stejné pozadí a barvu písma u každého snímku zvlášť.

Nejdříve je potřeba šablonu vytvořit. Učiníte tak na začátku souboru. Například tedy takhle:

template: LE
- bg: $AD0909 gradient:$EF4848
- nadpis: x:50 y:10 align:center size:50
- telo: x:15 y:20 align:left size:25 h:5

První řádek uvozuje šablonu a dává jí jméno. Druhý řádek definuje pozadí všech snímků. Další dva pak definují styly textu. jejich pojmenování se nesmí krýt s žádným klíčovým slovem.

Pozor, klíčové slovo je i text, jelikož vypsání textu lze vyvolat i tímto klíčovým slovem. - text "Ahoj" je ekvivalentem ke kratšímu - "Ahoj".

V šabloně můžete vypisovat i text. Pokud například chcete mít na všech snímcích stejnou patičku:

template: LE
- bg: $AD0909 gradient:$EF4848
- nadpis: x:50 y:10 align:center size:50
- telo: x:15 y:20 align:left size:25 h:5
- "LinuxEXPRES" x:85 y:72 size:15 border:none

Pokud pak chcete k jednotlivým snímkům přiřadit šablonu, stačí za klíčové slovo slide napsat její jméno.

template: LE
- bg: $AD0909 gradient:$EF4848
- nadpis: x:50 y:10 align:center size:50
- telo: x:15 y:20 align:left size:25 h:5
- "LinuxEXPRES" x:85 y:72 size:15 border:none

slide: LE
- nadpis: "Výhody xsw"
- telo: "je to cool"
+ "tvorba prezentací je rychlá"
+ "ani jeden klik"

Prezentace s použitou šablonou (to z obrázku ale stejně nepoznáte)Prezentace s použitou šablonou (to z obrázku ale stejně nepoznáte)

Pokud budete potřebovat v nějakém snímku například změnit pozadí, stačí v něm prostě pozadí "předefinovat" klíčovým slovem bg.

Pohyb v prezentaci a export do PDF

Pravděpodobně budete chtít vytvářet vícestránkové prezentace. Když je budete testovat, bude se vám hodit schopnost ovládat náhled prezentace programu xsw. V prezentaci se můžete pohybovat šipkami vpřed a vzad, dále klávesami [Home] a [End] (pro skok na začátek a konec prezentace). Klávesou [f], můžete přepínat mezi celoobrazkovým a okenním režimem. Pokud spustíte xsw z příkazové řádky s parametrem -f, budete rovnou v celoobrazovkovém režimu. Klávesou [q] můžete prezentaci opustit.

Pokud vám příliš nejde odhadovat správně souřadnice, zkuste kombinaci kláves [Ctrl+d], případně parametr -d. Zobrazí v okně s prezentací mřížku, pomocí které se můžete snáze orientovat. V pravém dolním rohu můžete vidět souřadnice kurzoru myši.

Mřížka a pozice kurzoru myšiMřížka a pozice kurzoru myši

Prezentaci vyexporujete do PDF souboru pomocí příkazu xsw2pdf soubor.xsw.

Problémy

PDF vygenerované programem xsw je v podstatě sledem obrázků s rozlišením 800×600. Neobsahuje informaci o textu a rozlišení je příliš malé. Pokud tedy prezentujete na zařízení s vyšším rozlišení, písmo může být rozmazané.

K naší smůle program nezobrazuje některé znaky s háčky. Takže česká prezentace jde udělat velmi těžko. Jde například o znaky ě, ř, ď, ť, ň, ale i ů, nebo slovenské ĺ.

Některé znaky xsw nezvládne zobrazitNěkteré znaky xsw nezvládne zobrazit

Oba problémy jsou nahlášené autorovi programu. Ten druhý bohužel způsobuje v našich končinách to, že je xsw nepoužitelné. Doufám tedy, že chyba bude brzy opravena, neboť jinak je mi tento způsob vytváření prezentace velmi blízký a myslím, že čtenářům, kteří píší rádi v jazyce HTML, nebo TeX, bude blízký také.

Problém s diakritikou lze vyřešit, jak píše jeden čtenář v komentářích.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Miroslav Hrončok Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Miro Hrončok 7. 07. 2009, 00:25:40
Odpovědět  Odkaz 
Příklad z praxe. Prezentace na němčinu. Neřešte prosím obsah. Zdroják http://jdem.cz/bp3a2 a PDF http://jdem.cz/bp3b5 (2,5 MB).
Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
fake 5. 08. 2009, 16:20:34
Odpovědět  Odkaz 
Trochu smutne srovnavat PDF s obrazky(mozna i fonty) a textovy soubor bez nich... pane autore.
Miroslav Hrončok Re:Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Miro Hrončok 6. 08. 2009, 23:45:07
Odpovědět  Odkaz 
Obrázky jsem nedodával, přišlo mi to zbytečné. Fonty nejsou potřeba, má je xsw v sobě.
Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Sefator 7. 07. 2009, 09:07:45
Odpovědět  Odkaz 
Pominu-li ty problemy s rozlisenim a diakritikou, k cemu je to dobre? Ja vim, setri to mousku. Netrva to ale v konecnem dusledku dele nez naklikani v PowerPointu?
Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
cinan 7. 07. 2009, 10:55:33
Odpovědět  Odkaz 
Nie som si isty, ale obcas si Powerpoint/Impress robi co chce (nemozem nastavit formatovanie atd.). Tu nad vsetkym mam kontrolu.
Re:Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Sefator 7. 07. 2009, 11:55:59
Odpovědět  Odkaz 
To je rukama kolego, u me si Powerpoint nevyskakuje.
Miroslav Hrončok Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Miro Hrončok 7. 07. 2009, 13:36:38
Odpovědět  Odkaz 
Pominu-li problém s diakritikou, tak rozhodně ne. Když se syntax naučíte (což je záležitost dvou, tří prezentací), sypete to jak blázen. Upřímně bych třeba odstranil počáteční pomlčky a místo slide bych navrhl nějaký znak. Dále by se mi líbila centrální šablona, kterou by převzali všechny snímky a nemusel bych u každého psát název šablony.
Martin Šín Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Martin Šín 7. 07. 2009, 12:55:21
Odpovědět  Odkaz 
No tak já nástroj určitě vyzkouším. Překvapila mě podpora češtiny (tím myslím nadpis: telo: - snad jsem to dobře pochopil ;-) ) a v použití nevizuálního editoru si přímo libuji. Nemusí to sice vyhovovat všem, ale mně to vyhovuje plně - můžu se soustředit na obsah a ne na tu nesmyslnou omáčku kolem.
Miroslav Hrončok Re:Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Miro Hrončok 7. 07. 2009, 13:39:35
Odpovědět  Odkaz 
Nevím, jak to myslíš s podporou češtiny. Slova "nadpis" a "telo" jsou názvy (jakoby) css tříd a mohly by znít třeba "asterix" a "obelix", nebo "a" a "b". S tím obsahem to je pravda, až na jednu věc. Musíš se soustředit na to, aby Ti řádek "nevyčuhoval" ze snímku.
Xsw: Tak trochu jiné prezentace
pedro 7. 07. 2009, 17:02:25
Odpovědět  Odkaz 
Hmm, ten problem s cestinou je docela zasadni. Nevyuzitelne. Navic k cemu to, mame LateX.
Xsw: Tak trochu jiné prezentace
jos 7. 07. 2009, 17:18:09
Odpovědět  Odkaz 
na takhle jednoduchy prezentace se hodi s5 - http://meyerweb.com/eric/tools/s5/
prezentace je napsana v RESTu, nejakej tool to prekouse na HTML s javascriptem, takze je to takovy trochu interaktivni.

a pak na prezentovani staci browser
Xsw: Tak trochu jiné prezentace
Alfonz mucha 7. 07. 2009, 18:20:12
Odpovědět  Odkaz 
no tak čeština (unicode - problém), takže to asi ani nemá cenu zkoušet

dříve jsem používal ConTeXt - má pěkné šablon, ale je to pomalé atd (ale zase nějaká interaktivita + PDF)

pak jsem zkoušel párkrát Impress s tím, že jsem si šablonu + pozadí udělal v Inkscapu...

no a skončil jsem u Inkscapu s vrstvama + pozadím a mám >> rychlost + PDF + možnosti vektorů (grafiky) + jednoduché ovládání

Můj závěr tedy, pokud chcete mít profesionální prezentace, kde záleží i na vzhledu, grafice a možnostech, tak doporučuji Inkscape (nehledě na to, že je i plugin, který vám to předeve do svg s javascriptem a zobrazíte v prohlížeči, třeba s přechody)
Podpora českých znaků
Mach 8. 07. 2009, 16:35:16
Odpovědět  Odkaz 
Podpora českých znaků jde nastavit několika jednoduchými příkazy (pro Ubuntu a jeho klony):

Níže příklad pro font Liberation

$ sudo mkdir /usr/share/xsw/fonts-old

$ sudo mv /usr/share/xsw/*.ttf /usr/share/xsw/fonts-old/

$ sudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/ttf-liberation/LiberationSans-Bold.ttf /usr/share/xsw/VeraBd.ttf

$ sudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/ttf-liberation/LiberationMono-Regular.ttf /usr/share/xsw/VeraMono.ttf

$ sudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/ttf-liberation/LiberationSerif-Bold.ttf /usr/share/xsw/VeraSeBd.ttf
Miroslav Hrončok Re:Podpora českých znaků
Miro Hrončok 8. 07. 2009, 17:20:55
Odpovědět  Odkaz 
Díky za tip.
Jiří Machač Re:Re:Podpora českých znaků
Mach 9. 07. 2009, 18:28:12
Odpovědět  Odkaz 
Není zač. Typ fontů chce vychytat. Toto byla jen rychlovka v rámci testování. Ne každý font vypadá v prezentaci pěkně.

xsw se mi docela zalíbil. Poměrně často tvořím nějaké prezentace. A to, že neoplývá kdejakými fičurami jako WYSIWYG editory, považuji za klad. Správná prezentace se musí řídit hesly "méně je někdy více" a "prezentace nemusí být létající cirkus".

Chce to obětovat čas, vytvořit si pěknou šablonu (úvod, podtéma, obsah, závěr). Vytvoření vlastní prezentace je pak hračka.

Dost citelně mi ale chybí (reportované) nezalamování řádků a nemožnost změnit barvu slova/slov v rámci jedné věty. Uvidíme s čím přijde další verze, pokud vyjde.

Jinak moc pěkný článek.
Miroslav Hrončok Re:Re:Re:Podpora českých znaků
Miro Hrončok 10. 07. 2009, 08:30:01
Odpovědět  Odkaz 
Přesně tak. Ještě to naimportovat v geany, abych to mohl kompilovat a spouštět a bude to bomba.

Bohužel od 9. května se na stránce nic neděje, na moje bugreporty nikdo nereaguje.
Xsw: Tak trochu jiné prezentace
bodrak 22. 10. 2010, 13:34:36
Odpovědět  Odkaz 
Zajimavy program, ale vystup neni prilis kvalitni -- rozliseni atd... na jednoduche veci to mozna staci, ale proc nepouzit LaTeX Beamer?

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Hrončok

Miroslav Hrončok

Linux používám od roku 2004, aktivně se o něj zajímám od roku 2007, kdy jsem napsal svůj první článek pro LinuxEXPRES. Od roku 2009 jsem pracoval pro Liberix jako redaktor LinuxEXPRESu, od roku 2011 do konce roku 2012 jako jeho šéfredaktor. Nyní pracuji v Red Hatu, kde rozšiřuji distribuci Fedora o nové balíčky. Zároveň studuji na FIT ČVUT, kde se zabývám 3D tiskem a vyučuji několik předmětů. Spoluorganizuji pražskou konferenci LinuxDays a aktivně se účastním mnoha dalších českých linuxových akcí, jako přednášející nebo jako výpomoc.


  • Distribuce: Fedora
  • Grafické prostředí: Xfce

| blog