přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Open source ve zdravotnictví

Open source ve zdravotnictví

Zdravotnictví

Experti z ISFTeH doporučují u zdravotnických softwarových řešení otevřenost. Německé spolkové země už takto řeší pacientský portál. V Lucembursku je otevřený informační systém Gecamed nasazen u 10 % praktických lékařů.


Experti z organizace International Society for Telemedicine and eHealth doporučují, aby se u softwarových produktů pro zdravotnictví více těžilo ze spolupráce – s využitím otevřených zdrojových kódů, výměny know-how a otevřené dokumentace. „Nejdůležitější je sdílení 'nejlepší praxe', ovšem opakované využití společných softwarových komponent také snižuje náklady. Existují skvělé nástroje a projekty v oblasti svobodného a open-source softwaru pro zdravotnictví, jejich rozšíření je však zatím omezené. To by se mohlo změnit, pokud by se spolu propojily a vytvořily ekosystém.“

Německá rýnsko-neckarská metropolitní oblast společně se třemi spolkovými zeměmi (Bádensko-Württembersko, Hesensko a Porýní-Falc) aktuálně testuje portál, který umožňuje pacientům přístup k jejich zdravotnické dokumentaci. Ten je založen na otevřeném portálovém řešení Liferay společně s platformou Open eHealth Integration Platform, která je implementována jako plugin do integračního enginu Apache Camel.

Na dubnové konferenci Medetel v Lucemburku byl prezentován otevřený zdravotnický informační systém Gecamed. Systém je vyvíjen od roku 2007, hlavním důvodem jeho vznikl byl bankrot významné firmy vyvíjející proprietární systém, kdy mnoho lékařů zůstalo bez podpory softwaru. Gecamed aktuálně používá zhruba 10 % praktických lékařů v Lucembursku, podporu k němu poskytují tři firmy a tento systém jako první nabízí interoperabilitu s národním systémem eSanté.

Nahoru

Příspěvky

Open source ve zdravotnictví
mln 10. 05. 2015, 17:12:46
Odpovědět  Odkaz 
Nutnou podmienkou aby nejaký lekár začal použivať open source zdravotnícky program je modul zabezpečujúci výstup pre zdravotné poistovne v danej krajine. Pokial ho nemá, tak používanie daného programu prináša iba zbytočné ďalšie náklady. (tot mi aspon povedal spravca nemocničneho IS)
Lukáš Jelínek Re: Open source ve zdravotnictví
Lukáš Jelínek 10. 05. 2015, 20:18:25
Odpovědět  Odkaz 
Nejde jen o ten výstup, nýbrž o celé vykazování pojišťovnám (včetně všech kontrol). To se u nás navíc velmi často mění a to běžně i na poslední chvíli (úhradová vyhláška je vydána například jen pár dní před svou účinností). Aby SW vyhovoval, musí někdo tyto aktualizace dělat. Už u praktických a odborných lékařů je to náročné, ale pořád je to jen "čajíček" oproti tomu, co musí řešit nemocnice, kde se používá kombinace řady způsobů úhrad a zejména DRG je "lahůdka" (pokud se má vykazovat tak, aby se optimalizovala výše úhrad). Tohle samozřejmě nevylučuje nasazení FOSS, ovšem situace je tu podobná jako u účetnictví - nikdo se do toho nehrne, protože to žádným obchodním modelem neufinancuje.

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »