přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Centrální databáze britského zdravotnictví přechází na open source

Centrální databáze britského zdravotnictví přechází na open source

Spojené království

Velká Británie buduje novou generaci centrální databáze pro zdravotnictví (Spine2) a využívá k tomu open-source software.


Spojené království Velké Británie a Severního Irska využívá pro své zdravotnictví centrální databázi Spine, která obsahuje údaje o zhruba 70 milionech pacientů a ročně odbaví více než 2,6 miliardy dotazů a aktualizací. Nyní se dokončuje nová verze Spine2, která v zásadní míře využívá open-source software.

Klíčovou součástí Spine2 je NoSQL databáze Riak, u níž si tvůrci cení především rychlosti, škálovatelnosti a spolehlivosti. Webový přístup zajišťuje neblokující serverová komponenta Tornado. Díky rychlosti se využívá také paměťové úložiště Redis. K reportovacím funkcím slouží nástroj Splunk. Základním interním datovým formátem je JSON a k šablonování se používá mustache. Konverzi dat z XML do jiných formátů usnadňuje ISO standard schematron.

Nahoru

Příspěvky

Centrální databáze britského zdravotnictví přechází na open source
Marek 14. 10. 2013, 09:57:47
Odpovědět  Odkaz 
Ačkoliv je to pozitivní zpráva, bohužel budí negativní emoce. V České republice je to nepředstavitelné a raději zaplatíme 2 miliardy za marný IZIP a vývoj další databáze, která má jistě stejnou dobu životnosti, jako je životnost politické vůle, která jí zadala.
Jinými slovy, nejsme tak bohatý stát, abychom si mohli dovolit levnější řešení.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »