přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Debian 5/2005

Debian 5/2005

Méně architektur v Debianu?

Začátkem března se v kanadském Vancouveru setkalo několik významných vývojářů Debianu, aby našli odpověď na otázku, co brání předvídatelnému vydávání stabilních verzí distribuce a jaké kroky je třeba podniknout, aby Debian tento rozvrh dodržoval.

Výsledek byl jednomyslný: za pozdní vydávání stabilních verzí může škála podporovaných architektur, které ve skutečnosti používá minimum uživatelů.

Vezměme si aktuální příklad, kdy je spousta balíků blokována v přesunu do testingu kvůli tomu, že ještě neexistují balíky pro ARM. Proč neexistují? Protože Debian nemá funkční počítač, na kterém by kompilace proběhla. (Musel vypomoci Kenshi Muto zapůjčeným strojem.)

Vývojáři se shodli na poměrně přísných kritériích, která napříště bude muset splnit každý port, aby se mohl stát součástí oficiálního archivu Debianu tak, jak jej známe dnes. Mezi kritérii je například požadavek na běžnou dostupnost nového hardwaru, zařazení dostatečného počtu strojů do kompilační farmy nebo schopnost kompilace 98% archivu.

O přísnosti kritérií svědčí to, že je momentálně splňují pouze porty na architektury i386, powerpc, ia64 a amd64. Co se stane s architekturami, které nesplní kritéria? Tyto porty budou žít v jiném archivu, nejspíše scc.debian.org (scc == second-class citizen čili druhořadí občané), kde se o ně budou starat vývojáři jako doposud, ovšem nebude se s nimi počítat při vydávání stabilních verzí.

Jaké budou praktické důsledky?

Sarge tímto návrhem ještě postižen nebude - plánovaná stabilní verze vyjde pro 11 architektur a po celou dobu její životnosti budou k dispozici bezpečnostní záplaty jako doposud.

Vývojová (unstable) větev bude existovat nadále pro všechny architektury.

Testovací (a poté stabilní) větev bude ze začátku obsahovat zmíněné čtyři hlavní architektury. Ostatní architektury mohou, ale nemusí, být součástí oficiálního vydání - vše záleží na tom, zda splní daná kritéria pro přesun z druhořadé kategorie.

Popsané změny by měly vést k vývojovému cyklu cca 12-18 měsíců a možnosti radikálnějších změn. Na druhou stranu se dá očekávat, že společně s daným hardwarem časem zmizí architektury jako Alpha nebo m68k.

Nahoru

(Jako ve škole)
 

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz