přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Seznamte se s Moodle: Díl 4 - Co jste o Moodle (pravděpodobně) nevěděli

Seznamte se s Moodle: Díl 4 - Co jste o Moodle (pravděpodobně) nevěděli

moodle100.png

Dnešní pokračování seriálu o Moodle budeme věnovat některým speciálním vlastnostem a méně známým možnostem nejrozšířenějšího open-source systému pro e-learning. Moodle se totiž neustále rozvíjí a některé změny a vylepšení nejsou příliš známé.


Obr. 1 Obr. 1

AMOS

O jazykovém balíčku Moodle jsme se již dříve zmínili, ale přiblížíme si jej podrobněji.

Výbornou vlastností Moodle je volba jazyků v instalované verzi, pro školy to zpřístupní prostředí pro vyučované jazyky, v mezinárodní společnosti lze volit několik podporovaných jazyků podle potřeb společnosti. Organizaci verzí a překladů v jednotlivých jazykových variantách zajišťuje úložiště https://lang.moodle.org/, které nese označení AMOS. Zajímavé je, že jeho název je připomínkou na počest Jana Amose Komenského, a to díky české vývojářské stopě v Moodle.

Filtry

Filtry jsou v souvislosti s webovým prostředím nejčastěji spojovány s obranou před nežádoucími aktivitami útočníků (např. ochrana firemních webů – restrict control), nebo s metodami omezení působení zaměstnanců na veřejných webech (zamezení přístupu na vybrané webové stránky). Systém Moodle používá filtr pro zpracování datového proudu, kdy za stanovených podmínek mění výstupní HTML ve prospěch uživatele Moodle. Je to jedna z několika možností Moodle, která slouží k zobrazení:

 • multimediálního obsahu bez nutnosti psát kód (stačí odkaz),
 • vícejazyčného obsahu stránky, výhodné ve vícejazyčném prostředí,
 • algebraického nebo TeX zápisu k zobrazení složitých matematických výrazů,
 • automatického propojování slovníku pro zobrazení slovníkových hesel,
 • mnoho dalších možností.

Tyto možnosti Moodle zjednodušují přípravu materiálů bez pokročilých znalostí tvorby HTML stránek. Např. pro zobrazení poscastu YouTube stačí použít odkaz a mediální filtr zařídí zobrazení.

Jako další příklad můžeme uvést jazykový filtr použitý na stránkách mezinárodní konference MoodleMoot.cz, které jsou také postaveny na Moodle.

Průvodce

Průvodce (User tour) je nástroj Moodle, který je použitelný pro nové uživatele nebo nové prostředí. Průvodce může do určité míry nahradit uživatelské manuály. Průvodce má vztah ke konkrétní stránce nebo typu stránek (kurz, modul) a v několika krocích předává uživateli sdělení správce Moodle. Průvodce je aktivován pouze při první návštěvě místa, zároveň jej lze  opětovně spustit uživatelem. V mezinárodním prostředí lze použít vícejazyčný průvodce s jazykovým filtrem.

Obr. 2 Obr. 2

Gamigikace

Gamifikace kurzů, jako metodický přístup v procesu učení, ovládla v několika posledních letech svět e-learningu. Systém Moodle přináší pro tento přístup několik nástrojů, které lze v tvorbě kurzů využít. Základem je sledování studia a výsledků studenta, podle nichž můžeme vytvářet podmíněný přístup k částem kurzu, větvení podle úspěšnosti, informování a povzbuzování studenta. Právě nástroje sledování plnění jednotlivých aktivit a úspěšnost v testech z Moodle dělá nástroj pro adaptivní učení. Tím rozumíme volbu nelineární cesty kurzem podle potřeb a zájmů studenta a cesty na základě průběžných výsledků hodnocených aktivit.

Součástí nástrojů gamifikace v Moodle je možnost vydávat tzv. odznaky sloužící také jako nástroj motivace a gamifikace. Vzhledem ke kreativnímu přístupu uživatelů a vývojářů byly pro tuto oblast vyvinuty doplňky podporující určité motivační stránky, jako:

 • Completion Progress, zvýrazňující průchod kurzem a plnění termínů,
 • Level up! – Gamification, které ziskem bodů motivuje k zisku vyšší úrovně,
 • certifikáty osvědčující splnění podmínek kurzu.

Kompetence v Moodle

Kompetence v oblasti osobního rozvoje představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. V systému Moodle je možné realizovat sledování kompetencí na základě vytvořených Kompetenčních rámců.  Z těchto rámců jsou vytvářeny Šablony studijních plánů, kdy se pracovním rolím vyberou potřebné kompetence (včetně úrovně).

Přiřazením šablony vznikne Individuální studijní plán. Jednotlivé kompetence lze získat studiem v Moodle nebo i prokázat jinak mimo Moodle a osvědčení třetí strany uložit do evidence. Individuální plány sledují studenti a přehled mají i příslušní manažeři v Moodle.

Obr. 3 Obr. 3

Analýzy studia

Analýzy studia, využití bohatých záznamů žurnálů Moodle byly vždy předmětem zájmu. Vzniklo několik doplňků, které prováděly analýzy, založené například i na integraci Google analytics, nebo další nástroje třetích stran. Obvyklou výzvou byl v tomto kontextu cíl a interpretace výstupů.

V posledních verzích systému Moodle je projekt Inspire analytiky, sloužící k predikci úspěšnosti studentů, varování před problémy na základě analýzy historických dat z ukončených kurzů, které sledovaly plnění kurzů a měly stanovený konec kurzu (aspoň dodatečně před analýzou). Platí však, že se jedná spíše o běh na dlouhou trať a výsledky se neprojeví ihned.

Předpokladem pro využití tohoto projektu v praxi jsou následující podmínky:

 • Kurzy sledují Absolvování kurzu, tj. reálné splnění podmínek kurzu splněním určených aktivit a případné dosažení známky nad stanovený limit,
 • kurzy jsou časově ohraničené,
 • je dostatek neaktivních, historických kurzů s věrohodnými daty o studiu.

Obr. 4 Obr. 4

Potom lze spustit plánovanou úlohu analýzy, která podle nastavených parametrů iteruje výpočty a prostřednictvím povolených modelů získává předpovědi, označené jako poznatky. Modely slouží k předpovědím, zda studentům „aktuálních“ kurzů hrozí vyřazení, tj. nedokončení studia. Cílem této analýzy je identifikovat ohrožené studenty, zjistit příčiny neúspěchu a případně odstranit překážky pro úspěšné studium.

Systém Inspire analytiky je budován jako otevřený a v budoucnu se předpokládá možnost zapojení dalších vyhodnocovacích nástrojů, které mohou pracovat s jinými znalostními modely.

Michal Bajer, Bohumil Havel

Autoři článku působí ve společnosti PragoData Consulting, která je certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

časopis IT Systems

Článek byl převzat z časopisu IT Systems, který se věnuje podnikové informatice a trendům v IT.IT Systems tematicky pokrývá problematiku ERP, CRM, APS a dalších informačních systémů podniku a s tím spojené oblasti business intelligence, plánování, správy dokumentů, bezpečnosti, komunikace atd. Vychází měsíčně od roku 1999.