přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org

Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org

scribus.png

Potrebujete vysádzať knihu v Scribuse? Napíšte ju v OpenOffice.org, „nalejte“ ju do Scribusu, urobte tam potrebné úpravy a exportujte do PDF formátu. V nasledujúcom seriáli bude ukázaný jeden z možných postupov, ako to urobiť.


Chcete napísať knihu a potom ju zadať do profesionálnej tlačiarne na vydanie, napríklad vlastným nákladom, a preto potrebujete znížiť finančné náklady na minimum? Potom vám nezostáva nič iné, ako ju nielen napísať, ale aj pripraviť výstupný PDF súbor v Scribuse tak, že nahradíte profesionálneho grafika. Pravdaže, zrejme ho nenahradíte dokonale, ale aspoň si znížite náklady.

Definícia „neexistujúceho“ písma v štýle odsekuDefinícia „neexistujúceho“ písma v štýle odseku

Ako prvý krok (nevynímajúc inšpiráciu) je napísanie vlastného textu knihy. Na toto je vhodné použiť textový procesor kancelárskeho balíka, a pretože Scribus umožňuje importovať text z ODT (SXW) súborov, použijeme, ako inak, OpenOffice.org, modul Writer. Prečo je na napísanie vhodný práve textový procesor? Jednoducho preto, lebo umožňuje prácu so štýlmi, môžu sa v ňom použiť makrá, ktoré opravia niektoré preklepy (ako sú napríklad viacnásobné medzery) a pod.

K tématu Openoffice.org jsme v minulosti vydali např. články Jak vytvořit závěrečnou písemnou práci, Podmienená hromadná korešpondencia, Štýly v OpenOffice.org a ich využitie nebo Jak použít záhlaví a zápatí v textovém dokumentu.

Definícia odsadenia v štýle odsekuDefinícia odsadenia v štýle odseku

Žiaľ, použitie OpenOffice.org má jednu nevýhodu – pod Linuxom OpenOffice.org zatiaľ nepodporuje OpenType fonty (Scribus s nimi problém nemá). Toto sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Prvý je, že text pripravíte v operačnom systéme Windows, kde, pre zmenu, nefunguje v Scribuse vkladanie OpenType fontov do PDF (či lepšie povedané, prevod na Type3). Druhý spôsob je taký, že pri definícii štýlov napíšete priamo názov fontu a hoci sa vám nebude v OpenOffice.org zobrazovať text správne, v Scribuse to budete mať v poriadku.

Definícia zarovnania v štýle odsekuDefinícia zarovnania v štýle odseku

Poďme však po poriadku a pozrime sa, čo je vhodné urobiť v OpenOffice.org. Pretože Scribus podporuje štýly odsekov (česky sú to styly odstavců), ktoré zároveň dokáže importovať z dokumentu OpenOffice.org, je potrebné, aby ste si ich vytvorili už pri písaní. Pravdaže, toto odporučenie sa netýka iba prípadu, keď pripravujete knihu, ale v podstate skoro všetkých prípadov, keď píšete niečo v OpenOffice.org. Práca so štýlmi je zo začiatku zdanlivo zbytočná, ale keď si na ňu zvyknete, zistíte, že je viac než užitočná. Pretože však pri každom texte (hlavne v oblasti písiem) platí, že menej je viac, v podstate stačí pripraviť iba niekoľko štýlov – pre nadpisy, vlastný text a prípadný obsah.

Definícia iniciálok v štýle odsekuDefinícia iniciálok v štýle odseku

Pri návrhu štýlov odsekov je vhodné, aby ste v ich názvoch nepoužívali diakritiku, medzery a ani znaky podčiarknika (namiesto neho je vhodnejšia pomlčka). Je to iba praktické odporučenie, pretože pri importe do Scribusu sa používajú tieto názvy, pričom však diakritika, medzery či iné podobné znaky sa neprevedú jedna k jednej a určite je lepšie čitateľný názov Hlavny-nadpis (import názvu Hlavny-nadpis) ako Hlavny_5f_nadpis (import názvu Hlavny_nadpis) či dokonca Hlavný_20_nadpis (import názvu Hlavný nadpis).

Nastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignorujeNastavené delenie slov sa pri importe do Scribusu ignoruje

Pri nastavovaní štýlov odsekov je okrem písma a jeho veľkosti potrebné nastaviť údaje odsadenia, zarovnania, iniciálok a pod. Tak isto môžete využiť automatické číslovanie nadpisov, odrážky a pod. Pri importe budú naopak v Scribuse ignorované veci, ako je automatické delenie slov, voľby ohľadne kontroly sirôt a vdov a pod. To, ako sa štýly definujú, tu nebudeme teraz spomínať, pretože o tom už bolo napísaných dosť návodov a zo zosnímaných obrazoviek vidieť, čo a ako je potrebné nastaviť.

O stylech vyšlo množství článků na našem partnerském portálu OpenOffice.cz: Články věnované stylům.

Nastavenie automatického číslovania nadpisovNastavenie automatického číslovania nadpisov

Teraz nezostáva nič iné, ako napísať vlastnú knihu, ktorú nakoniec uložte v ODT (pre staršie verzie Scribusu v SXW) formáte. Pretože sa pri importe do Scribusu nedokážu vložiť všetky veci, ako je napríklad ručné zalomenie strany, číslo strany, nadpis, je iba na vás, či ich budete, alebo nebudete používať. To isté platí aj pre rozmer strany, delenie slov atď. Aby ste však mali predstavu, koľko bude mať výsledná kniha približne strán, je vhodné, aby ste si tieto veci nastavili a používali, pretože napríklad v oblasti delenia slov používa Scribus ten istý definičný súbor a algoritmus, ako OpenOffice.org.

Nesprávne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org pod LinuxomNesprávne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org pod Linuxom

Pretože Scribus umožňuje vložiť nezalomiteľné medzery za tzv. krátke slová, je iba na vás, či použijete na tieto účely OpenOffice.org alebo Scribus – import prebehne v poriadku. Upozorňujeme však, že v Scribuse obsahuje definičný súbor nielen jednoznakové predložky a spojky, ale aj dvoj a viacznakové predložky, symboly meny, akademické tituly atď., pričom si ho môžete sami ľubovoľne upraviť.

Správne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org vo WindowsSprávne zobrazené OpenType písmo v OpenOffice.org vo Windows

Panel nástrojov „JP Formátovanie dokumentu pre Scribus“Panel nástrojov
JP Formátovanie dokumentu pre Scribus“

Hoci Scribus umožňuje vytvoriť obsah, nie je práca s týmto nástrojom práve pohodlná, pretože musíte každý nadpis tak či tak zadať ručne. Preto, pokiaľ potrebujete vytvoriť obsah, je vhodné, aby ste to urobili priamo v OpenOffice.org. Pravdaže, po importe nebudú zrejme čísla strán správne a tak isto nebudete mať naimportované bodky medzi názvom a číslom strany. Tieto veci sa však dajú pohodlne opraviť priamo v Scribuse a hlavne pri rozsiahlejších obsahoch je to menej práce, ako keby ste ho mali vytvárať tam.

Čo sa týka úprav textu, môžete v OpenOffice.org využiť makrá, ktoré za vás urobia niekoľko potrebných úprav, ktoré by ste potom museli pracne robiť v Scribuse. Ide napríklad o vymazanie viacnásobných medzier, nahradenie skupín znakov ich zliatkami (v slovenčine a češtine sa najviac používajú zliatky „fi“ a „fl“) a pod. Na toto môžete použiť napríklad makro TypoJTB alebo makro JP_format_zamen. Tieto makrá však neobsahujú všetky požiadavky, ako je napríklad vloženie úzkej medzery pred znak výpustky („trojbodka“), ak je pre ním písmeno a pod.

Přečtěte si praktické zkušenosti s úpravou textu: OpenOffice.org v akademické praxi 1 a OpenOffice.org v akademické praxi 2.

Importované štýly odsekov z ODT dokumentu v ScribuseImportované štýly odsekov z ODT dokumentu v Scribuse

Z uvedených dôvodov sme pre vás pripravili makro JP_format_Scribus. Toto makro vloží do OpenOffice.org panel nástrojov JP Formátovanie dokumentu pre Scribus (pre české jazykové rozhranie JP Formátování dokumentu pro Scribus a pre ostatné jazykové lokalizácie JP Formating Document for Scribus), ktoré obsahuje jediné tlačidlo Formátovanie dokumentu pre Scribus. Jeho stlačením sa prevedú v dokumente nasledovné úpravy:

  • vymazanie viacnásobných medzier a viacnásobných tabelátorov;
  • vymazanie medzier a tabelátorov na začiatku a konci odseku;
  • zámena nesprávnej krátkej pomlčky za typografickú pomlčku, ak je pred týmto znakom medzera („príčina -“ za „príčina –");
  • zámena troch bodiek za znak výpustky („...“ za „…“);
  • zámena bodky za výpustkou za úzku medzeru („….možno“ za „…  možno“);
  • zámena štyroch bodiek za znak výpustky a úzku medzeru („....vari“ za „…  vari“);
  • vloženie úzkej medzery pred znak výpustky, ak je za písmenom alebo číslicou („preto…“ za „preto …“);
  • zámena bodiek, ktoré uzatvárajú ľubovoľný znak (jeden) za úzke medzery („.+.“ za „ + “);
  • zámena dvojíc znakov „fi“ a „fl“ za ich zliatky „fi“ a „fl“;
  • zámena spojovníkov v slovách typu „trma-vrma“ za typografický spojovník (pri rozdelení sa spojovník opakuje na začiatku nasledujúceho riadku).

Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Linux)Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Linux)

Posledne spomínaná úprava (typografický spojovník) sa neimportuje správne vo verzii Scribus 1.3.3.13. Vo verzii 1.3.5, ktorá by mala byť zakrátko uvoľnená, sa však importuje správne. Preto sme pripravili aj rozšírenie JP_format_Scribus_13, ktoré je určené pre verziu Scribus 1.3.3.13, kde je uvedená funkcia vynechaná.

Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)

Uvedené možnosti sú iba základné - napríklad v oblasti zliatkov, kde zatiaľ chýba množstvo iných skupín znakov, ako sú napr. skupiny „dz“, „ij“ ... Predpokladáme, že makro bude v budúcnosti, v závislosti od požiadavok používateľov, rozširované a parametrizované, aby si ho mohol každý prispôsobiť podľa seba (čo zároveň zaistí, že sa nebudú musieť vytvárať osobitné verzie pre staršie a novšie verzie Scribusu). Za týmto účelom vás preto poprosíme, keby ste písali svoje požiadavky jeho autorovi na mail pastierik zavináč inet bodka sk.

Celý seriál

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
tkubicek 5. 05. 2009, 08:37:50
Odpovědět  Odkaz 
Přiznám se, že když čtu tento článek, tak jako člověku, který se živí DTP, se mi úplně ježí vlasy :-) Je to úplně, jako když kočička s pejskem vařili dort :-)
Vlastimil Ott Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Vlastimil Ott 5. 05. 2009, 09:46:55
Odpovědět  Odkaz 
Proč?
Re:Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
tkubicek 6. 05. 2009, 22:37:30
Odpovědět  Odkaz 
Nepřijde mi to jako příliš jednoduchý a časově efektivní způsob práce. Obvykle pokud mám program, který je primárně sázecí, tak se dělá sazba i zlom v něm a ne v jiném programu, ze kterého musím exportovat s nejistým výsledkem...každé takové úkony prostě zdržují a podstatně zvyšují riziko výskytu chybovosti. Ale je to každého věc, pokud někdo chce dělat věci složitě, když to jde jednoduše, ať to klidně dělá :-)
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Vlastimil Ott 6. 05. 2009, 23:08:45
Odpovědět  Odkaz 
A děláte se Scribusem?
Re:Re:Re:Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
tkubicek 14. 05. 2009, 08:33:36
Odpovědět  Odkaz 
Dobře, uznávám, zkoušel jsem v něm dělat přibližně před rokem, tehdy byl Scribus poměrně líný a nepříliš stabilní. Tehdy jsem o něm uvažoval jako o alternativě k sázecím programům...Ale vzhledem k tomu, že mě práce v DTP živí, tak si nemůžu dovolit experimenty a raději jsem si koupil balík Adobe.
Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
76house 5. 05. 2009, 09:53:33
Odpovědět  Odkaz 
Máte pravdu, v běžných DTP aplikacích lze to samé provést daleko jednodušeji a rychleji. Nicméně pokud má člověk dostatek času a pevné nervy, dá se ve Scribusu vysázet ledacos :)
Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Roman Mátyus 6. 05. 2009, 16:19:23
Odpovědět  Odkaz 
Treba uznať, že Scribus toho dokáže hodne, ale tie jeho nevychytané "muchy" z neho robia viac menej nepoužoteľný nástroj pre komerčné použitie :(
Žiaľ..
Rád by som sa odpútal od komerčných balíkov od Adobe, ale proste to nejde. Budem skúšať, učiť sa, snáď raz sa to podarí.
Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Július Pastierik 7. 05. 2009, 06:08:38
Odpovědět  Odkaz 
Názov tohto článku je "Príprava podkladov" - čiže je primárne určený napríklad pre autorov, ktorí nemusia robiť v Scribuse, ale pripravujú text, ktorý sa bude v tomto programe následne sádzať. Je tam poukázané hlavne na to, čo Scribus dokáže importovať, aké sú problémy s písmami... Nie je tam nič písané o to, že by sa v OO.o niečo sádzalo a zalamovalo, práve naopak, je tam priamo napísané: "Pretože sa pri importe do Scribusu nedokážu vložiť všetky veci, ako je napríklad ručné zalomenie strany, číslo strany, nadpis, je iba na vás, či ich budete, alebo nebudete používať."
Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Ondřej Profant 5. 05. 2009, 23:44:27
Odpovědět  Odkaz 
Ano, vypadá to zbytečně složité. Spíš by mě zajímalo jaký by byl problém doladit ten import z OpenOffice (případně rozšířit spolupráci).

Scribus je určen šířeji, ale vidím to jako jeho nejzajímavější využití. Pro velmi profesionální sazby je jistě lepší užít alternativu. Ale třeba já se spolužáky si píšeme výpisky v OO.org a docela rádi bychom je měli i uhlazené a dobře tisknutelné (nejlépe rovnou jako brožůru). Podobně táta píše skripta studentům a LaTex je přecijen trochu složitý, platit za nějaký profi přeci nebude...

Co jsem si všiml, tak takovýmto směrem není Scribus příliš prezentován a je to škoda.

Mimochodem právě jsem si otevřel Scribus 1.3.3.12 a v rychlosti jsem nenašel import *.odt, jen souborů z Drawu...
Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Július Pastierik 7. 05. 2009, 06:16:14
Odpovědět  Odkaz 
Import z OO.o robíte priamo vo vloženom textovom rámci cez pravé tlačidlo myši. A máte pravdu, že mnohí ľudia (medzi nich patrím aj ja - som invalidný dôchodca) si nemôžu dovoliť platiť za profesionálne spracovanie či za za iné programy, a preto to následne potrebujú spracovať v Scribuse. Inak neviem, čo je na popísanom postupe zložité - v článku je iba poukázané na to, čo Scribus dokáže z odt súborov importovať, čiže čo môžeme predpripraviť tam tak, aby sme to potom nemuseli robiť v Scribuse.
Re:Re:Sadzba knihy v Scribuse: Príprava podkladov v OpenOffice.org
Ondřej Profant 7. 05. 2009, 18:40:14
Odpovědět  Odkaz 
Ach! Tak jsem to zvládl, ale je to opravdu hloupé :(. A při tom je to jen o tom přidat možnost importu... Chápu, že jak je to myšleno, ale také jsem poznamenán dvěma semestry MatFyzu...

A jsou to hloupoučké detaily.

Jak ten openoffice.org...

(Ale přesto mám oba dva tyto programy rád :) )

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz