přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Jabber - Instant messaging bez omezení

Jabber - Instant messaging bez omezení

jabber.png

Lukáš Faltýnek vás seznámí s Jabberem a programem Psi.


Instant messaging, neboli rychlá výměna textových zpráv, se za několik let od svého zrodu (1996) stal fenoménem elektronické komunikace. V současné době existuje několik hlavních, navzájem nekompatibilních uzavřených IM systémů, což uživatelům mnohdy komplikuje život. Především v případě, že chtějí vést rozhovor s uživateli, kteří využívají jiný proprietární IM systém.

Se vznikem Jabberu (1998) se situace mění výrazně k lepšímu. Uživatel již nepotřebuje pro užívání každého jednoho proprietárního systému užívat jemu příslušnou klientskou aplikaci, ale vystačí si s jediným Jabber klientem.

Pokud je vám vlastní situace, kdy okruh vašich přátel a spolupracovníků používá více proprietárních IM systémů, potýkáte se s problémy, které tato situace přináší. Nebo se jen chcete více dozvědět o Jabberu, jeho možnostech a jednom výborném Jabber klientu Psi, je tento článek určen právě pro vás.

Historie Jabberu sahá do roku 1998, kdy Američan Jeremie Miller založil projekt Jabber (do češtiny bychom slovo Jabber mohli přeložit jako brebentit, drmolit nebo štěbetat). Stalo se tak z potřeby uživatelů sjednotit různorodé IM systémy s uzavřenou architekturou (ICQ, AIM, MSN Messenger, Yahoo! Messenger a další) pod jeden systém, jehož architektura by byla otevřená a přístupná všem. Základem protokolu Jabber je XML. Část z něho je dnes standardizována jako XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protokol). Díky transparentnosti XML si může kdokoliv nad protokolem vytvořit vlastní funkce.

Architektura Jabberu velmi připomíná architekturu emailu. Jabber se skládá ze sítě distribuovaných serverů. K jednotlivým serverům se pak připojují příslušné klienty, které na nich mají zřízený účet a které jsou schopny díky distribuované síti serverů komunikovat s klienty přihlášenými na jiných Jabber serverech. Jeho nedílnou součástí jsou kvůli univerzálnosti transporty, aby uživatelé nebyli omezeni v komunikaci pouze v rámci jednotlivých Jabber serverů, což si na samém začátku Miller předsevzal.

Transport můžeme charakterizovat jako speciální agent nebo službu, která zabezpečuje přenos zpráv do proprietárních systémů (ICQ, AIM, SMS brána, RSS služba atd.). Pro každý proprietární systém je potřeba jeden transport. Jednoduše nastíněno, pokud chceme z Jabber klienta zaslat zprávu uživateli do u nás stále nejoblíbenějšího ICQ, komunikuje Jabber klient s Jabber serverem prostřednictvím XMPP protokolu. Na Jabber serveru je pak zpráva předána transportu určenému ICQ, který tuto zprávu přetlumočí do protokolu pro ICQ. A obráceně.

Hlavní výhody, které Jabber dělají skutečně silným protivníkem stávajícím proprietárním IM systémům, a tím dávají uživatelům důvod používat jej, jsou následující. Protokoly, které Jabber používá, jsou otevřené, plně zdokumentované a volně k používání. Kdokoliv si může vytvořit svůj klient nebo server. Provést vlastní rozšíření nad protokoly. Protokol XMPP, který Jabber využívá, je schválen organizací IETF (Internet Engineering Task Force) jako internetový standard. Nad protokoly XMPP se dále využívají rozšířené protokoly JEP (Jabber Enhancement Proposals). Systém je decentralizovaný. Každý si může spustit svůj vlastní server. A dokonce ho může v rámci svého uzavřeného prostředí, například firmy, provozovat lokálně.

Komunikace v systému je vysoce bezpečná, a to díky přímé podpoře šifrování prostřednictvím bezpečnostních protokolů SASL (Simple Authentication nad Security Layer), nebo TLS (Transport Layer Security), které jsou zapracovány do základu XMPP specifikací. Flexibilita Jabberu je vysoká. Kromě oblasti IM Jabber zvládá network management, sdílení souborů, monitoring vzdálených systémů, hry a jistě i mnoho dalšího. Jabber mohou taktéž používat klienty skryté za firewallem nebo proxy. Jabber obvykle komunikuje na portu 5222, nebo 5223, ale podporuje i HTTP tunneling. Poslední výhodou, kterou si uvedeme, je podpora Unicode. Komunikovat tedy můžeme v nejrůznějších jazycích.

Psi

Abychom mohli Jabber začít používat, musíme si ze všeho nejdříve zvolit a nainstalovat klient. Protože se Jabber klienty počítají řádově na stovky, není jednoduché vybrat si ten nejlepší z možných existujících. Zvlášť když se s Jabberem teprve seznamujeme. Za sebe mohu k vyzkoušení kromě Psi doporučit ještě Tkabber, který se mezi Jabber uživateli těší značné oblibě. A to hlavně kvůli podpoře MUC (Multi User Chat), která se do Psi plánuje implementovat v jeho příští verzi. V současné době Psi podporuje pouze Groupchat.

Vzhled programu Psi

Domovskou stránku klientu Psi nalezneme na adrese http://psi.affinix.com. Psi je multiplatformní klient pro platformy Linux, Microsoft Windows a Apple Mac OS X. Jak se na domovských stránkách píše, cílem projektu Psi je vytvořit silný, ale uživatelsky přívětivý Jabber/XMPP klient, který se přísně drží XMPP a JEP. To znamená, že Psi do sebe v žádném případě neimplementuje vlastnosti, které nejsou akceptovány Jabber komunitou. A zabezpečuje, že Psi bude vždy kompatibilní, stabilní a předvídatelný jak pro uživatele tak pro vývojáře.

Současná verze Psi je 0.9.2 a ke stažení je dostupná na domovských stránkách projektu v sekci Download. Potěšením pro mnohé, především začínající, uživatele Linuxu bude, že pro hlavní distribuce jsou ke stažení připraveny přímo RPM balíčky. Dále se na domovských stránkách nalézají i nejrůznější jazykové balíčky (bohužel bez češtiny), emotikony a ikony do rosteru. Čeští uživatelé, kteří po svém rodném jazyce v Psi přesto zatouží, nemusí zoufat. Najdou ji na http://malyjarda.cz. Zkoušel jsem jak češtinu tak i slovenštinu a musím konstatovat, že oba překlady jsou velmi zdařilé a nováčkům, kteří neovládají anglickou terminologii IM klientů, budou v mnohém nápomocny. Protože nepředpokládám, že si všichni stáhnout pro Psi češtinu, a angličtina je dostupná hned po nainstalování, budu dále v textu používat originální anglické popisky.

Nyní si popíšeme pár základů, týkajících se založení Jabber účtu, které nám umožní Psi používat. Po stáhnutí, nainstalování a spuštění Psi se na obrazovce objeví formulář vyzývající k otevření profilu. Profil umožňuje, aby Psi mohlo používat více různých uživatelů, například členů domácnosti. Každý uživatel má svůj unikátní profil s unikátním nastavením. Pokud Psi spouštíme poprvé, musíme si nejprve profil založit.

Nový profil

V profilu je pak nutno vytvořit účet (nebo se připojit k již existujícímu). Na rozdíl od účtů jiných IM systému se JID skládá ze dvou částí. První část tvoří jméno uživatele. Druhou část pak adresa serveru. První a druhá část se stejně jako u emailové adresy odděluje znakem @. Celé JID pak vypadá následovně: username@server_com. Uživatelské jméno si volíme libovolně. Adresu veřejného serveru pak musíme znát. Obsáhlý, ne však úplný, seznam veřejných serverů i s popisem služeb, ke kterým se můžeme registrovat, nalezneme na adrese http://www.jabberJabber.org/user/publicservers.php. Ze zkušenosti mohu doporučit zaregistrovat se k českému serveru njs.netlab.cz. Skutečné JID pak může vypadat následovně: lukas74@njs_netlab_cz. Poté už jen stačí vyplnit a potvrdit heslo, případně nastavit proxy a stisknout tlačítko "Registrace".

Registrace účtu

Teď, když jsme registrovaní, můžeme začít Psi a samozřejmě Jabber konečně využívat. Protože další popis uživatelského ovládání Psi je už nad rámec tohoto článku, mohu doporučit originální uživatelský manuál dostupný na stránkách projektu. Pokud však používáte, nebo jste někdy používali ICQ klient, nebude pro vás ovládaní Psi nijak složité. To proto, že ovládání a vzhled Psi má s ICQ mnoho společného. Záměr autorů. I když s nějakými nuancemi. Např. seznam uživatelů (contact list) používaný v ICQ, se v Psi (Jabber obecně) nazývá roster.

Jak jsem na začátku článku zmínil, díky Jabberu můžeme z klientů psát nejenom zprávy dalším uživatelům, ale i zasílat a přijímat emaily. Odesílat SMS zprávy. Využívat RSS kanály. Dostávat zprávy o počasí a mnoho dalšího. Na závěr si tedy ukážeme jak na to, abyste nemuseli dlouze tápat, ale hned od začátku mohli tyto služby začít využívat. Proto, abychom mohli jakoukoliv výše popsanou službu využívat, je potřeba si ze všeho nejdřív vybrat a následně zaregistrovat transport, který nám to umožní. Protože používáme Psi, který má velice dobře propracované zjišťovaní služeb (service discovery), není to nic složitého. Klikneme do spodního rohu základního okna Psi a vybereme položku "Procházet službami". Objeví se formulář, který pro daný Jabber server ukazuje dostupné služby. Jméno serveru, pro který chceme dané služby zobrazit, píšeme do textového pole "Adresa". Na požadovanou službu pak už jen stačí kliknout a zaregistrovat ji. Registrace každé služby může být velmi individuální, nebudeme se jí proto podrobně zabývat. Místo toho si uvedeme několik konkrétních služeb a jejich možností.

Výběr profilu

S výjimkou RSS se všechny nyní popisované služby týkají serveru njs.netlab.cz. Pro zaslání zprávy na email stačí poslat zprávu "Nová prázdná zpráva" ve tvaru user%server@smtp-t_netlab_cz. Pokud tedy chceme poslat zprávu na email jan.novak@seznam_cz, napíšeme do sekce "Pro" jan.novak%seznam@smtp-t_netlab_cz. Pokud nám uživatel emailu odpoví, jeho mail se nám objeví v rosteru.

Pro psaní SMS je nutné si výše popsaným způsobem zaregistrovat transport sms.netlab.cz a pak k tomuto transportu přiřadit uživatele (telefonní čísla, na která chceme SMS zasílat). Prostřednictvím tohoto transportu můžeme zasílat SMS do sítě Eurotel a Oskar. Zprávy o počasí můžeme pravidelně dostávat prostřednictvím transportu weather.netlab.cz. Zde si jen stačí zaregistrovat lokalitu, která vás zajímá. Ne všechny lokality, které byste si přáli, jsou bohužel dostupné. Poslední zajímavou službou, o níž se zmíním, je RSS. Přidat se dá jako kontakt, jehož JID je jabrss@cmeerw_net. Popis této zajímavé služby naleznete na stránce http://cmeerw.org/dev/book/view/30. Vše další je teď na vás. Příjemné "šepotání"!

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Faltýnek

Lukáš Faltýnek

Vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako analytik/programátor. Láskou k počítačům vzplanul v roce 1986, kdy dostal svůj první počítač Atari 800 XL. S Unixem se poprvé setkal před dvanácti lety. Chvíli nato pak s Linuxem, který si pro jeho svobodu zamiloval. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří literatura, kinematografie a cestování.


  • Distribuce: Ubuntu

| blogPublic Relations

Význam archivace e-mailů roste a jde o nedílnou součást kybernetické odolnosti

E-maily jsou jedním z nejcennějších a nejautentičtějších informačních zdrojů naší doby. Uprostřed pandemie exponenciálně vzrostl objem e-mailů, přičemž digitalizace a práce na dálku se staly jádrem kontinuity podnikání.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »