přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Torrentflux 1.5

Torrentflux 1.5

V jednom z minulych čísel ste mali možnosť dozvedieť sa, čo to vlastne torrent je a ako funguje. Predstavili sme vám kvalitného torrent klienta s názvom Azureus. Dnes vám chcem predstaviť ďalšieho člena torrent rodiny. Je ním program TorrentFlux.


Další člen rodiny

Je trochu odlišný ako Azureus, lebo funguje ako webová aplikácia, je napísaný v PHP a k svojmu fungovaniu potrebuje ešte MySQL a Apache. Umožňuje ovládanie všetkých downloadov cez browser odkiaľ len chcete. Poďme si teraz povedať, čo všetko budeme potrebovať na jeho úspešné spustenie a používanie.

Zistite si, či máte na svojom počítači nainštalované tieto balíky: Apache web server, PHP verziu 4. 1. x alebo vyššiu, MySQL databázový server. Poviete si, že neviete pracovať ani s PHP ani MySQL? To ale vôbec nevadí. Inštalácia je pomerne jednoduchá a určite ju hravo zvládnete. Ešte si môžete stiahnuť a nainštalovať aj PhpMyAdmin (www.phpmyadmin.net). Ten slúži na jednoduché vytváranie databáz v MySQL z pohodlia webového prehliadača. Ak máte vyššie uvedené programy nainštalované, dajte sa teda do práce.

Stiahnite si TorrentFlux z domácej stránky www.TorrentFlux.com (posledná verzia TorrentFlux-1.4) a ak nemáte PhpMyAdmin, stiahnite si aj ten. Teraz si možno poviete, načo vám bude takýto torrent klient, keď potrebuje toľko serverov na svoj beh. Povedal by som, že to má svoje opodstatnenie a určité výhody. Ak máte niekde server pripojený k Internetu rýchlou linkou, veľkou diskovou kapacitou, môžete pridávať súbory, ktoré chcete sťahovať zovšadiaľ. Jednoducho to spravíte na diaľku.

Inštalácia

Máte pripravené všetko, čo potrebujete? Super. Poďme teda na to. Program presuňte napríklad do adresára /home/user/install. Rozbaľte stiahnutý balík príkazom tar -xfvz TorrentFlux_1.4.tar.gz. Teraz sa presunieme do adresára, kde je rozbalený TorrentFlux, zistíte, že sa tam okrem iného nachádza podadresár, v ktorom je súbor TorrentFlux.sql. Ten nám poslúži na to, aby sme vytvorili databázu a ľahšie do nej nahrali potrebné údaje. Ak nemáte skúsenosti, ako sa v MySQL vytvárajú databázy alebo si celkom netrúfate, požiadajte niekoho skúsenejšieho. V tomto prípade sa vyžaduje aspoň minimálna znalosť práce s MySQL. Postup je následovný: z konzoly ako root zadajte mysqladmin -u root -p create TorrentFlux, systém si od vás vyžiada zadanie hesla na prístup do MySQL. Týmto krokom ste práve vyrobili databázu s názvom TorrentFlux. Ešte do nej potrebujete nahrať ostatné údaje a na to použijeme už spomenutý TorrentFlux.sql súbor. Znova budeme pracovať v konzole ako root. Ak sa nachádzate v adresári ~/TorrentFlux-1.4/sql stačí napísať:

[root@gucci TorrentFlux_1.4]# mysql TorrentFlux < TorrentFlux.sql

Do vytvorenej databázy sa naimportujú tabuľky potrebné pre správne fungovanie torrent klienta. V úvode som spomínal aj program s názvom phpMyAdmin. Podporuje veľa jazykov. Medzi nimi sú aj slovenčina a čeština. Preto tu nebudem opisovať postup ako úspešne vytvoriť databázu. Je to postup asi šiestich krokov.

V tomto okamihu máte polovicu práce úspešne za sebou. Rozbalený adresár presuňme do hlavného adresára webservera. Na mojom domácom počítači je to defaultný adresár vo /var/www/html. Pokiaľ máte vo svojom web servery nastavenú inú cestu, skopírujte TorrentFlux tam. Je to preto, aby sa nám zobrazila stránka TorrentFluxa v internetovom prehliadači ako na obrázku. Ešte zopár nastavení a TorrentFlux bude pripravený na prvé spustenie.

Konfigurácia

V ďalšom kroku potrebujeme upraviť súbor, ktorý má na starosti konfiguráciu celého fungovania TorrentFluxu - config.php. Bez úpravy tohoto súboru nám TorrentFlux nebude fungovať. Ten nájdete vo /var/www/html/TorrentFlux/html/. Súbor je veľmi dobre okomentovaný, a tak tu nebudem podrobne opisovať riadok po riadku. Spomeniem len najdôležitejšie položky, ktoré je potrebné nastaviť. V prvom rade musíte nastaviť meno databázy, v našom prípade to bude TorrentFlux, meno a heslo na prístup k MySQL databáze a neskôr k samotnému programu. Ďalej je potrebné nastaviť cestu, kam sa budú všetky stiahnuté súbory ukladať. Tu neskôr nezabudnite zmeniť práva adresára, (chmod 777) aby doňho bolo možné zapisovanie aj čítanie. Prekopírujte súbor btphptornado.py do /usr/local/bin/. Ak všetko dopadlo dobre, malo by stačiť, ak ako url napíšete http://localhost/TorrentFlux/html/index.php. Budete požiadaný o zadanie mena a hesla na prístup do programu. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí webové rozhranie TorrentFluxa. Od tejto chvíle môžete začať naplno využívať možnosti programu.

Image

Prvé spustenie

Hlavné okno programu obsahuje internetové odkazy na torrent linky, kde sa dá nájsť množstvo torrent súborov. Okrem týchto liniek obsahuje aj záložky: home, directory, history, my profile, messages a admin. Home je v podstate úvodné okno, ktoré sa otvorí pri spustení. Záložka alebo tlačidlo Directory obsahuje adresáre pre download alebo upload. History už podľa samotného názvu obsahuje podrobný výpis toho, čo sa sťahovalo alebo odosielalo z počítača. My profile obsahuje informácie o užívateľovi. Umožní vám zmenu hesla, výber témy, zmenu jazykového prostredia. Napriek tomu, že program disponuje jedenástimi jazykovými mutáciami, češtinu a slovenčinu by ste hľadali zbytočne. Myslím si však, že to už v dnešnej dobe nehraje až tak dôležitú úlohu.

V ponuke programu nájdete aj možnosť posielania správ medzi jednotlivými užívateľmi. Keď sa prihlásite do programu TorrentFlux a nejaký užívateľ vám poslal správu, budete na ňu upozornený blikajúcim tlačidlom Messages. Myslím, že je to celkom praktické. Ako superuser máte možnosť monitorovať celkove dianie na TorrentFluxe, vytvárať nových užívateľov, monitorovať, kto je práve prihlásený, čo, odkiaľ alebo kam sa práve posiela, sťahuje. Z ďalších praktických vlastností spomeniem napríklad to, že program sleduje zaplnenosť disku a graficky to zobrazuje. TorrentFlux má zabudovaný aj RSS Feeds. Ako to celé funguje? V nastaveniach si môžete nadefinovať stránku, ktorú chcete sledovať a ak sú na danej stránke nejaké novinky, RSS ich zobrazí.

Download súborov

Ak ste sa dostali až sem, tak vám gratulujem. Poďme skúsiť či TorrentFlux funguje tak, ako očakávame. Nájdite si nejakú linku, ktorú chcete stiahnuť. Určite viete, že musí mať príponu .torrent. Okrem iného ponúka program aj vyhľadávač torrent súborov. V novom okne sa vám zobrazí výsledok hľadania zo stránky supernova.org, ktorá je použitá ako hlavná vyhľadávacia stránka. Predpokladajme teraz, že viete čo hľadáte, ale neviete, kde to presne je. Nevadí - zadajte dotaz do integrovaného torrent vyhľadávača. Pokiaľ to, čo hľadáte, existuje ako torrent súbor, určite to nájde a zobrazí.

Image

Skopírujte linku, vložte ju do TorrentFluxu a stlačte Get File. Samotné sťahovanie súboru začne až vtedy, keď stlačíte malú ikonu so zelenou šípkou. Ak chcete zistiť nejaké informácie, kliknite si na Status a zobrazia sa vám podrobné informácie, ako sú: počet percent stiahnutého súboru, zostávajúci čas, rýchlosť downloadu aj uploadu, prihlásený užívateľ, rýchlosť downloadu alebo uploadu. Stránka je nastavená tak, že sa automatický obnoví každých 60 vterín. Ak budete mať pocit, že potrebujete kratší čas na obnovenie stánky a častejšie zobrazovanie informácií o sťahovaných súboroch, zmente si tento čas v už spomenutom konfiguračnom súbore config.php, konkrétne riadok 68.

Image

Zhodnotenie

Napriek tomu, že je s inštaláciou TorrentFluxu trošku viac práce a nastavovania, je to veľmi dobrý kandidát na sťahovanie torrent súborov. Grafické prostredie plne vyhovuje bežným požiadavkám. Škoda len, že nedokáže torrent súbory aj vytvárať. Možno sa tejto funkcie dočkáme v niektorej z budúcich verzií. Veľkú výhodu vidím práve v tom, že aplikácia môže bežať na vzdialenom servery a súčasne ju môže využívať viac klientov. Mimochodom, vďaka tomu, že využíva PHP, MySQL a Apache, môže fungovať aj pod inými operačnými systémami. A ak viete programovať v PHP a MySQL, môžete si TorrentFlux prispôsobiť k vašemu obrazu.

Vďaka tomu, že je multi-užívateľský, si každý klient môže prispôsobiť podľa seba nastavenie jazyka alebo vzhľadu. No a úplne na koniec asi toľko, že pokiaľ som stihol dopísať tento článok, bola vydaná verzia 1.5. Zaujal vás tento produkt? Ak áno, myslím, že stojí zato vyskúšať TorrentFlux a tak prispieť k jeho rozšíreniu medzi linuxovou komunitou.

Nahoru

Odkazy

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz