přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Google Docs – Kancelársky balík na webe

Google Docs – Kancelársky balík na webe

google_docs_logo.png

V piatej časti si predstavíme jednu z ďalších služieb od spoločnosti Google, a to Google Docs, ktorý je súčasťou Google Apps. Je to „webová kancelária“, vďaka ktorej môžete otvárať, vytvárať alebo meniť dokumenty, tabuľky, prezentácie, formuláre a kresby všade tam, kde nie je nainštalovaný kancelársky balík a kde je k dispozícii internetové pripojenie a internetový prehliadač. Na svoj počítač nepotrebujete nič inštalovať a všetko je zadarmo.


Google Docs nájdete na adrese docs.google.com, kde sa prihlásite pomocou vášho Google konta.

Súbory, s ktorými môžete pracovať a ich obmedzenia

Maximálna veľkosť každého nahratého dokumentu je 500 kB plus až 2 MB pre každý vložený obrázok. Môžete nahrať dokumenty v nasledujúcich formátoch súborov:

 • HTML

 • jednoduchý text (.txt)

 • Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, ...)

 • Rich Text Format (.rtf)

 • OpenDocument Format (.odt, .ods, ...)

 • StarOffice (.sxw, ...)

V Google Docs máte celkový limit päť tisíc dokumentov a päť tisíc obrázkov. Pri importe do Google Dokumentov bude obsah súboru transformovaný do jazyka HTML. Niekedy môže dôjsť k zväčšeniu veľkosti súboru. Limit 500 kB platí pre veľkosť súboru po prevode. Dôsledkom je, že niektoré dokumenty, ktoré sú v pôvodnom formáte menšie ako 500 kB, môžu byť na nahratie príliš veľké.

Popis prostredia

Po prihlásení sa zobrazí stránka, na ktorej na ľavej strane nájdete tlačidlá Vytvoriť nové a Odovzdať. V ľavej časti stránky sa nachádza aj panel Nástroj, ktorý obsahuje aj Moje priečinky, do ktorých si môžete vytvárať a zaraďovať súbory. V strednej, najväčšej časti obrazovky vidíte svoje súbory, ktoré majú pred názvom umiestnenú farebnú ikonu, podľa ktorej viete rozoznať, o aký typ súboru ide (dokument, tabuľka prezentácia...). Okrem ikony a názvu súboru vidíte, do akého priečinka je súbor zaradený, či je zdieľaný a kedy bol vytvorený.

Hlavná stránka Google Dokumentov Hlavná stránka Google Dokumentov

Dokumenty Google – Bezplatné spracovanie textu online

Nový dokument vytvoríte v paneli nástrojov kliknutím na Vytvoriť nové a v rozbaľovacom menu vyberiete dokument. Automaticky sa otvorí dokument v editore a hneď s ním môžete pracovať.

Nový dokument Nový dokument

Stránka sa skladá z panela s nástrojmi, ktorý je známy z ľubovoľného programu na spracovanie textu. Nachádza sa tu menu, ktoré je voči štandardným textovým editorom jednoduchšie, ale obsahuje všetky základné funkcie.

V dokumente môžete:

 • pomocou nástrojov Formátovania textu používať vlastné fonty, farby a veľkosti pre vybraný text,

 • na vybrané bloky textu aplikovať príkazy ako číslovanie a odrážky,

 • pozvať e-mailom ďalších užívateľov na vykonanie úprav či zobrazení našich dokumentov,

 • zobraziť históriu a vrátiť sa späť k ľubovoľnej verzii textu,

 • kontrolovať pravopis,

 • nastaviť riadkovanie,

 • vytvárať a upravovať tabuľky a formuláre

 • a ďalšie.

Vaše dokumenty sa automatický ukladajú na vzdialenom serveri, a preto nie je potrebné riešiť, kam uložiť súbor. Vytvorené alebo importované dokumenty sa dajú odoslať ako príloha e-mailu.

Vytvorenie nového priečinka a vkladanie súborov

Ak chcete pridať nový priečinok, urobte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové v paneli nástrojov. Otvorí sa rozbaľovacie menu, z ktorého vyberte Priečinok.

 2. Zadajte názov priečinka a môžete pridať aj popis, čo bude priečinok obsahovať.

 3. Ak chcete priečinok zaradiť do nejakého iného priečinka, a teda z neho vytvoriť podpriečinok, kliknite na tlačidlo Priečinky. V rozbaľovacom menu označte priečinok, ktorý bude nadriadený vášmu novému priečinku.

 4. Kliknite na Uložiť.

Nový priečinok vidíte v paneli nástrojov v časti Moje priečinky.

Nové súbory, ktoré si vytvoríte, nie sú zaradené do priečinkov, ale nájdete ich v paneli nástrojov vo Všetkých položkách. Ak chcete súbor zaradiť do priečinka, stačí na dokument kliknúť a presunúť ho do priečinka, do ktorého ho chcete zaradiť.

Druhá možnosť je označiť si súbory a v hlavnej časti kliknúť na Priečinky. V rozdeľovacom menu vyberiete priečinok, do ktorého chcete súbor zaradiť a kliknete na Použiť zmeny.

S priečinkom môžete robiť aj ďalšie operácie ako napríklad premenovať, zmeniť farbu, zdieľať, odstrániť... K týmto možnostiam sa dostanete kliknutím pravého tlačidla myši na priečinok, v ktorom chcete tieto operácie robiť.

Kopírovanie existujúceho dokumentu do Google Docs

Ak chcete do Google Docs kopírovať existujúci dokument, ktorý je možné následne kedykoľvek a kdekoľvek upraviť, prípadne ho môžete s niekým zdieľať, kliknete na položku Odovzdať.

Odovzdať súbory Odovzdať súbory

V otvorenej stránke Odovzdať súbory vidíte, koľko využívate ukladacieho priestoru a koľko percent máme ešte voľného ukladacieho priestoru. Kliknutím na odkaz Vybrať súbory na odovzdanie vyberiete z disku vaše existujúce dokumenty, ktoré chcete nahrať do Google Dokumentov. Ak chcete tieto dokumenty aj upravovať, musíte označiť možnosť Konvertovať dokumenty, prezentácie a tabuľky na zodpovedajúce formáty aplikácie Dokumenty Google.

Ak máte dokument vo formáte PDF, označíme druhú možnosť Konvertovať text zo súborov PDF alebo obrázkov na dokumenty služby Dokumenty Google. PDF súbor bude pomocou OCR prekonvertovaný na text. Musí spĺňať niektoré podmienky, a to:

 • každý riadok textu musí byť vysoký minimálne 10 pixelov,

 • orientácia dokumentu musí byť horizontálna,

 • jazyk, písmo a znaková súprava je podporovaná len z latinskej znakovej súpravy,

 • maximálna veľkosť PDF súborov je 2 MB.

Pre Odovzdanie kliknite na Spustiť odovzdávanie.

Export dokumentov: Ukladanie na disk

Ak máte textový dokument, tabuľku, prezentáciu, formulár alebo kresbu hotové, môžete ich uložiť na disk.

Textové dokumenty

Prejdite na stránku úprav dokumentu, ktorý chcete uložiť, kliknite na položku Súbor a potom vyberte niektorú z možností v časti Prevziať súbor ako. Podporované typy súborov pre export textových dokumentov sú: HTML, RTF, DOC, DOCX, ODT, PDF, prostý text.

Tabuľky

Prejdite na stránku úprav tabuľky, ktorú chcete uložiť, kliknite na odkaz Súbor a potom prejdete myšou na položku Exportovať. Zobrazí sa zoznam podporovaných formátov. V tomto zozname môžete vybrať formát, v ktorom chcete tabuľku exportovať. Podporované typy súborov pre tabuľky sú: CSV, HTML, ODS, PDF, XLS, TXT (iba pre jeden hárok). Export tabuľky vo formáte XLSX nie je možný.

Prezentácie

Prejdite na stránku úprav prezentácie, ktorú chcete uložiť. Kliknite na položku Súbor a podľa vlastného uváženia vyberte položku Uložiť ako PDF alebo položku Uložiť ako PPT.

Kresby

Kresbu môžete exportovať ako súbor PDF, PNG alebo SVG kliknutím na ponuku Upraviť | Exportovať v paneli s nástrojmi kreslenia.

Zdieľanie súborov s priateľmi

Jeden dokument môžete zdieľať medzi viacerými používateľmi, ktorí ho môžu upravovať súčasne. Existujú tri skupiny oprávnení pre používateľov:

Vlastník čiže majiteľ má konečnú kontrolu nad súborom. Vlastník môže upravovať súbor a pozvať spolupracovníkov a čitateľov. Majiteľ môže zmazať súbor, odstrániť prístup ostatným používateľom.

Spolupracovník môže upravovať súbor a môže pozvať ďalších spolupracovníkov a čitateľov.

Čitateľ môže prečítať aktuálnu verziu súboru, ale nemôže vykonať zmeny alebo úpravy.

Postup ako pridať spolupracovníkov alebo čitateľov

 1. Kliknite na tlačidlo Zdielať v pravom hornom rohu okna a zobrazí sa karta Nastavenia zdieľania

 2. Pridajte e-mailové adresy priateľov, s ktorými chcete zdieľať dokument

 3. V okne môžete pridať aj osobnú správu, v ktorej ich budete informovať, čo dokument obsahuje

 4. Vedľa adresy v rozbaľovacom tlačidle Môže upravovať si vyberte či zvolený priateľ bude spolupracovník alebo čitateľ

Okno nastavenia zdieľania Okno nastavenia zdieľania

Každý súbor môžete zdieľať až medzi päťdesiatimi priateľmi. Ak niekto dokument upravuje alebo prezerá, v hornom pravom rohu ste o tom informovaný. Pomocou menu Súbor | Zobraziť históriu verzií si môžete pozrieť, aké zmeny boli v dokumente vykonané.

História verzií História verzií

Klávesové skratky

Pri úprave textu vám prácu zjednodušia klávesové skratky:

Formátovanie textu

[Ctrl+b]

Tučné

[Ctrl+i]

Kurzíva

[Ctrl+u]

Podčiarknuté

[Ctrl+.]

Horný index

[Ctrl+,]

Dolný index

Formátovanie odseku

[Ctrl+Alt+0]

Normálny text

[Ctrl+Alt+(1-6)]

Nadpis 1-6

[Ctrl+Shift+l]

Zarovnať zľava

[Ctrl+Shift+e]

Zarovnať do stredu

[Ctrl+Shift+r]

Zarovnať zprava

[Ctrl+Shift+j]

Zarovnať

[Ctrl+Shift+7]

Číselný zoznam

[Ctrl+Shift+8]

Zoznam s odrážkami

[Ctrl+\]

Vymazať formátovanie

Akcie

[Ctrl+k]

Vložiť odkaz

[Ctrl+Alt+m]

Vložiť komentár

[Ctrl+f]

Nájsť

[Ctrl+Shift+c]

Počet slov

[Ctrl+Shift+y]

Získať definície

Súhrn

Pracoval som s viacerými kancelárskymi balíkmi dostupnými na Internete. Google Docs má pre mňa v porovnaní s nimi následujúce klady a zápory:

Klady

 • najlepšie rozhranie pre používateľa,

 • podpora slovenčiny a češtiny,

 • využitie možností, ktoré ponúka prostredie Internetu a prepojenie s prostredím Google.

Zápory

 • Google využíva ďalšiu časť našich osobných dát,

 • problémy pri exporte a importe niektorých dokumentov.

Nahoru

Příspěvky

Google Docs – Kancelársky balík na webe
joha 10. 12. 2010, 11:11:37
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

Jak prosím zjistím, že píšu na další straně aniž bych musel dát generovat náhled? Lze to nějak vyřešit?
Děkuji
Re:Google Docs – Kancelársky balík na webe
Petr 17. 02. 2011, 08:30:38
Odpovědět  Odkaz 
Take mi neni uplne jasne, jak poznam, kolik jsem textem zabral. Docela by se mi hodilo videt, na jake strane jsem.
Google Docs – Kancelársky balík na webe
ischias 10. 12. 2010, 17:52:21
Odpovědět  Odkaz 
Od pouzivania tohoto baliku ma odradili zmeny po prechode z html na novy format. Odvtedy skutocne netusim, ako si vytvorit styl, ktory chcem pouzit na cast dokumentu. Len taka jednoducha vec, ked chcem cast dokumentu formatovat ako kod, alebo prikazovy riadok, nejako zafarbit, zvolit font sa neda zautomatizovat. Styly okrem zakladnych predvolenych neviem zvolit ani vytvorit.
Re:Google Docs – Kancelársky balík na webe
mam 15. 12. 2010, 08:17:26
Odpovědět  Odkaz 
staci si v nastaveni nastavit odciarknut moznost: New version of Google documents a vsetky nove dokumenty budu v starej verzii, kde sa daju pouzit aj styly.
Google Docs – Kancelársky balík na webe
lzap 11. 12. 2010, 20:21:46
Odpovědět  Odkaz 
Doufám že Google zapracuje na kontrole pravopisu pro češtinu. Nevím co tam mají za technologii, ale výsledky zatím žádná sláva. Zlatý aspell/ispell.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz