přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Redakční systém WordPress - pokročilá nastavení příspěvků

Redakční systém WordPress - pokročilá nastavení příspěvků

wordpress.jpg

V předchozím díle jste si napsali a publikovali svůj první příspěvek. Nyní se dozvíte o nastaveních, která se k jednotlivým příspěvkům vztahují. Povíme si o kategoriích, štítcích, časovaném vydávání a dalších praktických věcech, kterými svůj blog oživíte.


Nastavení a pokročilá nastavení naleznete ihned pod textovým polem určeným pro psaní příspěvku.

Obrázek: 01.jpg

Nastavení týkající se příspěvku

Každé z nastavení je reprezentováno modrým obdélníčkem s tmavě modrým pruhem a šipkou vlevo a nápisem. Abyste mohli zadat hodnoty, je třeba toto políčko kliknutím na šipku nebo nadpis otevřít.

Obrázek: 02.jpg

Nastavení příspěvku v otevřeném stavu

Štítky a rubriky

Dvě první nastavení jsou Štítky a Rubriky. Obě nastavení slouží ke správnému zaškatulkování vašeho příspěvku. Každé však tak trochu jinak. Pro snazší pochopení si nejprve přiblížíme známý pojem rubrika. Ano, známý, protože se s ním prakticky den co den setkáváte v novinách a časopisech. Jistě vám nejsou cizí rubriky Zprávy, Sport, Cestování, Zdraví, Ekonomika. Máte představu, jaké články můžete v jednotlivých rubrikách najít. V rubrice Cestování naleznete příspěvky týkající se všeho okolo cestování, reportáží ze vzdálených krajin. V rubrice Zdraví pak zase vše týkající se zdraví, lidského organismu a péče o něj. A tak dále i v dalších rubrikách. Stejně je tomu i na blozích a rubrika tam má stejný význam jako ta v novinách či časopisech.

Hned a nebo klidně i časem dokážete na svém blogu určit, kterých hlavních oblastí se vaše příspěvky budou týkat a na základě tohoto poznání si založíte rubriky, do kterých každý svůj jeden příspěvek po napsání zařadíte. Přiřazením příspěvku do rubriky dáte tak svému čtenáři najevo, jaké oblasti se váš příspěvek bude týkat.

Pro názornost si nyní představte, že se náš ukázkový "První" blog bude týkat operačního systému Linux (klidně si ho nyní přejmenujte na Linuxový blog - Nastavení|Název webu). Jedny z možných rubrik, které se na takto úzce počítačově zaměřených stránkách mohou vyskytovat, budou rubriky Novinky, Programy, Hry, Návody, Odjinud, Různé. Příspěvek, který jste právě napsali, se týká výborného správce fotografií Picasa. Rubrika, do které ho zařadíte, je zřejmá, a to Programy. Jak si ještě ukážeme, rubriky mohou mít i podrubriky, takže další možností pro podrobnější rozčlenění příspěvků je vytvoření podkategorie Grafika. A do ní příspěvek zařadit.

Protože jste v minulosti s rubrikami nepracovali a po nainstalování blogu je vytvořena jediná rubrika Uncategorized (česky Nezařazené), nejprve si podle toho, co bylo zmíněno výše, rubriky a případné podrubriky vytvoříte. Přidat novou rubriku můžete přímo z volby Rubriky, a to kliknutím na odkaz + Přidat novou rubriku.

Obrázek: 03.jpg

Přidat novou rubriku

Do prázdného políčka napište jméno zakládané rubriky a stiskněte tlačítko Přidat. Pro podřazenou rubriku Grafika nyní využijte roletové menu s nadpisem Nadřazená rubrika. Do textového pole napište Grafika, v roletovém menu vyberte Programy a stiskněte tlačítko Přidat.

Obrázek: 04.jpg

Přidat podrubriku

Vytvořili jste si tak podrubriku Grafika. U tohoto způsobu zadávání rubrik a podrubrik si všimněte zaškrtávacích boxů u každé rubriky a podrubriky. Zaškrtnutý box znamená, že k této rubrice nebo podrubrice bude právě napsaný příspěvek přiřazen. Nechcete-li, aby byl k nově vytvořené rubrice příspěvek přiřazen, zrušte zatržení boxu.

Další a univerzálnější možností, jak lze vytvářet a spravovat rubriky, je prostřednictvím sekce Spravovat rubriky, do které se dostanete z administračního rozhraní volbou karty Správa a dále volbou Rubriky.

Obrázek: 05.jpg

Sekce Spravovat rubriky

Pro přidání nové rubriky si odrolujte na konec stránky, nebo klikněte na odkaz přidat novou. Oproti předchozímu způsobu přidání rubriky ze sekce určené pro psaní příspěvku zde máte při zakládání kategorie o několik políček více. Konkrétně Název v URL a Popis. Políčko Název v URL využijete, pokud ve webové adrese požadujete rozdílný název od názvu kategorie. Jedno z praktických využití bude ukázáno o něco níže na přejmenování rubriky Uncategorized.

O něco zajímavější, co se pozornosti týká, je textové pole Popis. Ve výchozím nastavení není popis pole rubrik používán. V některých motivech vzhledu však popis využijete a čtenáři, případně dalším autorům, tak dáte najevo, čeho přesně se zřízená rubrika týká.

Kliknutím na název existující rubriky budete moci rubriku upravit. Označením rubriky pomocí zaškrtávacího boxu a stisknutím tlačítka Smazat pak celou rubriku smažete. Jedinou výjimku v tomto tvoří výchozí rubrika Uncategorized, kterou smazat nelze. Můžete ji však přejmenovat a změnit její název v URL.

Z toho vyplývá, že mažete-li rubriku, její obsah se „přesune“ do rubriky Uncategorized. Příspěvky tedy nejsou fyzicky smazány, jen jsou přeřazeny do jiné rubriky - tedy té výchozí.

Pokud jste v předchozím kroku založili rubriku Různé, tak si ji nyní smažte. Rubriku Uncategorized si na rubriku Různé přejmenujte a na ruzne pak upravte webovou adresu (políčko Název v URL).

Obrázek: 06.jpg

Úpravy původní rubriky Uncategorized

Od rubrik nyní přejdeme ke štítkům. Pro štítky nemusíte na rozdíl od rubrik nic dopředu vytvářet. Také se nemusíte nijak zamýšlet nad vztahem počet příspěvků a kategorie. V případě kategorií je nevhodné zakládat například pro jeden či dva příspěvky o programu pro návrh bytu podrubriku Nábytek, spokojíte se jistě se zařazením do rubriky Programy. U štítků si tuto přesnou specifikaci dovolit můžete.

Příspěvku, který se věnuje programu pro návrh bytu, zařazenému do rubriky Programy, můžete dát například štítky programy, Linux, byt, návrh. Štítky by měly co nejvíce vystihovat obsah příspěvku. Je ale na vás, kolik štítků s jakým názvem příspěvku přiřadíte. Při zadávání více štítků použijte jako oddělovač čárku.

Později, až budete mít napsaných více příspěvků a jim přiřazeno více štítků, si můžete vytvořit takzvaný mrak, anglicky cloud. Mrak štítků obsahuje všechny použité štítky (nebo několik nejpoužívanějších, např. třicet). Četnosti jejich použití je odlišena velikostí písma. Názornou ukázku toho, jak takový mrak štítků vypadá v praxi, je možno spatřit na stránkách Elektronický Ott.

Obrázek: 07.jpg

Mrak ze štítků, zdroj http://www.e-ott.info

Jak je z mraku dle velikosti písma vidět, autor se nejvíc ve svých příspěvcích věnuje Linuxu, poté časopisu LinuxEXPRES. Dále lze ze štítku Objektivem usuzovat na jisté fotopříspěvky a ze štítku zážitek na popis svých osobních zážitků. Po kliknutí na štítek se čtenáři zobrazí všechny příspěvky s příslušným štítkem (napříč rubrikami).

Další využití pak štítky naleznou v zásuvných modulech (pluginech) řešících problematiku souvisejících příspěvků, hovořit o nich budeme v některém z dalších dílů. Za související příspěvek můžete považovat takový příspěvek, který je tematicky blízký zobrazenému příspěvku. V praxi jsou touto cestou čtenáři nabízeny tematicky blízké příspěvky, o kterých se na základě shodných štítků předpokládá, že by mohly čtenáře zajímat. Jak je tomu doopravdy a jestli budou mít takto nabízené příspěvky u čtenáře úspěch, nelze samozřejmě dopředu vědět. Redakční systém ale takto využívá štítky, což je také smysl jejich existence.

Obrázek: 08.jpg

Zápisek, který využívá související příspěvky, zdroj http://www.e-ott.info

Pokročilá nastavení

První volbou z pokročilých nastavení k příspěvkům je Stručný výpis příspěvku. Toto nastavení je volitelné, praktické využití je dáno v závislosti na použitém vzhledu. Stručný výpis příspěvku pak můžete použít na hlavní stránce nebo kategoriích či archivu.

Obrázek: 09.jpg

Volba Stručný výpis příspěvku

Abych se přiznal, v praxi jsem použití volby Stručný výpis příspěvku nezaznamenal. Sám ji také nepoužívám. Na místo ní používám zalomení příspěvku pomocí značky pokračovat (<!--more-->).

Použití volby Trackbacky (česky zpětné odkazy) vám dá možnost upozornit na váš příspěvek někoho s vlastním blogem, na jehož zápis svým vlastním příspěvkem reagujete nebo ho zmiňujete. Uživatel systému, který trackbacky podporuje, bude na váš zápisek upozorněn. Pokud do trackbacků zadáváte více více webových adres, oddělte je od sebe mezerami.

Obrázek: 10.jpg

Volba Trackbacky

Jako mnoho dobrých nápadů lze také trackbacky zneužít. Je to ideální nástroj pro šíření spamu, takže mnoho blogů tuto funkci vůbec nepoužívá, resp. jejich správci ji ihned po instalaci deaktivují, protože by v komentářích byly jen nežádoucí odkazy spammovacích botů. Pomoci proti komentářovému spamu může také antispamový filtr Akismet, ale ani on nezvládne vše. Více se o něm dočtete v dalším díle o zásuvných modulech.

Volbu Uživatelská pole využijete, pokud si do příspěvku potřebujete vkládat jakákoliv metadata. Metadata nemají žádný vztah k obsahu příspěvku. Pro čtenáře jsou skryta. Ale přidávají popis do samotného příspěvku, dle kterého se může řídit motiv příspěvku nebo ho mohou využívat některé pluginy.

Obrázek: 11.jpg

Volba Uživatelská pole

Meta data jsou zadávána v párech: klíč a hodnota. Klíč je jménem popisného elementu (metadat). Hodnota pak v sobě nese informaci, která se bude objevovat v každém výpisu metadat u každého příspěvku, se kterým je tato informace svázána. Klíč může být v příspěvku použit vícekrát.

Nastavení a použití volby Komentáře & odkazování je celkem snadné. Pomocí prvního zaškrtávacího boxu Povolit komentáře určíte, zdali čtenáři mohou k příspěvku psát komentáře. Dle mého osobního názoru je možnost psaní komentářů výborná věc. Někteří provozovatelé blogů tento názor naopak nesdílejí a psaní komentářů mají zakázané.

Obrázek: 12.jpg

Volba Komentáře & odkazování

Další zaškrtávacím boxem u volby Komentáře & odkazování je rozhodnutí, zdali používat chcete používat pingbacky, nebo ne. Co do výsledného efektu jsou pingbacky velmi podobné trackbackům a snaží se řešit některé jejich problémy. Pingbacky jsou na rozdíl od trackbacků plně automatické. Více o trackbacku a pingbacku naleznete v oficiální dokumentaci.

Volbu Ochrana příspěvku heslem použijete vždy, když budete chtít svůj příspěvek poskytnout pouze určité skupině lidí, kterým k tomuto účelu sdělíte heslo. Ochranu příspěvku heslem aktivujete, jakmile zadáte zvolené heslo do připraveného textového pole.

Obrázek: 13.jpg

Volba Ochrana příspěvku heslem

Obrázek: 14.jpg Poslední volbou z rozšířených nastavení je volba uživatele nazvaná Autor. Jak jsem si již řekli v minulosti, ke každému příspěvku je přiřazen autor. V této volbě máte při dostatečném oprávnění možnost autora příspěvku změnit. Zakládání nových autorů bylo taktéž ukázáno v jednom z minulých dílů.

Trvalý odkaz, stav, datum a čas vydání příspěvku

Po prvním uložení příspěvku se vám pod textovým polem pro název objeví nápis Trvalý odkaz a za ním webová adresa, pod kterou bude příspěvek publikován. Webová adresa je na poprvé vytvořena automaticky, a to z názvu příspěvku.

Obrázek: 15.jpg

Trvalý odkaz

Pokud nejste s automaticky vytvořenou webovou adresou příspěvku spokojeni, máte možnost ji kliknutím na Upravit změnit. Po provedené úpravě změnu uložte stiskem tlačítka Uložit.

Obrázek: 16.jpg

Změna trvalého odkazu

Poslední neprobranou oblastí, která se váže k publikování příspěvku, je stav příspěvku. Oblast určující stav příspěvku naleznete v pravém sloupci.

Obrázek: 17.jpg

Stav příspěvku

Příspěvek se může nacházet celkem ve třech stavech: Čekající na schválení, Zatím nepublikováno a Publikováno.

Jak již bylo ukázáno v předchozím dílu, zveřejněný příspěvek je potřeba nastavit do stavu Publikováno. Ještě nepublikovaný příspěvek se pak nachází ve stavu Zatím nepublikováno, nebo Čekající na schválení. Příspěvek čekající na schválení je psán uživatelem, který nemá práva příspěvek publikovat. Příspěvek v tomto stavu tedy může zveřejnit pouze uživatel s potřebnými právy. Jednotlivé úrovně uživatelských oprávněních byly popsány v jednom z minulých dílů.

Posledním možným nastavením, které se váže k příspěvku, je datum a čas jeho vydání. Datum a čas můžete u příspěvku měnit v jakémkoliv jeho stavu. K možnosti upravit datum a čas vydání se dostanete kliknutím na odkaz Upravit, který se nachází pod roletovým menu Stav příspěvku.

Obrázek: 18.jpg

Změna data a času příspěvku

Možnosti změny data a času publikování příspěvku nejčastěji využijete, kdykoliv potřebujete publikovaný příspěvek zveřejnit až někdy v budoucnu. Například jedete na dovolenou, na každý den jste si napsali jeden zápis, a místo abyste zveřejnili všechny příspěvky najednou, si zveřejnění příspěvků rozplánujete tak, aby se každý den automaticky zveřejnil jeden z nich.

Nahoru

Příspěvky

Redakční systém WordPress - pokročilá nastavení příspěvků
Pavel 13. 06. 2011, 09:29:57
Odpovědět  Odkaz 
Super článek. Teď řeším takový problém. Mám rubriku "aktuality" a v ní mám příspěvky "aktualita-1", "aktualita-2", "aktualita-3",... atd. Pak mám stránku "novinky" a v ní chci vypsat z rubriky "aktuality" příspěvky, dle mnou zvoleného pořadí např. "aktualita-3", "aktualita-1", "aktualita-2", "aktualita-10", "aktualita-8" prostě zpřeházeně.
Ve stránce "novinky" jsem si upravil šablonu, vím jak vypsat příspěvky z rubriky "aktuality", ale problém je v tom, že bych potřeboval aby se mi ty příspěvky zobrazovali dle mnou zvoleného řazení, jak píšu výše (zpřeházeně).
Díky moc za rady.
Vlastimil Ott Re:Redakční systém WordPress - pokročilá nastavení příspěvků
Vlastimil Ott 17. 06. 2011, 10:14:18
Odpovědět  Odkaz 
Myslím, že na to jdeš nějak složitě... Ty máš šablonu kvůli jedné stránce?

Jinak parametry najdeš v kodexu:

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/query_posts
http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query#Order_.26_Orderby_Parameters

Takže něco jako query_posts( 'orderby=title&order=desc' );
Aktuální návod na psaní příspěvků
Radek 15. 05. 2019, 12:47:14
Odpovědět  Odkaz 
Sepsal jsem aktualizovaný návod na psaní příspěvků ve WordPress podívejte se na článek https://www.wpmax.cz/vse-o-psani-prispevku-ve-wordpress/

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


 • Distribuce: Ubuntu

| blog