přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, KDE4: Správce souborů Dolphin

KDE4: Správce souborů Dolphin

kde.png

V prostředí KDE4 se nyní jako souborový správce používá nový program jménem Dolphin. Přináší nový koncept správce souborů a podporuje také nové technologie KDE4. Zaujímá tak místo dříve používaného Konqueroru, i když ten nezmizel, jen změnil zaměření.


Konqueror je stále dostupný a i když má stejné funkce jako dříve, najdete ho v hlavní nabídce v sekci Internet. Figuruje tedy primárně jako webový prohlížeč. Přepsáno bylo okno pro nastavení a program byl pro KDE4 připraven jako jeden z prvních.

Dolphin představuje novou generaci správce souborů, existuje zejména z toho důvodu, že dokáže využít nových technologií KDE4, jejichž zabudování do staršího Konqueroru by bylo zřejmě technicky nemožné. Mám tím na myslí např. značkování a hodnocení souborů, což umožní lepší orientaci a vyhledávání v množství dat, které běžný uživatel nahromadí. Dolphin tedy také vypadá jinak, než vypadal Konqueror.

Dolphin vám zobrazí také hlavní nabídkuDolphin vám zobrazí také hlavní nabídku

Na druhou stranu Dolphin nepodporuje všechny pseudoprotokoly KIO, na které si uživatel zvykl z minulých verzí. Jde např. o media:/ nebo sysinfo:/. Drtivou většinu ovšem podporuje - namátkou trash:/, remote:/, fish:/ a další. Pokud zadáte protokol jako např. http:// nebo info:/, spustí se webový prohlížeč. O KIO slaves napsal článek Michal Vyskočil: KIO slaves - vylepšený souborový systém.

Dolphin zpřístupní také nastavení KDE4Dolphin zpřístupní také nastavení KDE4

Panely

Především je Dolphin variabilnější - pokud měl Konqueror boční panel a okno šlo rozdělovat horizontálně a vertikálně, pak jde Dolphin ještě dál a nabízí několik panelů. Ty lze různě skládat v okně Dolphinu, ale můžete je nechat také „plavat" na ploše, pokud poklepete na lištu s názvem. Panel vyskočí z okna a zobrazí se na ploše jako samostatné okno. Stejným způsobem, tedy poklepáním na jeho lištu, panel zase vrátíte zpět do okna. Naprosto jednoduché a velmi použitelné.

Pokud vás trápí, že se panel vrací jen na „své" místo, pak jej uchopte myší (stiskněte levé tlačítko a držte jej) za lištu a přibližte se k některému rohu okna. Vytvoří se volné místo, kam můžete panel upustit. Tím si můžete všechny panely poskládat podle svých požadavků - je to vhodné třeba pro leváky, kteří chtějí mít panel Složky vpravo.

Panely umístěné na jedné pozici lze přepínat pomocí karetPanely umístěné na jedné pozici lze přepínat pomocí karet

Nyní už k panelům, zobrazíte je v nabídce Pohled | Panely. Každý z nich lze také zobrazit nebo skrýt klávesovou zkratkou, uvádíme ji v závorce.

Panel Informace (F11)

Panel zobrazuje informace k souboru nebo adresáři, na který najedete kurzorem myši. U mnoha typů (textové dokumenty, obrázky) zobrazuje jejich náhled, u multimédií informace o obsahu (formát, kodek), u všech pak datum, velikost apod.

Informace o souboru a jeho obsahuInformace o souboru a jeho obsahu

Funkce reaguje velmi rychle současně s pohybem myši, nicméně v případě, že by váš počítač nestíhal, lze funkci nastavit jinak. Otevřete okno Nastavení | Nastavit 'Dolphin' a v sekci Režimy pohledu je karta Obecné. Tam lze určit, jakou maximální velikost může mít soubor, aby se z něj vytvářel náhled, nastavením na 1 MB tuto funkci zakážete u všech větších souborů. Použít lze také miniatury uložené v mnoha typech souborů, což vede ke zrychlení (položka Použít miniatury zabudované v souborech).

Obecná nastavení pro režimy pohledůObecná nastavení pro režimy pohledů

Panel obsahuje položky pro hodnocení souboru (hvězdičky), Přidat komentář... (pokud již existuje, pak Změnit komentář...) a Změnit značky... To jsou nové funkce, které vám mohou usnadnit vyhledávání souborů. Jednak lze každý soubor opatřit komentářem a jednak mu lze přidat značky, které označují jeho obsah. Tuto funkci využívají globálně všechny programy v KDE4, proto vznikají nové možnosti vyhledávání a provázání informací. Říká se tomu sémantický desktop a oceníte ho v případě vyhledávání fotek a hudby v počítači. Pokud se vám zdá, že to znáte z webu, pak se vám to nezdá, je to úplně totéž.

Obrázek opatřený komentářem a značkamiObrázek opatřený komentářem a značkami

Náš web značky neboli tagy používá už dlouho. Přečtěte si o nich v nápovědě: Tagování. Díky nim se u každého článku zobrazují příbuzné články.

Panel Složky (F7)

Zobrazuje stromovou strukturu adresářů, obsah adresářů se pak vypisuje v hlavním okně Dolphinu. To je hlavní a jediná funkce - ale o to důležitější, protože v jednoduchosti je síla a mít přehled o struktuře adresářů na disku se vyplatí.

Nastavení KDE4 pohledem panelu Složky v DolphinuNastavení KDE4 pohledem panelu Složky v Dolphinu

Terminál (F4)

Nebude asi pro všechny, ale spousta uživatelů přímý přístup do srdce svého systému ocení. Mohou si v něm totiž spustit třeba správce souborů Midnight Commander... To je samozřejmě spíše vtip, ale možné to je.

Panel Místa (F9)

Obsahuje odkaz na domovský adresář a kořenový adresář systémů, dále pak koš, síťové složky, připojené disky a záložky. Tohle je místo, kde lze odpojit USB disk, pokud přehlédnete widget Upozornění na zařízení z minulých dílů (KDE4: Představujeme plasmoidy). Záložky se vytvářejí jednoduše - panel Místa se nachází také v každém dialogovém okně Otevřít či Uložit; přetáhněte tam adresář, stane se z něj záložka viditelná na všech místech, kde se panel zobrazuje.

Další prvky

Hlavní nástrojová lišta je nezbytná pro navigaci, bohužel ale neobsahuje tlačítko Domů nebo Nový panel. Tato tlačítka na liště chybí, ale lze je snadno nastavit. Klepněte na liště pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavit nástrojové lišty. V okně pak můžete z levého seznamu všech dostupných prvků určit ty, které budou na liště (pravý seznam). Přidejte si tlačítka, která vám zrychlí práci.

Úprava nástrojové lištyÚprava nástrojové lišty

Nástrojovou lištu lze stejně jako panely přesouvat na různá místa.

Navigační lišta pracuje ve dvou režimech - buď zobrazuje jednoduchou cestu a adresáře lze rychle měnit klepnutím, nebo zobrazuje klasický adresní řádek. Lze přepnout pomocí [Ctrl+l] („el", ne jedna). Šipka mezi adresáři nabízí seznam adresářů na stejné úrovni, což poskytuje další způsob rychlého přesunu.

Klepnutí na šipku zobrazí seznam adresářůKlepnutí na šipku zobrazí seznam adresářů

Pohledy

Hlavní okno zobrazuje soubory a adresáře pomocí tří různých pohledů, které si může uživatel upravit podle svých potřeb, minimálně přiblížením či oddálením (menu Pohled), dále pak zapnutím zobrazovaných informací, náhledů nebo určením způsobu třídění položek.

Nástrojovou lištu lze nechat plavatNástrojovou lištu lze nechat plavat

Ikony jsou obecné symboly pro soubor nebo adresář. Pokud je zapnut režim Náhled, reflektuje ikona skutečný obsah souboru (nelze použít vždy). Po najetí kurzorem myši se zobrazí malé plus, kterým je možné soubor označit. Označení zůstává, zruší se klepnutím na mínus na stejném místě, takže lze tímto způsobem (jen myší) označit více souborů. Kontextová nabídka nabízí další akce, většina je stejná, jak ji znáte z Konqueroru (Vyjmout, Kopírovat, Otevřít pomocí, Činnosti, Vlastnosti apod.).

Detaily je seznam obsahující podrobnější informace o položkách, např. velikost, datum nebo oprávnění. Další položky zobrazíte, pokud klepnete pravým tlačítkem myši na horní lištu seznamu a vyberete další sloupce seznamu.

Pohled Sloupce je originální a nový způsob náročný na prostor. S každým nově otevřeným adresářem se vytvoří nový sloupec a původní „odpluje" doleva. Plynule tak procházíte adresáři, které se odsunují doleva - vidíte ten minulý a zároveň také také obsah současného. Rozhodně si tento způsob procházení disku vyzkoušejte. Vlastnosti pohledů lze přesně určit v nastavení programu. Velmi praktický je také posuvník v pravém dolním rohu okna, který určuje velikost náhledu na položky.

Plochu každého okna lze ještě rozdělit na dvě vertikální části pomocí tlačítka Rozdělit. Pak se z Dolphinu stává dvoupanelový správce souborů. Potřebovat budete ale opravdu velký monitor.

Shrnutí

Protože se nám to komplikuje, dovolte malé zopakování:

  • panely jsou čtyři: Místa, Složky, Informace, Terminál;
  • lišty jsou dvě: navigační a nástrojová (tu lze přesunout);
  • obsah adresáře se zobrazuje prostřednictvím některého pohledu (Ikony, Detaily, Sloupce);
  • každý pohled lze Rozdělit na dva panely;
  • na každý pohled lze aplikovat funkci Náhled, která zobrazí náhled obsahu.

Navíc můžete používat princip, který znáte třeba z webového prohlížeče Mozilla Firefox, a tím jsou panely zahrnující celý obsah okna (někdy také karty, ouška nebo nepřesně záložky, anglicky „taby"). Pomocí klávesové zkratky [Ctrl+Shift+n] si vytvoříte nový panel, který podle výše uvedených možností vypisuje obsah alespoň jednoho adresáře. Těchto panelů/karet můžete používat víc a v rámci jednoho okna Dolphinu mít otevřeno několik různých adresářů a přepínat se mezi nimi klepnutím. Na obrázku je vidíte pod názvy ulteo, plastique a mandriva2009. Úžasné, co myslíte?

Dolphin v plné palběDolphin v plné palbě

Základní klávesové zkratky Dolphinu

Zkratka Funkce
F1 Nápověda
F2 Přejmenovat soubor nebo adresář
F3 Rozdělit pohled
F4 Přepne zobrazení panelu Terminál
F6 Upravit umístění v navigační liště
F7 Přepne zobrazení panelu Složky
F9 Přepne zobrazení panelu Místa
F10 Vytvořit adresář
F11 Přepne zobrazení panelu Informace
Ctrl+1 Pohled Ikony
Ctrl+2 Pohledy Detaily
Ctrl+3 Pohled Sloupce
Ctrl+Shift+n Nový panel (karta)
Delete Přesunout soubor nebo adresář do koše
Ctrl+f Najít soubor
Alt+Home Přesun do domovského adresáře
Alt+vpravo Posun vpřed
Alt+vlevo Posun zpět

Kdybyste přemýšleli, jak se ve správci souborů Dolphin kopírují nebo přesunují soubory, pak nehledejte klávesové zkratky, ale použijte myš a soubory prostě přetáhněte na cílové místo - otevřete si k tomu panely. Po uvolnění tlačítka myši budete moci vybrat, zda se má vytvořit kopie, nebo se mají položky přesunout. A jinak to jde pomoc [Ctrl-x]/[Ctrl-c] a [Ctrl-v] nebo přes kontextovou nabídku.

Nahoru

Příspěvky

XMP
GeBu 6. 04. 2009, 09:39:58
Odpovědět  Odkaz 
Zatím jsem to nezkoušel, ale zaujalo mne tagování, už se totiž začínám ve svých souborech ztrácet. A zjistil jsem, že existují systémy pro tagování obrázků: Exif pro informace z foťáku a IPTC a XMP pro další metadata (autor, název, klíčová slova, zpracování, .... je jich hodně). Ten druhý XMP vypadá perspektivně: je modernější a podporuje ho nativně i Windows Live Fotogalerie a začíná se objevovat i KDE4 aplikacích. Nevíte někdo, jestli ho Dolphin používá?
Re:XMP
GeBu 6. 04. 2009, 09:40:37
Odpovědět  Odkaz 
Jo zapomněl jsem napsat: modernější je proto, že používá XMP a umí unicode.
KDE4: Správce souborů Dolphin
Radim 7. 04. 2009, 07:55:24
Odpovědět  Odkaz 
Uz umi, popripade kdy bude umet, nahledy video souboru?
Vlastimil Ott Re:KDE4: Správce souborů Dolphin
Vlastimil Ott 7. 04. 2009, 08:04:41
Odpovědět  Odkaz 
Umí, pokud myslíš obrázek. Živý náhled neumí a nevím, jestli umět má.
Re:KDE4: Správce souborů Dolphin
Septyk 7. 04. 2009, 12:48:59
Odpovědět  Odkaz 
Zkus mplayer thumbails pro KDE4, miniatury vidí ti pak půjdou
Re:KDE4: Správce souborů Dolphin
mam 8. 04. 2009, 08:36:53
Odpovědět  Odkaz 
No priamo nahlady vsetkych videi to asi nebudu, ale v do kde 4.3 sa planuje nahlad videa/audia do bocneho panelu.
http://techbase.kde.org/Schedules/KDE4/4.3_Feature_Plan

dolphin - Matthias's Audio/ Video preview in Information panel
KDE4: Správce souborů Dolphin
Michal Kriška 2. 01. 2014, 17:12:43
Odpovědět  Odkaz 
Zdravím, nevíte, kam ukládá nastavení síťových složek. Potřeboval bych přenést nastavení všech ftp na jiné PC. Díky

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz