přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Racionalizace ICT vede Portugalsko k otevřeným technologiím

Racionalizace ICT vede Portugalsko k otevřeným technologiím

Portugalsko

Portugalská státní správa posiluje využívání otevřených datových standardů a softwaru s otevřenými zdrojovými kódy. Cílem je racionálnější využití ICT prostředků, snížení nákladů veřejných rozpočtů a podpora technologického sektoru tamní ekonomiky.


V portugalské státní správě stouply náklady na ICT mezi roky 2006 a 2011 o 75 %. Současně si každý orgán dosud řešil oblast ICT po svém, interoperabilita mezi systémy je problematická, jejich integrace velmi obtížná a využití neefektivní. Vláda se proto snaží oblast ICT racionalizovat a snížit tak náklady veřejných rozpočtů.

Důležitou složkou je zavádění otevřených formátů a softwaru s otevřenými zdrojovými kódy. Vláda jím chce podpořit místní technologické firmy a samozřejmě také snížit náklady na ICT. Již v roce 2016 by měla migrace uspořit 10 milionů eur. Komplexní vládní plán racionalizace ICT obsahuje celkem 25 bodů, kromě již zmíněných otevřených technologií jsou v něm obsaženy například cloud computing, B2B platforma nebo státní elektronický archiv.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »