přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu

LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu

Claroline

Claroline je zástupce opensource LMS systémů, tedy systémů určených pro potřeby výuky a vzdělávání, které jsou nejen zadarmo, ale také mají otevřený zdrojový kód a díky tomu se na jejich vývoji může podílet prakticky kdokoliv. Co Claroline umí a jak se liší od Moodlu, na to se podíváme v následujícím článku.


Trocha historie

Vývoj Claroline začal v roce 2000 na zřejmě největší belgické univerzitě - Université catholique de Louvain. Další milník nastal v roce 2007, kdy došlo ke vzniku tzv. Claroline Consortium, což je sdružení pěti neziskových organizací - dvou univerzit z Belgie a po jedné univerzitě ze Španělska, Kanady a Chile a v současné době se rozrostlo o dalších deset univerzit a škol převážně z Belgie a Francie. Samozřejmě uživatelů jako takových je víc, ale právě tyto školy tvoří jádro uživatelů, kteří se přímo zabývají projektem jako takovým a mají status "full member", tedy něco jako členů "na plný úvazek".

Velký podíl francouzských a belgických škol zainteresovaných do projektu je zřejmý už z oficiálních stránek projektu, kdy je výchozím jazykem trochu nezvykle francouzština, a angličtina je zde až druhou možností.

Instalace a čeština

Claroline vyžaduje obvyklou sadu LAMP, tzn. v ideálním případě Linux, Apache, MySQL a PHP. Zde by instalace měla proběhnout bez problémů a bez nutnosti hlubší znalosti toho, jak to vlastně funguje. Jinými slovy, instalaci zvládne i začátečník, ať už použije svůj server, nebo některý z běžně dostupných hostingů.

Instalace je jedna věc, výkon serveru věc druhá. V případě nasazení jakéhokoliv e-learningu je dobré vždy pamatovat na dostatečný výkon serveru a určitou rezervu podle (předpokládaného) počtu uživatelů systému. Práce se systémem často bývá nárazová a klade zpravidla krátkodobé vyšší nároky na hardware počítače.

Moje Plocha v Claroline Moje Plocha v Claroline

Čeština je slabým místem Claroline a v podstatě chybí. Něco je přeložené a něco ne a dokud se tato situace nezlepší, řekněme na 99% přeloženost do češtiny, tak se obávám, že to bude nadále pro řadu uživatelů velkou překážkou. Na druhou stranu, při zapnuté češtině se v systému zřejmě neztratíte a v případě i minimální znalosti anglického jazyka se dříve či později doberete (doklikáte) cíle. To je dáno jednoduchostí uživatelského rozhraní, ve kterém je vidět promyšlenost, a nikoliv jen snahu programátora o implementaci dané funkce.

Pohled do administrace Claroline Pohled do administrace Claroline

Uživatelé a třídy

Správa uživatelů je snadná a tak to má být. Claroline rozlišuje tři skupiny uživatelů, jsou jimi student, učitel a administrátor; nic víc, nic míň. Samozřejmostí je také možnost importu uživatelů z textového CSV souboru. Pokud budete navíc hledat možnost ověřování uživatelů ze stromu LDAP (nebo adresáře MS Active Directory), budete se muset pustit do úprav textových konfiguračních souborů.

Třídy a objektové programování - na to druhé můžete rovnou zapomenout. Třídy v podobě Claroline mě mile překvapily a odpovídají klasické třídě ve škole. Co lze s takovou třídou dělat? Spravovat její uživatele (studenty, žáky) a přihlašovat je do konkrétních kurzů. Tato funkce mě na jednu stranu velmi potěšila, ale na stranu druhou (v Moodle nic takového nemaje) si nejsem úplně jistý, zda ji opravdu potřebuji.

