přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Návrh databází a sestav pomocí online platformy Zoho

Návrh databází a sestav pomocí online platformy Zoho

zoho.gif

Mezi méně běžné online služby patří ty, které slouží k návrhu a implementaci databázových aplikací a reportů. Balík Zoho obsahuje aplikace, které lze použít pro jednoduché případy nasazení takových služeb.


Databáze na pár kliknutí

Potřebujete-li vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci, například domácí katalog DVD nebo primitivní anketní systém, bylo by mnohdy zbytečné sahat k plnohodnotným, těžkotonážním databázovým systémům a aplikacím na nimi pracujícím. Existují totiž i nástroje, které umožňují takové záležitosti řešit mnohem jednodušeji a rychleji.

Mezi takové nástroje patří také Zoho Creator. S jeho pomocí zvládne vytvořit databázi včetně aplikace i člověk, který nemá ani ponětí o nějakém jazyce SQL či programování plnohodnotných aplikačních programů. Stačí obyčejný webový prohlížeč a chvilka klikání.

Tvoříme novou databázi

Po otevření aplikace Zoho Creator dostává uživatel na výběr, zda vytvoří úplně novou databázi, anebo zda naimportuje nějaká už existující data, na kterých bude databáze založena. Při tvorbě nové databáze se nabízí sada šablon pro různé typické účely použití databází. Například pro inventární databázi (seznam majetku) se zvolí předpřipravená šablona Inventory. Aplikaci je potřeba nějak pojmenovat.

Zoho Creator - volba šablony pro novou databáziZoho Creator - volba šablony pro novou databázi

Další možností - kromě vytváření aplikací načisto - je import dat buď z tabulkových dat (Microsoft Excel, CSV) nebo z databáze Microsoft Access (vyžaduje instalaci aplikace do počítače). Lze také pracovat s aplikacemi, které vytvořili jiní. Lze se k nim dostat přes Browse Gallery nebo přes Marketplace, což je vlastně „tržiště“ aplikací vytvořených v Zoho Creatoru (bude o něm řeč ještě později).

Po vytvoření databázové aplikace se otevře prostředí pro návrh uživatelského rozhraní (formuláře). Zde si lze upravit vzhled podle potřeby, přidat další prvky (z palety umístěné v levé části) či nějaké naopak odebrat. Podobně lze nadefinovat vlastnosti a akce pro formulář jako celek.

Speciální částí jsou záložky v dolní části formuláře. Záložka on Add definuje pole pro vkládání nových záznamů, záložka on Edit úpravu existujících. Typicky se to využívá pro rozdílné sady tlačítek sloužících k uložení nebo zahození dat ve formuláři.

Zoho Creator - návrh formulářeZoho Creator - návrh formuláře

Zoho Creator - vlastnosti formulářového poleZoho Creator - vlastnosti formulářového pole

V případě potřeby lze přidat další formuláře, a to kliknutím na záložku Forms nahoře a zvolením New form z nabídky. Po dokončení práce si lze nadefinovanou aplikaci spustit, a to pomocí odkazu Access this application.

Zoho Creator - pohled na formulář spuštěné aplikaceZoho Creator - pohled na formulář spuštěné aplikace

Pohledy na data

Většinou si nevystačíme jen s prací s daty přes formulář. Na data je často potřeba se dívat i jinak, obvykle souhrnně. K tomu slouží pohledy, které si lze definovat podobně, jako je tomu u formulářů. K pohledům se lze dostat přes záložku Views, jeden pohled je vytvořen automaticky při zakládání nové aplikace. Tento výchozí pohled ukazuje všechna pole včetně „systémových“ (uživatelé, IP adresy, čas vložení, čas změny atd.).

Zoho Creator - výchozí pohled na dataZoho Creator - výchozí pohled na data

To však obvykle není to, co potřebujeme. Proto lze pohled upravit nebo (lépe, protože i výchozí pohled se může hodit) vytvořit nový. Do pohledu lze pak zahrnout jen potřebné atributy, lze si zvolit restrikce (výběr záznamů, například podle rozsahu hodnot), seskupovat a řadit data dle potřeby apod.

Zoho Creator - nastavení restrikce dat v pohleduZoho Creator - nastavení restrikce dat v pohledu

Měnit lze však i samotný způsob, jakým se data prezentují. Může se jednat o seznam, mřížku (grid), souhrn, kalendář nebo graf. Pro každý z uvedených typů pohledu lze nastavovat jeho parametry, například počet záznamů na stránku. Pokud to u daného typu pohledu má smysl (např. u seznamu) a není to zakázáno v nastavení, lze pohled použít i pro manipulaci s daty, tj. vkládání, úpravě a mazání záznamů.

Zoho Creator - volba typu pohleduZoho Creator - volba typu pohledu

Další možnosti databázové aplikace

V rámci aplikace lze vytvářet reporty. Slouží k tomu záložka Reports, kde se potom zvolí Create report a tvorba může začít. Report je vždy založen na nějakém existujícím pohledu, nastavuje se jeho název a také stránka, kde se má zobrazovat. Existují zde dva druhy reportů - tabulkový a grafový.

Zoho Creator - tvorba reportuZoho Creator - tvorba reportu

Vlastní tvorba reportu sestává v kompozici konkrétní podoby, tedy jednotlivých řádků a sloupců (u tabulky), resp. os grafu. Používá se k tomu přetahování polí z nabídky vlevo. U jednotlivých parametrů lze měnit i způsob zobrazování a reprezentace hodnot, data lze také filtrovat atd.

Zoho Creator - grafový reportZoho Creator - grafový report

Následující obrázek už ukazuje finální podobu reportu. Ten lze vyexportovat do PDF, vygenerovat pro něj permanentní odkaz nebo ho vložit na webovou stránku.

Zoho Creator - finální podoba reportuZoho Creator - finální podoba reportu

Aplikaci jako celek lze sdílet. Na záložce Share se nastaví, jak má sdílení vypadat (veřejné, soukromé, komu konkrétně). Od okamžiku nasdílení mohou aplikaci využívat i jiní uživatelé. Záložka Script slouží ke psaní skriptů (sem se člověk dostane i v případě, že v návrhu formuláře otevře editaci akce při nějaké události).

Záložka Customize umožňuje měnit vlastností celé aplikace. Nastavuje se zde rozložení komponent na ploše stránky, grafické téma (výběr ze tří předpřipravených, lze použít i vlastní) a lze také přeuspořádat nabídku odkazů na jednotlivé formuláře, pohledy a reporty.

Zoho Creator - výběr vzhledu aplikaceZoho Creator - výběr vzhledu aplikace

Zoho Marketplace

Zoho Marketplace je „tržiště aplikací“, které umožňuje nabízet vytvoření aplikace jiným uživatelům (zdarma či za peníze) a naopak využívat již vyvinuté aplikace vhodné pro určitý účel. Aplikace jsou kategorizovány, lze v nich také vyhledávat.

Zoho Marketplace - nabídka aplikacíZoho Marketplace - nabídka aplikací

U každé aplikace si lze spustit demo na vyzkoušení nebo si aplikaci přímo nainstalovat. Instalací se zde rozumí vytvoření nové databáze na základě dané aplikace. Instalace může nějakou chvíli trvat - lze ji schovat na pozadí, po dokončení přijde upozornění e-mailem.

Zoho Marketplace - ukázka aplikace Project Manager PlusZoho Marketplace - ukázka aplikace Project Manager Plus

Po nainstalování se aplikace objeví v seznamu Installed apps v uživatelském profilu (My profile) v nástroji Zoho Creator.

Zoho Creator - seznam aplikací nainstalovaných do uživatelského profiluZoho Creator - seznam aplikací nainstalovaných do uživatelského profilu

Poslední sekcí v rámci služby Zoho Creator je Developer Zone. Je to oblast, která poskytuje vývojářům aplikací pro Zoho Creator přístup do sekce Marketplace ze strany toho, kdo nabízí aplikace a chce na nich vydělávat. Součástí jsou i další služby, například oznámení o nových projektech.

Zoho Creator - Developer ZoneZoho Creator - Developer Zone

Specialista na reporty

Přestože se zde reporty objevily jako součást nástroje Zoho Creator, jejich možnosti nebyly příliš rozsáhlé. Někdy si s tím lze vystačit, jindy je lepší sáhnout po výkonnějším nástroji, který navíc umožňuje zadávat data i přímo, bez návrhu databáze. Takovým nástrojem je Zoho Reports, který přijde na řadu příště.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blog


Tagy