přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Řečová syntéza v praxi aneb Počítač už skoro mluví

Řečová syntéza v praxi aneb Počítač už skoro mluví

Chtěl bych Vás, milí čtenáři, přivítat u pátého dílu našeho seriálu o zpřístupnění počítačové techniky těžce zrakově postiženým uživatelům. Dnes bychom dokončili instalaci programů, jež jsou pro práci nevidomého s počítačem nepostradatelné.


Ještě před tím bych však doplnil jednu drobnost ohledně instalace serveru řečových syntéz Festivalu a jeho "provázání" se Speech Dispatcherem. K tomu slouží festival-freebsoft-utils, avšak v připravovaných distribucích (jako třeba Ubuntu 8.10) je želbohu konfliktní verze tohoto programu (konkrétně se jedná o verzi 0.9). Nemusíte si však zoufat, neboť postačí nainstalovat verzi z CVS. K tomu však potřebujete programy cvs a subversion (pro systémy založené na Debianu, přesněji na balíčkovacím systému APT, postačí apt-get install subversion cvs).

Jakmile máte potřebné programy nainstalovány, spustťe si terminál (buďto z nabídky Aplikace-Příslušenství-Terminál, nebo přes funkci Spustit program, kde zadejte gnome-terminal) a zkopírujte do něj následující dva příkazy:

cvs -d :pserver:anonymous@cvs_freebsoft_org:/var/lib/cvs login
cvs -d :pserver:anonymous@cvs_freebsoft_org:/var/lib/cvs checkout festival-freebsoft-utils

Po zadání prvního z výše uvedených příkazů vás vzdálený systém vyzve k autentifikaci, ale je nastaveno prázdné heslo, tudíž stačí žádost o zadání hesla pouze potvrdit.

Nyní by se měl (v adresáři, z nějž jste spouštěli cvs) objevit adresář festival-freebsoft-utils, otevřete jej. Nyní zadejte příkaz festival, čímž se spustí interpret příkazů tohoto serveru a zadejte:

load-path

Vypíše se vám cesta (mně se vypsalo /usr/share/festival), z níž si Festival načítá příslušné soubory. A právě do toho adresáře, který vám vypsal příkaz load-path, nakopírujte všechny soubory s přípnou scm, které se nacházejí v aktuálním adresáři (festival-freebsoft-utils).

Gnome Orca

Nyní si popíšeme postup, jímž nainstalujete odečítač obrazovky pro grafické prostředí GNOME. Mohlo by se zdát, že tak primitivní úkon, jakým bezesporu instalace balíčků je, si nezasluhuje ani zmínku, nicméně opak je bohužel skutečností. Balíček gnome-orca, který se nachází v oficiálních repozitářích, je totiž závislý na knihovně libgnome-speech7. Jedná se GNOMESpeech Driver (řečový ovladač pro GNOME), který je však oproti námi používanému Speech Dispatcheru značně neohrabaný. Mimo to, že celkem často padá, je taktéž mnohonásobněkrát náročnější na čas procesoru, a proto se jej zbavíme. Možná někteří z vás namítnou, proč bychom jej museli nutně odinstalovávat, Orca přeci nabízí volbu použitého serveru. To je pravda, nabízí, ale z jakéhosi (mně neznámého) důvodu jakmile zvolím jako řečový server SpeechDispatcher a jako syntetizér festival, je-li nainstalován GnomeSpeech, Orca začne použivát GnomeSpeech, i když tvrdí pravý opak :-)

apt-get remove libgnome-speech7 -y

Pokud jste měli nainstalovaný odečítač obrazovky Orca, vezme si jej s sebou taktéž, avšak to vám vůbec vadit nemusí. :-) Nejprve si nainstalujete všechny knihovny, které budou potřeba pro překlad programu.

apt-get build-dep gnome-orca

Vytvoří se adresář gnome-orca-x.y (kde x a y udávají verzi). Když jej otevřete, octnete se ve zdrojovém archivu odečítače. Zde nejprve upravíte soubory debian/control a debian/control.in, z nichž odstraníte řádku, která definuje závislost na libgnome-speech7 (v sekci Depends). Příslušný segment souboru tedy může (po úpravě) vypadat zhruba následovně:

	Package: gnome-orca
	Architecture: all
	Section: gnome
	Priority: optional
	Depends: ${misc:Depends},
	     ${python:Depends},
	     python-pyatspi,
	     python-gtk2 (>= 2.10),
	     python-glade2,

Nyní však ještě zbývá upravit soubor src/orca/settings.py tak, aby řádky začínající SpeechFactoryModules a SpeechServerFactory vypadaly následovně:

speechFactoryModules  = ["speechdispatcherfactory", "espeechfactory"]
speechServerFactory   = "speechdispatcherfactory"

Nyní máte vše připraveno ke znovupřeložení Orcy, pročež přejděte (nejste-li v něm) zpět do adresáře ./gnome-orca-x.y/ a zadejte následující příkaz:

dpkg-buildpackage

A na závěr tento balíček nainstalujte.

cd ../
dpkg -i gnome-orca*.deb

Tím je odečítač korektně nainstalován a spustíte-li jej (příkaz orca, či prostřednictvím nabídky Aplikace-Zpřístupnění-Čtečka obrazovky a lupa Orca) uvidíte, že je o poznání rychlejší a stabilnější se SpeechDispatcherem, než s GnomeSpeech Driverem.

SpeakUp

Instalace SpeakUpu, coby odečítače obrazovky pro konzoli, je skutečnou lahůdkou, zvláště pro uživatele začátečníka. Začneme tedy tím, co budete v průběhu následující práce potřebovat.

apt-get install kernel-package gcc git git-core speechd-up
 # (přičemž speechd-up musí být alespoň verze 0.5)

Jakmile máte tyto propriety nainstalovány, navštivte webovou stránku kernel.org, z níž si stáhněte archiv s tzv. vanilkovým jádrem (tj. čistým jádrem bez patchů). Jakmile jej stáhnete, přesuňte jej do adresáře /usr/src/, kde jej taktéž rozbalte a vytvořte symbolický odkaz, který se na něj odkazuje.

tar xjf linux-2.6.24.tar.bz2
ln -s linux-2.6.24/ linux

Nyní si stáhněte nejnovější verzi programu SpeakUp.

git clone http://linux-speakup.org/speakup.git

Vytvoří se adresář ./speakup, do něhož přejděte a proveďte opatchování jádra.

cd ./speakup
./install /usr/src/linux

SpeakUp patch lze použít jen na některá jádra (když jsem tímto způsobem překládal jádro naposledy, jednalo se o verzi 2.6.24).

A teď je na řadě ta nejhorší část celé práce - konfigurace jádra. Provedete ji zadáním příkazu menuconfig v adresáři /usr/src/linux, čímž se vyvolá menu, s jehož pomocí se provádí konfigurace. Jedná se většinou o nepříjemný proces (aspoň, je-li dělán poprvé), takže bych vřele doporučil něco si o něm přečíst. Já jen doplním, že vás budou zajímat položky v sekci Device Drivers - SpeakUp, kde je potřeba zapnout podporu SpeakUpu (nikoli jako modul, protože potom by se nám práce ještě více zkomplikovala) a rovněž "SpeakUp in UserSpace". Jakmile tedy máte jádro řádně nakonfigurováno, přejděte k jeho samotnému překladu, který bude (v závislosti na parametrech vašeho počítače) nějakou tu chvíli trvat.

make-kpkg clean
make-kpkg kernel_image kernel_headers --initrd --revision=2.6.24

Po dokončení kompilace se v /usr/src/ vytvoří příslušné debianní balíčky, které již velmi snadno nainstalujemte - dpkg -i /usr/src/prislusny_balicek.deb.

Předposledním krokem, který vám ještě zbývá udělat, je upravit konfigurační soubor programu speechd-up, který se stará o propojení SpeakUpu se SpeechDispatcherem (jedná se o soubor /usr/etc/speechd-up.conf). Upravíte jej následovně:

	Language "cs"
	SpeakupCoding "iso-8859-2"
	SpeakupCoding "iso-8859-2"
	LogFile "/var/log/speechd-up.log"

Krokem posledním je vytvoření rc skriptu pro SpeakUp (soubor /etc/init.d/speakup), který bude vypadat následovně:

	#!/bin/bash
	if [ -e /sys/module/speakup/parameters/synth ]; then
	    if [ "$1" == "stop" ]; then
	        echo "none" > /sys/module/speakup/parameters/synth
	        echo "* Stopping SpeakUp ... "
	        exit
	    fi
	    echo "soft" > /sys/module/speakup/parameters/synth
	    echo "* Starting SpeakUp ... "
	fi

A vše zakončíte změnou oprávnění a vytvořením symbolických odkazů do příslušných runlevelů (písmeno X označuje daný runlevel).

	chmod 755 /etc/init.d/speakup
	ln -s /etc/init.d/speakup /etc/rcX.d/S21Speakup

Závěrem bych ještě doplnil, že SpeakUp nepracuje s kódováním UTF-8, proto chcete-li jej používat jako výchozí odečítač obrazovky pro konzoli, bylo by záhodno změnit implicitní kódování konzole na ISO-8859-2 (viz předchozí díl Řečová syntéza v praxi aneb Rozmluvte svůj počítač).

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz