přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou

Control

Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou

roundcube_logo.jpg

Práce s poštou ve webmailu Roundcube je jednoduchá a intuitivní. Podívejte se, jak se čtou přijaté zprávy, píší zprávy k odeslání a jak se pracuje s přílohami.


reklama

Žádné překvapení

Prostředí webového poštovního klienta Roundcube není z žádného pohledu překvapivé. Vypadá a chová se tak, jak jsme na to již zvyklí z klasických desktopových programů, například Mozilla Thunderbird. Jen je to celé webové, čili jsou tu drobné odlišnosti související s použitými technologiemi.

Základní prostředí vypadá tak, že na levé straně je strom složek, pravá část je rozdělena na seznam zpráv ve složce (nahoře) a náhled zprávy (dole). Tuto výchozí podobu si lze v uživatelském nastavení upravit podle potřeby.

Základní prostředí webmailu Roundcube Základní prostředí webmailu Roundcube


Roundcube bohužel přímo neumožňuje rozdělit si obrazovku na tři sloupce, což je u širokých monitorů vhodnější. Chybějící funkcionalitu lze ale snadno dodat pomocí pluginu ThreeCol, o kterém bude řeč někdy později.

Netřeba si říkat, že když vybereme složku ze seznamu vlevo, objeví se seznam zpráv v pravé horní části, podobně při výběru zprávy se dole zobrazí její náhled. Co je jinak oproti desktopovým klientům, že seznam zpráv je stránkovaný. Vždy se zobrazí jen nastavený počet zpráv (výchozí hodnota je 40) a k další se lze dostat stránkováním.

Důvodem je rychlost zobrazování. Výchozí hodnota vyhoví i nejslabším počítačům, lze ji v uživatelském nastavení zvýšit, a to až na maximum nastavené v konfiguračním souboru (standardně 200).

Strom složek

Složky v levé části se zobrazují stromově. Jednotlivé úrovně lze rozbalovat a sbalovat podle potřeby (obvyklým způsobem, tj. kliknutím na + či -). Pokud jsou ve složce nepřečtené zprávy, zobrazuje se jejich počet. Speciální složky (Příchozí pošta, Rozepsané, Spam, ...) jsou označeny specifickými ikonami.

Dole pod složkami je jednak vidět zaplnění prostoru pro zprávy (pokud server tyto údaje protokolem IMAP poskytuje; po najetí kurzorem myši se zobrazí podrobnější informace) a také funkce pro zmenšení složky, její vymazání a pro přechod do správy složek.

„Zmenšením složky“ se rozumí odstranění zpráv označených na serveru za smazané. Uvolní se tím místo na serveru. „Vymazat“ (odstranit zprávy) lze pouze složky Koš a Spam.

Seznam zpráv

Zprávy se zobrazují v seznamu, který může mít v zásadě dvě podoby. Jednak je to obyčejný seznam, kde se zprávy řadí podle zvoleného kritéria (typicky časově). Druhá možnost jsou „konverzace“ – zprávy se strukturují do vláken podle toho, jak probíhaly jednotlivé konverzace. V konverzacích se ale zobrazují jen zprávy uložené v dané složce (tedy u přijaté pošty nejsou odeslané zprávy atd.).

Zobrazení konverzace v seznamu zpráv Zobrazení konverzace v seznamu zpráv


Kliknutím na záhlaví každého sloupce v seznamu zpráv se zprávy podle tohoto sloupce seřadí (globálně, stránkování proběhne teprve následně). Druhé kliknutí pořadí otočí. Aktuální řazení je označeno tučným a podtrženým názvem sloupce, malá šipka vpravo směřující nahoru nebo dolů ukazuje směr řazení.

Množinu zobrazených sloupců lze měnit – slouží k tomu tlačítko s ozubeným kolem, kterým se zobrazí výběr dostupných sloupců. Sloupce se volí zaškrtnutím, v tomto dialogu lze i přímo volit řadicí sloupec a směr řazení. Nastavení má platnost pro všechny složky.

Správa sloupců v seznamu zpráv Správa sloupců v seznamu zpráv


Uspořádávat sloupce lze jednoduše přetažením myší. Nastavovat šířku sloupců nelze, přizpůsobuje se automaticky podle typu sloupce a šířky celé části okna.

Kliknutím na zprávu se tato vybere pro náhled (zobrazený dole), ale i pro další operace. Pro hromadné operace lze zprávy vybírat klasickým klikáním (tj. s klávesami Ctrl a Shift), ale také pomocí rozbalovacího seznamu dole. Podobně lze také hromadně rozbalovat a sbalovat konverzace.

K operacím se zprávami patří především smazání, odpověď, přeposlání a přesun do jiné složky. K většině operací lze použít tlačítka nahoře, mazat lze také klávesou Delete. Přesouvat zprávy lze jednoduše jejich přetažením myší do cílové složky.

Čtení zpráv

Zprávy lze číst buď přímo v náhledu vpravo dole, nebo lze zprávu dvojklikem či klávesou Enter otevřít v „plném zobrazení“, kde je zobrazena ve větší ploše, a její čtení je tedy snazší. V tomto zobrazení lze tlačítky se šipkami listovat mezi zprávami a současně je přes rozbalovací seznam vpravo nahoře k dispozici funkce pro přesun zprávy do jiné složky.

Zobrazení zprávy Zobrazení zprávy


Jak si můžete všimnout, Roundcube ve výchozím nastavení blokuje zobrazení vzdálených obrázků. Obrázky uložené přímo ve zprávách se zobrazí. Vzdálené obrázky lze zobrazit příslušným tlačítkem, případně povolit jejich zobrazení trvale (což není dobrý nápad, protože si spammeři mohou takto ověřovat, že jejich zpráva byla přečtena a adresa je tedy „perspektivní“ pro příjem dalšího spamu).

Napsání nové zprávy

Napsat novou zprávu lze po jejím vytvoření buď „načisto“ (tlačítko Napsat zprávu; ve skinu Larry se bohužel text tlačítka nezobrazuje celý), jako odpověď (tlačítka OdpovědětOdpovědět všem) nebo přeposlání (Přeposlat).

U nové zprávy je třeba vyplnit především adresáta a předmět. Adresáta lze zvolit také z kontaktů (pokud se využívají); stačí ale začít psát a Roundcube napovídá vhodné adresáty z kontaktů. Kromě klasického pole pro adresáta lze přidat i další pole (např. Kopie nebo Skrytá kopie) podle potřeby. Více adresátů lze jednoduše napsat do pole za sebe a oddělit středníkem.

Vytvoření nové zprávy Vytvoření nové zprávy


Pro vlastní text je standardně připraven editor s rozsáhlými možnostmi (vytváří zprávy ve formátu HTML). Jedná se o editor TinyMCE známý z mnoha webových aplikací, například redakčních systémů. Přímo do textu lze vkládat například emotikony (smajlíky) nebo obrázky.

Tlačítkem Odeslat se napsaná zpráva odešle. Lze ji také uložit do rozepsaných zpráv (konceptů) tlačítkem Uložit. Standardně Roundcube ukládá zprávu i automaticky v nastaveném intervalu; výchozí nastavení je 5 minut. Při odeslání se zpráva ukládá do složky Odeslané.

Přílohy

V zobrazení zpráv se přílohy zobrazují v boxu vpravo nahoře. Vždy je vidět název přílohy, a pokud se podaří identifikovat i její typ (podle MIME), tak také příslušná ikona.

Zobrazení zprávy s přílohou Zobrazení zprávy s přílohou


Odtud lze zprávy stáhnout, pokud je však Roundcube umí zobrazit (což platí hlavně pro obrázky, PDF dokumenty, HTML soubory atd.), otevře je v novém okně.

Zobrazení přílohy ve formátu PDF Zobrazení přílohy ve formátu PDF


Opačnou situací je přidávání příloh do zpráv. Roundcube podporuje několik způsobů, takže lze jak pohodlně využít možností moderních prohlížečů, tak i pracovat s prohlížeči staršími. Univerzálním způsobem je tlačítko Přiložit na liště a obdobné tlačítko Přidat přílohu na pravé straně. Po stisku tlačítka se zobrazí buď formulář s polem umožňující zobrazení dialogu pro vložení souboru, nebo již přímo výběr souboru. Moderní prohlížeče umožňují vybrat více souborů najednou, u starších je lze přidávat postupně.

Formulář pro přidávání souborů Formulář pro přidávání souborů


Moderní webové prohlížeče umožňují využít také metodu drag&drop, tedy přetažení souboru přímo na určené místo, které je zde označeno šipkou dolů v čárkovaně ohraničené oblasti (viz obrázek výše). Je to rychlé a pohodlné.Vložené přílohy se ukládají do seznamu vpravo od textu. Odtud je lze mazat kliknutím na ikonu koše vedle obrázku.

Vložené přílohy se ukládají do seznamu vpravo od textu. Odtud je lze mazat kliknutím na ikonu koše vedle obrázku.

Seznam příloh přidaných ke zprávě Seznam příloh přidaných ke zprávě


Při práci s přílohami je samozřejmě potřeba si hlídat objemová omezení. Jedním z limitů, který ale Roundcube hlídá, je maximální velikost uploadovaného souboru. Je však potřeba ohlídat také maximální velikost odesílané zprávy – tam se samozřejmě promítá i velikost textu včetně vložených obrázků, takže i když se přílohy do limitu vejdou (pozor na to, že se často kvůli překódování zvětší o třetinu!), zpráva jako celek vyhovět nemusí.

Možností je více

Tohle pro běžnou uživatelskou práci plně postačuje. Nicméně Roundcube umí při práci se zprávami i další věci, na které se podíváme příště. Při psaní zprávy lze například požadovat doručenku či volit složku pro uložení odeslané zprávy. Poštovní zprávy lze otevírat do nového okna, tisknout, stahovat, prohlížet si hlavičky a zdrojový kód a dělat s nimi různé další zajímavé operace.

Nahoru

Příspěvky

Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Petr Pravda 17. 12. 2013, 08:19:19
Odpovědět  Odkaz 
Nebudu nikde Roundcube instalovat ani používat, jen věcná zpětná vazba na Váš článek:

1) Nedodržení posloupnosti seriálu článků:
"Lze tedy začít zkušební instalací Roundcube, v podstatě na jakýkoli linuxový počítač. V příštím dílu seriálu si tedy ukážeme, jak se Roundcube instaluje a konfiguruje, aby správně spolupracoval s poštovním serverem."
Namísto instalace přichází další díl: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou.

2) Komu je seriál určen?
Myslel jsem, že někomu, kdo webmail nainstaluje na serveru. Popis, jak poslat zprávu v klientském rozhraní přijde jako odbočení od tématu. Očekával bych více tipů z praxe pro optimalizaci nastavení klienta. Jeden tip jsem zaznamenal - o stránkování a rychlosti zobrazování. Myslím, že uživatele by zajímalo, jak vypadá rozhraní na mobilu a tabletu. Uživatel může být i překvapen chováním html editoru, například, že za odkazem pokračuje text "modrý a podtržený".
Lukáš Jelínek Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Lukáš Jelínek 17. 12. 2013, 10:01:34
Odpovědět  Odkaz 
Děkuji za reakci.

Ad 1: Ve skutečnosti je to už třetí díl článku. Nějakou chybou v CMS bohužel došlo k tomu, že se rozpadlo propojení na druhý díl (http://www.linuxexpres.cz/webovy-postovni-klient-roundcube-aktualizace-konfigurace). Zařídím nápravu tohoto problému.

Ad 2: Seriál by měl obsahovat v podstatě všechno, od instalace a konfigurace, přes základní používání, až po speciality (funkce v pluginech atd.). Zvažoval jsem rozdělení do jednoho seriálu pro administrátory a druhého pro uživatele, ale pak by jedna skupina musela čekat, než skončí druhý seriál. Proto jsem na nakonec pojal jako jeden seriál - začíná instalací a konfigurací, teď se řeší používání, pak přijdou na řadu pluginy (z hlediska jejich instalace/konfigurace i používání).
Lukáš Jelínek Re: Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Lukáš Jelínek 17. 12. 2013, 10:05:37
Odpovědět  Odkaz 
Pardon, je to čtvrtý díl, zapomněl jsem ještě na jeden. Jde to po sobě takto:

1. http://www.linuxexpres.cz/webovy-postovni-klient-roundcube-prvni-seznameni
2. http://www.linuxexpres.cz/webovy-postovni-klient-roundcube-instalace-a-nastaveni
3. http://www.linuxexpres.cz/webovy-postovni-klient-roundcube-aktualizace-konfigurace
4. http://www.linuxexpres.cz/webovy-postovni-klient-roundcube-zakladni-prace-s-postou

A opravu samozřejmě zajistím.
Lukáš Jelínek Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Lukáš Jelínek 17. 12. 2013, 10:43:23
Odpovědět  Odkaz 
Ještě doplnění k tomu bodu 2. K optimalizaci nastavení klienta se dostanu. Co se týká zobrazení na mobilu a tabletu, tam to bohužel není moc slavné. Existoval speciální mobilní skin, ale ten byl pro hodně starou verzi a s novějšími nefungoval.
Aktuální verze RoundCube je diravá :(
Snek 17. 12. 2013, 10:08:52
Odpovědět  Odkaz 
Provozuji roundcube dlouhodobě.

Bohužel obsahuje díru, kterou sice záplatovali, ale chyba se opakuje.
Šíří se přes Roundcube bot, který pak rozesílá spamy pomocí cronu.

Na stránce http://roundcube.net/news/2013/10/21/security-updates-095-and-087/ jsou bezpečnostní update, které problém bohužel nevyřešily :(

takže jsme byl po druhém napadení nucen jej odinstalovat k nelibosti uživatelů a čekám až se objeví nová verze nebo další záplata.

Snek
Lukáš Jelínek Re: Aktuální verze RoundCube je diravá :(
Lukáš Jelínek 17. 12. 2013, 11:03:26
Odpovědět  Odkaz 
To je zajímavá informace. I přes dlouhodobé používání RC (od verze 0.1) jsem se s tímto útokem nesetkal, zřejmě díky modulu mod_security do Apache, který dokáže útokům tohoto druhu úspěšně čelit (i když na druhou stranu někdy až příliš horlivě, takže ve výchozím nastavení někdy blokuje i legitimní weby, například phpMyAdmin). Každopádně by to chtělo znovuotevřít to hlášení (http://trac.roundcube.net/ticket/1489382) a vložit tam informace o tom útoku.
Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou - SKRYTÁ POŠTA Z ADRESÁŘE
Zuzka 27. 02. 2014, 10:40:19
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
paní v naší jídelně používá RoundCube a mimo jiné každý týden rozesílá jídelníčky. Až dosud adresy všech strávníků, která má uložené v adresáři, jen přidala do kolonky adresáta. Všechny emailové adresy se však (jak je jasné) zobrazovaly všem. Dnes jsme se pokoušely odeslat zprávu jako skrytou. Když zadala adresu ručně do kolonky Skrytá kopie, bylo vše v pořádku. Když ale vybrala kolonku Skrytá kopie a pak přidala adresy z adresáře, zpráva se odeslala normálně, adresy byly opět veřejné. Vzhledem k tomu, že adres je hodně nelze všechny psát ručně. Zatím jediným možným řešením by bylo zadat adresy z adresáře, pak zadat Skrytá kopie, všechny kontakty zde nakopírovat a smazat původní. Myslím si, že to však MUSÍ jít jednodušeji. Poradíte?
Lukáš Jelínek Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou - SKRYTÁ POŠTA Z ADRESÁŘE
Lukáš Jelínek 27. 02. 2014, 13:34:34
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
tohle lze řešit tak, že se vyberou kontakty z adresáře (v levém sloupci, s použitím tlačítka myši a kláves Ctrl nebo Shift podle toho, jestli se má vybrat souvislý interval nebo jednotlivé adresy) a dole se stiskne tlačítko Bcc+. Tím se všechny vybrané kontakty přidají rovnou do skryté kopie a není potřeba dělat nic dalšího.
Re: Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou - SKRYTÁ POŠTA Z ADRESÁŘE
Zuzka 5. 03. 2014, 14:26:42
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
děkuji za rychlou odpověď, vyzkoušíme.
Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Eva 4. 11. 2015, 21:45:12
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,

mám dotaz na navýšení velikosti přílohy odesílaného emailu v Roundcube. Bohužel jsem nikde neobjevila přímo postup navýšení. Víte jak na to?

Moc díky
Lukáš Jelínek Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Lukáš Jelínek 4. 11. 2015, 22:24:17
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
přímo v Roundcube to navýšit nejde, protože je to určeno několika parametry:
- PHP parametr upload_max_filesize
- PHP parametr post_max_size
- Apache parametr LimitRequestBody (resp. obdobný parametr pro jiný webserver)
- omezení velikosti zprávy SMTP serveru (nastavuje se různě, podle použitého softwaru)

Je potřeba vyjít od konce, tedy začít u SMTP serveru. Limit by měl odpovídat maximální velikosti celé zprávy včetně všech příloh, přičemž přílohy typicky nabobtnají o třetinu (překódováním do Base64). Ale čím vyšší limit se nastaví, tím vyšší je pravděpodobnost, že i když server zprávu přijme a pokusí se ji předat dál, objeví se problém u některého z přijímajících serverů. Obvykle není vhodné nastavovat více než 20 MB.

Zbývající parametry se týkají přímo odesílaných souborů, čili tam lze pak nastavit například 10 MB. Dá se to udělat na různých místech, v závislosti na konfiguraci serveru. Popis ale přesahuje rámec diskusního příspěvku, je to poměrně komplikovaná záležitost.
Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Sára Valíčková 10. 09. 2016, 12:34:35
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den chtěla bych se zeptat, nejde mi vidět přijatá pošta. Poradíte mi?
Lukáš Jelínek Re: Webový poštovní klient Roundcube – základní práce s poštou
Lukáš Jelínek 10. 09. 2016, 15:31:10
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den,
jsou používáte verzi Roundcube? Je pošta vidět z jiného poštovního klienta (Mozilla Thunderbird apod.)? Jsou vidět zprávy v jiných složkách? Hlásí to nějaké chyby?

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog