přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Grafické prostredia GNU/Linux (1/3) – X & DM

Sophos

Grafické prostredia GNU/Linux (1/3) – X & DM

tux.png

V tomto trojčlánku sa budeme zaoberať viacerými grafickými prostrediami, ktoré sú primárne určené pre distribúcie operačného systému GNU/Linux.


Začneme spomenutím základnej implementácie grafického X serveru a približným vysvetlením jeho fungovania. Následne si v tejto časti spomenieme aj niečo o správcoch prihlásenia (DM).

X Window System

X Window System je označenie pre balík programov, ktoré vzájomne umožňujú vytvorenie GUI. Spočiatku bolo X vyvíjané ako zjednotené grafické prostredie pre UNIX na Massachusettskej technickej univerzite a v roku 1985 vyšla prvá používateľom dostupná verzia X9. Od verzie X11 z roku 1987 sa označenie nemení a nové verzie sú označované ako jednotlivé vydania (najnovším vydaním verzie X11 je X11R7.7 zo 6. júna 2012).

V súčasnosti sa o vývoj X stará nadácia X.Org, ktorá bola založená v roku 2004 a jej cieľom je naďalej vyvíjať X ako open source implementáciu X Window System, ktorá nesie rovnomenný názov X.Org a je dostupná zväčša pod licenciou MIT. X Window System sa skladá z troch základných komponentov: X Server, X protokol a sada knižníc Xlib.

X Server

X využíva model klient-server, čo znamená, že aplikácia je klientom komunikujúcim s užívateľom prostredníctvom serveru, s ktorým komunikuje pomocou X protokolu. Aplikácia používajúca X tak môže byť zobrazovaná vzdialene, mimo hardvéru, na ktorom beží (príklad použitia je v súčasnosti hlavne X11 Forwarding pri spojení cez SSH protokol).

X Serverpriamo obsluhuje vstupné zariadenia (myš, klávesnica) aj zobrazovací hardvér (grafická karta).

X protokol

X Window System core protokol je základným protokolom X, ktorý riadi komunikáciu medzi aplikáciou a X Serverom. Používa 4 druhy paketov, ktoré sú posielané asynchrónne, a sú to požiadavky, odpovede, udalosti a chyby. Požiadavky posiela klient (aplikácia) a server na ne odpovedá.

Xlib

Aplikácie pre komunikáciu s X Serverom prostredníctvom X protokolu využívajú knižnicu Xlib, ktorá programátorom umožňuje používať X bez znalosti detailov X protokolu. V dnešnej dobe už existuje väčšie množstvo vyšších knižníc (napríklad Qt alebo GTK+) pre tvorbu GUI, ktoré Xlib využívajú a programátorom umožňujú jednoducho pracovať už s pripravenými prvkami.

Samotné aplikácie pre vytvorenie grafického prostredia, o ktorých bude reč ďalej, samozrejme rovnako pre vykresľovanie využívajú tieto knižnice a komunikáciu s X.

Display manager – správca prihlásenia

Väčšina GNU/Linux distribúcií v súčasnosti ponúka používateľom jednoduché grafické rozhranie na prihlásenie sa do rozličných grafických prostredí, tzv. Display Manager (DM). Akékoľvek grafické prostredie, ktoré budem uvádzať ďalej, je síce možné načítať aj priamo z terminálu, avšak pohodlnejšia cesta je prihlásenie sa do systému pomocou DM, pričom spustenie zvoleného prostredia je automatické.

Aj keď som o DM zatiaľ hovoril len ako o grafickom prostredí, existuje aj niekoľko správcov prihlásení, ktoré sú dostupné v textovom móde. Sú to napríklad CDM či Console TDM. Vzhľadom k tomu, že témou tohto článku je grafické prostredie GNU/Linux, týmto konzolovým správcom sa nebudem viac venovať.

GDM – Gnome Display Manager

DM je často súčasťou väčších desktopových prostredí a prvým takým, ktorý spomeniem je práve GDM. Ten je distribuovaný spolu s celým balíkom prostredia GNOME, ale je možné nainštalovať ho aj samostatne bez ohľadu na používané prostredie.

GDM ponúka tak ako väčšina správcov prihlásenia viacero funkcií a nastavení, či už sa jedná o voľbu prostredia, do ktorého sa chceme prihlásiť, jednoduchú zmenu vzhľadu alebo správu napájania (vypnutie, uspanie, reštart systému atp.).

GDM na Fedore 20 (screenshot Bradshaws1, CC BY-SA 4.0) GDM na Fedore 20 (screenshot Bradshaws1, CC BY-SA 4.0)

SDDM – Simple Desktop Display Manager

SDDM je pomerne nový a moderný správca prihlásenia, ktorého prvá verzia vyšla 13. marca 2013. Dokáže fungovať s X, ale aj s novým a moderným Waylandom. Zameriava sa na najmä jednoduchosť, rýchlosť a užívateľskú prívetivosť. SDDM bol zvolený ako nástupca KDM (KDE Display Manager) v novej verzii desktopového prostredia vyvíjaného komunitou KDE, a to KDE Plasma 5, o ktorom bude reč v druhej časti tohto článku.

Oficiálny screenshot SDDM (CC BY-SA 4.0) Oficiálny screenshot SDDM (CC BY-SA 4.0)

LightDM – Light Display Manager

LightDM, ako už zo samotného názvu vyplýva, sa zameriava hlavne na svoju ľahkosť, jednoduchosť a rýchlosť, no aj rozšíriteľnosť a univerzálnosť. Používa viacero rôznych „front-endov“ pre vytvorenie prihlasovacieho menu, takzvané Greeters. V súčasnej dobe je vyvíjaný základný GTK+ Greeter, ktorý spolu s LightDM používa viacero odľahčených distribúcií. Pod aktívnym vývojom je aj Pantheon GreeterUnity Greeter.

LightDM na Ubuntu 12.04 s Unity Greeter (screenshot Rprpr, CC BY-SA 3.0) LightDM na Ubuntu 12.04 s Unity Greeter (screenshot Rprpr, CC BY-SA 3.0)

SLiM – Simple Login Manager

Zrejme najmenším a najmenej náročným, od desktopového prostredia nezávislým DM s veľkosťou len pár stovák kibibajtov, ktorý sa takisto ako LightDM zameriava na rýchlosť a jednoduchosť, je SLiM. Nevýhodou SLiMu oproti predchádzajúcim DM môže byť zbytočne komplikovaná voľba prostredia pred prihlásením, resp. konfigurácia jednotlivých možností. Väčšinou však málokto používa viacero prostredí. Závažnejším nedostatkom je, že SLiM nebol už 2 roky aktualizovaný a jeho vývoj stagnuje.

SLiM (screenshot SLiM, GPL) SLiM (screenshot SLiM, GPL)

V druhej časti...

… si napíšeme niečo o Window Manager (správca okien) a Desktop Environment (desktopové prostredie). Spomenieme si aj jednotlivé príklady, a to TinyWM, i3 a Openbox v prípade WM, a Xfce, LXDE, GNOME, Cinammon, MATE a KDE Plasma 5, ako populárnych zástupcov DE.

Poznámka šéfredaktora: Původně měl být článek pouze dvoudílný. Vzhledem ke čtenářskému zájmu o více desktopových prostředí bude ale nakonec o jeden díl delší.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss



 
 

Top články z OpenOffice.cz

Štefan Uram




Public Relations

Digitalizace pomáhá rozvíjet miliardový byznys Prusa Research

SophosSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

Pokračování ...


VMware_Intel

Public Relations

Panasonic představuje nejucelenější řadu 4K projektorů a displejů

PanasonicSpolečnost Panasonic před­sta­vi­la na ve­le­tr­hu ISE 2021 nové pro­jek­to­ry a dis­ple­je a na­bíd­la tak nej­u­ce­le­něj­ší řadu 4K zo­bra­zo­va­cích ře­še­ní, která us­po­ko­jí ro­s­tou­cí pop­táv­ku po str­hu­jí­cím di­vác­kém zá­žit­ku.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »

Sophos