přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Základní konfigurace bezpečného FTP serveru

Základní konfigurace bezpečného FTP serveru

Vsftpd je FTP server pro unixové systémy distribuovaný pod licencí GNU GPL. Zkratka Vsfptd znamená Very Secure FTP Daemon a v současné době je to jeden z nejbezpečnějších a nejstabilnějších FTP serverů. Je používán v distribucích a na serverech Red Hat, SUSE, Debian, OpenBSD a dalších. Radek Vokál.


Konfigurační soubor a další pomocné soubory pro nastavení uživatelů se nacházejí v adresáři /etc/vsftpd. Konfigurační soubor vsftpd.conf umožňuje velmi široké nastavení serveru, všechna nastavení jsou popsána v manuálové stránce man vsftpd.conf. Uvedu zde jen některá základní nastavení obsažená v konfigurační souboru balíku (přednastavené hodnoty jsou označeny tučně).

anonymous_enable=YES/NO - Anonymní přihlášení. Uživatelská jména anonymous a ftp jsou definována jako anonymní.

anon_upload_enable=YES/NO - Zapnutím povolíte anonymním uživatelům za určitých podmínek provádět upload souborů. Aby tato volba fungovala, musí být zapnuta volba write_enable a anonymní ftp uživatel musí mít právo zápisu do požadovaného adresáře.

anon_mkdir_write_enable=YES/NO - Povolí vytváření adresářů anonymními uživateli. Opět aby tato volba fungovala, musí být zapnuta volba write_enable a anonymní ftp uživatel musí mít právo zápisu do nadřazeného adresáře.

local_enable=YES/NO - Povolí lokální přihlášení. Používá se běžný uživatelský účet uvedený v /etc/passwd.

write_enable=YES/NO - Povolení zápisu. U distribucí se zapnutým SELinuxem je potřeba povolit upload souborů. Popis nastavení SELinuxu pro FTP server lze najít v manuálové stránce.

local_umask= - Volba určuje implicitní formát masky pro přidělování přístupových práv, standardně 022.

anon_root= - Domovský adresář pro anonymní uživatele.

dirmessage_enable=YES/NO - Zapnutím mohou uživatelé obdržet zprávu při prvním vstupu do nového adresáře. Standardně se v adresáři hledá soubor .message, nastavení je možné změnit volbou message_file.

xferlog_enable=YES/NO - Aktivuje detailní záznam nahrávání a stahování souborů do log souboru. Standardně je použit soubor /var/log/vsftpd.log, toto umístění lze změnit konfigurací volby vsftpd_log_file.

xferlog_std_format=YES/NO - Pokud je volba aktivována, soubor s logováním přenosů bude zapsán v xferlog formátu, který používají některé statistiky pro přenos souborů. Vypnutí volby aktivuje přehlednější zápis.

connect_from_port_20=YES/NO - Tato povoluje port pro datovou komunikaci serveru (ftp-data). Z bezpečnostních důvodů některé klienty mohou klást důraz na tuto volbu.

chown_uploads=YES/NO - Aktivací se všem anonymně uploadnutým souborům přidělí vlastnická práva definovaná v nastavení chown_username.

idle_session_timeout= - Časový limit (ve vteřinách), který je maximální možnou prodlevou mezi jednotlivými FTP příkazy. Po uplynutí je uživatel odpojen.

data_connection_timeout= - Časový limit (ve vteřinách), po který se čeká před odpojením uživatele, pokud byl přerušen datový přenos.

nopriv_user= - Jméno uživatele, který pro práci se soubory nemá žádná práva.

async_abor_enable=YES/NO - Aktivací povolíte speciální FTP příkaz async ABOR. Tuto volbu vyžadují některé FTP klienty, je však nebezpečná a není doporučeno ji používat.

ascii_upload_enable=YES/NO - Zapnutí ASCII módu pro upload.

ascii_download_enable=YES/NO - Zapnutí ASCII módu pro download.

ftp_banner= - Zpráva, která se zobrazí uživateli po přihlášení k serveru. Lze nastavit i soubor hodnotou banner_file.

deny_email_enable=YES/NO - Aktivací lze vytvořit seznam anonymních hesel - e-mailů, kterým bude odmítnuto přihlášení. Standardně je soubor obsahující seznam umístěn v /etc/vsftpd/banned_emails, jeho umístění lze změnit nastavením banned_email_file.

chroot_list_enable=YES/NO - Aktivací lze vytvořit seznam lokálních uživatelů, kteří budou omezeni pouze na svůj domovský adresář. (Opačně tedy vytváří seznam uživatelů, kteří nejsou omezeni jen na domovský adresář, funguje volba chroot_local_user). Soubor obsahující seznam umístěn v /etc/vsftpd/chroot_list, jeho umístění lze změnit nastavením chroot_list_file.

ls_recurse_enable=YES/NO - Zapnutím umožníte použití ls -R. Pokud server obsahuje velké množství souborů, může operace zabrat část paměti a snížit výkonnost serveru.

pam_service_name=vsftpd - Řetězec pro identifikaci v PAM vrstvě.

userlist_enable=YES/NO - Jestliže je tato volba zapnuta, pak se zakázaného uživatele server neptá na heslo a jeho připojení okamžitě odmítne.

userlist_file= - Soubor se zakázanými uživateli (standardně /etc/vsftpd/ftpusers). Je vhodné zakázat uživatele root, nobody.

listen=YES/NO - Standardně běží vsftpd v samostatném režimu (standalone mode). Vsftpd je tedy spustitelný pouze přímo.

tcp_wrappers=YES/NO - Tato volba umožňuje nastavení kontroly příchozích spojení přes tcp_wrapper, tedy nastavení přístupů podle IP adres (podobného nastavení je možné dosáhnout i přes ověřovací vrstvu PAM).

anon_max_rate= - Nastavení omezení datového toku [b/s].

local_max_rate= - Nastavení omezení datového toku lokálním uživatelům [b/s].

Autor server je Chris Evans a další informace lze najít na domovské stránce projektu; lze tam najít i výkonnostní test FTP serveru, jeho doporučení od několika společností, které tento server aktivně používají a podrobnou online dokumentaci.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Re: Základní konfigurace bezpečného FTP serveru
28. 03. 2007, 11:09:48
Odpovědět  Odkaz 
ftp_banner alebo ftpd_banner?

Podľa manuálu je to ftpd_banner... ;-)
Základní konfigurace bezpečného FTP serveru
e! 4. 02. 2010, 20:40:56
Odpovědět  Odkaz 
to si len prelozil tie komenty v *.conf.example ? 3/10 clanok
Re: Základní konfigurace bezpečného FTP serveru
Mirek 9. 02. 2016, 08:00:14
Odpovědět  Odkaz 
Jaképak "len" - díky za každý překlad do češtiny, ať si trochu odpočineme od angličtiny. (Samozřejmě nesmí v něm být nesmysly.)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Radek Vokál

Radek Vokál
Public Relations

Význam archivace e-mailů roste a jde o nedílnou součást kybernetické odolnosti

E-maily jsou jedním z nejcennějších a nejautentičtějších informačních zdrojů naší doby. Uprostřed pandemie exponenciálně vzrostl objem e-mailů, přičemž digitalizace a práce na dálku se staly jádrem kontinuity podnikání.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »