přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Publikační systém ActionApps

Publikační systém ActionApps

S redakčním a publikačním systémem se setkal v podstatě každý, kdo někdy navštívil nějaký web. Osobní blogy, internetové magazíny, firemní stránky, to všechno je většinou poháněno nějakým publikačním systémem. Publikační systém ActionApps není žádným nováčkem, pracovat se na něm začalo v roce 1999, v červnu 2000 byla zveřejněna verze 1.0.


ActionApps v kostce

Jaké jsou hlavní rysy tohoto redakčního systému? Nejvýznamnějším je naprostá volnost při definici struktury zprávy. Sami si můžete určit, která políčka potřebujete pro vkládání zpráv a snadno si tak vytvoříte formuláře pro různé typy zpráv. Políčko může obsahovat i víc hodnot najednou, takže například článek může patřit do více kategorií zároveň.

Systém byl navržen a vytvořen mezinárodní organizací Association for Progressive Communications (APC), téměř od počátku je vyvíjen z velké části v Praze v neziskové organizaci Econnect, která ho používá pro svůj web a zároveň i nabízí v rámci webhostingu. V současnosti je systém používán na mnoha webech po celém světě. Spektrum webů je široké, od osobních blogů, přes webové magazíny a zpravodajské weby až po katalog odkazů nebo systém pro posílání newsletterů.

Dalším speciálním modulem je správa odkazů. Můžeme si tak vytvořit vlastní katalog odkazů a snadno ho zabudovat do webu, propojit s články a podobně.

Protože vzhled je definován pomocí šablon, můžete snadno data zobrazovat v různých podobách na různých místech webu. Jednoduše tak vytvoříte například textovou verzi, verzi pro PDA, RSS export nebo jednoduchý seznam článků. Systém můžete snadno zabudovat do stávajícího webu, není tedy nutné předělávat stránky najednou, ale můžete postupně převádět do publikačního systému nejpoužívanější části.

ActionApps mají velmi propracovaný systém zasílání novinek, čtenáři si mohou zvolit, jak často chtějí být informováni, vybrat si např. určité kategorie článků, o kterých chtějí být informováni a podobně.

Protože nic není dokonalé, i v tomto programu se najde několik nedostatků. Asi nejvíce viditelným je to, že systém neumí sám od sebe generovat „SEO friendly“ URL, je nutné si nastavit přepisování URL v Apache. Dalším nikoli sice přímo nedostatkem, ale spíše komplikací je nutnost SSI – ne každý hosting toto povoluje, ale i v ČR se dá sehnat několik společností. Na rozdíl od některých jiných systémů není instalace úplně komfortní, je při ní třeba ručně editovat konfigurační soubor. Vše je však velmi podrobně popsáno v dokumentaci.

Články

Hlavní náplní každého webu jsou obvykle články. Článek se většinou přidává pomocí formuláře, kam vyplníme název, úvod, text, případně další položky, které nám programátoři publikačního systému připravili. A tady je první odlišnost ActionApps od jiných systémů: položky si totiž můžeme definovat sami. Dejme tomu, že se náš článek skládá z nadpisu, abstraktu a textu. Po nějaké době zjistíme, že by bylo dobré mít u článku i políčko pro odkaz, jméno autora a jeho e-mail. Není nic jednoduššího, než si políčka prostě přidat. Ještě později se rozhodneme třídit články podle kategorií, přidáme si tedy políčko pro kategorii.

U políčka si můžeme mimo jiné definovat jeho typ (text field, select box, check box apod), název, typ vkládaných dat (text, číslo, soubor) a další vlastnosti. Většinu těchto vlastností je možné kdykoliv změnit podle potřeby. U políček typu text area můžeme zvolit, jestli bude text vkládán jako prostý text, nebo HTML, případně připojit HTML WYSIWYG editor.

Pro jeden formulář neboli jednu sadu dat (např. články) si můžeme definovat jednu nebo více šablon definujících vzhled. Znamená to, že když si článek zadáme do redakčního systému, můžeme ho potom na webu zobrazovat na různých místech. Na hlavní stránce tak můžeme mít zobrazený nadpis a úvodní odstavec, ve fulltextu článku všechny údaje, v archivu například pouze nadpis a datum. Tímto způsobem také můžeme vytvořit speciální verzi pro PDA nebo RSS export.

Šablona je tvořena HTML kódem, na místě dynamicky vkládaných dat se pak použije tzv. alias. Například na místo, kde bychom chtěli zobrazit nadpis, vložíme _#NADPIS__.

Při definici aliasů je možné používat logické konstrukce, podobně jako v programovacích jazycích. Je tedy možné si například nastavit různé zobrazení obsahu políčka v závislosti na zadaných datech. Pomocí ActionApps se dají vytvářet i složité databázové aplikace, viz např. www.dobrapraxe.cz.

Obrázek: Šablona zobrazení zprávy

Na rozdíl od většiny ostatních publikačních systémů máme plnou kontrolu nad výsledným HTML kódem. Můžeme web postavit kompletně na ActionApps, nebo ho do stránek postupně zabudovávat a zachovat design webu.

Pokud chceme mít na webu články i novinky, vytvoříme si dva tzv. webíky. Každý bude mít vlastní formulář, vlastní šablony a aliasy. Bude-li se náš web postupně rozšiřovat, můžeme si definovat další webíky, např. tiskové zprávy apod. Velkou výhodou webíků je možnost je navzájem propojovat. Pokud například web tvoří více autorů, není nutné mít ve formuláři článku políčka pro jméno autora, e-mail, případně i krátký text o autorovi. Jednodušší bude, když si vytvoříme nový webík a nazveme ho Autoři.

Webíkem se v ActionApps nazývá jedna sada dat, například zprávy, novinky, slovníček nebo třeba fotogalerie. Anglický ekvivalent webíku je slice.

V nově vytvořeném webíku si nadefinujeme políčka pro požadované údaje a zadáme autory. Do webíku Články pak přidáme nové políčko, např. select box, které bude propojené s webíkem Autoři. Při zadávání článků pak pouze vybereme příslušného autora a nemusíme všechny údaje vyplňovat znovu. Pokud později cokoliv v záznamu autora změníme, promítne se tato změna zpětně i do všech článků, se kterými je záznam provázán. Takovým způsobem je možné vytvářet i poměrně složité konstrukce. Často jsou tímto způsobem řešené kategorie, související články, zmínění autoři, případně seznamy odkazů atd.

ActionApps podporuje i takzvané anonymní formuláře. Jde o formuláře, které můžeme umístit na veřejně přístupnou stránku. Čtenáři nám pak mohou posílat články, aniž by museli mít přístup do redakčního systému. Toho se dá s výhodou využít například pro různé dotazníky, vkládání tiskových zpráv, vzkazy redakci, přihlášky apod. Samozřejmě si můžeme vybrat, jestli se vložené texty okamžitě někde objeví, nebo zda mají být nejdříve redakčně schváleny.

Čtenáři

Často potřebujeme dát svým čtenářům vědět, že se na webu něco změnilo, například vyšel nový článek. V ActionApps existuje speciální webík pro správu čtenářů a zasílání novinek. Vytvoříme si formulář, který umístíme na web. Opět si můžeme zvolit, jaké položky bude formulář obsahovat. Pro zasílání informací o novinkách by to byl například e-mail, můžeme dát na výběr kategorii článků a frekvenci (okamžitě, jednou denně, jednou týdně nebo jednou měsíčně). Po vyplnění a odeslání formuláře přijde čtenáři e-mail, který je nutné potvrdit. Podle zvolené frekvence potom chodí upozornění, jehož strukturu si můžeme opět zvolit. Můžeme tak posílat pouze nadpisy, abstrakty, nebo celé články, přidat například reklamu, odkaz pro změnu nastavení frekvence zasílání atd. Samozřejmostí je možnost odeslání jednorázové zprávy zaregistrovaným čtenářům.

Přístupová práva

V systému si můžeme nadefinovat několik uživatelských úrovní. Nejvyšší úrovní je superadmin, který může zakládat nové účty a udělovat práva. Obecně lze ke každému webíku definovat tři úrovně oprávnění: autor, editor a administrátor.

Obrázek: Přehled uživatelských oprávnění

Autor může do systému vkládat články, může však editovat pouze ty, které vložil on sám. Většinou nemůže články vystavit přímo na web. Editor má práva ke všem článkům příslušného webíku, může je mazat, měnit a vystavovat na web. Administrátor má stejná práva jako editor, navíc však může měnit nastavení webíku. Může tedy měnit definice políček, šablony apod.

Obrázek: Nastavení přístupových práv uživatele

Přístupová práva se dají nastavovat velice individuálně, jednotlivému uživateli určíme, ke kterým webíkům může přistupovat a jaká práva pro daný webík bude mít. Je možné pro určité uživatele nějaká políčka skrýt nebo je předvyplnit apod. Uživatele je možné zařazovat do skupin a práva pak definovat pro určitou skupinu.

Administrační rozhraní

Obrázek:Administrace článků

Veškerá správa se provádí přes webové rozhraní. Po přihlášení na adrese http://vasedomena/apc-aa/admin/ se dostaneme do administrace publikačního systému. V pravém horním rohu je select box se seznamem webíků, ke kterým máme přístup. Uprostřed vidíme aktuální články (záznamy). Jak přesně má výpis zpráv vypadat, si můžeme definovat pomocí šablon, stejně jako zobrazení článků na webu. Vlevo jsou odkazy pro přepínání mezi vystavenými, připravenými nebo smazanými zprávami.

Obrázek: Seznam přístupných webíků

Pokud je zpráva vystavená, zařadí se mezi „aktuální“. Při vkládání zprávy můžeme nastavit datum zveřejnění do budoucnosti, pak se zpráva zařadí mezi „připravené“ a v určené datum a čas se zobrazí na webu. Pokud máme nadefinované políčko pro expiraci, může zpráva v zadané datum z webu zmizet a zařadí se mezi „expirované“. „Zásobník“ se používá pro rozepsané zprávy, případně pro zprávy vkládané přes anonymní formulář, zkrátka pro zprávy, které zatím nejsou určené ke zveřejnění.

Obrázek: Formulář pro vložení nové zprávy

Pro přidání zprávy slouží odkaz Přidat zprávu , uživatel s právy administrátora má aktivní ještě odkaz Nastavení, kterým se přepne do nastavení aktuálního webíku. Pokud má uživatel práva superadmina, je aktivní i odkaz AA, který slouží pro přidávání nových webíků, jejich mazání, správu uživatelů a další nastavení.

Sdílení zpráv

ActionApps je možné provozovat pro jednotlivý web, ale hlavní síla spočívá v možnosti použití pro více webů. Pokud publikační systém nainstalujeme na server, kde používáme virtuální servery, mohou systém používat i tyto servery. Pomocí jedné instalace tak můžeme obsloužit několik webů, při vydání nové verze přeinstalujeme pouze jednou a všichni mají aktuální verzi. Weby používající jednu instalaci ActionApps můžou mezi sebou snadno sdílet data. Můžeme propojit dva webíky tak, že při vložení nové zprávy do jednoho se tato zpráva zkopíruje i do druhého webíku. Existuje i možnost výměny zpráv mezi webíky na různých serverech, samozřejmostí je také export a import RSS a CSV.

Pro koho je vhodný?

Publikační systém ActionApps může na první pohled působit složitě, možná nemá tak komfortní instalaci jako jiné systémy, ale je velmi flexibilní a umožňuje věci, které jdou v jiných systémech jen obtížně nebo vůbec. Je vhodný spíše pro databázově orientované weby s možností velmi pokročilého vyhledávání. Systém je vydán pod licencí GNU GPL, je lokalizován do devíti jazyků včetně češtiny a stojí minimálně za vyzkoušení.


Příklady použití

Zpravodajský web:

www.mountainbike.cz
www.changenet.sk

Blog:

www.cetoraz.info/pavel/

Kalendář akcí:

kalendar.ecn.cz

Katalog odkazů:

www.kormidlo.cz

Databázová aplikace

www.dobrapraxe.cz

Nahoru

Odkazy

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Michal Janda


  • Distribuce: Fedora, CentOS, Mandriva, Red Hat, Windows

| blogPublic Relations

Význam archivace e-mailů roste a jde o nedílnou součást kybernetické odolnosti

E-maily jsou jedním z nejcennějších a nejautentičtějších informačních zdrojů naší doby. Uprostřed pandemie exponenciálně vzrostl objem e-mailů, přičemž digitalizace a práce na dálku se staly jádrem kontinuity podnikání.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »