přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Open source v nemocnicích v Polsku a Španělsku

Open source v nemocnicích v Polsku a Španělsku

Nemocnice

Varšavská univerzitní nemocnice si vyvíjí integrovaný informační systém založený na open source. Největší španělská síť nemocnic zase rozjíždí pilotní otevřené portálové řešení, které je součástí projektu Coco Cloud.


Lékařská univerzita ve Varšavě představila na konferenci Med-e-Tel nový informační systém, který implementovala ve své nemocnici. Řešení je založeno na linuxové distribuci Ubuntu, databázovém systému PostgreSQL, vyhledávači Elasticsearch a webovém serveru nginx. Jako komunikační middleware se používají RabbitMQ, Resque a Celery. Aplikace jsou vyvíjeny v jazycích Ruby a Python s využitím frameworků Rails, Sinatra a Flask.

Vedoucí projektu Radosław Rzepka ke zvolené cestě řekl, že „je mnohem snazší implementovat, vylepšovat, sestavovat a adaptovat řešení tohoto typu. Proprietární systémy vyžadují drahé licence a je nemožné skutečně pochopit, jak se v nich informace vyměňují, takže to nutí výzkumníky spoléha na neefektivní exporty dat.“

Největší španělská nemocniční síť Quirón zase rozjíždí pilotní projekt portálového řešení založeného na cloudové technologii OpenStack. Jedná se o součást většího projektu Coco Cloud, který má za cíl vývoj cloudového prostředí s důrazem na ochranu citlivých dat; Evropská komise na tento projekt poskytla grant 2,8 milionu eur.

Cílem je poskytnout pacientům přístup k jejich zdravotnické dokumentaci (v první fázi k radiologické) a snížit tak nutnost zbytečných cest pacientů do nemocnic. V budoucnu by se mělo řešení využívat napříč různými lékařskými obory.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »