přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S,

Co se píše o: kuře

Debian 5/2006

Ohlédnutí za děním ve vývoji Debianu.


 

reklama

Debian 4/2006

Miroslav Kuře sumarizuje opět po čase dění kolem Debian GNU/Linuxu.


 

Debian 3/2006

Miroslav Kuře informuje o tom, jak se volil Debian Project Leader, či o diskuzi kolem diskuzí.


 

Debian 2/2006

Miroslav Kuře sleduje, co se děje v Debianu a přilehlém okolí.


 

Debian 1/2006

Zprávy z dění kolem Debianu opět přináší Miroslav Kuře.


 

Debian 12/2005

Miroslav Kuře je stále v obraze a informuje nás, co se děje ve vývoji Debianu.


 

Debian 11/2005

 

Debian 10/2005

 

Debian 9/2005

 

Debian 8/2005

 

Debian 7/2005

 

Debian 6/2005

 

Debian 5/2005

 

Debian 4/2005

 

Debian

 

Public Relations

Doba datové komunikace a její bezpečnost „teorie versus praxe“

ENIGMAOče­ká­vá se, že v roce 2025 bude 80 % veš­ke­rých B2B obchod­ních inter­ak­cí mezi doda­va­te­li a kupu­jí­cí­mi usku­teč­ně­no pomo­cí digi­tál­ních kaná­lů. Pro zabez­pe­če­ní dat byla vždy důle­ži­tou sou­čás­tí i bez­peč­ná komu­ni­ka­ce.

Pokračování ...