přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Debian 11/2005

Debian 11/2005

Debian s jádrem OpenSolaris?

O Debianu je známo, že není svázán s konkrétním jádrem a že již byl z rodného Linuxu přenesen na FreeBSD a Hurd. Nyní, s uvolněním OpenSolarisu, se nabízí lákavá myšlenka portování i na tento systém. Přenosu zatím brání některé nejasné body licence CDDL a také její nekompatibilita s GNU GPL. Andreas Schuldei vyzval vývojáře Debianu, aby se zapojili do debat o možné úpravě této licence tak, aby se stala pro projekt Debian akceptovatelnou. Pokud by se tyto změny podařilo prosadit, možná bychom se mohli potkávat s označením Debian GNU/Solaris.

Piuparts

Lars Wirzenius v květnu tohoto roku nadhodil, že by nebylo špatné mít nějaký nástroj, který by automaticky testoval korektní instalaci, odinstalaci a aktualizaci balíčků. V Debianu sice existují nástroje na kontrolu balíčků (Linda a Lintian), ale ty pouze hlídají odchylky od politiky Debianu (např. chybějící soubor s licencí) a upozorňují na běžné balíčkovací chyby. Chybí tedy testování balíčků "v akci".

O měsíc později se Lars jen tak mimochodem zmínil o prvotní verzi programu nazvaného Piuparts. Piuparts vytvoří čisté chrootované prostředí Debianu, do kterého doinstaluje nejnutnější balíčky pro splnění závislostí testovaného balíku. Ten je pak nainstalován, odstraněn a vyčištěn. Výstupem programu je zpráva, ve které je kromě evidentních chyb (instalace se nezdařila) také uveden seznam souborů, které v systému po balíku zůstaly, nebo naopak které odinstalační skript smazal navíc.

Piuparts se mezi vývojáři velmi rychle uchytil a oblíbenou kratochvílí se stalo spouštění tohoto nástroje na celý archiv, kde už odhalil mnoho (i když spíše drobnějších) chybiček. Můžeme tak doufat, že práce s balíky bude ještě příjemnější než kdy jindy.

Co se vaří pod pokličkou?

Frank Lichtenheld pomalu začal v souladu s DFSG 1.1 s odstraňováním nesvobodné dokumentace a jejím přesunem do sekce non-free, což je jedním z cílů pro vydání Etche.

Také se objevil první funkční prototyp grafického instalačního programu. Momentálně je k dispozici verze postavená na systému X Window, která však bude časem nahrazena za verzi používající DirectFB. Použitelnost grafické verze je zatím velmi omezená, ale s trochou štěstí se tím dá proklikat až k funkčnímu systému.

No a na závěr nám tým starající se o vydávání Debianu prozradil zajímavé datum 4. prosince 2006, kdy by měl vyjít Etch. Samozřejmě vše závisí na jednotlivých vývojářích, ale ti nemohou tvrdit, že "o ničem nevěděli".

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Miroslav Kuře


  • Distribuce: Debian GNU/Linux

| blogPublic Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »

Tagy