přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Grafické prostredia GNU/Linux (2/3) – WM & DE

Grafické prostredia GNU/Linux (2/3) – WM & DE

tux.png

V tejto časti trojčlánku o grafických prostrediach GNU/Linux sa budeme venovať správcom okien a komplexným desktopovým prostrediam. Presnejšie si spomenieme napríklad niečo o i3, Openbox, Xfce, Cinammon, GNOME či KDE Plasma 5.


Správcovia okien a desktopové prostredia

Pohodlnú a užívateľsky prívetivú prácu s operačným systémom nepochybne z veľkej časti ovplyvňuje grafické prostredie. Výhodou Unixových systémov oproti Windowsu je dostupnosť veľkého množstva plnohodnotných grafických prostredí, ktoré sú zároveň veľmi ľahko prispôsobiteľné. Užívateľ si tak môže vybrať prostredie, ktoré najviac vyhovuje jeho požiadavkám a prípadne si ho ešte vylepšiť podľa svojich preferencií.

Základným predpokladom grafického prostredia v dnešnej dobe je určite správa okien. Každé komplexné grafické prostredie používa pre správu okien správcu okien (WM), pričom niektoré z týchto WM sú dostupné a použiteľné aj samostatne, prípade sú úplne nezávislé od desktopového prostredia (DE).

WM vs. DE

Aký je vlastne rozdiel medzi správcom okien a desktopovým prostredím alebo ako tieto dve označenia chápať?

Správca okien (Window Manager) je program, ktorý sa prekvapivo stará o správu okien, ich rozloženie na obrazovke, veľkosť, skrývanie, pridáva oknám záhlavie atp. Každé desktopové prostredie, o ktorom bude reč ďalej, používa nejakého správcu okien, ale v súčasnosti je dostupných aj mnoho samostatne použiteľných WM. Hlavnou výhodou ich samostatného použitia je nízka náročnosť na systémové prostriedky a rýchlosť, ale aj prispôsobiteľnosť. Kombináciou WM a ostatných preferovaných programov si vie užívateľ vytvoriť vlastné desktopové prostredie, pričom každá lišta či widget je spustený ako samostatný program.

Desktopové prostredie (Desktop Environment) je balík programov, ktoré užívateľovi poskytuje všetky základné programy s grafickým rozhraním. Grafické prostredie samozrejme, ako som už spomenul, na správu okien používa WM, či už vlastný alebo z tretej strany. Okrem správy okien pomocou WM však DE obsahuje aj rôzne stavové lišty a panely, menu, widgety…

Popri týchto základných grafických prvkoch DE väčšinou obsahuje aj vlastný balík aplikácií, kde patria správca súborov, prehliadač obrázkov, textový editor, emulátor terminálu, ale niekedy aj IM klient či webový prehliadač a podobné. Výhodou desktopového prostredia teda je, že užívateľ už má dostupný základný balík aplikácií, ktoré by mohol potrebovať, podobne ako tomu je pri Windowse. Nevýhodou však je niekoľkonásobná záťaž systému oproti jednoduchým WM s malými dodatkami. Priemerný správca okien využíva maximálne približne 60 MB RAM, kým u desktopových prostredí je to spotreba na škále od 100 do 700 MB a niekedy aj viac.Správcovia okien

TinyWM

TinyWM je označovaný ako ultra-minimalistický správca okien. Je napísaný v jazyku C a jeho kód má len 48 riadkov. Neobsahuje žiadne menu aplikácií, stavové lišty ani nič podobné, a tak po spustení dostanete len prázdnu obrazovku s kurzorom. Preto je potrebné vytvoriť reláciu, do ktorej sa bude TinyWM spúšťať napríklad spolu s emulátorom terminálu alebo nejakou aplikáciou, ktorá poskytuje menu aplikácií. TinyWM je skutočne extrémne minimalistický WM, ktorý okrem presúvania okien stlačením Alt-u a ľavého tlačidla myši a menením veľkosti okien stlačením Alt-u a pravého tlačidla myši nedokáže nič iné. Ale za to výhodou je, že nezaberie viac ako 1 MB v RAM.

i3

i3 je dlaždicový (tilling) správca okien, čo znamená, že okná na obrazovku umiestňuje do dlaždíc tak, aby sa neprekrývali. WM takéhoto typu existuje viacero, pričom i3 patrí medzi najrozšírenejšie a najprepracovanejšie. Namiesto klasickej Xlib knižnice používa xcb, čo by malo pozitívne vplývať na rýchlosť a stabilitu. Nemá problém ani s viacerými monitormi, pričom narozdiel od TinyWM podporuje aj viacej plôch. Ovládanie je založené hlavne na klávesových skratkách, či už ide o presúvanie okien, zoskupovanie, menenie veľkosti, zmenu plochy atp.

 i3 (screenshot Michael Stapelberg, CC BY-SA 3.0) i3 (screenshot Michael Stapelberg, CC BY-SA 3.0)

Openbox

Posledným WM, ktorý spomeniem, je Openbox. Ide o populárneho správcu okien, ktorý dokonca používa aj niekoľko desktopových prostredí. Narozdiel od predchádzajúcich správcov, Openbox poskytuje aj vlastné menu, ktoré si však užívateľ musí konfigurovať manuálne. Openbox využíva aj viacero distribúcií v kombinácii s panelom tint2 a widgetom systémových informácií conky.

Openbox (screenshot Openbox, GPL) Openbox (screenshot Openbox, GPL)

Desktopové prostredia

Xfce

Medzi jedno z najpopulárnejších desktopových prostredí, ktoré sa zameriavajú na rýchlosť a ľahkosť, nepochybne patrí Xfce. Aj keď je Xfce jedno z najodľahčenejších prostredí, stále je graficky príjemné a užívateľsky prívetivé. Medzi základné aplikácie tohto prostredia patria napríklad emulátor terminálu s názvom Terminal, správca súborov Thunar, A/V prehrávač Parole alebo textový editor Mousepad a medzi základné prvky samotného prostredia samozrejme správca okien Xfwm, vlastné menu aplikácií, ovládací panel pre zvuk, službu pre notifikácie, hlavný panel či správcu napájania. Hlavnou výhodou tohto prostredia je už spomínaná nízka náročnosť, pričom Xfce ako predvolené prostredie používa viacero odľahčených distribúcií.

Xfce 4 na FreeBSD (screenshot Silcon, CC BY-SA 4.0) Xfce 4 na FreeBSD (screenshot Silcon, CC BY-SA 4.0)

LXDE

Ku skupine nenáročných desktopových prostredí pre Linux sa pridáva aj LXDE, čo vyplýva aj z jeho názvu „Lightweight X11 Desktop Environment“, a preto sa často používa aj v rôznych distribúciách určených pre staršie a/alebo menej výkonné počítače. Narozdiel od Xfce, LDXE nemá vlastného správcu okien a predvolene používa Openbox, no dokáže spolupracovať aj s Fluxboxom či Xfwm. Medzi ďalšie súčasti prostredia patrí napríklad správca súborov PCMan File Manager, prehliadač obrázkov GpicView alebo emulátor terminálu LXTerminal, pričom všetky spomenuté pochádzajú z dielne projektu LXDE. Textový editor Leafpad a správca archívov Xarchiver, ktoré sú taktiež obsiahnuté v LXDE sú samostatnými projektami. Zásadnou výhodou tohto prostredia teda je, že sa zameriava na nízku záťaž systémových prostriedkov.

Základný vzhľad LXDE (screenshot Hidro, GPL) Základný vzhľad LXDE (screenshot Hidro, GPL)

GNOME

GNOME je veľmi populárne grafické prostredie, o ktorom často vedia aj iní ako užívatelia Linuxu. Jeho vývoj aktívne prebieha od 1999 a v súčasnosti je vo verzii 3, ktorá je oproti 2 nielen vizuálne dosť odlišná. GNOME je rozsiahle a komplexné prostredie, obsahujúce nielen vlastný shell a všetko, čo ku nemu patrí, ale aj v príslušnej kapitole spomínaného správcu prihlásenia – GDM. Patrí medzi najviac užívateľsky prívetivé prostredia s množstvom nastavení aj vlastných aplikácií, ktorými sú napríklad emulátor terminálu GNOME Terminal, textový editor gedit, prehliadač obrázkov Eye of GNOME či IM klient Empathy… Hlavnou výhodou tohto prostredia je teda práve jeho komplexnosť a prívetivosť. Naopak, nevýhodou môže byť, že obsahuje pre niekoho možno zbytočne veľké množstvo vlastných aplikácií, a zároveň sa jedná o dosť náročné prostredie, čo sa záťaži hardvéru týka.

GNOME 3 (screenshot Filorinwiki, CC BY-SA 3.0) GNOME 3 (screenshot Filorinwiki, CC BY-SA 3.0)

Cinammon

Za týmto prostredím škoricovej príchuti stojí komunita distribúcie Linux Mint, ktorej sa nepáčil GNOME, a tak vznikli dve nové prostredia – MATE a Cinammon, pričom MATE stavia na starom GNOME 2 a Cinammon čiastočne na 3ke. Jedná sa o pomerne nové prostredie, ktorého prvá verzia vyšla v roku 2011. Čo sa aplikácií tohto prostredia týka, väčšina sa zhoduje s aplikáciami GNOME. Výhodou oproti GNOME je menšia záťaž a to, že sa jedná o „lepšie GNOME“. Dalo by sa povedať, že „pokiaľ Vám nevyhovuje GNOME, skúste Cinammon.“

Cinnamon na Linux Mint 17 (screenshot Sannaj, CC BY-SA 3.0) Cinnamon na Linux Mint 17 (screenshot Sannaj, CC BY-SA 3.0)

MATE

Ako som už spomenul, za vznikom MATE, podobne ako pri Cinammone, stojí komunita Mintu. Základným rozdielom oproti Cinammonu je práve to, že MATE je forkom GNOME 2 a stavia tak na starších princípoch, ale (postupne) za použitia nových technológií. Je obľúbený napríklad medzi prívržencami klasického vzhľadu GNOME 2. Čo sa týka používaných aplikácií, MATE používa hlavne pôvodné aplikácie GNOME 2, ktoré však vyvíja samostatne pod zmenenými názvami. Ide napríklad o správcu súborov Caja (Nautilus), textového editoru Pluma (gedit) či prehliadača obrázkov Eye of MATE (Eye of GNOME) a MATE Terminal (GNOME Terminal).

Mate 1.12 (screenshot, CC CC BY-SA 3.0) Mate 1.12 (screenshot, CC CC BY-SA 3.0)

KDE Plasma 5

KDE Software Compilation (KDE SC, často označované aj len ako KDE, ako skratka pre K Desktop Environment) je veľmi známe prostredie staršie ako Gnome. Jeho prvá verzia vyšla v roku 1998 a posledná v roku 2014. Áno, jeho posledná verzia. V auguste roku 2014 sa KDE SC rozdelilo na 3 časti, a to KDE Frameworks 5 (zbierka knižníc a frameworkov z dielne KDE, na ktorých stavia kopa aplikácií), KDE Plasma 5 (desktopové prostredie) a KDE Applications (zbierka KDE aplikácií a ich knižníc).

KDE Plasma 5 je najpokročilejšie moderné grafické prostredie pre GNU/Linux, ktoré je obľúbené medzi neskúsenými nováčikmi, ale aj medzi skúsenými „linuxákmi“. Ponúka množstvo vymožeností, a to vo všetkých smeroch prispôsobenia. Veľkou výhodou je aj skutočne veľká zbierka KDE aplikácií, či už sa jedná o jednoduché hry, emailového klienta, office balík, vývojárske prostredie a množstvo iných. Dá sa povedať, že ide o dokonalé grafické prostredie, ktoré však samozrejme nemusí vyhovovať každému, inak by sme tu predsa nemali ďalšie prostredia. Nevýhodou môže byť pomerne veľká záťaž, ktorá by už síce nemala byť až takým problémom, no určite sa nejedná o ľahké prostredie.

Plasma 5 so spusteným KRunner a KScreen (screenshot KDE, GPL) Plasma 5 so spusteným KRunner a KScreen (screenshot KDE, GPL)

Záver

Toto je koniec nášho dvojdielneho článku o grafických prostrediach (aj) pre GNU/Linux, kde sme sa v prvej časti venovali X Window System a vybratým správcom prihlásenia a v tejto časti správcom okien a komplexným desktopovým prostrediam. V komentároch sa môžete podeliť o informáciu a skúsenosti s prostredím, ktoré používate vy.

Poznámka šéfredaktora: Původně měl být článek pouze dvoudílný. Vzhledem k zájmu o více desktopových prostředí (v diskusi pod článkem) bude ale nakonec o jeden díl delší. Můžete se tedy těšit na díl o dalších prostředích.

Nahoru

Příspěvky

Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
MATE 22. 03. 2016, 08:56:31
Odpovědět  Odkaz 
Díky za pěkný přehled! Já osobně jsem stále při GNOME2 (resp. dnes už MATE), považuji jej za vyváženou volbu mezi moderním vzhledem, výkonem, jednoduchostí používání a velikostí ovládacích prvků. Doufám, že vývoj MATE se jen tak nezařízne.
Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
martin 22. 03. 2016, 10:09:36
Odpovědět  Odkaz 
Nadbytečný software bych neřešil vždy je tu varianta nainstalovat čistý systém bez prostředí a poté si doinstalovat gnome a své oblíbené prostředí je to jednoduché a nenáročné řešení které sice zabere trochu více času ale uživatel pak dostane systém na míru. Osobně tak činím u debianu
Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
Milhouse 22. 03. 2016, 11:38:58
Odpovědět  Odkaz 
Jen bych dodal, že není problém nainstalovat program z jednoho prostředí do jiného.
Může nastat malá komplikace se zakomponováním aplikace do prostředí, jako jsou asociace a nastavení výchozího jazyka systému.
Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
am 22. 03. 2016, 12:38:29
Odpovědět  Odkaz 
A kde je Unity?
Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
nobody 22. 03. 2016, 13:35:36
Odpovědět  Odkaz 
Unity je v trezoru s logem "Ubuntu Only" ;)
Štefan Uram Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
Štefan Uram 22. 03. 2016, 15:37:29
Odpovědět  Odkaz 
I tak je to ale dobrá pripomienka. Na Unity som úplne zabudol. Bude doplnené. :)
Re: Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
nobody 22. 03. 2016, 18:41:57
Odpovědět  Odkaz 
tak pak muzes doplnit i 'fork' KDE 3.5: https://www.trinitydesktop.org/

a asi by bylo vhodne doplnit i https://www.enlightenment.org ;)

to jen v tom zakladu, Trinity ma vyznam kdyz uz je Mate, a E je zas take jedno z tech prvnich DE druhe poloviny devadesatejch ;)
Štefan Uram Re: Re: Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
Štefan Uram 22. 03. 2016, 19:53:41
Odpovědět  Odkaz 
Tak dobre teda. Keď sa toho našlo ešte toľko a je záujem, bude vydaná ďalšia časť s týmito prostrediami (prípadným ďalším návrhom na niečo zaujímavé sa nebránim). Ďakujem & "stay tuned"
Re: Re: Re: Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
nobody 23. 03. 2016, 02:43:43
Odpovědět  Odkaz 
tak v tom pripade pridej i tohle (kdyz vynechame exoty a bezvyvoje) :)
Pantheon - https://elementary.io (vychozi v "Elementary OS")
Budgie Desktop - https://solus-project.com/budgie (vychozi v "Solus OS")
Deepin - https://www.deepin.org/?language=en (vychozi v "Deepin OS")

instalovatelne jsou v Debian/*buntu/Mint, Arch, Gentoo, Fedora, openSUSE...
Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
aaaaa 22. 03. 2016, 20:13:50
Odpovědět  Odkaz 
Docela fajn článok a zhrnutie pre newbies. Do budúcnosti by som uvítal, ak by to bolo možné keby vznikol článok alebo seriál čiste o CLI apps. Myslím tým nejaký linuxový základ + CLI aplikácie zabezpečujúce štandarnú činnosť bez grafickej nadstavby, počnúc emailovým klientom, cez počúvanie hudby, pozeranie videa, nejaké tie kecátka až po vytvorenie listu, bežnú úpravu a katalogizovanie fotiek atp. Docela by ma takéto NON GDE/WM riešenie od autora zaujímalo. Ide mi hlavne o výber tých aplikácií.
Štefan Uram Re: Grafické prostredia GNU/Linux (2/2) – WM & DE
Štefan Uram 22. 03. 2016, 21:04:41
Odpovědět  Odkaz 
Vďaka. O CLI aplikáciách som sa pokúsil písať dávnejšie v seriáli o už zaniknutej distribúcií CrunchBang (http://www.linuxexpres.cz/software/crunchbang-11-pouzivame-aplikacie-pre-terminal), bol to však len jeden veľmi strohý článok. No od tej doby sa s tou myšlienkou celkom pohrávam, aj keď som v poslednej dobe dosť spohodlnel a od CLI som si odvykol, pričom na experimentovanie nieje veľa času. Každopádne, ak niekedy bude dostatok času a chuti, snáď sa do toho pustím a vznikne aj nejaký článok, prípadne seriál, kde sa tým budem zaoberať. :)
Ice Ice Baby
fela 23. 03. 2016, 07:51:06
Odpovědět  Odkaz 
IceWM je stále populárny WM, má dobré a jednoduché konfigurovanie klávesov či menu, pracuje s viacerými plochami, ľahko sa dá uroviť vlastná téma, čo viac je ešte potreba...?
Re: Ice Ice Baby
lefa 26. 03. 2016, 11:48:35
Odpovědět  Odkaz 
čo viac je ešte potreba...? a čo tak pochopenie, že svet sa netočí len okolo 'tvojich' pocitoch? :-)

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz