přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Svobodný software na obecních úřadech

Control

Svobodný software na obecních úřadech

open_source_sw.jpg

Roku 2012 vydaly obecní úřady v České republice celkem přes 124 milionů Kč na „programové vybavení“. Některé obce přitom v rámci této rozpočtové položky neměly žádné výdaje, největší česká města naopak do programového vybavení investovala miliony korun. Od čeho se výše investované částky odvíjí? Má na ni vliv užívání svobodného softwaru?


reklama

„Programové vybavení“

Vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech […], definuje položku „programové vybavení“ označenou číslem 5172 jako „Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč.“

Veškeré údaje o jednotlivých rozpočtových položkách pak ministerstvo financí shromažďuje v databázi ÚFIS. Z této databáze jsem vybral celkem 15 obecních a městských úřadů v Moravskoslezském kraji. Nevolil jsem přitom obce s největšími absolutními výdaji, protože je zřejmé, že velké obce (resp. města) si v rámci svých velkých rozpočtů mohou dovolit také větší výdaje na programové vybavení. Vybíral jsem podle jiného kritéria: podle přepočtu výdajů na jednoho obyvatele obce, přičemž jsem však až na dvě výjimky pominul obce s počtem obyvatel menším než 1000, neboť u nich je přirozeně vypovídací hodnota údajů nižší.

Tabulka č. 1: Výdaje na programové vybavení ve vybraných obcích, kompletní žebříček je k dispozici na webu rozpocetobce.cz Tabulka č. 1: Výdaje na programové vybavení ve vybraných obcích, kompletní žebříček je k dispozici na webu rozpocetobce.cz


Hned první pohled na údaje vybraných obcí (viz tabulku č. 1) prozradí, že výše výdajů se neodvíjí od počtu obyvatel. Nadprůměrné výdaje na jednoho obyvatele vykazují jak obce čítající něco málo přes tisíc obyvatel, tak města s desítkami tisíc obyvatel. Mnohem důležitější tedy spíše bude, co obce za vynaložené částky nakupují. To již údaje ÚFIS neprozrazují, a proto jsem na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vybraných 15 obcí požádal o poskytnutí následujících informací:

  1. Rozpis a charakteristika jednotlivých výdajů v rámci položky č. 5172.
  2. Jaký svobodný software obecní úřad využívá?
  3. Kolik počítačů obecní úřad využívá?
  4. Na kolika z těchto počítačů je nainstalován operační systém se svobodnou licencí?
  5. Na kolika z těchto počítačů je nainstalován proprietární operační systém a zároveň nějaký svobodný software?
  6. Vydalo město nějakou vyhlášku upravující pořizování softwaru?

Využití svobodného softwaru na úřadech

Na základě získaných údajů jsem sestavil tabulku č. 2, v níž jsou vybrané obce seřazeny opět podle průměrné roční výše výdajů na jednoho obyvatele za období 2000–2012. Je zřejmé, že ani obcím s vysoce nadprůměrnými výdaji na programové vybavení není svobodný software (ať už open source nebo freeware) vůbec neznámý.

Nicméně počítače s operačním systémem se svobodnou licencí (v tabulce označeny jako „svobodné počítače“) stále představují pouhou menšinu a zpravidla se jedná o servery. Na drtivé většině počítačů bývá nainstalován proprietární operační systém spolu se svobodným softwarem (zcela běžně Mozilla Firefox, OpenOffice nebo LibreOffice, v tabulce jsou tyto počítače označeny jako „smíšené“). Na druhou stranu počítače, na nichž by byl nainstalován jen zakoupený software („proprietární počítače“) tvoří spíše menšinu.

Tabulka č. 2: Využívání svobodného a proprietárního softwaru na vybraných obecních úřadech Tabulka č. 2: Využívání svobodného a proprietárního softwaru na vybraných obecních úřadech


Přímá úměra mezi používáním svobodného softwaru a výší výdajů na programové vybavení tedy neexistuje. Dokonce i úřady s nulovými výdaji mohou používat jen proprietární software, což je jistě trochu překvapivé, nicméně Obecní úřad v Mikolajicích mi tuto nesrovnalost vysvětlil: „Tyto nákupy byly vždy realizovány v rámci hospodářské činnosti obce. […] Obec Mikolajice provozuje obecní hospodu ‚U našich‘ a turistickou ubytovnu v prostorách budovy OÚ, která je celkem skládajícím se z kanceláří OÚ [...]“ Obec tak – zjednodušeně řečeno – vlastně používá počítače obecní hospody a turistické ubytovny.

Nejzajímavější údaje z tabulky č. 2 se nachází asi v posledním sloupci, které vychází z odpovědí na šestou otázku a které mohou napovědět, zda by se s malým zastoupením svobodného softwaru na vybraných obecních úřadech dalo něco dělat. Všechny obce odpověděly, že dosud žádné směrnice k nákupu programového vybavení nepřijaly a že o přijetí takové směrnice ani neuvažovaly.

Většina obcí uvedla, že svobodný software užívá v takové míře, v jaké to úřadu vyhovuje. V praxi to tedy často znamená, že programové vybavení jednotlivých počítačů a nákup softwaru je v podstatě závislý jen na požadavcích IT oddělení a na částce, kterou je obec ochotna do programového vybavení vložit.

Jak svobodný software prosadit...

Zde se tedy vytváří prostor pro to, aby veřejnost apelovala na obecní zastupitele a obecní rady, aby stanovila jasná pravidla pro pořizování softwaru, a omezila tak libovůli IT oddělení. Upozornit na výhody svobodného softwaru může samozřejmě orgány obce kdokoliv, ovšem obecní orgány mají povinnost zabývat se návrhy na přijetí nějaké směrnice jen v těch případech, kdy takový podnět vzejde od občana obce (§ 16 odst. 2 písm. f–g zákona č. 128/2000 Sb., viz také příručku Práva občanů obce, kapitola 4.1). Pokud tedy obec nemá „osvícené“ zastupitelstvo, mohou jej k přijetí nějaké směrnice dotlačit v podstatě jen a pouze občané obce.

Z vybraných obcí by se o způsob pořizování softwaru měli zajímat především občané města Krnov, neboť z vyjádření tamního městského úřadu („Nebylo vedeno jednání – požadavek dodavatele SW.“) vzniká velmi nepříjemný dojem, že o tom, jaký software se na počítačích městského úřadu bude používat, nerozhoduje už ani IT oddělení, nýbrž dodavatel softwaru! Snad je tento dojem mylný, nicméně občané Krnova by se o tuto věc měli začít zajímat. (Tím spíše, že právě krnovský městský úřad byl jediný, jenž podmiňoval poskytnutí informací uhrazením naúčtované částky. Tento pokus však nemohl obstát, takže po vznesené stížnosti úřad informace nakonec poskytl.)

… alespoň trochu

Odpověď Městského úřadu v Jablunkově na poslední otázku ukazuje, že prosadit alespoň trochu větší užívání svobodného softwaru může narazit na jednu zásadní překážku: „Zatím jsme o pořízení svobodného softwaru neuvažovali z důvodu nekompatibility s již zavedenými informačními systémy používanými v organizaci (IS GINIS, IS RŽP apod.)“

Tabulka č. 3: Výdaje vybraných obecních úřadů na jednotlivé typy softwaru v roce 2012 Tabulka č. 3: Výdaje vybraných obecních úřadů na jednotlivé typy softwaru v roce 2012


Je pochopitelné, že pokud obecní úřad investoval desítky tisíc do geografického informačního systému, softwaru pro spisovou službu nebo právnického softwaru, který běží jen na operačním systému Windows, těžko může zcela migrovat na svobodný software, a tak zcela znehodnotit dosavadní investice (srov. tabulka č. 3). Přesto se zde nabízí jistá východiska.

Pokud existují svobodné alternativy, lze na tuto skutečnost obecní úřady upozorňovat a vybízet je, aby zbytečně neinvestovaly do nákupu proprietárního softwaru. Zatímco ke specializovanému (geografickému, spisovému, právnickému) softwaru může být poměrně obtížné najít svobodnou alternativu, jež by nabízela všechny funkcionality, které úřad potřebuje, v případě kancelářského nebo grafického softwaru může přesvědčování obecních úřadů přinést bohaté plody v podobě ušetřených desítek tisíc.

Nahoru

Příspěvky

Svobodný software na obecních úřadech
Marv-CZ 20. 03. 2014, 09:45:48
Odpovědět  Odkaz 
Řada úřadů má správu IT outsourcovanou a dodavatel pak opravdu mnohdy „rozhoduje“ o tom, co se koupí. A nebude dodáva LO, které je zdarma, když může dodat MSO, na kterém něco vydělá. Byť instalaci si může naúčtovat u obojeho, další koruna navíc se hodí. To, že je nějaký software zdarma, je tak pro něj paradoxně nevýhodou.
Svobodný software na obecních úřadech
Sgf 20. 03. 2014, 12:29:13
Odpovědět  Odkaz 
Určitým zlepšením je, že už i specializovaný proprietární software je dnes transformován tak, aby běžel v prohlížeči a byl tedy multiplatformní. Minimálně firma, ve které jsem ještě před rokem dělal a která dodávala SW na magistráty většiny velkých českých měst, krajské úřady apod., touhle cestou šla. Navíc to byly všechno aplikace v J2EE, takže nebyl problém je pouštět na RHEL/Cent OS. Bohužel na těch úřadech o linuxový servery nebyl moc zájem, všude se cpe Windows Server + MSSQL nebo Oracle :-/
Svobodný software na obecních úřadech - Programové vybavení
fri 20. 03. 2014, 13:08:20
Odpovědět  Odkaz 
Programové vybavení - to zní, jako bych to přeložil já. :-D
Lukáš Jelínek Re: Svobodný software na obecních úřadech - Programové vybavení
Lukáš Jelínek 20. 03. 2014, 13:20:03
Odpovědět  Odkaz 
To je zcela normální termín používaný v úřednické mluvě. Ovšem co se pod ním skutečně skrývá, záleží na fantazii a odvaze úředníků a politiků - viz čerstvá causa třídních knih na Praze 10:

„Bývalý místostarosta Milan Richter (ODS) tvrdí, že ale nejde jen o nákup programu, ale o kompletní zasíťování včetně nákupu počítačů. Ale nevysvětlil již, proč se tedy jmenuje "Programové vybavení".“

http://praha.5plus2.cz/tridnice-pocitace-predrazene-zakazka-dwq-/prahar.aspx?c=A140228_180611_ppd-prahar_p2mpo
Svobodný software na obecních úřadech
Jiří Tomec 21. 03. 2014, 10:14:41
Odpovědět  Odkaz 
Sám mám zkušenost, že jde většinou o neochotu těch nahoře se tím alespoň trochu zabývat. Jsem zaměstancem jednoho úřadu, kde před drahnými léty byla snaha přestoupit na opensource, nicméně tento krok se nepodařil. Asi na tom bude mít lví podíl i to, že nějaký "kamarádíček" někoho z vedení potřeboval finanční injekci ve formě zajištění dodávky proprietární SW. Je dost frustrující při představě, že práci většiny úředníků lze zajistit efektivně právě ze zdrojů opensource. Sám používám linuxovou distribuci ke své práci a nestalo se mi, že bych kvůli něčemu musel využít MS Windows, které také mám na svém pracovním notebooku. Je jasné, že zde není problém po stránce technické, ale problém je především v lidech a jejich zakořeněných a mnohdy nepravdivých názorech nemluvě o tom, že mnozí lidé si vůbec nepřipouštějí, že by se měly vzdělávat i v oblasti IT (myslím samozřejmě určité základy). Počítač je tak pro mnohé pouze pracovní pomůckou o jejíž činnosti nic neví. Smutné...
Lukáš Jelínek Re: Svobodný software na obecních úřadech
Lukáš Jelínek 21. 03. 2014, 10:50:42
Odpovědět  Odkaz 
Často na těch úřadech používat Windows opravdu musejí, protože používají SW, který na ničem jiném nerozjedou. Je to začarovaný kruh - dodavatelé dělají ten SW jen pro Windows, protože je na všech úřadech mají, a úřady používají Windows, protože je potřebují pro ten SW. Nikdo nemá chuť to rozetnout, ponechat současný stav je pohodlnější.

Nové systémy mají často webové rozhraní, takže tam závislost na OS odpadá. Ovšem u těch starších s tlustým desktopovým klientem do toho nikdo hrabat nebude, mají to zaběhlé třeba 15 let a jen to upravují pro nové verze Windows. Trochu s tím taky asi zamíchají Windows 8, protože to jsou hezké omalovánky pro šmidlání prstem po displeji, ale pro práci zoufale neefektivní.

V řadě případů bylo nejefektivnější původní textové rozhraní (pro DOS nebo v unixovém terminálu), s přechodem na Windows efektivita klesla (pro stejnou činnost je potřeba více úkonů uživatele; obecně to tak být nemusí, ale v praxi bohužel většinou je) a teď to půjde zase o kus níž.
Daniel Baránek Re: Svobodný software na obecních úřadech
Daniel Baránek 21. 03. 2014, 16:44:27
Odpovědět  Odkaz 
Mám osobní zkušenost z jednoho ministerstva, kde všechny programy pocházely z dílny Microsoftu. Používali jsme webové rozhraní, jenže k tomu jsme měli přístup jen skrze Explorer, což bylo doslova k vzteku zvláště v situacích, kdy bylo třeba se vrátit na předchozí formulář, z něhož se ztratila vyplněná data. Zavedení Firefoxu, který data vyplněných formulářů zachovává, IT oddělení kategoricky odmítalo, protože jde prý o nebezpečný svobodný software. No comment.

Nastoupil jsem na nový odbor, který přijímal řádově tisíc žádostí. Když jsem viděl, že ke každé žádosti chtějí na MS Sharepoint zakládat excelovou tabulku, nadnesl jsem, že by bylo potřeba vytvořit databázi, jinak se z těch tisíců vzájemně nepropojených tabulek zblázníme. Vedoucí se zhrozil, že to bude stát strašné peníze. Byť nejsem ajťák, nabídl jsem naprogramování jednoduché databáze.

Když jsem pak z ministerstva odcházel, byl z toho obrovský problém, protože jsem čistě microsofťácký systém s nadsázkou řečeno „infikoval“ svobodným softwarem (Apache, MySQL, MediaWiki). Do kanceláře přišlo pět zaměstnanců IT oddělení, kteří se na databázi podívali s tím, že ji předělají do microsofťácké databáze, protože moje řešení je nesystémové atp. Ministerské IT oddělení je nicméně tak neschopné, že se i po roce stále ještě jede na svobodné platformě.

Možná za tím vším byli „kamarádíčkové“, možná to všechno ale taky byla prostě jen zarytá neochota cokoli měnit, jakkoli sebemenším způsobem vyjet ze zajetých kolejí a do čehokoli vrtat.
Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
uplnej vypatlanec 1. 04. 2014, 21:01:35
Odpovědět  Odkaz 
do toho, co funguje, se zasadne nevrta woe
Svobodný software na obecních úřadech
Pavel V 9. 06. 2014, 13:39:52
Odpovědět  Odkaz 
Jednak bych řekl, že počítat náklady na obyvatele je hloupost. Třeba taková účetní musí být v obci se sto i tisíci lidma a v té tisícové jsou náklady desetkrát menší za to samé což moc neříká.

A pak mě pobavila druhá tabulka, kde se za "svobodný sw" považuji i freeware jako Java a Adobe Reader? Jsem si jistý, že Javu a Acrobat používá téměř každý z úřadů a přitom je uvedena je u některých ... no nějak odfláknutá tabulka. Ale asi záleží, co si člověk představí pod "svbodný sw".
Lukáš Jelínek Re: Svobodný software na obecních úřadech
Lukáš Jelínek 9. 06. 2014, 14:26:57
Odpovědět  Odkaz 
Počítat náklady na obyvatele hloupost není. Totiž daňové příjmy jsou přerozdělovány obcím primárně právě podle počtu obyvatel (je to samozřejmě složitější - figuruje tam i katastrální výměra a počet žáků škol, používají se určité koeficienty atd., ale počet obyvatel je klíčový), takže obce podle toho musí počítat i náklady.

Co se týká té druhé tabulky, tak předpokládám, že vznikla na základě odpovědí z úřadů, bez následných úprav ze strany autora. Tedy spíš než odfláknutá tabulka je to důkaz neznalosti těch, kdo poskytovali odpovědi. Adobe Reader samozřejmě svobodný software není. Co se týká Javy, tak je v zásadě licencována duálně: GPL s classpath výjimkou + proprietární licence. Úřady budou pravděpodobně mnohem častěji používat instalaci Javy s proprietární licencí.
Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
Jenda 9. 06. 2014, 21:55:14
Odpovědět  Odkaz 
No někdo tu tabulku přepsat musel a asi to ctělo trochu popřemýšlet co přepisuje. Kdyby tam bylo napsáno "Vyhažte vládu z okna" tak by to taky přepsal?

A ohledně těch obcí, přepočtů a obyvatele a účetních. Domnívám se, že určitá část nákladů je fixních a tedy na počet obyvatel nepřepočítatelná. Druhá věc je, že u malé obce IT utrhne zásadnější kus koláče a naopak velká bec nakupje blbosti protože se to v rozpočtu ztratí.
Lukáš Jelínek Re: Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
Lukáš Jelínek 10. 06. 2014, 11:37:34
Odpovědět  Odkaz 
Kdyby tam bylo napsáno "Vyhažte vládu z okna", mělo by to smysl to tam přepsat (stejně jako je tam přepsáno "Nebylo vedeno jednání - požadavek dodavatele SW."), protože by to vypovídalo o přístupu daného úřadu k věci. Je věcí názoru, do jaké míry se má do těch odpovědí zasahovat. Autor zvolil takový přístup, jaký zvolil - někdo by to třeba vydatně přefiltroval.

Ano, u obcí je určitá část nákladů fixní (např. některá agenda zabere všude stejně času, bez ohledu na velikost obce), ale obecně: čím víc obyvatel, tím víc lejster. Čím víc obyvatel, tím víc majetku, o který se obec stará (ulice, osvětlení, vodovod, kanalizace...). A tak dále. Jaký kus "koláče" si utrhne IT, mnohem víc záleží na přístupu úřadu i volených orgánů k těmto záležitostem, než na velikosti obce.
Svobodný software na obecních úřadech
Anonym 24. 07. 2014, 18:59:04
Odpovědět  Odkaz 
Zkuste zemestnancum na urade rict, ze behem nasledujiciho mesice jim zmenite OS z Win na nejakou linuxovou distribuci. Nemusi to byt OS, staci libovolny program. A vlastne to ani nemusi byt urad ...zkuste v jakekoliv zaveden firme rict, ze jim zmenite SW/OS. Lidem se to libit proste nebude - jsou zvykli delat veci tak, jak je delaji. A pokud nekdo prijde s tim, ze zmeni OS a tedy i 90% programu, tak si muze byt jist vlnou nevole a odporu.
To mame radove zamestnance ... proc to nebude chtit IT oddeleni? Dle znameho hesla "jede to, tak na to nesahej" - prace navic, vzniknou stovky problemu (at uz technickych ci uzivatelskych).
A vedeni? Toto je obrovska zmena, IT bude velice dlouho plne zavaleno, bylo by potreba zajistit nejaka skoleni, s velkou pravdepodobnosti vznikne spousta chyb v dusledku tohoto atd. atd. Proste strach a starosti navic - proc, kdyz to nejde z jejich kapsy?

A nad schopnosti IT oddeleni provest tyto zmeny a schopnosti lidi se prizpusobit/naucit nema ani cenu diskutovat.
Cim vice zamestnancu, tim spise to neprojde.

Dle meho by bylo nejlepsi postupovat od nejmensich obci - ukazat tem vetsim, ze to jde. Samozrejme to vsude neprojde ... ale lepsi jako nic.
Lukáš Jelínek Re: Svobodný software na obecních úřadech
Lukáš Jelínek 25. 07. 2014, 00:04:30
Odpovědět  Odkaz 
Ona dřív nebo později nutnost změny přijde. A ať už to bude systém Windows 8.1 (nebo zanedlouho Windows 9) nebo nějaká linuxová distribuce, změna to prostě bude a to dost výrazná. Totéž upgrade Microsoft Office nebo přechod například na LibreOffice. Změnám se prostě ubránit nelze, nevyhnutelně přijdou. Pak jde o to, že lze tuto situaci využít k zamyšlení, zda pokračovat v zajetých kolejích nebo se posunout o kus dál.
Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
Anonym 25. 07. 2014, 21:05:35
Odpovědět  Odkaz 
To neni jiste, videl jsem na vlastni oci, co vsechno jsou lide schopni udelat aby se ubranili zmenam a co vsechno jsou schopni trpet. Lide jsou schopni pouzivat X let spatny program, protoze si na nej zvykli. Ze existuje jiny, lepsi, ktery jim usnadni praci? "No, kdyz ja uz jsem si na tenhle zvykl ..."

Firmy vyvijejici SW se prizpusobi - bud budou jejich programy multiplatformni (java, web. interface atp.) nebo, pokud se ukaze nove misto na trhu (obce s unix systemy), objevi se nove firmy, ktere toto misto vyplni.

Problemem je proste obecna lidska PC (ne)gramotnost a neznalost.

Priklad: budeme mit web. stranku, kde budeme mit nejake dokumenty, pro jednoduchost je pojmenujeme ve formatu kapitolaNN.pdf, pricemz kapitol bude tak 20-50.
[skript na par radku]
Priklad2: mame slozku souboru a potrebujeme jejich seznam (jeste lepe mame je i v podslozkach)
[jediny radek]
Priklad3: v textovem souboru (velkem, nebo vice souborech) potrebujeme najit vsechna telefonni cisla
Otazka zni jednoduse:
kolik lidi to bude delat rucne (desitky minut - hodiny), kolik bude vedet jak si praci ulehcit - napr. pouzit urcity program (minuty - desitky minut) a kolik napise jednoduchy skriptik (sekundy - minuty)?
A bonusova: kolik lidi vubec vi, ze to jde udelat jednoduse?

Netvrdim, ze kazdy musi umet skriptovat, ale jisty prehled toho, co jde dosahnout 3 radky (i jednim) by byl prospesny. Lide jsou prizpusobivi (zvlaste kdyz nemaji na vyber :-)) - pokud jim nekdo ten linux nahodi a ukaze jak delat to, co delali dodnes + par figlu jak to delat lepe, prijmou to.
Re: Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
fri 25. 07. 2014, 22:36:35
Odpovědět  Odkaz 
Takové věci, jak jsou uvedeny výše, opravdu nepotřebuju.

Ale hodilo by se mi, kdybych mohl aspoň ručně zkopírovat ta data, která při hledání vyfiltruju v tom programu, který slouží jenom jako rozhraní pro zobrazení dat, která jsem já a mně podobní vytvořil.

Ale zdá se, že jedním z cílů těch, kteří chtějí, abych to používal, je mě této možnosti zbavit. muselo se určitě vyvinout úsilí, aby se zabránilo kopírování textu, jen tak zobrazeného na obrazovce (prý by to kopírování, kdybych to fakt potřeboval, ale taky šlo - ale složitěji, než je označení textu na obrazovce, Ctrl+C, Ctrl+V, což nefunguje.

Na co to pak je, položil jsem si kdysi otázku? Odpověděl jsem si sám. Nejrychlejší cestou, jak se něčeho dobrat, je opsat to, co potřebuju obyčejnou tužkou na papír.
Re: Re: Re: Re: Svobodný software na obecních úřadech
Anonym 1. 08. 2014, 11:15:37
Odpovědět  Odkaz 
Nejsem si jist, zda-li se jedna o ironii ci nikoliv.

V kazdem pripade presne toto je typicky problem - co program neumi, nejde.
Zadne extra usili to nevyzaduje. (A ta moznost je pravdepodobne printscreen a nejaky program na rozpoznani textu).
Nicmene realny problem predlozen.
Jak to vyresi vetsina lidi? Opise na papir tuzkou.
Jde to lepe? To zalezi na konkretnich detailech, nicmene nejake/y (asi pokrocilejsi) makro/programek/skriptik by to zvladl/o - printscreen, orezat, prohnetat programem na rozpoznani textu a zkopirovat do schranky (alá ctrl+v).
... nebo sehnat jiny program, v kazdem pripade (dle delky textu) opisovani trva dlouho a chybovost bude srovnatelna s (ci vyssi nez) nejakym pic2text programkem.

Imho sadou jednoduchych programku, skriptu a maker by se usetrila snad i pulka uzivatelske prace na PC.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz