přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Doplňky pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů

Doplňky pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů

Thunderbird

Mozilla Thunderbird je program určený především pro správu e-mailů. Má však i řadu funkcí navíc. Mezi jednu z hlavních lze jistě označit práci s kalendářem a úkolovníkem. V tomto článku si ukážeme, jak lze takové kalendáře sdílet s jinými uživateli.


Pokud si nainstalujete Thunderbird, například ze stránky mozilla.org, bude to jen holý e-mailový klient. Kalendář je nejprve třeba do něj nainstalovat. Jednoduše si otevřete okno se správou doplňků z nabídky Nástroje | Správce doplňků a vyberte záložku Získání doplňků. Do vyhledávacího okna Hledat doplňky poté napište slovo Lightning (tak se jmenuje plugin pro správu kalendářů). Jakmile se vyhledá, můžete si jej nainstalovat kliknutím na tlačítko Instalovat. Stáhnutí a instalace se pak automaticky provede.

Lightning lze získat i ze stránky mozilla.org. Měla by se vám nabídnout verze odpovídající vašemu operačnímu systému – ale není jisté, že tato verze bude odpovídat i vaší verzi Thunderbirdu. (Pokud máte nejnovější verzi, není problém.) Instalací přes Správce doplňků budete mít jistotu, že se vám přímo nabídne správná verze Lightningu.

Po instalaci Lightningu a restartu Thunderbirdu můžete kalendář zobrazit buď ikonou v pravé části okna, nebo z nabídky Události a úkoly | Kalendář. Můžete si všimnout, že ve správci kalendářů již jeden je, předinstalovaný. Je tzv. lokální, místní, takže se události v něm zaznamenávají do místní složky nastavení Thunderbirdu. Fakticky ve správci kalendářů nikdy nemůže být méně jak jeden kalendář. Kalendáře můžete přidávat třeba klepnutím pravého tlačítka do oblasti seznamu kalendářů vlevo a výběrem položky Nový kalendář z kontextové nabídky. Všechny takto přidané kalendáře však budou místní, nikdo jiný události v nich neuvidí.

Práce s kalendáři v Thunderbirdu Práce s kalendáři v Thunderbirdu

Často je však nutnost kalendáře sdílet s jinými uživateli, jednak aby oni do nich mohli zaznamenávat události, ale také naopak. Typicky ve firemních prostředích, kde si potřebujete sjednat schůzku. Pohledem na sdílený kalendář můžete vidět, že dotyčný nemá na daný čas naplánovanou jinou událost (to lze ale provádět i jinak – ukážeme si to jindy), takže můžete na určité období přidat událost, případně dotyčného/dotyčné informovat o přidané události (zasláním pozvánky).

Příklad z praxe

V redakci ExoSpace.cz používáme sdílený kalendář například pro zaznamenávání úkolů. Pokud naleznu zajímavý článek ke zpracování, přidám ho do kalendáře úkolů k určitému dni, kdy má být článek hotov, a pozvu (zasláním pozvánky) redaktory, kteří by mohli téma zpracovat.

Těm dojde informační e-mail, jehož prostřednictvím se mohou rovnou rozhodnout, jak s úkolem naloží; mohou ho přijmout či odmítnout. Zároveň při rozhodování se mohou podívat do kalendáře, v jakém stavu daný úkol je, tedy zda jej už někdo z pozvaných přijal. Mám tak přehled o zadaných úkolech, kdo je zpracovává a na kdy je deadline. Zároveň lze nastavit i upozornění, které se zobrazí v určeném čase a v určitých intervalech.

Jak sdílet kalendář

Kalendář lze nasdílet různými cestami. Jednou z možných je sdílení kalendářového *.ics souboru třeba na vlastním serveru. Jinou a pohodlnější je připojení se ke kalendáři na e-mailovém účtu Googlu. K tomu je třeba přidat další doplněk, který se jmenuje Provider for Google calendar. Stáhnete a nainstalujete jej obdobně jako Lightning.

Po restartu Thunderbirdu můžete nasdílet existující kalendář na nějakém gmailovém účtu. Nastavení kalendáře provedete buď výše uvedeným způsobem nebo kliknutím na nabídku Soubor | Nový objekt | Kalendář. V otevřeném okně zvolíte V síti, klikněte na tlačítko Další, v novém okně zde zvolte Kalendář Google a klikněte na Další. Poté buď vyberete již použitou gmailovou adresu (pokud je do Thunderbirdu již zahrnutá), nebo ji jednoduše zadáte a stisknete Další. Poté se vám nabídnou kalendáře, které jsou na daném účtu k dispozici. Vyberte ty, které chcete v Thunderbirdu sdílet, a opět stiskněte tlačítko Další.

V průběhu nastavování se může stát, že se zobrazí dialogové okno, požadující potvrzení oprávnění Thunderbirdu pro správu kalendáře na Googlu. Stačí jen potvrdit.

Takto nasdílený kalendář je přístupný všem, kteří se k němu přihlásí – fyzicky je umístěn na serveru Googlu a Thunderbird slouží jen jako klientská aplikace. Nicméně Thunderbird umožňuje nejen na události nahlížet, ale vytvářet i vlastní a spravovat stávající. Tento kalendář pak je možné spravovat i z jiných instalací Thunderbirdu, které kalendář nasdílejí, a samozřejmě přímo prostřednictvím webového rozhraní Googlu. Ukažme si, jak do kalendáře přidávat úkoly a zasílat pozvánky.

Jak zadat událost

Ukažme si, jak události zadáváme v redakci ExoSpace.cz.

Poklepte do vybraného dne. Otevře se okno, do nějž zadejte parametry události:

  • Do názvu vepíšeme jméno, komu je úkol určen a název události. Dejme tomu, že někdo bude po mně chtít školení z Linuxu. Napíše tedy do pole Název Petr: Školení z Linuxu. Je-li událost určena vícero lidem, oddělí se jména čárkou.

  • Vyplní se čas.

  • Další pole nevyplňujeme, ale jsou připravena pro použití jinde. Například můžete vybrat Kategorii – ty se spravují v okně Úpravy | Předvolby. U událostí, které jsou vázány na nějaký čas, lze samozřejmě vybrat příslušné časové rozmezí, lze změnit i den a kalendář. Rovněž lze nastavit připomenutí. Všem těmto dodatečným funkcím se budeme věnovat podrobněji příště.

Dialogové okno pro nastavení parametrů vytvářené události Dialogové okno pro nastavení parametrů vytvářené události

Jak pozvat účastníky

Zmáčkněte tlačítko Pozvat účastníky. Vyberte kontakt, kterému chcete úkol poslat. Můžete vybrat i více než jen jeden kontakt, pokud je úkol určen vícero lidem. Poté stiskněte tlačítko OK.

Zasílání pozvánek – dialogové okno Pozvání účastníků Zasílání pozvánek – dialogové okno Pozvání účastníků

Formulář úkolu změnil trochu podobu. Přibylo pole Účastníci, kde jsou vypsaní pozvaní účastníci, tedy ti, kterým je úkol určen. Máte možnost přidat další účastníky, a to buď stejným postupem, anebo po klepnutí na nějakého účastníka a výběru položky Pozvat účastníky.

Pozvaní účastníci Pozvaní účastníci

Problematice zasílání pozvánek se budeme rovněž věnovat v jednom z příštích článků zaměřených na Thunderbird.

Formulář úkolu uložte stisknutím tlačítka Uložit a zavřít. Úkol se zobrazí v kalendáři a těm, kterým byl úkol zadán, dorazí e-mail se zprávou. Ta může vypadat takto:

Položka úkolu v kalendáři Položka úkolu v kalendáři

V záhlaví e-mailu se zobrazí tlačítka pro přijmutí či odmítnutí úkolu. Ať příjemce e-mailu (ten, komu je úkol určen) zvolí jakoukoliv možnost, zadavatel úkolu by měl dostat vyrozumění e-mailem. Ale i kdyby ho nedostal, lze stav zjistit velice jednoduše - otevřte formulář úkolu, najděte pole Účastníci a klepněte na něj. Zobrazí se stav jednotlivých účastníků.

Položka úkolu v kalendáři Položka úkolu v kalendáři

Důležitá poznámka: Mějte vždy vytvořený lokální kalendář. Zaznamenávají se do něj kopie sdílených událostí. Pokud jej nemáte, nebude vzájemný informační ping-pong o událostech fungovat.

Svůj stav můžete změnit, např. v kalendáři klepnete pravým tlačítkem na úkol a vyberete jednu z možností z nabídky Účast. Pokud jste nesmazali mail s úkolem, měli byste stav měnit i ze záhlaví mailu, kde klepnete na tlačítko Detaily…

Zobrazení stavu jednotlivých účastníků v kontextové nabídce položky události v kalendáři Zobrazení stavu jednotlivých účastníků v kontextové nabídce položky události v kalendáři

Shrnutí

Mozilla Thunderbird lze využít jak pro správu e-mailů, tak i kalendářů, a to i sdílených na Googlu. K tomu je třeba nainstalovat příslušné doplňky. Pak lze události nejen sdílet, ale prostřednictvím pozvánek zasílat notifikace o událostech pomocí e-mailu.

V dalších dílech se podíváme na tato témata blížeji. Ukážeme si celý proces zasílání pozvánek a zjišťování, zda je dotyčný uživatel na daný čas volný, dále jak definovat upozornění, spravovat kategorie i jak spravovat Google kalendář prostřednictvím webového rozhraní přímo v Thunderbirdu. A v neposlední řadě se podíváme na řadu doplňků určených právě pro Lightning, které vám umožní práce s kalendáři zpřehlednit a zefektivnit.Nahoru

Příspěvky

Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
Karel Pečínka 6. 01. 2017, 20:04:21
Odpovědět  Odkaz 
Mohl bych se zeptat - funguje vám Google synchronizace, aniž by jednak "snědla" nejméně polovinu výkonu CPU, druhak aniž by se pokoušela "přeonačit" periodicky se opakující události (jak je chápe interně Google) na tisíce jednotlivých nesouvisejících událostí, které už nelze jedním šmahem odstranit?
Petr Valach Re: Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
Petr Valach 6. 01. 2017, 20:39:20
Odpovědět  Odkaz 
Všechno funguje, jak má. I když jsou jiné cesty než Google kalendář. Je pravda, ze Ptáček zabírá 200 MB v RAM... ale co s tím už.
Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
kamowski 8. 01. 2017, 08:53:58
Odpovědět  Odkaz 
myslím, že 200 MB v RAM dnes nie je žiaden problém
preferujem v článku spomenuté .ics kalendáre, ktoré si dám na server, ktorý chcem a fungujú bez problémov dokonca aj s rôznymi inými aplikáciami, napr orage
pekný článok :)
Petr Valach Re: Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
Petr Valach 8. 01. 2017, 11:22:06
Odpovědět  Odkaz 
Googla tak nějak máme provařeného nejvíc a kluci se můžou připojovat odkudkoliv. Sdílený ics soubor je fajn, ale ne pro mobil. Ale určitě se o tom taky rozepíšu. Vyzkoušíme i jiné metody.
Re: Re: Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
mmm 9. 01. 2017, 08:31:59
Odpovědět  Odkaz 
Na serveru o Linuxu bych spíš čekal zmínku o zřízení vlastního CalDAV, CardDAV serveru než rady, jak poskytovat soukromí globálnímu šmírákovi :-(
Petr Valach Re: Re: Re: Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
Petr Valach 9. 01. 2017, 11:34:40
Odpovědět  Odkaz 
Spousta čtenářů Google kalendář využívá, takže proč jim neporadit, jak na to. Thunderbird tuto funkcionalitu umožňuje, takže proč ji nepopsat. Stejně jako podporuje propojení třeba s Microsoft Exchange.
Redakce ExoSpace.cz je veskrze linuxová, založená na svobodném softu a každému nováčkovi - jako třeba jednomu 13tiletému klukovi - je řečeno, že to tak je, a že má možnost si vyzkoušet Linux. Zatím všichni u něj taky zůstali. A přesto provozujeme několik Google kalendářů, protože se jednoduše dají vložit na web pro čtenáře. Ale, abych vám udělal radost, samozřejmě pro soukromá data máme vlastní kalendář na vlastním serveru.
Pluginy pro Thunderbird II. – sdílení kalendářů v Thunderbirdu
kamowski 12. 01. 2017, 15:09:58
Odpovědět  Odkaz 
ja síce nemám taký ten moderný aparát, neviem to otestovať, snáď to nebude také zlé ani na mobiloch: http://appcrawlr.com/android-apps/best-apps-ics-files

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

Význam archivace e-mailů roste a jde o nedílnou součást kybernetické odolnosti

E-maily jsou jedním z nejcennějších a nejautentičtějších informačních zdrojů naší doby. Uprostřed pandemie exponenciálně vzrostl objem e-mailů, přičemž digitalizace a práce na dálku se staly jádrem kontinuity podnikání.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »