přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Orca - tak mluví GNOME

Orca - tak mluví GNOME

gnome.png

Dnešní díl se bude (konečně) věnovat ryze praktickým demonstracím práce nevidomého člověka s počítače. Dříve nežli s tím však začneme, dovolte mi, abych ještě upozornil na pár drobností, na které v předcházejícím článku již nevyšlo...


Nejprve bych (s politováním) zmínil skutečnost, že aktuální verze odečítače Orca (verze 2.24), jež je ve finální verzi pracovního prostředí GNOME téže verze, absolutně odmítá přistupovat k elementům navigačních kláves ve webovém prohlížeči Mozilla Firefox. Jedná se o dle mého názoru velmi závažný problém, zvláště, jedná-li se o finální verzi půlročního úsilí vývojářů GNOME. Problém je způsoben novou verzí AT-SPI, která byla integrována do GNOME. Na problém však existuje účinné řešení. Ke všemu budete potřebovat jednak programy pro práci s svn a taktéž knihovny nutné k překladu odečítače. Opět uvádím postup pro systémy založené na balíčkovacím systému APT.

apt-get install subversion gnome-common
apt-get build-dep gnome-orca

Nyní si stáhněte, přeložte a nainstalujte Orca z svn:

sudo -i
svn co http://svn.gnome.org/svn/orca/trunk orca
cd ./orca/
./autogen.sh
export PYTHONPATH=/usr/lib/python2.5/site-packages
./configure --prefix=/usr
make
make install

Tím byste měli mít zavedenu verzi odečítače Orca, která již korektně pracuje s navigačními elementy Mozilla Firefoxu.

Další věcí, kterou bych na tomto místě rád zmínil, je spouštění některých aplikací, ku příkladu správce balíků Synaptic. Ten je, jak jistě víte, nutno spouštět se superuživatelskými právy, neboť instalace nového softwaru je vyžaduje. Tím se však dostáváme do situace, kdy je proces spuštěn pod vlastníkem root a tudíž není možné (vzhledem k filosofii UNIX based systémů), aby Orca četl prvky takovéhoto okna. Nicméně, i na tento problém existuje velmi účinné řešení.

Nejprve si spusťte terminál a přihlaste se jako root (sudo -i) a následně vytvořte textový soubor /root/.orbitrc (např. nano -w /root/.orbitrc), který bude obsahovat následující řádky:

ORBIIOPIPv4=1
ORBIIOPUNIX=0

Nyní je třeba restartovat aktuální sezení GNOME a znovu se přihlásit. Jakmile je toto učiněno, stačí spustit terminál a zadat

sudo $prikaz_k_provedeni

kde si za proměnou prikaz_k_provedeni dosaďte libovolný program (např. synaptic) a zjistíte, že Orca v něm již korektně mluví. Pokud byste chtěli k takto přístupnému programu přistupovat i prostřednictvím systémové nabídky, je třeba upravit příslušný soubor *.desktop v adresáři /usr/share/applications/, kde je potřeba jednak změnit hodnotu u řádku terminal z false na true a taktéž před příkaz na řádce execute zadat sudo.

Ještě bych rád připomenul možnost takzvaného přístupného přihlášení. Jedná se o to, že odečítač / zvětšovač Orca je schopen pracovat i na přihlašovací obrazovce GDM. Je k tomu třeba udělat dvě věci. Jednak toto přihlašování povolit (nabídka Systém-Správa-Přihlašovací okno) a jednak povolit uživateli gdm práci se zvukem. Toho dosáhnete přidáním uživatele gdm do skupiny audio:

adduser gdm audio

Společně s přístupným přihlášením bych rád zmínil ještě jednu záležitost - automatické spouštění odečítače Orca po zavádění systému. Docílíte toho následujícím způsobem:

mkdir -p ~/.config/autostart
cp /usr/share/applications/orca.desktop ~/.config/autostart

Další směřování seriálu - poslechněte si start počítače

Nyní se počítač nachází ve stavu, kdy je připraven k použití nevidomým uživatelem, a proto bych rád nastínil následující průběh našeho seriálu. Již dnes si ukážeme, jak nevidomý člověk začíná s počítačem pracovat, v příštích dílech bych se rád věnoval několika málo vybraným programům, které je schopen nevidomý (ať už úplně nebo alespoň částečně) používat. Vše si (jak už jsem mnohokráte sliboval) budeme demonstrovat na přiložených audioukázkách.

Zde bych se chtěl omluvit za jejich sníženou kvalitu. Bohužel vzhledem k tomu, že zvuková karta počítače, na němž je nainstalován experimentální systém, nepodporuje technologii What U Hear, budou nahrávky pořizovány na digitální diktafon Olympus DS30.

Co se vlastně děje (ušima nevidícího), když zapnete počítač? První věcí, kterou uslyšíte, je nezaměnitelný zvuk chladiče a možná taky pípnutí indikující, že program BIOS uložený v paměti ROM byl úspěšně proveden, ale co dál? Vidící člověk se podívá na obrazovku a řekne si "Aha, zavaděč GRUB, vyberu si jádro, se kterým budu pracovat". Nevidomému však nezbývá de facto nic jiného, nežli si buďto zapomatovat položky v menu zavaděče (např. přečtením souboru /boot/grub/menu.lst), nebo vyčkat, až se zvolí implicitní jádro a způsob jeho zavádění (jedná se zpravidla o to nejnovější a u většiny distribucí proběhne zavádění bez problémů). V případě, že nastanou při zavádění nějaké potíže, je třeba, aby si nevidomý přizval k počítači nějaký ten humanoidní ScreenReader, který mu již pomůže systém zavést.

Doba potřebná pro zavedení systému je velmi proměnlivá v závislosti na použitém hardwaru a taktéž službách, které jsou v jeho průběhu spuštěny. Po zavedení se na obrazovce objeví přihlašovací okno GDM, v němž je nutno zadat své přihlašovací údaje - zde se mi velmi líbí kreativní přístup tvůrců distribuce Ubuntu, kteří provázali spuštění GDM se zvukem bubínku, takže nevidomý je schopen určit, kdy může zadat své přihlašovací údaje. Pro uživatele, kteří používají jiné distribuce, doporučuji, aby si nějaký zvuk pro GDM definovali (nabídka Systém-Správa-Přihlašovací okno).

Nyní tedy můžete vepsat své uživatelsko jméno, stisknout [Enter], heslo, opět stisknout [Enter] a za pár okamžiků se již ocitnete v GNOME, kde by vás za dalších pár okamžiků měl přivítat odečítač Orca. Je-li Orca spuštěn poprvé, vyzve vás k základnímu nastavení a následovnému restartu sezení (aby byla aktivována technologie usnadnění AT-SPI).

Na závěr dnešního dílu přikládám slibovanou zvukovou ukázku, v níž se můžete na vlastní uši vžít do role nevidomého a poslechnout si, jakým způsobem probíhá přihlášení a následné ukončení běhu systému.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz