přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Když je v noci zataženo: Stellarium

Když je v noci zataženo: Stellarium

Projekt Stellarium umožňuje změnit váš domácí počítač ve virtuální planetárium. Dokáže vypočítat polohu Slunce, Měsíce, planet, hvězd a vykreslit hvězdnou oblohu pro určitý časový okamžik a zvolené místo na zeměkouli. Dokonce dokáže i simulovat astronomické fenomény, jako jsou meteorické roje, zatmění Slunce a Měsíce. Katalog obsahuje 120417 hvězd, 73 mlhovin a mnoho dalších informací.


Obrázek: 0.jpg

Při prvním spuštění se program přepne do celoobrazovkového režimu a objeví se obrázek krajiny s oblohou. Pokud vám tento režim nevyhovuje, stiskněte [F1] pro přechod do samostatného okna. Podle aktuálního času bude krajina denní, připomínající pracovní plochu velice rozšířeného operačního systému z Redmondu, nebo noční i s hvězdami - a ta je lepší. Podle informace o časovém pásmu se zřejmě objevíme někde u Paříže, změnu lokace provedeme v konfiguračním okně. Pokud vidíte na trávníku červené písmeno, je to ukazatel světových stran jako na kompasu.

Obrázek: 1.jpg

V horní části je umístěn proužek a na něm vlevo aktuální datum a čas, uprostřed verze programu a vpravo zorný úhel ve stupních (fov - field of view) s renderovací rychlostí - počet snímků za sekundu (FPS).

Obrázek: 3.jpg

Ve spodní části obrazovky vidíme vlevo třináct ovládacích prvků a vpravo čtyři. Pravé slouží pro cestování v čase. Kliknutím, nebo stiskem klávesy [l] spustíme animaci, hvězdy a slunce se dají do pohybu, časomíra také. Rychlost běhu času můžeme regulovat pomocí [j] a [l]. Několikanásobným stiskem [j] se budeme vracet v čase. Výchozí rychlost běhu času nastavíme stiskem [k], případně se můžeme opět vrátit na aktuální čas stiskem klávesy [8] na nenumerické klávesnici. Ovládací prvky v levé části slouží pro zapínání/vypínání různých zobrazení, postupně si je od levé strany představíme.

Obrázek: 2.jpg

Drawing of the Constellations - zapíná/vypíná zobrazení konstelací, jak je známe z moderních atlasů. Hvězdy jsou spojeny pouze linkou - [c];
Name of the Constellations - zapíná/vypíná zobrazení jmen konstelací, pouze v latině [v];
Constellations Art - zapíná/vypíná umělecké zobrazení konstelací, jak je známe z historických knih [r];
Azimuthal Grid - zapíná/vypíná mřížku s nebeskou sférou [z];
Equathorial grig - zapíná/vypíná mřížku s rovníkovými souřadnicemi [e];
Ground - zapíná/vypíná zem [g];
Cardinal Points - zapíná/vypíná zobrazení světových stran jako na kompasu [q];
Atmosphere - zapíná/vypíná zobrazení atmosféry a atmosférických efektů [a];
Nebulas - zapíná/vypíná zobrazení mlhovin [n];
Help - zapíná/vypíná zobrazení okna s nápovědou, s oknem je možno pohybovat [h];
Equathorial/Azimuthal Mount - [Enter];
Configuration window - zapíná/vypíná zobrazení konfiguračního okna, s oknem je možno pohybovat;
Quit - ukončení programu [Ctrl-q].

Obrázek: 4.jpg

Po obloze se můžeme pohybovat pomocí kurzorových šipek, přiblížení klávesou [PageUp], oddálení [PageDown]. Pokud nás nějaký objekt zaujal, můžeme ho umístit do středu obrazovky, ba co více, do středu vesmíru a vše se bude kolem něj točit. Na vybraný objekt klikněte levým tlačítkem myši a stiskněte mezerník. Přibližovací klávesou si k němu zaletíme. Pod časomírou se objeví informace o objektu. Do původní ho nastavení přiblížení a pohledu se dostaneme stiskem obráceného lomítka.

Konfigurace

Konfigurační okno má pět záložek. Konfigurace se ukládá do standardního adresáře ~/.stellarium/config.ini. U starších verzí programu se objevovaly chyby v ukládání konfigurace.

Obrázek: 5.jpg

Obrázek: 6.jpg

Date & Time - můžeme nastavovat a měnit aktuální čas a datum.

Location - slouží pro nastavení lokace, zadáváme zeměpisnou délku a šířku, případně zaklikneme na mapě, kterou můžeme uložit. Naši zeměpisnou pozici můžeme zjistit například na adrese http://www.mapy.cz.

Video - zde volíme ze dvou režimů projekce, Fisheye Projection Mode pro pohled s velmi malou ohniskovou vzdáleností a Disk Viewport pro pohled přes okulár. Dále můžeme měnit rozlišení a výsledné nastavení uložit.

Rendering - nastavuje výchozí hodnoty pro zobrazovací přepínače v levé spodní části obrazovky s možností uložení.

Landscape - tato záložka je v novějších verzích a můžeme měnit zemi, není ve verzi 0.6.2.

Obrázek: 7.jpg

Ovládací klávesy

kurzorové šipky - pohyb ve všech směrech po obloze
Page Up/Down - přiblížení/oddálení
l - spuštění animace a zrychlování běhu času
j - zpomalení běhu času
k - návrat zpět na normální běh času
8 - návrat na aktuální čas
klik levým tlačítkem myši - výběr objektu
mezerník - vycentrování vybraného objektu
Ctrl+s - snímek obrazovky ve formátu BMP
c - vykreslení konstelace linkou
v - zobrazení jména konstelace
r - umělecké vykreslení konstelace
e - rovníkové souřadnice
z - nebeská sféra
n - mlhoviny
p - vyhledá v zorném poli planety, dalším stiskem zobrazí oběžné dráhy
g - země 
f - mlha
q - ukazatele kompasu 
a - atmosféra
4 - ekliptika
5 - nebeský rovník
t - sledování objektu
s - zobrazení hvězd

Obrázek: 8.jpg

Závěr

Tento projekt hodnotím jako velmi povedený, který zaujme širokou veřejnost i astronomy-amatéry svou vizuální stránkou. Může být použit pro výukové účely nebo jen k pobavení. Můžeme ho spouštět na všech platformách Linux/Unix, Windows 95/98/2000/NT/XP nebo MacOS X 10.3.x a vyšší, ale s 3D grafickou kartou a podporou OpenGL. Tento typ projektu není ojedinělý, z KDE známe například výukový projekt kstars pracující s větší astronomickou databází. Dokonce je vyvíjena live distribuce Linuxu pro astronomy lin4astro vybavená podobnými programy.

Obrázek: 9.jpg


Ekliptika - dráha pohybu Slunce po obloze, jak se jeví pozemského pozorovateli.

AU - Astronomická jednotka. Střední vzdálenost Země - Slunce, 149597870 km

Magnituda - hvězdná třída nebo velikost. Znamená jednotku vyjadřující jas nebeského tělesa.

Deklinace (DE) - je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je záporná.

Rektascenze (RE) - je souřadnice, která udává úhel mezi rovinou deklinační kružnice hvězdy a rovinou deklinační kružnice procházející jarním bodem.

Nebeská sféra (světová sféra) - je myšlená koule nebo někdy jen polokoule, v jejímž středu stojí pozorovatel dívající se na noční oblohu a do které se promítá pohyb všech viditelný těles vesmíru.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz