přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, S.M.A.R.T. – prorok zlyhania disku

S.M.A.R.T. – prorok zlyhania disku

Nič nevydrží večne. Každý harware raz odíde do večných lovíšť a my ho musíme vymeniť. Všetko býva zvyčajne v poriadku, ujmu utrpí maximálne naša peňaženka. Opak môže byť pravdou pri strate dát, ktorá nám hrozí pri poruche harddisku.


Názor "nik nevie, kedy sa to môže stať" nie je však v tomto prípade na mieste. Technológia S.M.A.R.T., ktorou už dnes disponuje každý novší pevný disk, umožňuje čiastočne predvídať katastrofy súvisiace s poruchou disku v dôsledku opotrebovania. O čo ide, vidíme už zo skratky, ktorú možno vysvetliť ako Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology.

S.M.A.R.T. pracuje na úrovni disku, a nie na úrovni operačného systému či BIOSu. Dá sa teda povedať, že disk sa monitoruje prakticky sám a údaje zaznamenáva a sám aj vyhodnocuje. Čo teda vlastne disk zaznamenáva? No je toho viac než dosť a treba podotknúť, že každý disk má trochu inú verziu S.M.A.R.T., a tak sa nedá globálne povedať, čo všetko váš disk monitoruje. Zvyčajne sú to napr. teplota, počet štartov a vypnutí, počet hodín, ktoré si disk už odpracoval, počet chýb pri čítaní a zápise (tieto chyby sú do určite miery bežné a disk si ich vie opraviť v rámci svojej vlastnej logiky). Monitorovaných údajov je naozaj veľa a nemá zmysel si ich pre zatiaľ všetky uvádzať.

Poďme trochu do praxe. Smart sám o sebe, ako bolo naznačené, neposiela dáta operačnému systému. Na to, aby sme získali údaje z disku, potrebujeme software na toto určený. K tomuto účelu nám poslúži zbierka balíčkov smartmontools, v ktorej sa nachádza jednak démon smartd pre monitorovanie diskov a následnú tvorbu logov a ďalej tu nájdeme smartctl - utilitu pre ovládanie a monitorovanie SMART diskov. Ide o konzolový nástroj, ktorý okrem získavania už diskom vygenerovaných údajov dokáže dlhým, alebo krátkym testom vytvoriť vlastnú analýzu stavu disku.

Základným testom, ktorý môžete vykonať, je smartctl -H, vypíše sa vám "health status" - momentálny stav vášho disku. Tento stav však možno považovať za aktuálny iba po dobu 24 hodín.

Možnosti tohto nástroja sú naozaj veľké a v tomto článku sa k nim určite nedostaneme. Na to, aby sme s týmto nástrojom vôbec mohli začať pracovať, musíme najprv podporu SMART zapnúť: smartctl --smart=on /dev/hda1. Ukážme si, ako pomocou smartctl získame tabuľku SMART údajov z disku. Po zadaní príkazu smartctl -A /dev/hda1 (prípadne iné zariadenie) sa nám zobrazí očakávaný výstup. Tu si povieme niečo o získaných údajoch. V tabuľke máme v každom riadku nejaký pozorovaný jav (atribútu disku). Ďalej tu máme pri každej tri hodnoty: VALUE, WORST a THRESHOLD. Prvá menovaná je aktuálna, to znamená tá, ktorú disk naposledy nameral. Druhá je najhoršia, aká bola kedy nameraná. Hodnota s menom THRESH je akousi hranicou. Ak aktuálna hodnota klesne pod hodnotu THRESH, znamená to, že disk nie je v dobrej kondícii a že niečo nie je v poriadku.

Smartctl môže bežať v dvoch módoch: silent a errorsonly. Výstupom módu errorsonly je vždy chyba. Mód silent nevypisuje sám nič, výstup sa zobrazí len na vaše vyžiadanie.

Tieto údaje sú pre nás smerodatné a z nich vieme všeličo vyčítať. Vo výstupe príkazu, ktorý sme zadali, je takisto stĺpec TYPE, ktorý hodnotí spomínané tri hodnoty. Ak vidíme v tomto stĺpci niečo áko "pre-fail", alebo "old_age" neznamená to, že váš disk ide zlyhať, aj keď sa tak niekomu môže zdať. Tieto hodnoty sú úplne normálne. Možno povedať, že problém nastáva vo chvíli, keď sa niečo zjaví v stlpci WHEN_FAILED, ktorý zároveň odhaduje životnosť disku, ktorý už nepracuje tak, ako by mal. Posledným stĺpcom je RAW_VALUE. Ako vidíme, často sa v ňom nachádza nula. Je to preto, lebo tu nadobúda konkrétneho čísla iba pre skutočné hodnoty ako napr. teplota, počet hodín, počet štartov.

Ak máte nový pevný disk, prípadne disk v záruke, musím vás upozorniť, že hodnoty získané zo S.M.A.R.T. nie sú dôvodom na reklamáciu, aj keby boli hociako nelichotivé. Disk možno reklamovať až po skutočnom zlyhaní.

Technológia SMART nám umožní predvídať životnosť nášho disku, umožní nám predísť strate dát, pretože ako bolo v úvode povedané, nič nie je večné. Prinajmenšom nám poskytne niekoľko zaujímavých údajov, ktorými sú teplota či doba, po ktorú bol disk spustený v hodinách. Utility, ktoré sme tu použili, dokážu analyzovať disk o mnoho podrobnejšie, ale o tom niekedy nabudúce.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===SMART Attributes Data Structure revision number: 16Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE1 Raw_Read_Error_Rate   0x000b  100  100  062  Pre-fail Always    -    02 Throughput_Performance  0x0005  105  105  040  Pre-fail Offline   -    58853 Spin_Up_Time       0x0007  150  150  033  Pre-fail Always    -    14 Start_Stop_Count     0x0012  099  099  000  Old_age  Always    -    19615 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  005  Pre-fail Always    -    07 Seek_Error_Rate     0x000b  100  100  067  Pre-fail Always    -    08 Seek_Time_Performance  0x0005  120  120  040  Pre-fail Offline   -    369 Power_On_Hours      0x0012  095  095  000  Old_age  Always    -    251410 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  060  Pre-fail Always    -    012 Power_Cycle_Count    0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    1654191 G-Sense_Error_Rate   0x000a  099  099  000  Old_age  Always    -    3192 Power-Off_Retract_Count0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    69193 Load_Cycle_Count    0x0012  092  092  000  Old_age  Always    -    89513194 Temperature_Celsius  0x0002  112  112  000  Old_age  Always    -    49 (Lifetime Min/Max 12/66)196 Reallocated_Event_Count0x0032  100  100  000  Old_age  Always    -    0197 Current_Pending_Sector 0x0022  100  100  000  Old_age  Always    -    098 Offline_Uncorrectable  0x0008  100  100  000  Old_age  Offline   -    0199 UDMA_CRC_Error_Count  0x000a  200  200  000  Old_age  Always    -    0

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

S.M.A.R.T. – prorok zlyhania disku
zdeněk janata 13. 07. 2009, 18:07:13
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, mám prosím tento dotaz, chtěl jsem vědět jak je na tom disk tak jsem si stáhl smartmontpool, ale nic to neudělalo, akorát to napsalo not found. Můžete mi prosím poradit? Děkuji
Milan Kozák Pomoc
Milan Kozák 14. 07. 2009, 08:33:38
Odpovědět  Odkaz 
Pane Janata pokud chcete aby Vám někdo pomohl, bylo by dobré uvést alespoň základní informace - jakou máte distribuci (+ verze) a jak jste program instaloval (ze správce balíčků v distribuci či ruční kompilací)?
smartmontools
Zdenek janata 14. 07. 2009, 18:58:09
Odpovědět  Odkaz 
bylo to staženo z balíčku Synaptic jméno bylo smartmontools 5.38.1 Ubuntu
Vlastimil Ott Re:smartmontools
Vlastimil Ott 14. 07. 2009, 21:00:26
Odpovědět  Odkaz 
A jak to spouštíte?

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz