přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Redakční systém WordPress - práce se stránkami

Redakční systém WordPress - práce se stránkami

wordpress.jpg

Poslední věcí, která zbývá probrat v souvislosti s vytvářením obsahu, jsou stránky. V ukázkovém zkušebním linuxovém blogu máme nyní stránky dvě - stránku Home, tj. hlavní stránku, a stránku About, tj. stránku s informacemi o blogu. Jak změnit jejich obsah a vytvořit si další stránky?


Obrázek:  01.jpg

Stránky Home, About

Stránky mají ve srovnání s běžnými příspěvky obvykle význam nositele trvanlivějších informací, které se příliš často nemění a kterými chcete čtenáře oslovit. Obsahem stránek pak může být povídání o vás nebo o stránkách. Můžete na nich shrnout své zájmy nebo vést odkazy na vaše oblíbené webové stránky. Na samostatné stránce si můžete vést i vlastní fotogalerii.

Vytvoření nové stránky

Novou stránku vytvoříte pomocí oblasti Založit stránku, do které se dostanete z administračního rozhraní volbou Publikovat a dále Stránka.

Obrázek:  03.jpg

Sekce Založit stránku

Políčko Název je určeno pro název stránky. Pro stránku Životopis napište do políčka Název slovo Životopis. Obsah stránky pak budete vytvářet podobně jako obsah příspěvku v editačním textovém okně. Pro editaci obsahu stránky máte rovněž k dispozici stejné nástroje jako u editace příspěvku.

K publikování stránky využijte menu Stav příspěvku, které je umístěno na pravé straně obrazovky. Menu Stav příspěvku je shodné s nabídkou, která byla popsána pro publikování příspěvku. Stejně jako u příspěvku je možno i pro stránku využít pokročilá nastavení.

Obrázek:  04.jpg

Pokročilá nastavení příspěvku

Pokročilá nastavení Uživatelská pole, Komentáře a odkazování a Autor jsou shodná s nastaveními, která byla probrána u psaní příspěvku. Velmi obdobné je pak i nastavení Ochrana stránky heslem, které tentokrát zadaným heslem ochrání stránku. Následující volby v pokročilých nastaveních stránky jsou odlišné od stejné sekce u běžného příspěvku.

Volba Nadřazená stránka vám umožní vytvořit hierarchii stránek.

Obrázek:  05.jpg

Nadřazená stránka

Hierarchii stránek můžete využít například u stránky O mně, kde si jako podstránky zařadíte další stránky Životopis a Rodina. Vytvořenou stránku Životopis si jako podstránku ke stránce About (později si ji přejmenujete na stránku O mně) zařadíte pomocí roletového menu

Obrázek:  06.jpg

Výběr hierarchie stránek

Zobrazení podstránek musí podporovat zvolený vzhled. Stránky a podstránky si taktéž můžete nechat zobrazit v postranní liště.

Volbu Šablona stránek využijete tehdy, máte-li ve vzhledu definovány vzhledy pro stránky. Konkrétní šablonu stránky vyberete z roletového menu.

Obrázek:  07.jpg

Volba Šablona stránek

Poslední velmi užitečnou volbou je Pořadí stránek.

Obrázek:  08.jpg

Volba pořadí stránek

Číslo vepsané do připraveného textového pole určuje pořadí stránek. Stránky jsou číslovány v pořadí od nejnižší číselné hodnoty k nejvyšší. Stránka číslo 1 je před stránkou číslo 2 atd.

Správa existujících stránek

Již vytvořené stránky je možno spravovat v sekci Spravovat stránky, na kterou se dostanete z administračního rozhraní volbou záložky Správa a dále Stránky.

Obrázek:  02.jpg

Sekce Spravovat stránky

Chcete-li přejmenovat stránku About na O mně, klikněte si na stránku About. Tímto jste se dostali na již známou stránku Založit stránku, kde v textovém poli Název přepíšete About na O mně. Na stránce Založit stránku můžete samozřejmě udělat i další úpravy.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blogPublic Relations

I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Michal BroučekMichal Brouček pracuje v plzeňské pobočce společnosti Siemens Advanta dva a půl roku jako softwarový inženýr a vedoucí vývojového týmu. Svou práci si velmi pochvaluje. Kromě technických záležitostí má na starosti i spokojenost svých kolegů v týmu a zajišťování celkové pohody na pracovišti. 

Pokračování ...Public Relations

Safetica spustila SaaS verzi svého bezpečnostního softwaru s pravidelným předplatným

safeticaMladá tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Safe­tica, která stojí za stej­no­jmen­ným soft­warem na ochra­nu před úniky dat (DLP – Data Loss Pre­ven­tion) a vnitř­ní­mi hroz­ba­mi (ITP – In­sid­er Threat Pro­tec­tion), tento rok spus­ti­la ostrý pro­voz nové SaaS ver­ze své­ho pro­duk­tu – Safe­tica NXT. Ta fun­gu­je pří­mo z clou­du bez potře­by in­s­ta­la­ce na za­ří­ze­ní a pla­tí se pro­s­třed­nict­vím pra­vi­del­né­ho před­plat­ného.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »


Public Relations

Malá bedýnka velkých možností vCube AiO TSP – kompaktní, ekonomické, bezpečné IT

vCubeV této malé kostce se skrývá vše, co potřebuje firemní IT. Systém vCube AiO, byť je kompaktní, poskytne nekompromisní výkon. Má silné procesory, dostatek operační paměti, velká výkonná úložiště, pro komunikaci využívá rychlou 10Gbit síť. Systém poskytuje dostatečný výkon pro provoz firemních virtuálních serverů a uživatelských pracovních stanic.

Pokračování ...