přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, CRM systém: EPN Anyware

CRM systém: EPN Anyware

Systémy CRM jsou v současnosti vnímány jako produkty určené výhradně pro velké společnosti s obrovským počtem zákazníků. To je jistě správné, ovšem existují CRM, které se tomuto obecně rozšířenému názoru vymykají. Mezi ně patří EPN Anyware.


EPN Anyware je CRM systém určený pro malé a střední společnosti. Jeho kód je uzavřený, je pro CRM systémy netypicky napsán v jazyku PHP a spolupracuje s databázovým serverem MySQL. EPN Anyware je tedy internetovou aplikací a toto řešení přináší spoustu výhod. První z nich je dostupnost odkudkoli. Uživatelé potřebují pouze (mobilní) přístup do internetu a webový prohlížeč. Druhou výhodou je nezávislost na platformě, a to jak na straně serveru, tak na straně klienta. Ta může vést k další úspoře nákladů na softwarové licence (hádejte které?).

CRM - Customer Relationship Management je informační systém umožňující sjednotit data o všech interakcích se zákazníky do jednoho celku a na základě zpracování těchto dat zlepšit výsledky obchodování. Interakcemi se zákazníkem rozumíme nejen realizované obchodní případy, ale též poptávky nabídky a výstupy z marketingových kampaní.

Přenos citlivých dat přes veřejnou síť vyžaduje důkladné zabezpečení. Díky protokolu HTTPS s komunikací chráněnou 128bitovým klíčem je bezpečnost řešení srovnatelná s běžně používanými internetovými bankovními aplikacemi. Systém samozřejmě můžete provozovat v síti, která není z internetu přístupná. Internetové řešení má ale z určitého pohledu značnou nevýhodu. Ovládání programu může být pro uživatele přivyklé MS Outlooku v lecčems nezvyklé a nepříjemné. Osobně si ale myslím, že programátoři EPN Anyware odvedli v intuitivnosti ovládání kus poctivé práce.

Velmi často bývá CRM současně chápán jako nástroj manažerského řízení především v oblasti obchodního úseku. To lze jednoduše vysvětlit faktem, že při důsledném zavedení CRM vidí vedoucí obchodního oddělení "do karet" všem svým obchodním zástupcům.

Obrázek: Aplikace EPN Anyware

Pracovní plocha s tlačítky aplikací v mnohém připomíná pracovní plochu groupwarového systému "Lotus Notes" a stejně tak funkcionalita některých částí systému odpovídá tradičnímu pojetí groupware, ať už budeme EPN Anyware porovnávat s dvojicí MS Exchange, MS Outlook nebo s uvedeným Lotus Notes.

Adresář firem a osob

Základem každého CRM je kontaktní adresář, který je společný všem uživatelům systému. Ne jinak je tomu u EPN Anyware. Zcela logicky začíná adresář záložkou Firmy, na níž najdete všechny základní informace o společnostech navedených v systému. Záložka Kontaktní osoby pak zobrazí všechny osoby v dané firmě.

Obrázek: Firmy

Každé osobě je možné poslat e-mail nebo vytvořit událost. Tou může být např. telefonní rozhovor, jednání nebo porada.

Obrázek: Osoby k firmě

Úkoly, plánovací kalendář

Plánovací kalendáře se už dávno zabydlely nejen na stolech manažerů. Řízení a sledování "rozlétaného" týmu obchodních zástupců si bez nich lze představit jen velice obtížně. Jejich provedení se v průběhu času standardizovalo, zde ho máme v internetovém designu.

Obrázek: Přehled úkolů

Možná namítnete, že obdobnou funkcionalitu vám dokáže zprostředkovat Groupware MS Exchange ve spojení s MS Outlookem. Máte jistě pravdu. EPN Anyware jde ale mnohem dál. Firmám lze nejen posílat e-maily, plánovat a evidovat události, ale též zavádět zakázky a pomocí nich řídit interní procesy společnosti. Síla řešení spočívá ve sloučení groupwarového řešení s řízením zakázek a obchodních případů.

Rozhodnutí pro nasazení konkrétního informačního systému v určité společnosti by mělo vyplývat z důsledné vnitřní analýzy a případného uzpůsobení jejích vnitřních procesů, tak aby byly jednoznačně definované a alespoň částečně automatizovatelné.

Zakázky a Obchodní případy

Vše, co pro zákazníka děláme, je zahrnuto pod zakázku. Zakázka soustřeďuje informace potřebné k realizaci většiny pracovních činností uvnitř společnosti. Hledáte veškerou korespondenci k zakázce, všechny úkoly, všechny vydané a přijaté objednávky apod? To vše je možné pomocí několika kliknutí myši na zakázce. Ekonomické sledování zakázky nabízí finanční pohled, který zobrazuje přehled souvisejících výnosů a nákladů. EPN Anyware přesahuje oblast obchodního oddělení a prorůstá do ostatních úseků společnosti nejvíce právě v oblasti zakázek.

Obrázek: Zakázka – Základní pohled

Nedovedu si představit CRM bez možnosti vedení obchodních případů. Zakázky jsou především nástrojem pro řízení vnitřního procesu společnosti a obchodním zástupcům by nestačily. Právě jim je určen modul Obchodní případy. Slouží pro sledování souhrnných údajů typu stav obchodního případu, fáze obchodního případu, pravděpodobnost obchodního případu, výše kontraktu apod. Obchodní případ sám o sobě mnoho údajů neobsahuje. Je ale vždy svázán s konkrétní zakázkou. V případě, že obchodní zástupce zakládá nový obchodní případ, musí ho přiřadit k existující zakázce nebo založit zakázku novou. Až poté může přidávat soubory s nabídkami k zakázce, vyřizovat korespondenci, zakládat úkoly, navádět objednávky, zkrátka dělat vše, co mu zakázka umožňuje.

Nákup ERP je jednoznačně zdůvodnitelný - vést účetnictví je povinnost daná zákonem a bez finanční řízení procesů se žádná společnost neobejde. Naproti tomu CRM si na sebe musí vydělat nárůstem úspěšnosti obchodních případů a lepším vnímáním společnosti ze strany zákazníků. A to není tak lehké, jak se na první pohled zdá.

Projekty

Některé rozsáhlejší zakázky vyžadují rozdělení na dílčí dodávky. Právě k jejich řízení slouží modul Projekty. Projekt je v chápání tvůrců systému pouhou pomocnou součástí zakázky. Všechny přijaté a vydané objednávky mají vztah k zakázce jako celku. Jejich vztah k projektu je zprostředkovaný pouze přes zakázku.

Obrázek: Projekty

Přijaté a vydané objednávky

Pohled na podrobné informace objednávky <<šipka na 7.png>> na obrázku Vydané objednávky napovídá, že každá objednávka má zcela očekávaně hlavičku se souhrnných částkami a položky s jednotlivými plněními. Kromě toho ke každé objednávce náleží plán fakturace, který pravděpodobně následně převezme účtárna a na jeho základě vystaví potřebné faktury.

Obrázek: Vydané objednávky

Výkazy práce, docházka, rezervace

Lze říci, že výkazy práce a jednoduchý docházkový systém jsou určitými bonusy EPN Anyware. Dle mého mínění tyto moduly přesahují funkcionalitu CRM. To ale neznamená, že by byly méně užitečné. Právě naopak. Stejně tak jsou v obchodním úseku velice užitečné rezervace jednotlivých prostředků. Těmi jsou typicky vozidla a datové projektory, neboť neznám společnost, která by měla jejich neustálý nadbytek pro všechny obchodní zástupce. Celek doplňuje vnitrofiremní Zpravodaj, Kniha návštěv a další pomocné moduly. Tak jako rezervace zvyšují komfort užívání systému, nejsou však naprosto nezbytné ani pro interakce se zákazníky ani pro řízení firemních procesů.

Celkově

Myslím, že je zbytečné vytýkat jednoduchému CRM systému určenému pro menší společnosti absenci některých vyspělých analytických nástrojů známých ze systémů o několik řádů dražších. Mně osobně v EPN Anyware chyběla podpora pro řízení a vyhodnocování marketingových kampaní a také systémová podpora pro tvorbu nabídek poskládaných z ceníkových položek. Uznávám však, že všechny společnosti je postrádat nemusí.

Dle mého mínění nabízí EPN Anyware za cenu kvalitního groupwarového řešení funkcionalitu, která rozměry groupware značně přesahuje.

Obrázek: Proměnlivé údaje

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lubomír Čevela

Lubomír Čevela

Lubomír Čevela (*1968) pracuje jako vývojář pro jednu velkou nadnárodní společnost. Pokud zrovna něco nesepisuje, zabývá se fotografováním nebo hraním na basu.


  • Distribuce: Ubuntu, Mandriva

| proč linux | blogPublic Relations

Digitalizace pomáhá rozvíjet miliardový byznys Prusa Research

SophosSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

Pokračování ...Public Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »