přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Hana Kanisová, Miroslav Müller: UML srozumitelně

Control

Hana Kanisová, Miroslav Müller: UML srozumitelně

Je nepopiratelné, že pokud chceme postavit dům, je lepší mít před zahájením stavby stavební výkres. Ne jinak je tomu i v oblasti vývoje rozsáhlejších programů. Bez návrhu systému toho většinou mnoho efektivně nevytvoříme, a tak je důležité, abychom před samotným započetím prací měli vytvořen návrh budoucího programu.


reklama

U objektově založených řešení je dnes pro tento účel obecně nejvhodnější použít právě jazyk UML (Unified Modeling Language), o kterém se dá říct, že je zavedeným standardem pro dokumentování softwaru ve všech fázích jeho vývoje. A právě s tímto jazykem nás má kniha UML srozumitelně seznámit.

Autory knihy jsou Hana Kanisová a Miroslav Müller, oba zaměstnanci společnosti PVT, a.s., kteří mají hluboké praktické zkušenosti s metodikou Select Perspective a CASE nástrojem Select Component Architect. Tomuto nástroji se v knize na několika stránkách i prakticky věnují.

Předností knihy je stručný, avšak zcela dostačující ucelený výklad UML, doplněný případovou studií a mnoha výstižnými ilustrativními diagramy a obrázky. Případovou studii autoři charakterizují následovně: "Studie vychází z modelové situace, kdy softwarová firma získala zakázku na analýzu, návrh a vývoj informačního systému, který by funkčně pokrýval potřeby sběrny oprav elektrospotřebičů." A dále pak upřesňují: "Pro jednoduchost budeme v popisované modelové studii uvažovat pouze o jednom modulu informačního systému, a to modulu pro zprostředkování oprav."

Po představení případové studie je pak čtenář seznámen s oblastí procesního modelování, které sice není součástí standardu UML, ale svým významem a přínosem je považováno za důležité. Následující kapitoly jsou pak již přímo věnovány UML, a to případům užití, modelování tříd a objektů, modelu objektové spolupráce, seskupení tříd, stavovým diagramům, diagramům aktivit a datovému modelování.

V závěrečné zhruba třetině knihy se pak výklad věnuje datovému modelování. Seznamuje s praktickým postupem analytických prací pomocí CASE nástroje Select Component Architect a metodikou Select Perspective. Poslední třináctá kapitola se pak zaměřuje na komponentový vývoj.

Můj celkový dojem z knihy je víc než kladný. Přestože lidé UML znalí mohou namítnout, že výklad by na některých místech knihy mohl jít více do hloubky, či nesouhlasit s terminologií, která ještě v češtině není ustálená. Kniha splňuje právě ten účel, pro který byla psána.

Computer Press, 2004, vydání první. Počet stran 158 černobílých. Doporučená cena: 169 Kč nebo 259 Sk.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blog