přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle

LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle

logo.png

Dotazníky. Po objevu ohně a vynálezu papíru to je jeden z dalších významných milníků lidských dějin. Dotazníky jsou oblíbenou formou hodnocení učitele studentem, hodnocení školy jejím zřizovatelem, hodnocení výsledků projektu zadavatelem, hodnocení pracovníka zaměstnavatelem, k provedení průzkumu nebo čemukoliv jinému, co souvisí s dotazníkovým šetřením obecně. Jedním z nástrojů,který umí dotazníky nejen vytvářet, ale také zpracovávat, je open-source webová aplikace LimeSurvey.


Stvořen v PHP, přepsán v PHP

LimeSurvey vznikl jako následovník projektu PHPSurveyor. Ten byl vyvíjen od roku 2003 až do doby svého přejmenování (v roce 2007) na dnešní název LimeSurvey. V roce 2012 byla vydána poslední verze s číslem 2.0 a oproti té původní se jednalo o kompletní přepsání aplikace do nové podoby za použití PHP frameworku Yii. Tím dostal Limesurvey nový líbivý kabátek a vlastně i celý dotazníkový stroj, lepší podporu modularity a nových technologií, jako je např. AJAX.

Nástěnka, na které můžete zveřejňovat vytvořené dotazníky Nástěnka, na které můžete zveřejňovat vytvořené dotazníky

Když hovoříme o poslední verzi 2.0, ta byla již mnohokrát aktualizována v podobě vydání nových pravidelných nových verzí (sestavení). Nově lze tyto aktualizace provádět přímo přes rozhraní prohlížeče doslova pomocí tří kliknutí.

Ukázka spuštěného dotazníku Žáci o učitelích Ukázka spuštěného dotazníku Žáci o učitelích

O úspěšnosti projektu hovoří mj. také v roce 2012 spuštěná poptávka po finančních darech pro další vývoj projektu. Na něj se dosud vybralo pěkných 25 000 USD.

Co to umí?

Vytvářet a zpracovávat dotazníky. Když bychom to trochu rozvedli, tak pomocí LimeSurvey můžete vytvořit libovolný počet dotazníků pro nijak neomezený počet respondentů pracujících s dotazníky souběžně. Systém nyní podporuje více než 50 jazyků a 28 různých typů otázek (na dalších se pracuje).

Správa dotazníků v LimeSurvey Správa dotazníků v LimeSurvey

O pohodlí tvůrce dotazníků se stará WYSIWYG HTML editor, schopnost vkládat obrázky a video přímo do dotazníku, vytváření tištěných verzí dotazníku a další. Dotazníky je možno provádět jako v plné anonymitě, tak i po registraci uživatelů. Nově je také k dispozici možnost vytváření svých vlastní vzhledů dotazníku.

Úprava dotazníku pomocí WYSIWYG editoru je jednoduchá Úprava dotazníku pomocí WYSIWYG editoru je jednoduchá

O export získaných dat se pak starají formáty CSV, PDF, SPSS, R, queXML a MS Excel. K dispozici jsou také moduly pro integraci s takovými CMS systémy, jako je Drupal a WordPress. Jinými slovy, LimeSurvey umí pracovat s dotazníky od začátku až do konce, tzn. pomůže vám s vytvořením dotazníku, jeho distribucí k cílové skupině a také se zobrazením či exportem získaných dat v nějaké rozumné podobě. Pojďme se podívat dál na některé možnosti podrobněji.

Otázky a jejich typy

Otázky je nutno (pro lepší přehled i z pohledu LimeSurvey) kategorizovat do jednotlivých skupin. U každé otázky je přitom nutné zadat kód otázky (dále figuruje ve výsledku dotazníku), text otázky a případně i nápovědu. Samozřejmostí je možnost stanovení, zda je či není otázka povinná. To by samo o sobě stačilo, k dispozici je ovšem také celá řada pokročilých voleb (standardně skrytých), které obsahují takové možnosti jako možnost skrytí otázky v tištěné verzi či statistikách, nastavení časového limitu a kontrola (tlačítko QA nahoře) a nastavení logiky věci (správného vyplnění dostupných políček).

Náhled na konkrétní otázku, logika zobrazení otázky je tato: Průzkum - Skupina dotazů - Dotazy Náhled na konkrétní otázku, logika zobrazení otázky je tato: Průzkum - Skupina dotazů - Dotazy

Správný průzkum by měl navíc umožňovat předvyplnění odpovědí a nastavení podmínek směřování dotazníku podle získaných informací. To jsou takové ty otázky typu: Máte auto? ... Pokud ano, jakou má barvu? A toto umí i LimeSurvey, podle předchozí odpovědí umí určit co a jak zobrazit dál. (Nemá smysl zbytečně rozčilovat neřidiče dotazem na barvu jeho auta, tedy pokládáním nesmyslných nebo jinak zbytečných otázek.)

Příklad otázky s jednou možností výběru Příklad otázky s jednou možností výběru

Variant otázek je spousta, a tak je stačí jednoduše vybrat z příslušného seznamu. U každé položky je navíc k dispozici také náhled takové otázky, abychom si pod jejím označením představili něco praktického. To je velmi užitečná vlastnost, která vám usnadní orientaci v typech dostupných otázek a přitom ukazuje na onu příslovečnou promyšlenost a pamatování na (v uvozovkách) obyčejné uživatele.

Příklad otázky typu pole se školním známkováním v záhlaví Příklad otázky typu pole se školním známkováním v záhlaví

Vkládat můžete otázky typu Ano/Ne, otázky s jednou a více možnými odpověďmi (volitelně také s možností komentáře otázky či každé z vybraných možností zvlášť - komentář u odpovědi umožňuje vysvětlit tuto volbu nebo zadat "Jinou" odpověď). Často používané školní hodnocení (od 1 do 5 symbolizuje otázka typu 5 možností). K dispozici je také možnost vybrat datum/čas, případně nahrát soubor.

Příklad otázky typu pole s libovolným textem v záhlaví Příklad otázky typu pole s libovolným textem v záhlaví

Dalšími typickými otázkami jsou dotazy čekající nějakou textovou odpověď od uživatele, ať už v podobě delšího textu (textové pole vhodné pro napsání např. připomínek, poznámek, atp.) či kratšího textu vhodného pro několik slov nebo krátkou větu. Zde je možné taky rozlišit mezi textem a číslem a v případě, že je vyžadováno číslo, také tuto položku automaticky před odesláním zkontrolovat. Novinkou je možnost provedení jednoduchého výpočtu podle zadaných informací přímo online v průběhu testu (např. spočítat BMI index ze zadaných hodnot výška a váha).

Příklad otázky s výběrem více možností a políčkem pro tvořenou odpověď Příklad otázky s výběrem více možností a políčkem pro tvořenou odpověď

Přehlednou a rychlou formu vyplnění dotazníku představují pole. To jsou tabulky, do jejichž řádků dáte jednotlivé otázky a do sloupců pak jednotlivé možnosti. Jednotlivými možnostmi typicky bývají odpovědi Ano, Ne, Nevím, hodnocení 1 až 5, odpovědi Souhlasím, Nesouhlasím a další. Možnosti jsou široké a z pohledu účastníka dotazníku musím přiznat, že se tyto otázky snadno a rychle vyplňují i při velkém množství otázek.

Příklad vypočítávané otázky, převzato přímo z kontextové nápovědy LimeSurvey Příklad vypočítávané otázky, převzato přímo z kontextové nápovědy LimeSurvey

Příklad otázky Ano/Ne, vhodné např. pro větvení dotazníku Příklad otázky Ano/Ne, vhodné např. pro větvení dotazníku

Výstupy

S nástupem počítačů výrazně vzrostla spotřeba papíru. S nástupem LimeSurvey tato spotřeba o nějaký bezvýznamný počet opět poklesla. Dotazníky v elektronické podobě slouží především k tomu, abychom nemuseli shromažďovat stohy papíru a počítat odpovědi. Takový dotazník se udělá na počítači, o zpracování výsledků se postará počítač a když budeme chtít, tak nám i ukáže příslušné grafy a statistiky. Co se týká LimeSurvey, tak na zobrazení výsledků dotazníků je kladen stejný důraz jako na jednoduchost jejich vytváření i překládání dotazované skupině. Pokud ovšem budete trvat na svém, vždy je k dispozici export získaných dat do jiného formátu.

Ukázka podrobného výstupu dotazníku s možností exportu (tlačítka nahoře) Ukázka podrobného výstupu dotazníku s možností exportu (tlačítka nahoře)

Pokud necháte zpracování dat na LimeSurvey, získáte potřebné informace v podobě souboru HTML, PDF nebo souboru pro Excel, a to včetně grafů (výjimkou je poslední zmiňovaný formát pro Excel). Kvalita zpracování je rozumná, pouze u formátu PDF jsem narazil na problémy s češtinou (diakritikou), ale ta bude dána zřejmě nevhodně použitým písmem.

Filtrování výstupu dotazníku a možnosti jeho generování HTML, PDF, Excel Filtrování výstupu dotazníku a možnosti jeho generování HTML, PDF, Excel

Rád bych ještě zdůraznil, že ono počítání výsledků a jejich zpracování provede LimeSurvey sám a v okamžiku, kdy my budeme chtít. Na tom jistě není nic překvapivého. Pokud jste ale někdy prováděli zadání a vyhodnocení nějakého dotazníku ručně (papírově), pak mi určitě potvrdíte, že to je právě to, co vám zabralo nejvíce času. Získat výsledky (zadat dotazník), spočítat výsledky, vypracovat výstup nějakém rozumném formátu, atd., přesně to trvá nejdéle. V tomto případě vám to zabere pěkných kulatých 0 minut.

Ukázka HTML Výstupu obsahujícího statistiku a graf, graf je možno pomocí ikony dole jednoduše přepínat mezi koláčovým/sloupcovým Ukázka HTML Výstupu obsahujícího statistiku a graf, graf je možno pomocí ikony dole jednoduše přepínat mezi koláčovým/sloupcovým

Kvalitní open-source dotazníkový systém

Ano, je kvalitní, je open-source, je to dotazníkový systém. Hledáte-li něco, co je zadarmo, co vám ušetří váš čas, co dodá dotazník až na místo určení (k dotazovanému), něco, co používá moderní technologie, a přitom je vzhledově pěkné spolu s přidanou hodnotou provádění možných úprav vzhledu (témat), modulárností a širokou uživatelskou základnou, pak byste měli o LimeSurvey přinejmenším uvažovat. Protože sám LimeSurvey již delší dobu používám, automaticky ho doporučuji přátelům i známým v okamžiku, kdy se přijdou zeptat na nějaký dotazníkový systém, a stejně tak ho mohu doporučit i vám. Řečeno jinými slovy: na dotazníky se používá LimeSurvey, na prohlížení internetu X, na přehrávání hudby Y, na ...

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle
Petr Ježek 29. 05. 2013, 11:59:07
Odpovědět  Odkaz 
Díky za článek, neznal jsem, použiji.
LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle
beer 30. 05. 2013, 18:31:57
Odpovědět  Odkaz 
Zajímalo by mne, jestli se dá zaznamenat, z jaké ip adresy bylo hlasováno, nebo je možnost se přihlásit a na základě loginu spočítat i třeba počet hlasů. Potřebuji něco, co bych mohl nasadit na webu našeho společenství vlastníků pro účely hlasování.
Martin Šín Re: LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle
Martin Šín 30. 05. 2013, 21:58:46
Odpovědět  Odkaz 
IP adresu umí Limesurvey standardně poznamenat (při spuštění=aktivování dotazníku jeho tvůrcem se zeptá, zda jí chcete poznamenat). Umí také něco jako veřejnou registraci, atp. ale to by chtělo vyzkoušet. Běžně jsem pro rozlišení uživatelů použil textové pole, do kterého dotazovaný napsal svoji zkratku...
Re: Re: LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle
beer 31. 05. 2013, 12:12:50
Odpovědět  Odkaz 
Díky za info. Dá se v závislosti na zkratce změnit váha otázek? U SVJ se má každý hlas váhu poměru podílu vlastníka na společných částech domu (zlomek).

Jsou perfektní programy pro windows, které toto umí, umí dokonce i stáhnout aktuální podíly a jména z katastru, ale jsou placené, například http://www.portalsvj.cz/program-hlasovani-svj-1-0. Mne by se hodilo něco bezplatného pro linux, nemuselo by to mít ani takovou funkcionalitu, data z katastru si můžu stáhnout ručně.
Re: Re: LimeSurvey - dotazníky snadno a rychle
beer 31. 05. 2013, 12:41:59
Odpovědět  Odkaz 
Ale ani ten program pro windows neumí hlasování přes net..., takže nezbývá asi nic jiného nežli koupit komerční program pro windows a zkusit zkombinovat s dotazníky a výsledky počítat v calcu. Na takové dotazníky bude tedy tento program asi kanon na vrabce, protože to textové pole pro zkratku je možnost použít i v online zoho creatoru. Případně ve formulářích na formees.com/cz

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Martin Šín

Martin Šín

Martin Šín (*1980) vystudoval pedagogickou fakultu a nyní pracuje jako učitel matematiky a výpočetní techniky na střední škole. Ve volném čase překládá a také hraje hry (ani jedno mu příliš nejde). V práci se snaží prosazovat open-source programy.


  • Distribuce: Debian

| proč linuxPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »