přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Doplňky pro Thunderbird VI. - import/export zpráv (II.)

Autodesk

Doplňky pro Thunderbird VI. - import/export zpráv (II.)

thunderbird_1.png

Jak vyexportovat obsah z Thunderbirdu a uchovat jej pro pozdější použití? V tomto článku se podíváme na další možnosti exportu a importu e-mailů v Thunderbirdu.


reklama

předchozím díle jsme vám ukázali, jak jednoduše vyexportovat e-maily podle nějakých atributů – například od určitého data. Také jsme se podívali na problematiku odstraňování duplicitních e-mailů. V tomto článku budeme pokračovat a podíváme se na další možnosti exportu a importu e-mailů.

Další možnosti při exportování e-mailů

V předchozím článku jsme velmi zběžně představili rozšíření ImportExportTools. Na tomto rozšíření je kouzelné, že umožňuje exportovat a importovat e-maily v různé podobě a v různých formátech, včetně zachování adresářové struktury. Lze si tak snadno udělat kopii vybraných složek např. ze skupiny Místních složek a podobně.

Ukládat však lze i jednotlivé e-maily. Jistě, můžete vybrat příslušné e-maily a uložit je z nabídky Soubor, ale použití rozšíření ImportExportTools umožňuje ukládat e-maily poněkud „kultivovaněji“. Jak tedy na to?

Kontextová nabídka pro export vybraných e-mailů Kontextová nabídka pro export vybraných e-mailů

Označte si některé e-maily a z kontextové nabídky vyberte Save selected messages. Vidíte, že se jedná o kaskádovou nabídku, s níž můžete vybrané e-maily exportovat v různých formátech. Vybírat lze jeden z těchto formátů: *.eml, *.html, *.csv, *.pdf.

Specialitou zůstává databázový soubor *.mbox, který umožňuje uložit vybrané e-maily do jednoho souboru. Takovýto soubor lze otevřít například v programu Evolution, Thunderbird ve výchozí konfiguraci jej číst neumí, interně jej ale využívá pro ukládání e-mailů. Nicméně pro určité důvody zálohování se tento formát může hodit.Pokud se rozhodnete pro export v podobě snadno čitelných souborů, máte ještě další možnosti na výběr. V hlavní části kontextové nabídky můžete vybrané e-maily uložit jednoduše jako samostatné soubory – nejlépe *.eml, protože tento formát uchovává i přílohy, takže takto exportované e-maily lze zpět importovat bez ztráty dat (alternativou je již zmíněný formát *.mbox).

Při použití jakéhokoliv jiného formátu dojde k určité ztrátě dat -  například při uložení samotných *.html souborů nebudete mít k dispozici přílohy, ale i když e-maily stáhnete i s přílohami (jak vidíte, nabídka to umožňuje), nebude možno tyto e-maily spolu s přílohami zpětně importovat – importují se jednotlivé e-maily bez příloh. Ostatně, můžete si vyzkoušet uložit e-maily v nějakém z těchto nekompozitních formátů a o právě uvedené skutečnosti budete informováni.

V tomto případě při ukládání e-mailů platí, že je vhodné vytvořit novou složku, do které se e-maily uloží. Tedy v tomto případě rozšíření nevytváří samostatnou složku.

Kontextová nabídka pro uložení vybraných e-mailů s indexem Kontextová nabídka pro uložení vybraných e-mailů s indexem

Speciální možností – a právě v tom je toto rozšíření kouzelné – je uložení vybraných e-mailů spolu s „indexem“. Tím se rozumí *.html, případně *.csv soubor s přehledem jednotlivých zpráv.

Indexový *.csv soubor s přehledem vybraných e-mailů Indexový *.csv soubor s přehledem vybraných e-mailů

Doporučujeme použít *.html soubor, který je „klikací“ a umožňuje si danou zprávu otevřít. Souhrn je krásně přehledný, je rozdělený sloupci na předmět, odesílatele, příjemce a datum a je tu i informace o případné příloze. Při vytváření tohoto přehledu máte několik možností:

  • Vytvoříte pouze přehled pro všechny vybrané e-maily – použijete hlavní část kontextové nabídky, a sice just index, na výběr máte formáty *.csv a *.html. Při uložení do *.csv se vytvoří seznam, s nímž můžete dále pracovat, *.html formát má tu výhodu, že položky v něm jsou klikací a lze je otevřít jako samostatné e-maily.

  • Uložíte vybrané e-maily spolu s indexem. V takovém případě volíte with HTML index (tentokrát už jen *.html) a dále si vyberete jednu z možností: export do formátu *.eml (doporučujeme), tedy včetně příloh, nebo do samotného *.html formátu, nebo do *.html s přílohami (attachments) (ty se uloží v podadresářích, pro každý e-mail zvlášť) anebo totéž pro textový formát.

Indexový *.html soubor (klikací) s přehledem e-mailů Indexový *.html soubor (klikací) s přehledem e-mailů

Vytvořením přehledu samozřejmě žádné e-maily neukládáte, nevytváříte tak zálohu. Při uložením e-mailů je samozřejmě exportujete mimo dosah Thunderbirdu, takže si je uchováváte pro pozdější použití, ale jen při exportu do *.eml lze hovořit o záloze, protože jen e-maily exportované do tohoto formátu lze zpětně importovat.

Doporučujeme tedy ukládat e-maily v tomto formátu za použití indexového souboru, zvláště je-li počet ukládaných zpráv velký. Pokud však e-maily neukládáte z důvodu zálohy, s výhodou využijete export např. do *.pdf, protože takto uložené e-maily lze sdílet s dalšími uživateli, uchovávají si formátování zdrojové zprávy, jejich nevýhodou však je, že neobsahují přílohy.

Export složek, import e-mailů a složek

Pomocí rozšíření ImportExportTools se však nemusíte omezovat jen na jednotlivé e-maily. Toto rozšíření totiž umožňuje exportovat celé složky, a to včetně jejich struktury. V této části si ukážeme, jak na to, a podíváme se rovněž na import dříve vyexportovaných e-mailů.

Při exportu složek si můžete vybrat, zda složky uložíte jako databázové soubory, anebo z nich vyexportujete e-maily podobným způsobem jako v předchozím případě. Rozhodnete-li se pro druhý krok, máte k dispozici podobné možnosti jako při ukládání samostatných e-mailů; s tím rozdílem, že v tomto případě exportujete e-maily z celé složky.

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku v Panelu složek a z kontextové nabídky vyberte ImportExportTools | Export all messages in the folder a poté vyberte formát vyexportovaných e-mailů. K dispozici jsou všechny jako v předešlém kroku. Tentokrát se však automaticky vytváří podsložka pro exportované e-maily a indexový soubor s přehledem e-mailů. Zůstává možnost vytvoření pouze samostatného indexového souboru ve formátech *.csv a *.html.

Všechny e-maily ve složce, případně i v podsložkách, lze naráz vyexportovat v podobě jednoho databázového souboru. Z kontextové nabídky vyberte Export folder, případně Export folder (zipped). Tím se vygeneruje (vlastně zkopíruje) databázový mailový soubor vybrané složky. Obsahuje-li složka podsložky, je možné vyexportovat i je. V takovém případě je možné se rozhodnout, zda se vyexportuje označená složka samotná, nebo včetně podsložek. Pokud se rozhodnete exportovat i podsložky, je možné zachovat jejich adresářovou strukturu (výběrem Export folder with subfolders (with structure)); výběrem možnosti Export folder with subfolders (simple) se všechny složky včetně podsložek vyexportují do jednoho adresáře (co složka, to jeden soubor).

Podobný postup platí v případě importu. Označte složku, do níž chcete maily importovat, a z kontextové nabídky vyberte položku v závislosti na tom, co si přejete importovat. Importovat tak můžete mbox soubory (to jsou ony databázové soubory, které obsahují celou složku v jednom souboru), jednotlivé maily ve formátu *.eml (příkazem Import messages) či všechny e-maily ze složky, resp. ze složky a jejích podsložek (příkaz Import all messages from a directory).

Kontextová nabídka pro import e-mailů – z jedné složky a z podsložek Kontextová nabídka pro import e-mailů – z jedné složky a z podsložek

Další možnosti

To však ještě není zdaleka všechno. Rozšíření umožňuje otevřít uživatelskou složku Thunderbirdu, resp. podsložku, v níž se nachází databázový soubor, příslušný dané složce. Adresář otevřete příkazem Open directory, where is the folder file. Chcete-li jen zkopírovat cestu k této složce, vyberte Copy folder path on disk.

Poslední možností je import SMS zpráv z Androidu. Tyto zprávy musí být ve formátu *.xml a naimportujete je příkazem Import SMS. Jelikož však jde o velmi specifickou záležitost, budeme se jí věnovat jindy.

V dalším článku se podíváme na export kalendářů a kontaktů a odstranění duplicitních kontaktů.Nahoru

Příspěvky

Petr Valach Doplňky pro Thunderbird VI. - import/export zpráv (II.)
Petr Valach 4. 03. 2017, 21:07:15
Odpovědět  Odkaz 
Omlouváme se čtenářům za nekompletní článek. Je z něho zveřejněna asi třetina. Zřejmě došlo k technickým problémům. Na nápravě se pracuje.
Lukáš Jelínek Re: Doplňky pro Thunderbird VI. - import/export zpráv (II.)
Lukáš Jelínek 4. 03. 2017, 21:17:08
Odpovědět  Odkaz 
Už je to opraveno, článek je kompletní.
Doplňky pro Thunderbird VI. - import/export zpráv (II.)
kamowski 6. 03. 2017, 15:51:40
Odpovědět  Odkaz 
vďaka za článok aj za seriál
písal som niešo k téme na linuxmint.cz
toto je taká téma, na ktorú nie je veľa reakcií, človek to začne hľadať a riešiť až keď "horí" :D
ale práve preto je to užitočné, nájsť odpoveď, riešenie, alebo hoci len inšpiráciu, ... , v zrozumiteľnom jazyku

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Petr Valach

Petr Valach

Patřím mezi hrdé uživatele a propagátory svobodného a open-source softwaru. Od roku 2009 píšu články pro OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Svobodný software uplatňujeme v redakci www.exospace.cz , v níž jsem šéfredaktorem. Redakce ExoSpace.cz podporuje redakce LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz, jejichž dnes už bývalý šéfredaktor Lukáš Jelínek je naším čestným členem.


  • Distribuce: LinuxMint
  • Grafické prostředí: KDE

| blogPublic Relations

Studium IT pro správce sítí nově i v kombinované formě

Na plzeňské Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií – vošplzeň.cz – zaznamenáváme dlouhodobý trend poptávky po odbornících v oblasti informačních technologií. Jelikož je v tomto oboru potřeba v souvislosti s neustálým vývojem nových technologií získávat nové znalosti, připravili jsme již od letošního školního roku 2018/2019 3letý vzdělávací program Systémový administrátor IT v kombinované (dálkové) formě.

Pokračování ...


Tiskárna Brno

Redakční blog

Redakce

Redakce, 21. prosinec

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Pavel Fric

Pavel Fric, 23. říjen

Nové motivy pro přehrávač Sayonara

Pomozte rozšířit možnost měnit vzhled programu za běhu


Pavel Fric

Pavel Fric, 28. únor

Lollypop


Všechny blogy »