Třídy v Claroline Třídy v Claroline

Kurzy

Kurzy můžeme zařazovat do různých (uživatelem definovaných) kategorií. Kategorie slouží ke členění kurzů do tematicky podobných skupin, např. jazyky, programování, matematika, atp. Jinými slovy, student má ulehčené hledání podobných kurzů z určité tematické oblasti.

Domovská stránka kurzu Domovská stránka kurzu

Studenti se mohou do kurzů přihlašovat sami, nebo pomocí klíče. Také můžete vytvářet kurzy pro tzv. návštěvníky, tzn. uživatele bez přihlášení v systému. Z dalších funkcí jmenujme možnost omezit počet přihlášených uživatelů do kurzu. Ne, že by toto Moodle neuměl. Nutno poznamenat, že zatímco Moodle má tuto volbu (ne)šikovně skrytou v možnostech zápisu sebe sama do kurzu, Claroline to umí tzv. podat a prodat.

Práce v kurzech

Promyšlenost a jednoduchost. Tak by se dal charakterizovat pohyb v rámci jednoho kurzu. Jako příklad uveďme např. volbu "Popis kurzu", zde najdeme popis kurzu, tzv. podporu (např. možnost konzultací, atp.) a způsob hodnocení (nebo ukončení) předmětu. Toto mi přijde didakticky správnější a hezčí způsob stanovení mantinelů pro studenty než v Moodle, který toto sice také zvládne (např. pomocí vložených popisků nebo HTML stránek), ale musí se mu trochu poradit.

Popis kurzu Popis kurzu

Další z možností postranní nabídky kurzu je Rozvrh. Tato možnost ve mně nejprve asociovala možnost vytvoření školního rozvrhu a následně me zklamala obyčejným seznamem novinek kurzu. Zřejmě jsem čekal víc, ale i přesto to svůj význam má. Rozvrh studentům (i učitelům) jasně říká, co, kdy a kde mají dělat a udělat. Je to takový zdvižený prst upozornění pro ty, kteří zapomněli, že je třeba úkol odevzdat třeba hned v pondělí.

Rozvrh kurzu Rozvrh kurzu

Učební osnova lépe odpovídá stávající školní agendě. Student, stejně jako učitel, by měl mít tu správnou představu o tom, kde se v učivu nachází, která učební látka bude následovat, zda postupujeme ve výkladu podle plánu, nebo jsme napřed či pozadu, atp. Právě tady naleznete to správné místo pro vložení své učební osnovy, ať už bude v jakémkoliv formátu.

V Claroline se učební osnova skládá z jednotlivých témat, která sdružují vzdělávací materiály (HTML stránky, soubory, odkazy, testy, atd.). Toto tematické uspořádání zde hraje důležitou roli a ke každému z témat je přiřazena jeho statistika s přehledem pokroku studentů.

Učební osnova Učební osnova

Materiály, úkoly a testy vložené do konkrétního tématu učební osnovy Materiály, úkoly a testy vložené do konkrétního tématu učební osnovy

HTML stránky, odkazy na externí zdroje, soubory a adresáře, to vše najdete pod nabídkou Dokumenty a odkazy. V této nabídce se vytváří studijní materiály určené pro studenty. Dostupné nabídky jsou přehledné a vytvoření či nahrání studijního materiálu zvládne i naprostý začátečník.

Dokumenty a odkazy Dokumenty a odkazy

Jediné, co bychom mohli (nemuseli) vytknout, je možnost nahrávání (výběru) pouze jednoho souboru. To je zřejmě kompatibilnější způsob napříč různými prohlížeči a podporovanými technologiemi, na druhou stranu si však žádá určitý způsob přemýšlení oproti zběsilému vybrání mnoha souborů najednou. Přes to všechno je nahrání více souborů najednou možné, soubory je třeba nejprve zazipovat a při nahrávání zaškrtnout volbu pro jejich automatické rozbalení na straně serveru.

Nahrání souborů Nahrání souborů

Cvičení neboli testy

Nové cvičení (neboli test) se vytváří ve stejnojmenné nabídce Cvičení. Každý test musí mít určitý název a popis. Dál si můžete zvolit, zda zobrazit všechny úlohy pohromadě, nebo jen jednu otázku na stránce. Samozřejmostí jsou i "rozšířené volby" týkající se možnosti nastavení data a času zahájení či ukončení testu, časového limitu a chování testu po jeho ukončení (zobrazení nebo nezobrazení správných odpovědí), atd. Ještě bych poznamenal, že testy lze použít jak k hodnocení studentů, např. nastavením "jednoho povoleného pokusu", tak i k procvičování, pomocí neomezeného počtu pokusů.

Cvičení Cvičení

Testy je třeba naplnit a k tomu slouží otázky. Otázky lze kategorizovat (např. podle témat, obtížnosti, atp.). K dispozici jsou tyto druhy otázek: jedna i více správných odpovědí na výběr, pravda/nepravda, doplnění a porovnání. Víc toho nehledejte, na druhou stranu by to mělo většině uživatelů stačit a spolu s automatickým hodnocením studentů dle nastavení to jistě splní svůj účel.

Ukázka testu Ukázka testu

Možnosti odevzdání souboru, vytvoření ručně hodnoceného textu či kombinaci obojího hledejte v nabídce Úlohy. Jak je vidět, tato možnost hodnocení studentů si v Claroline vysloužila vlastní nabídku.

Úlohy Úlohy

Spolupráce a skupiny

Škola jako příprava na práci a život. Zatímco "skupiny" podporují práci v menších skupinách (počet lze stanovit a spolu s možností automatického naplnění skupiny je lze použít třeba k vytvoření opravdu různorodých pracovních skupin), "spolupráce" je myšlena napříč kurzem a v podstatě se jedná o možnost vytváření wiki stránky (stránek).

Skupiny Skupiny

Spolupráce - úprava wiki stránky Spolupráce - úprava wiki stránky

Abychom měli přehled o dění v kurzu, přehled o výsledcích testů a dalších úkolů, jsou všude přítomné statistiky. Jejich srozumitelnost mi přijde celkem dobrá, obsahují všechny důležité sledované (a sledovatelné) informace. Srovnám-li to s Moodlem, jsou zdejší výsledky statistik cílené na obyčejné uživatele, zatímco v Moodlu je k jejich pochopení nutná málem erudice zaměstnance Českého statistického úřadu nebo programátora s velkou představivostí.

Statistika Statistika

Diskuze a Chat

Komunikace naživo vs. komunikace v rámci diskuzních skupin. Obě formy diskuze mají svá pro i proti a rozvíjejí schopnost sebeprosazení v rámci nějakého tématu. Oceňuji zejména standardní integraci těchto možností přímo do kurzu.

Diskuze Diskuze

Všechny položky postranní nabídky, a tedy i diskuzi či chat, je možné skrýt v nabídce Upravit seznam nástrojů. Na druhou stranu, co je ve výchozím stavu nastaveno a povoleno, to obvykle vyhoví potřebám většiny uživatelů. Tedy učitelů, kteří to jednoduše budou (či nebudou) používat.

Chat Chat

I když dva dělají totéž, není to totéž

Podobně jako Moodle má i Claroline svou skupinu uživatelů a příznivců, svůj systém práce a předkládání dat uživatelům, své plusy a mínusy. Je jen na nás, který z obou systémů nám bude více vyhovovat a který si nakonec zvolíme.

V tom zřejmě nemůžeme udělat chybu, protože oba dva systémy představují špičku toho, co open-source webové systémy dneška mohou nabídnout. Jediné, co bych mohl doporučit, je vyzkoušet Claroline, a pokud vám systém bude vyhovovat, pak už nemusíte hledat dál. Abych jenom nechválil, tak i nadále zcela subjektivně zůstávám zastáncem e-learningu Moodle, na němž bych ocenil tu spoustu možností a rozšíření, které systém oproti konkurenci nabízí navíc a co mi v Claroline trochu chybí.

Sečteno a podtrženo, Claroline mi přijde na první pohled jednodušší než Moodle, na pohled druhý mi tam něco chybí. Obtížně hledám to, co by mi Moodle našel pomocí integrovaného prohledávání nabídek a voleb sám. Po delším zamyšlení bych neměnil. Pokud ovšem začnete nejprve s Claroline a pak vyzkoušíte Moodle, možná dojdete ke stejném závěru i z druhého úhlu pohledu a bude pro vás Claroline právě tou jedničkou, jakou je nyní Moodle pro mě.

Zápory

  • chybějící čeština
  • méně témat a rozšiřujících modulů než v Moodlu
  • méně rozšiřující nastavení

Klady

  • snadná instalace a správa
  • správa tříd
  • omezení počtu studentů v kurzu
  • postranní menu a jeho srozumitelnost
  • statistiky a jejich přehlednost

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Proč Claroline místo Moodle
Petr Pravda 6. 05. 2013, 06:41:39
Odpovědět  Odkaz 
Moodle má mnoho vymožeností, avšak na můj vkus skript nabobtnal do velikosti, kterou už nemohu akceptovat
"Disk space: 160MB free (min) plus as much as you need to store your materials. 5GB is probably a realistic minimum."

Claroline jsem si musel po instalaci počeštit a myslím, že úplně, protože ani částečný překlad nebyl v Unicode. Na druhou stranu má menší nároky na hosting a na jednoduchou podporu výuky stačí.

Tolik má zkušenost učiněná asi před půl rokem.
Opravdové použití programu
Petr Pravda 6. 05. 2013, 06:49:34
Odpovědět  Odkaz 
Škoda, že chybí snímky z opravdového nasazení systému v praxi a reference, zda někdo Claroline používá.
Předpokládám, že by se v příspěvcích mohly reference objevit.
Peter Štrba LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu
Peter Štrba 6. 05. 2013, 18:00:29
Odpovědět  Odkaz 
Claroline používam u nás na škole http://www.gymtut.edu.sk/epv/
Celkom peknú prezentáciu o Claroline môžete nájsť aj tu http://prezi.com/vybekdqzxjzd/e-learnigovy-system-claroline/
LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu
Petr Ježek 10. 05. 2013, 12:30:38
Odpovědět  Odkaz 
Základním problémem Moodle je jeho komunikace s informačním systémem školy obvykle vybaveným databází studentů a informací o jejich průběhu studia. Ani u Claroline nevidím nic, co by umožňovalo adekvátní přenosy a sdílení dat v souvislosti s testy a výsledky z nich. V obou systémech je vše postaveno na importu/exportu uživatelů, což ale v rámci CVS není optimální. přitom zpravidla jde k jedinou SQL databázi nebo o spolupráci dvou takových. Zabývá se tím někdo ve formě vlastního přizpůsobení? Jinak díky za článek a Peťovi za odkazy.
Martin Šín Re: LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu
Martin Šín 13. 05. 2013, 20:24:18
Odpovědět  Odkaz 
Asi bych to neviděl tak zle, oba systémy mají možnost napojení na LDAP, v případě Moodle jsem pak viděl také funkční napojení na adresář Active Directory i synchronizaci s externím zdrojem prostřednictvím vsunuté MySQL databáze. V principu, pokud lze zautomatizovat export uživatelů školní agendy do formátu CSV, pak není problém tyto data automaticky synchronizovat s Moodle. S Claroline až takovou zkušenost nemám (jak jsem psal, Moodle má k dispozici více modulů a tím i více možností jak pracovat s uživateli i kurzy).

Co se týká výsledků, pak máte pravdu, tady umí Moodle automaticky pouze exportovat do nějakého formátu CSV nebo tak.. Podle mě to je ale věcí školních agend, které by se měli (mohli) e-learningům přizpůsobit a čerpat z nich potřebná data. Zatím si to (pokud vím) ale ani jeden z možných systémů neuvědomil a Moodle ani Claroline nebere v potaz.
LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu
peta 16. 05. 2013, 09:39:43
Odpovědět  Odkaz 
Moodle
U nas mame Moodle napojeny na LDAP. Dalsi moznosti detailu o uzivateli bych zakazal, prihlaseni staci. Maximalne, kdyby to udelo link na externi zdroj, treba to mysql. Bohuzel je nutne se do moodle nejdriv prihlasit a az pak muzete uzivatele v moodle najit. Coz mi prijde tez jako minus.
Dost krkolomne se moodle ovlada, pridat kurz, more policek a ruzne dalsi veci.
Hodne mne mrzi, ze tam neni jednotny html kod, vzhled. V podstate to nejde poradne ostylovat. Mozna pouzit sablonovaci system.
Samozrejme 160MB, miliony souboru, tabulek, to tez povazuji za minus.
Tez by bylo pekne, kdyby nekdo udelal poradek i v obrazcich, vybral ty fakt nejnutnejsi a nejaky sikonvy student umeni by to mohl zpracovat, udelat jednotny vzhled moodle a obrazku.
Moodle je bohuzel staveny tak, ze se v nem da delat more veci, nahradit webove stranky skoly, diskuzni fora, chaty, treba. Prijde mi to jako skoda, zbytecne, proc nepouzit na forum program na forum a radeji plugin moodlu? Kdyz umre moodle, tak umre vsechno. Nemuzes nikomu napsat na forum, protoze moodle nejede...
Nam treba v moodle delaji ucitele (admini kurzu) html stranky, kde si voli random velikost pisma mezi 10-50 px a random barvu z rgb. To mi prijde jako nezadouci stav. Uzivateli by se nemeli davat takova prava, aby mohl zasahovat do grafiky. Mel by mit moznost jen menit obsah, pripadne zapinat, vypinat bloky, ktere chce zobrazovat. Tez by tam mela byt jakasi zakladni minimalni nabidka v menu, jak treba tady popisuji u Caroliny, ze je nejaky obsah, rozvrh a pod.

Ale celkove je moodle asi nejpropracovanejsi free cms s jakym jsem zatim pracoval. Je to sice slepovane, ale celkove funkcni a propracovanost treba upgradu mne neprestava udivovat. Osobne jsem zastance jednoduchych programku, ktere delaji jen to, na co jsou urcene.

U nas to funguje tak, ze mame uzivatele v ldap. Planujeme sql databazi s podrobnejsim infem pro dalsi systemy. Pak tu mame IS stag pro studium studenta, vytvareni rozvrhu, znamkovani, predmety, obsah predmetu a tak, proste cely skolni rok. Dale tu mame ECTS, ktere resi info o predmetech a preklad do anglictiny. Pak tu mame magion, ktery resi penezni stranku veci, zamestnance a tak. System pro el. karty jako jsou treba do knihovny, isic karty pro vlaky. Pak mame system pro webove stranky (web). Proste, z celeho moodle pouzivame jen tu cas, ze si tam ucitel ulozi pdf material pro studenty, udela nejake testiky, nejake oznameni studentum (ale ty jsou vetsinou v systemu pro web webu). Agenda uzivatelu, fora, to se vubec nepouziva...
Vlastimil Ott Re: LMS Claroline - e-learningový systém očima uživatele Moodlu
Vlastimil Ott 16. 05. 2013, 13:53:44
Odpovědět  Odkaz 
Soudě podle těchto informací používáte Moodle k něčemu, k čemu nebyl a není určen. Jako asi většina škol; bohužel. Moodle není CMS pro obsah, nýbrž LMS pro vedení výuky. To chci jen podotknout, samozřejmě je to vaše rozhodnutí...

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz