přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jak vytvořit jednoduchý leták ve Scribusu

Jak vytvořit jednoduchý leták ve Scribusu

scribus.jpg

Potřebujete vytvořit rychle leták, ale Scribus příliš neovládáte? Portály Scribus.cz a LinuxEXPRES si pro vás připravily kompletní návod na vytvoření jednoduchého letáku ve verzi na web i pro tisk. Návod je založený na workshopu, který se konal 20. října v rámci konference LinuxDays.


Nejdříve si stáhněte archiv s podklady a dobře si prohlédněte vzorový leták (verzi pro web). Vlastní návod bude obsahovat jen informace nutné k vytvoření grafiky, ne přesné nastavení jednotlivých objektů. Pro lepší pochopení je možné si prohlédnout i přiložený zdrojový dokument.

Vlastní vytvoření letáku

 1. Nejdříve si shromážděte veškeré podklady. Pro vytvoření ukázkového letáku je zapotřebí vektorový obrázek tučňáků z OpenClipart.org, rodina fontů Source Sans Pro, logo LinuxDays a obrázek pera ve formátech SVG (zip archiv).

 2. Font si nainstalujte do systému (budou jej moci využívat i další aplikace) anebo si ho přidejte jen pro Scribus – spuštěním Scribusu bez otevření dokumentu a přidáním do seznamu fontů v Soubor | Nastavení | Písma na kartě Dodatečné cesty. Stiskněte Přidat a najděte si font, resp. složku, ve které se nachází. Potom stiskněte Otevřít, Použít a na závěr OK. Po restartu Scribusu jsou aktivní nové fonty.

  Tip: Pokud nechcete písma instalovat do systému, je výhodné si vytvořit nějakou složku s písmy a do ní vkládat jednotlivé složky s fonty. Když přidáte nový font do této složky, stačí zavřít a otevřít Scribus a nová písma jsou přístupná.

 3. Nyní si vytvořte nový dokument velikosti A4 s jednostranným rozložením stránky. Než zavřete úvodní okno, změňte výchozí jednotku na milimetry a klikněte na kartu Spadávka. Tam nastavte 5 mm a stiskněte OK.

  Nastavení spadávky dokumentu Nastavení spadávky dokumentu

 4. Po uložení dokumentu (Soubor | Uložit jako... nebo [Ctrl+s] či [Ctrl+Shift+s]) importujte do dokumentu vektorovou grafiku – hrot pera, loga LinuxDays a obrázek tučňáků (Soubor | Importovat | Vložit vektorový soubor...). Hlášky, že SVG obsahuje nepodporované funkce, si nevšímejte.

  Varování před nepodporovanými vlastnostmi SVG Varování před nepodporovanými vlastnostmi SVG

 5. Smažte nepotřebné části vektorových obrázků. Vyberte loga LinuxDays a kombinací klávesové zkratky [Ctrl+Shift+g] zrušte seskupení a ponechte jen poslední variantu loga. Je možné, že budete muset aplikovat klávesovou zkratku dvakrát. V případě tučňáků smažte levého a prostředního i s jejich stíny. Smažte i stín u louže. Asi nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vybrat si zbývajícího tučňáka a modrou část louže levým tlačítkem myši za držení klávesy Shift a následným posunem vybraných objektů.

  Zrušení seskupení objektů Zrušení seskupení objektů

 6. V dalším kroku rozložíte prvky na stránku. Tučňáka nejprve „obraťte“, aby se „koukal“ doprava. Stiskněte [F2] a ikonu vodorovné modré šipky. Velikost vektorové grafiky se zachováním poměru stran měníte klikem na objekt a tažením do úhlopříčky za držení klávesy [Ctrl]. Další možností je pak stisknout [F2] a po uzamčení poměru stran měnit hodnoty. Pro efektivnější práci můžeme použít i klávesové zkratky – kolečkem myši měníte hodnotu o jednotky, pokud zároveň držíte stisknutý [Shift], jde o desetiny jednotky, [Ctrl] naopak posouvá o desítky. V některých případech bude užitečná i funkce Zarovnat a rozmístit, kterou naleznete v hlavní nabídce pod položkou Okna.

 7. Nyní vytvořte obdélníky – klikem na ikonu nebo klávesovou zkratkou [s] a následným tahem myši za držení jejího levého tlačítka. Také je možné použít položku z hlavní nabídky Vložit | Vložit tvar. Vytvoření kruhu je podobné. U vkládání z pracovní plochy je nutné změnit výchozí tvar (šipka vpravo od ikony čtverečku). Ikona se změní na kruh a vše funguje jako předtím. V případě kruhu si však ušetříme práci, když držíte [Ctrl] při stisku levého tlačítka myši. Ušetří to následnou změnu velikosti stran ve Vlastnostech [F2]). Když [Ctrl] nedržíte, vloží se elipsa.

  Poznámka: Tvary, u kterých chcete, aby končily na okraji stránky (červený obdélníček), musí přesahovat až do oblasti spadávky (bílá plocha). Je to kvůli správnému vytištění.

 8. Barvu objektů změníte ve Vlastnostech na kartě Barvy. Před výběrem zaškrtněte Zobrazit pouze použité barvy. V případě ukázkového letáku vyberte žlutou barvu z loga LinuxDays (FromSVG#f8bf11). Pro rychlejší práci smažte přebytečné (nepoužívané) barvy v Úpravy | Barvy... stisknutím Odstranit nepoužité a OK. Barevný přechod u kruhu vytvořte otevřením Vlastností [F2], karta Barvy a změnou z Normální na Volný kruhový gradient a upravte i vektor gradientu aplikací tlačítka Přesunout vektor. Obě barvy nastavte na žlutou z loga LinuxDays, ale u počáteční barvy změňte Odstín na 40 %.

  Jestliže by logo obsahovalo např. přímou barvu anebo přesný předpis barev CMYK, otevřete znovu Úpravy | Barvy... a po dvojkliku na barvu můžete měnit barevný prostor (CMYK, RGB, RGB pro web). V případě přímé barvy (např. Pantone) vyberte CMYK a zaškrtněte Je přímou barvou. Je možné změnit i název barvy. Barevný prostor je znázorněn jednoduše před názvem barvy ikonou.

  Barvy Barvy

 9. Dalším krokem bude vložení textového rámce (z nabídky, ikonou nebo zkratkou [t]). V tomto okamžiku se na chvíli zastavme a představme si oba způsoby práce s textem ve Scribusu. Jako první si popíšeme vkládání/stylování textu z pracovní plochy. Po vytvoření rámce zkopírujte text pomocí [Ctrl+c] a dvojklikem do rámce (objeví se blikající kurzor v rámci) a zkratky [Ctrl+v] vložte text ze schránky. Stylování proveďte z Vlastností a karty Text. Tam je možné nastavit konkrétní velikost a/nebo barvu písma. Při vizuální kompozici je užitečná i další klávesová zkratka. Při držení [Ctrl+Alt] a zvětšení rámce v úhlopříčce se bude měnit i velikost textu.

  Druhý způsob vkládání textu je pomocí Editoru textů. Pravým klikem na rámec, Upravit text nebo zkratkou [Ctrl+t]. Je možné měnit styl odstavce (v levé části okna) anebo nastavit parametry manuálně. Styl znaku bohužel není z Editoru textů přístupný. Druhý způsob je výhodnější pro stylování delších textů.

 10. Vytvořit/upravit styly můžete ve Správci stylů, který naleznete v Úpravy | Styly..., nebo klávesovou zkratkou [F3]. Vytvořte styly odstavců H1, H2, odstavec a druhy. Zaměřme se pouze na styl odstavec, který má tabulátor odsazený podle druhého řádku. Stejné nastavení můžete najít i v seznamech, např. v návodu Jak na seznamy ve Scribusu. Leták také obsahuje styl znaků bold, který je přiřazen názvům jednotlivých částí.

  Správce stylů Správce stylů

 11. Aby byl leták udělaný opravdu dobře, vložte přes logo LinuxDays a obrázek pera odkazy na internetové stránky. Podrobný návod popisuje článek Jak na odkazy ve Scribusu. Můžete také „odstřihnout“ přetékající část louže – a to pomocí Objekt | Nástroje cesty | Operace s cestami...

 12. Poslední drobností, kterou můžete před exportem udělat, je vložit do dokumentu nějaké metainformace (jsou dobré pro vyhledávače). Do Soubor | Nastavení dokumentu... a části Informace o dokumentu můžete vložit název dokumentu, autora, klíčová slova atd.

  Tip: Jestli plánujete používat Scribus trochu více, vyplatí se nastudovat Stručného průvodce.Tam naleznete přehled klávesových zkratek, popis uživatelského rozhraní a mnoho dalšího.

Export pro web a tisk

 1. Po stisku ikony Uložit jako PDF se aktivuje Předtisková kontrola (jen v případě, že PDF obsahuje nějaké chyby). Zde naleznete informace o průhlednostech, nízkém rozlišení obrázků, přetékajícím textu, objektech mimo stránku atd. V případě vzorového letáku (a dalších dokumentů určených pro tisk) vyberte Aktuální profil: PDF 1.3.

  V případě ukázkového letáku obsahuje nějaký objekt průhlednost. Dvojklikem na řádek s chybou se označí problémový objekt – tučňák. Několikrát stiskněte [Ctrl+Shift+g], abyste zrušili seskupení objektů tučňáka a stiskněte tlačítko Znovu zkontrolovat. Tentokrát se označí jen oblast krku. Klávesou [F2] se dostanete do Vlastností a dále pak v části Barva vyzkoušejte každou barvu, zda neobsahuje průhlednost. V tomto konkrétním případě je průhlednost schovaná hlouběji. Barevný přechod změňte na Normální a Neprůsvitnost změňte z hodnoty 69 % na 100 %. Typ barevného přechodu opět nastavte na Volný lineární přechod. Je možné, že bude nutné upravit směr vektoru gradientu.

  Předtisková kontrola Předtisková kontrola

 2. Po odstranění všech problémů vytvořte verzi pro web. Na kartě Všeobecné nastavte PDF 1.3 a zaškrtněte vytvořit náhledy, na kartě Písma by měly být řezy Regular a Semibold v části Písma k vložení; na kartě Barva potom nastaveno Plánovaný výstup na: Obrazovka/web. RGB vektorová grafika i obrázky zůstanou v RGB. CMYK barvy ale zůstanou ve CMYKu.

 3. Vytvoření verze pro tisk je o něco složitější. V případě, že leták obsahuje bitmapové obrázky, zaškrtněte na kartě Všeobecné volbu Maximální rozlišení obrázků: 300 DPI (zmenší to velikost PDF souboru). V ukázkovém letáku to není nutné. Na kartě Barva změňte Plánovaný výstup na: Tiskárna. Jestliže je v letáku i nějaká přímá barva (třeba Pantone) a bude se tisknout pouze ve CMYKu, zaškrtněte Konvertovat přímé barvy na procesní barvy. Na kartě Předtisková kontrola vložte alespoň ořezové značky, značky spadávky a registrační známky. V případě vzorového letáku zaškrtněte i Použít spadávku dokumentu. RGB vektorová i rastrová grafika je konvertována do CMYKu; stejně tak (volitelně) i přímé barvy. PDF soubory obou verzí naleznete v archivu s podklady.

  Náhled tiskové verze letáku Náhled tiskové verze letáku

Nahoru

Příspěvky

Petr Valach Jak vytvořit jednoduchý leták ve Scribusu
Petr Valach 27. 11. 2012, 01:35:19
Odpovědět  Odkaz 
Super článek... vytvoření letáku od A do Z. No, myslím, že je to moc dobrý nápad, Michale, a jsem rád, že ses toho tak dobře zhostil. Great job :-)
Dotaz
Petr S. 27. 11. 2012, 08:25:53
Odpovědět  Odkaz 
Mám dotaz, když v debianu ten Scribus spustím, má vhled jako kdyby byl vydaný tak před 10-15 lety. Pochopil jsem že to má na svědomí Qt, ale zaboha nevím jak to nastavit tak aby to vypadalo jako ostatní aplikace?
Re: Dotaz
daks 27. 11. 2012, 08:40:45
Odpovědět  Odkaz 
snad by pomohl qtconfig
Re: Re: Dotaz
Petr S. 27. 11. 2012, 10:19:54
Odpovědět  Odkaz 
Tak qtconfig nepomohl. 
Možná je to tím, že v systému mam qt4 ale ten scribus použivá jeste qt3 (mám debian stable, tam je starsi verze scribusu)
Michal Hlavatý Re: Re: Re: Dotaz
Michal Hlavatý 27. 11. 2012, 10:33:58
Odpovědět  Odkaz 
A co nainstalovat stabilní verzi Scribusu 1.4.1? /je o dost lepší/
Re: Re: Re: Re: Dotaz
Petr S. 27. 11. 2012, 13:07:51
Odpovědět  Odkaz 
Můj pohled: není to v repozitáři, tak to neexistuje.

(Hold si počkám až to tam dají. Nebudu něco někde stahovat a instalovat - na to jsou repozitáře - celý ten "Windows" styl, někde něco hledat (třeba Skype), stahovat a instalovat, je zcela mimo mísu.)
Miroslav Hrončok Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz
Miro Hrončok 27. 11. 2012, 14:05:04
Odpovědět  Odkaz 
Používat Debian stable na desktopu mi přijde dost vražedné, zkus update na testing, tam je aspoň Scribus 1.4
Petr Valach Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz
Petr Valach 27. 11. 2012, 15:04:02
Odpovědět  Odkaz 
No, tak v ubuntu skype netřeba hledat, je v repozitáři :-) jako moc tomu nerozumím, debian jsem nikdy neviděl, ale já bych s ohledem na to, co o něm vím, ho taky používal nanejvýš na nějaké testování než na nějakou vážně míněnou práci... Prostě každý soft je k něčemu určen a nemám info o tom, že by Debian byl určený na produkci :-)
Re: Dotaz
fri 27. 11. 2012, 08:47:29
Odpovědět  Odkaz 
Myslím si, že o takové věci - aby v GNOME vypadaly KDE program víc gnómáck, a v KDE Gtk programy víc jako zbytek KDE, se starají zvláštní balíčky - jen teď nevím, jak se jmenují. Připadne mi, že se každá distribuce stará sama, aby to chodilo už v základu.
Perfektní
David 6. 12. 2012, 16:36:18
Odpovědět  Odkaz 
Díky moc za článek - taková lehká instruktáž mě vždycky dostane do základů programu a pak už je jen na mě, jak moc ho budu používat.
Ušetří mi to hodně času.
Díky :)

Ještě ale drobná otázka - jak vytvořit okolo kruhu s perem ten bílej okraj?

Díky
Otakar Haška Re: Perfektní
otula 6. 12. 2012, 17:15:34
Odpovědět  Odkaz 
> "Ještě ale drobná otázka - jak vytvořit okolo kruhu s perem ten bílej okraj?"

Nastavit čáru toho kruhu jako bílou a dostatečně širokou
Otakar Haška Re: Re: Perfektní
otula 6. 12. 2012, 17:18:40
Odpovědět  Odkaz 
Prakticky takto: http://leteckaposta.cz/761716141
Re: Re: Re: Perfektní
David 6. 12. 2012, 18:44:27
Odpovědět  Odkaz 
Aha, takže, jestlijsem to dobře pochopil - je to tlustá bílá čára?
To by bylo mazaný :)

Ď.
Otakar Haška Re: Re: Re: Re: Perfektní
otula 6. 12. 2012, 20:38:35
Odpovědět  Odkaz 
Ano. A předpokládám, že to tak udělal i Michal Hlavatý (autor článku).

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz