přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Když je v noci zataženo: Stellarium

Když je v noci zataženo: Stellarium

Projekt Stellarium umožňuje změnit váš domácí počítač ve virtuální planetárium. Dokáže vypočítat polohu Slunce, Měsíce, planet, hvězd a vykreslit hvězdnou oblohu pro určitý časový okamžik a zvolené místo na zeměkouli. Dokonce dokáže i simulovat astronomické fenomény, jako jsou meteorické roje, zatmění Slunce a Měsíce. Katalog obsahuje 120417 hvězd, 73 mlhovin a mnoho dalších informací.


Obrázek: 0.jpg

Při prvním spuštění se program přepne do celoobrazovkového režimu a objeví se obrázek krajiny s oblohou. Pokud vám tento režim nevyhovuje, stiskněte [F1] pro přechod do samostatného okna. Podle aktuálního času bude krajina denní, připomínající pracovní plochu velice rozšířeného operačního systému z Redmondu, nebo noční i s hvězdami - a ta je lepší. Podle informace o časovém pásmu se zřejmě objevíme někde u Paříže, změnu lokace provedeme v konfiguračním okně. Pokud vidíte na trávníku červené písmeno, je to ukazatel světových stran jako na kompasu.

Obrázek: 1.jpg

V horní části je umístěn proužek a na něm vlevo aktuální datum a čas, uprostřed verze programu a vpravo zorný úhel ve stupních (fov - field of view) s renderovací rychlostí - počet snímků za sekundu (FPS).

Obrázek: 3.jpg

Ve spodní části obrazovky vidíme vlevo třináct ovládacích prvků a vpravo čtyři. Pravé slouží pro cestování v čase. Kliknutím, nebo stiskem klávesy [l] spustíme animaci, hvězdy a slunce se dají do pohybu, časomíra také. Rychlost běhu času můžeme regulovat pomocí [j] a [l]. Několikanásobným stiskem [j] se budeme vracet v čase. Výchozí rychlost běhu času nastavíme stiskem [k], případně se můžeme opět vrátit na aktuální čas stiskem klávesy [8] na nenumerické klávesnici. Ovládací prvky v levé části slouží pro zapínání/vypínání různých zobrazení, postupně si je od levé strany představíme.

Obrázek: 2.jpg

Drawing of the Constellations - zapíná/vypíná zobrazení konstelací, jak je známe z moderních atlasů. Hvězdy jsou spojeny pouze linkou - [c];
Name of the Constellations - zapíná/vypíná zobrazení jmen konstelací, pouze v latině [v];
Constellations Art - zapíná/vypíná umělecké zobrazení konstelací, jak je známe z historických knih [r];
Azimuthal Grid - zapíná/vypíná mřížku s nebeskou sférou [z];
Equathorial grig - zapíná/vypíná mřížku s rovníkovými souřadnicemi [e];
Ground - zapíná/vypíná zem [g];
Cardinal Points - zapíná/vypíná zobrazení světových stran jako na kompasu [q];
Atmosphere - zapíná/vypíná zobrazení atmosféry a atmosférických efektů [a];
Nebulas - zapíná/vypíná zobrazení mlhovin [n];
Help - zapíná/vypíná zobrazení okna s nápovědou, s oknem je možno pohybovat [h];
Equathorial/Azimuthal Mount - [Enter];
Configuration window - zapíná/vypíná zobrazení konfiguračního okna, s oknem je možno pohybovat;
Quit - ukončení programu [Ctrl-q].

Obrázek: 4.jpg

Po obloze se můžeme pohybovat pomocí kurzorových šipek, přiblížení klávesou [PageUp], oddálení [PageDown]. Pokud nás nějaký objekt zaujal, můžeme ho umístit do středu obrazovky, ba co více, do středu vesmíru a vše se bude kolem něj točit. Na vybraný objekt klikněte levým tlačítkem myši a stiskněte mezerník. Přibližovací klávesou si k němu zaletíme. Pod časomírou se objeví informace o objektu. Do původní ho nastavení přiblížení a pohledu se dostaneme stiskem obráceného lomítka.

Konfigurace

Konfigurační okno má pět záložek. Konfigurace se ukládá do standardního adresáře ~/.stellarium/config.ini. U starších verzí programu se objevovaly chyby v ukládání konfigurace.

Obrázek: 5.jpg

Obrázek: 6.jpg

Date & Time - můžeme nastavovat a měnit aktuální čas a datum.

Location - slouží pro nastavení lokace, zadáváme zeměpisnou délku a šířku, případně zaklikneme na mapě, kterou můžeme uložit. Naši zeměpisnou pozici můžeme zjistit například na adrese http://www.mapy.cz.

Video - zde volíme ze dvou režimů projekce, Fisheye Projection Mode pro pohled s velmi malou ohniskovou vzdáleností a Disk Viewport pro pohled přes okulár. Dále můžeme měnit rozlišení a výsledné nastavení uložit.

Rendering - nastavuje výchozí hodnoty pro zobrazovací přepínače v levé spodní části obrazovky s možností uložení.

Landscape - tato záložka je v novějších verzích a můžeme měnit zemi, není ve verzi 0.6.2.

Obrázek: 7.jpg

Ovládací klávesy

kurzorové šipky - pohyb ve všech směrech po obloze
Page Up/Down - přiblížení/oddálení
l - spuštění animace a zrychlování běhu času
j - zpomalení běhu času
k - návrat zpět na normální běh času
8 - návrat na aktuální čas
klik levým tlačítkem myši - výběr objektu
mezerník - vycentrování vybraného objektu
Ctrl+s - snímek obrazovky ve formátu BMP
c - vykreslení konstelace linkou
v - zobrazení jména konstelace
r - umělecké vykreslení konstelace
e - rovníkové souřadnice
z - nebeská sféra
n - mlhoviny
p - vyhledá v zorném poli planety, dalším stiskem zobrazí oběžné dráhy
g - země 
f - mlha
q - ukazatele kompasu 
a - atmosféra
4 - ekliptika
5 - nebeský rovník
t - sledování objektu
s - zobrazení hvězd

Obrázek: 8.jpg

Závěr

Tento projekt hodnotím jako velmi povedený, který zaujme širokou veřejnost i astronomy-amatéry svou vizuální stránkou. Může být použit pro výukové účely nebo jen k pobavení. Můžeme ho spouštět na všech platformách Linux/Unix, Windows 95/98/2000/NT/XP nebo MacOS X 10.3.x a vyšší, ale s 3D grafickou kartou a podporou OpenGL. Tento typ projektu není ojedinělý, z KDE známe například výukový projekt kstars pracující s větší astronomickou databází. Dokonce je vyvíjena live distribuce Linuxu pro astronomy lin4astro vybavená podobnými programy.

Obrázek: 9.jpg


Ekliptika - dráha pohybu Slunce po obloze, jak se jeví pozemského pozorovateli.

AU - Astronomická jednotka. Střední vzdálenost Země - Slunce, 149597870 km

Magnituda - hvězdná třída nebo velikost. Znamená jednotku vyjadřující jas nebeského tělesa.

Deklinace (DE) - je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je záporná.

Rektascenze (RE) - je souřadnice, která udává úhel mezi rovinou deklinační kružnice hvězdy a rovinou deklinační kružnice procházející jarním bodem.

Nebeská sféra (světová sféra) - je myšlená koule nebo někdy jen polokoule, v jejímž středu stojí pozorovatel dívající se na noční oblohu a do které se promítá pohyb všech viditelný těles vesmíru.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Jaroslav Luger

Jaroslav Luger (*1972) se *NIXovými systémy zabývá od roku 1996. Věnuje se problematice IT bezpečnosti, ve volných chvílích prepressu a webdesignu. Je příznivcem Debian GNU/Linux, preferuje příkazový řádek, technologie Cisco a je katolický teolog.
+++


  • Distribuce: Debian GNU/Linux
  • Grafické prostředí: KDEPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »