přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Seznamte se s Moodle: Díl 5 - Vývoj a udržitelnost Moodle

Seznamte se s Moodle: Díl 5 - Vývoj a udržitelnost Moodle

moodle100.png

Každého odpovědného provozovatele SW zajímají životní cykly a životnost jeho systémů. Systém pro podporu elektronického vzdělávání Moodle, který jsme představili v předchozích dílech našeho seriálu, má připraveny vize, dle kterých realizuje správu a vývoj systému.


Systém Moodle nebývá většinou provozován izolovaně, ale je často zaintegrován do SW prostředí společnosti nebo školy. Rozsah i úroveň integrace se musí zohlednit v plánu údržby systému Moodle. Moodle je modulární systém, který umožňuje realizaci požadovaných funkčností vlastním řešením nebo využitím veřejně dostupných pluginů (doplňků).

Vývojový cyklus Moodle

Základní vývojový cyklus vychází z harmonogramu pravidelného vydávání nových verzí a jejich následné podpory a vydávání aktualizací. Hlavní verze Moodle (např. 3.5, 3.6) vychází dvakrát ročně, vždy přibližně po šesti měsících (zpravidla květen a listopad), minoritní verze (např. 3.6.1, 3.6.2) potom vycházejí každý druhý měsíc, výjimky jsou možné, a dochází k nim zejména v případě updatu z důvodu záplaty bezpečnostních chyb. U hlavních verzí je garantovaná podpora 12 měsíců (resp. 18 měsíců, kdy vycházejí již pouze bezpečnostní aktualizace). Dále byly zavedeny verze s dlouhodobou podporou (LTS), kdy je prodlouženo období pro bezpečnostní aktualizace na 36 měsíců.

Kalendář upgradů (např. z 3.4 na 3.5) a updatů (např. z 3.6.1 na 3.6.2) Moodle umožňuje plánování aktualizace konkrétních instalací v souladu s okolím systému Moodle a s potřebami uživatelů. Do plánování upgradů Moodle je vhodné zahrnout i plán vývoje mobilní aplikace. Aplikace bývá vydávána s cca 2měsíčním zpožděním po hlavní verzi.

Formalizovaný vývoj a testování

Systém Moodle je velmi rozsáhlý SW a vývoj, kterého se účastní přes 100 vývojářů, je nutné řídit a koordinovat. Postup vývojového cyklu je detailně popsán ve vývojářské dokumentaci. Časový harmonogram vydání jedné verze Moodle je naznačen na obrázku 1.

Obr. 1: Časový harmonogram vydání jedné verze Moodle Obr. 1: Časový harmonogram vydání jedné verze Moodle

Pracovní plán vývoje vychází obecně z následujících podnětů:

  • Moodle Tracker – systém pro hlášení problémů a návrhů na zlepšení. Účastníci mohou podpořit vybrané položky hlasováním.
  • Moodle Users Association – organizace uživatelů, která má za cíl formulovat své vývojové projekty, které finančně podporuje.
  • Plány rozvoje a výzkumu Moodle Pty.
  • Podněty a potřeby Partnerů Moodle.

Systém doplňků

Při užívání vlastních nebo veřejných doplňků je nutné uvažovat s testováním, případně úpravou pro novou verzi. Systém Moodle je realizován modulárně a má k dispozici bohatou nabídku modulů (více jak 1 500) https://moodle.org/plugins/, mnohé se vážou ke konkrétní verzi Moodle. Na uvedených stránkách je přehled doplňků doplněný o řazení, výběr, filtraci a zobrazení dostupných modulů, informaci o doplňcích a stav automatické kontroly modulu. Doplňky jsou dlaždicově uspořádány s rychlým zobrazením informací o modulu a přechodem na vybraný modul.

Nové informace o doplňcích slouží pro vývojáře/autory, protože jim primárně dávají popis míry plnění formálních požadavků Coding style. Doplňky prochází (jako celý Moodle) prvotní automatickou kontrolou. O kontrole doplňků s odkazy na styly testů se dozvíte přehledně v dokumentaci.

Obr. 2: Systém Moodle má k dispozici bohatou nabídku doplňků. Obr. 2: Systém Moodle má k dispozici bohatou nabídku doplňků.

Podpora uživatelů Moodle

Jedním z nejvýznamnějších faktorů úspěchu Moodle je komunita uživatelů, která působí kolem stránek https://moodle.org. Tyto stránky integrují dokumentaci Moodle pro uživatele, vývojáře, dále diskusní fóra uživatelů dle vybraných témat v mnoha jazykových variantách. Součástí jsou oznámení nových verzí a aktualizací, přehled doplňků, přístup na testovací verze a další zdroje a nástroje. Komunita podporuje uživatele, a tak se například začínající uživatel může zeptat na libovolný problém a získá fundovanou odpověď od zkušenějších kolegů.

Součástí nástrojů Moodle je i nástroj pro podporu překladů do libovolného jazyka, tedy i češtiny. Jazykový balíček češtiny je dlouhodobě udržován na 100% překladu.

Na přidružených stránkách https://moodle.net/ je možné získat inspirace o kurzech, stáhnout nebo navštívit volné kurzy zdarma, získat mnoho příkladů obsahů modulů databáze, slovníky knih a dalších zdrojů a pomůcek.

Na stránkách https://moodle.com informuje společnost Moodle Pty o novinkách a plánech společnosti. Je zde možné získat odkaz na „nejbližšího“ Moodle Partnera, což je síť certifikovaných společností s oprávněním poskytovat služby pro Moodle. Partnerská síť vytváří svou činností zdroje financování společnosti Moodle Pty a tím vývoj systému Moodle. Dalším zdrojem financí je organizace Moodle Users Association, která slouží uživatelům k financování vybraných projektů.

Mezi uživateli je velice ceněnou aktivitou pořádání setkání nazývané MoodleMoot. Probíhají na celém světě včetně virtuální verze (https://hub.imoot.org/), v České republice to bylo naposledy v Hradci Králové https://2018.moodlemoot.cz/. Uživatelé se zde mohou v neformálním prostředí setkat a vyměnit zkušenosti s provozem Moodle a vytváření kurzů.

Obr. 3: Setkání uživatelů Moodle nazývané MoodleMoot probíhají po celém světě. Obr. 3: Setkání uživatelů Moodle nazývané MoodleMoot probíhají po celém světě.

Společnost Moodle Pty také již několik let pořádá pro podporu nových verzí MOOC kurz, který je velmi oblíbený (https://learn.moodle.net/). V angličtině vedený kurz seznamuje uživatele s principy tvorby kurzů, silně využívá diskusní fóra a podporuje účastníky k tvorbě cvičných kurzů a ve vzájemné pomoci. Součástí jsou i metodická videa, která jsou velmi kvalitní https://www.youtube.com/user/moodlehq/playlists. Na tomto YouTube kanálu naleznete i mnoho videopříspěvků z dalších konferencí MoodleMoot.

Závěr

V dnešním díle našeho seriálu o Moodle jsme se nezaměřili na důkaz, že jde o systém schopný podporovat deseti- a statisíce uživatelů, na to existují příklady z praxe a případové studie. Cílem bylo ukázat okolí systému Moodle, které má vliv na jeho finanční udržitelnost, dlouhodobý inspirativní rozvoj, a zejména živou komunitu. Celé prostředí Moodle je velice inspirativní a hloubavým uživatelům dává mnoho podnětů k přemýšlení a zkoumání možností a uplatnění systému Moodle.

Michal Bajer, Bohumil Havel

Autoři článku působí ve společnosti PragoData Consulting, která je certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

časopis IT Systems

Článek byl převzat z časopisu IT Systems, který se věnuje podnikové informatice a trendům v IT.IT Systems tematicky pokrývá problematiku ERP, CRM, APS a dalších informačních systémů podniku a s tím spojené oblasti business intelligence, plánování, správy dokumentů, bezpečnosti, komunikace atd. Vychází měsíčně od roku 1999.