přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně

Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně

kde.png

KDE4 je dnes v linuxových systémech jedním z nejpoužívanějších pracovních prostředí. Po více než deseti letech vývoje máme možnost používat verzi, která si nezadá s konkurencí a představuje naprostou technologickou špičku softwarového vývoje obecně.


S použitím nových technologií v KDE4 však také souvisejí jeho vyšší nároky na výkon počítače. Klíčovou roli hraje grafická karta, která musí mít správné ovladače a ty musí být správně nastaveny. Máte-li starší počítač, použití KDE4 vám mnoho radosti nepřinese – jeho běh bude zřejmě pomalý.

KDE4 představuje komplexní prostředí, jež nabízí programy pro každou uživatelskou činnost. Ty jsou navíc schopny využívat společné zdroje a spolupracovat, což zvyšuje efektivitu jejich použití. Celé prostředí je postaveno na nových technologiích, které mají za úkol ulehčit uživatelům práci, byť jim to dnes ještě tak nepřipadá.

Typické aplikace prostředí KDE4

Pro pracovní prostředí KDE4 existují typické aplikace, jejichž přehled je v tabulce. Velká většina z nich dokáže pracovat s novými technologiemi prostředí, které jsme zmínili výše, případně se jim této schopnosti brzy dostane. V prostředí KDE4 lze samozřejmě spouštět i jakékoliv jiné aplikace jako např. Firefox nebo OpenOffice.org, tabulka slouží k základní orientaci a není v žádném případě konečná.

Program

Účel

Dolphin, Krusader

Správci souborů, naše články: KDE4: Správce souborů Dolphin, Správa souborů s Krusaderem

Konqueror

Webový prohlížeč

Okular

Prohlížeč PDF dokumentů a dalších formátů

KMail

Práce s e-maily

Kontact

Vedení osobní agendy – poznámky, deník, kalendář, upomínky a další; zahrnuje Kmail

Gwenview

Prohlížeč obrázků s funkcemi pro hromadnou správu a export do webových galerií (Flickr, Picasa a další): Export fotek do fotogalerií pomocí KIPI pluginů a Gwenview

Amarok

Správce a přehrávač hudební sbírky (články o Amaroku)

Kaffeine

Přehrávač filmů, hudby, DVB televize: Digitální televize v Linuxu a přehrávač Kaffeine

Digikam

Správce fotografických sbírek, pokročilá práce s fotoaparáty: KDE a aplikace na úpravu a správu fotografií a obrázků

KOffice

Kancelářský balík obsahující textový editor, tabulkový kalkulátor, vytváření prezentací a další součásti

Kopete

Komunikační program pracující s ICQ, Jabberem, Skype a dalšími protokoly

Scribus

Aplikace pro sazbu tiskovin a letáků (DTP): Sadzba knihy v Scribuse

K3b

Program pro vypalování CD a DVD: Vypalujte CD s přehledem: K3b

Pracovní plochy, widgety a aktivity

Pracovní plocha KDE4 je velmi podobná plochám v jiných operačních systémech a pracuje se s ní zažitým způsobem. Na druhou stranu právě tato část prostředí obsahuje velké množství funkcí, které jsou pro uživatele nové a oni jim často nerozumí. Podívejte se rovnou na obrázek - v dolní části obrazovky je základní ovládací prvek - panel. Zbytek obrazovky tvoří pracovní plocha, na kterou jsou umisťována okna spuštěných programů. Plocha i panel jsou prostorem pro ikony a miniaplikace – jedním slovem widgety [vidžety].

Upravené KDE4 v Mandriva Linuxu 2010Upravené KDE4 v Mandriva Linuxu 2010

 

V dřívějších verzích se používalo slovo plasmoid. Aktuální verze KDE4 už by měly podle mých zkušeností používat slovo „widget“, ve skutečnosti jde jen o změnu pojmenování.

Pod pojmem widget si můžete představit prvek na ploše, který nefunguje jako pouhá ikona a odkaz na soubor nebo adresář. Widget toho umí mnohem víc a chová se spíše jako aktivní miniprogram -- může například zobrazovat obsah adresáře, teplotu procesoru, signál wifi, RSS kanál z webu či jiné informace. Widget se přidává z kontextové nabídky panelu nebo plochy.

Přehled widgetů najdete ve starším článku KDE4: Představujeme plasmoidy a v knize Mandriva Linux 2010 CZ.

Pracovní plochu nemusíte mít jen jednu, můžete jich mít více. Počet ploch si můžete nastavit v ovládacím centru KDE4, modul Pracovní plocha, sekce Virtuální plochy. Je ale logické, že v jeden okamžik uvidíte jen jednu, na jinou plochu se můžete přepnout pomocí klávesové kombinace nebo widgetu Přepínač ploch. Plochy pak fungují jako políčka filmu – existuje jich více a vy se mezi nimi přepínáte. Na každé ploše jsou zobrazeny ty programy, které jste na ní spustili. Funguje to úplně stejně jako v jiných prostředích, např. Gnome.

Nastavení virtuálních ploch v KDE4Nastavení virtuálních ploch v KDE4

 

Podobně jako ploch můžete mít také více panelů. I když je hlavní panel běžně v dolní části obrazovky, můžete jej přesunout nahoru nebo do stran. Stejně tak si můžete vytvořit své vlastní, zcela nezávislé panely a na ně si umístit widgety.

Originálním prostředkem jsou v KDE4 tzv. aktivity (někde překládány jako „činnosti“). V podstatě jde o pohled na již existující plochy a panely (a jejich obsah). Aktivita slouží podle vývojářů k tomu, aby si uživatel rozdělil jednotlivé widgety do skupin podle zaměření (tedy aktivit) a mezi nimi se pak přepínal, přičemž nastavení ploch a panelů se nemění, mění se právě jen použité widgety. Příklad vidíte na obrázku, kde jsou „na kostce“ zobrazeny čtyři aktivity v situaci, kdy je aktivovaná pátá plocha.

Čtyři aktivity nazírané z páté plochyČtyři aktivity nazírané z páté plochy

Aktivity jsou určeny pro kategorizování různých činností, které člověk na počítači během dne vykonává; pokud ale nepracujete s počítačem celý den, velké opodstatnění pro vás aktivity mít nebudou, praktičtější jsou klasické plochy. Z tohoto důvodu přišli vývojáři s funkcí, která aktivity potlačuje a ty se pak chovají jako běžné plochy (viz dále).

Pokud jste si osvojili koncept virtuálních ploch, které jsou chápány jako pohled na spuštěné úlohy (programy), pak chápejte aktivity jako pohled na existující plochy. Jde o další rovinu, jakou se lze dívat na pracovní prostředí, přičemž se více zobecňuje.

Ještě zbývá objasnit pojem Plasma, se kterým se setkáte. Plasma je program, který zajišťuje prostředí pro plochy, panely, widgety, aktivity. Zkrátka je to hlavní rozhraní, které není příliš vidět, ale bez něhož by celé KDE4 nefungovalo, je jeho páteří. Plasmu lze velmi málo nastavovat, není to uživatelský program. Tabulka Vztahy mezi plochami, panely a aktivitami se snaží poukázat na společné a rozdílné vlastnosti zmíněných částí pracovního prostředí.

Nastavení ploch a panelů je společné pro všechny plochy i panely; nastavení aktivit je odlišné – každá aktivita se nastavuje zvlášť. Widgety jsou společné plochám a panelům a odlišné pro aktivity. Na obrázku vidíte, že každá aktivita (obdélník s obrázkem) má jiné pozadí a jiné widgety, kdybyste přepnuli plochy, tapeta ani widgety se nezmění. Spuštěné programy jsou na každé ploše i aktivitě jiné, na panelu se zobrazují buď všechny, nebo jen ty z aktuální plochy – podle nastavení widgetu Správce úloh.

Prvek prostředí --->

Plochy

Panely

Aktivita

Nastavení pro prvek prostředí je

společné

společné

odlišné

Použité widgety jsou v rámci prvku prostředí

společné

společné

odlišné

Spuštěné programy jsou pro prvek prostředí

odlišné

společné nebo odlišné, podle nastavení widgetu Správce úloh na panelu

společné

Nastavení tapety je pro prvky

společné

tapeta není

odlišné

Nastavení motivu je pro prvky prostředí

společné

společné

společné

Vztahy mezi plochami, panely a aktivitami

Nastavení Plasmy a aktivit

 

Nabídka pro ovládání PlasmyNabídka pro ovládání Plasmy

Nejmenším prvkem celé soustavy je widget; widgety jsou umisťovány na plochu nebo na panel. A plocha nebo panel jsou prvkem, se kterým pracuje Plasma, hlavní rozhraní a zastřešující technologie. Mezi virtuálními plochami se můžete přepínat díky widgetu Přepínač ploch nebo pomocí klávesových zkratek.

 

Nastavení zmíněné Plasmy je přístupné přes ikonu Plasmy (paletka neboli „kešu“). Máte-li horní panel, pak se místo paletky zobrazuje ouško karty s názvem aktivity. Pokud na ikonu/ouško klepnete, zobrazí se nabídka s několika položkami. Položka Přidat widgety přidá na plochu nebo panel nové widgety (což jde např. také pouhým přetažením pomocí myši na cílovou pozici). Položka Nastavení pohledu na plochu nebo Nastavení 'Pracovní plocha' umožňuje upravit tapetu pozadí, Uzamknout widgety zabrání přidávání dalších widgetů, Nastavení zkratek slouží k úpravě klávesových zkratek pro ovládání Plasmy a plochy a konečně poslední Oddálit je přesně ta položka, na kterou klepněte – oddálí plochu tak, abyste viděli náhled na všechny existující aktivity.

Pohled na aktivityPohled na aktivity

 

Vlevo se zobrazí nabídka pro ovládání aktivit, v níž můžete přidat další aktivitu nebo řídicí panel Plasmy (dashboard) ještě jednou oddálit. Důležitá je položka Nastavit Plasmu..., kde lze aktivotat volbu Rozdílná aktivita pro každou plochu. Znamená to, že pak na každé ploše můžete mít jiné pozadí.

Nastavení pracovní plochy PlasmaNastavení pracovní plochy Plasma

 

Subjektivní vysvětlení

Plocha prostředí umožňuje různým způsobem měnit (tapety) pozadí, nastavení je ale stejné pro všechny plochy, a ty nelze odlišit. Z toho vyplývá, že nelze mít na každé ploše jiné pozadí – plocha se od plochy liší jen spuštěnými programy (plochy mají stejné pozadí i widgety). Ukázalo se ovšem, že ani aktivity nejsou připraveny pro nezávislou změnu pozadí – ačkoliv má každá aktivita jiné widgety, pozadí zůstává stejné, takže při přepínání ploch v rámci aktivity se pozadí nemění.

Kvůli různým pozadím na ploše bylo nutné přepínat aktivity, což vedlo jednak k popření celého smyslu aktivit a také k obrovskému zmatku – pokud jste zvyklí na čtyři plochy, museli byste si vytvořit čtyři aktivity a několik ploch smazat (KDE4 má na začátku 2-4 podle distribuce). Dále by pak bylo nutné kompletně přemapovat klávesové zkratky a nakonec si vše zapamatovat a s novou verzí případně zopakovat.

Vývojáři tedy – podle mého názoru kvůli tlaku uživatelů – zabudovali do Plasmy hack, který umožní, že se aktivita chová jako plocha. Toto nastavení není bohužel příliš dobře dostupné a celé se to špatně vysvětluje. Pokud máte několik ploch a několik aktivit, při aktivování této funkce o toto nastavení přijdete, takže zvažte, jestli vám to za to stojí.

Ačkoliv je celé prostředí dobře promyšlené a technologie se postupně přesunují do oblasti praktického použití, smysl celého konceptu aktivit mi uniká. Chápu, jak to funguje, ale nevím, proč to vývojáři vymysleli. Ačkoliv na počítači pracuji mnoho hodin denně i nočně, nejenže aktivity nepotřebuji, ale ani nevím, jak bych je využil (a to jsem se o to snažil).

Otázky a odpovědi k prostředí KDE4

Následujících několik dotazů a odpovědí snad napomůže k pochopení, jak vše pracuje a jak nastavit některé věci, které jsou nové nebo se nastavují jinak než v prostředí KDE3.

Jak změním pozadí plochy?

Klepněte na ploše pravým tlačítkem, vyberte Nastavení 'Pracovní plocha' nebo Nastavení 'Pohled na složku' a v zobrazeném okně můžete určit typ pozadí. Může to být jedna tapeta, promítání více obrázků, barva a další efekty.

Jak nastavím na každé ploše jinou tapetu?

Klepněte na symbol paletky vpravo nahoře; pokud používáte horní panel, pak se místo paletky zobrazuje ouško s názvem aktivity, obvykle Deskop. Vyberte z nabídky Oddálit a na přehledu aktivit pak v nabídce vlevo položku Nastavit Plasmu. Zatrhněte přepínač Rozdílná aktivita pro každou plochu. Je možné, že přijdete o nastavení stávajících ploch! Nyní klepněte na ikonu s lupou u některé aktivity, přesunete se do ní. Po novém přihlášení se každá plocha bude chovat jako aktivita a ty mají pozadí odlišné.

Nechci žádné aktivity ani Plasmu, jak se toho zbavím?

KDE4 má naprosto novou a progresivní koncepci. Její součástí je Plasma a aktivity. Z toho vyplývá, že zbavit se ani jednoho nelze. Stále se jedná o technologii, jejíž výhody se teprve dostaví, stejně jako desítek dalších. V současnosti běžný uživatel nepozná, že nějaká Plasma existuje, pokročilý uživatel uživatel už může využívat jejích předností.

Jak zarovnám ikony do mřížky?

Kontextová nabídka plochy a položka Ikony | Zarovnat do mřížky. Tamtéž lze ikony proti změnám uzamknout.

Jak smažu widget?

Nejprve musí být widgety odemčené – kontextová nabídka plochy, položka Odemknout widgety. Pak na widget najeďte kurzorem myši a v zobrazené boční liště klepněte na ikonu křížku.

Jak aktivuji 3D efekty a „kostku“?

O kostku se jedná jen v případě čtyř ploch. Efekty zapnete v ovládacím centru KDE4, sekce Pracovní plocha | Efekty na ploše, přepínač Povolit efekty plochy. Předpokladem jsou správně nastavené ovladače grafické karty a správné nastavení grafického režimu.

Po vložení DVD média mi systém nabízí programy, které nepoužívám. Jak tam dostanu svůj oblíbený přehrávač?

Bude nutné tuto akci vytvořit ručně, což lze zařídit v nastavení KDE4, karta Pokročilé, modul Akce zařízení. Nejlepší postup bude, když se necháte zcela inspirovat existující akcí a vytvoříte svou vlastní – případně některou nepotřebnou prostě opravte (zadejte jméno svého programu). Může to být případ přehrávače Dragon, který toho moc neumí, kdežto SMplayer zvládne vše.

Kde se nastavuje, aby byla klávesa NumLock po startu zapnutá?

Nastavení KDE4, Správa počítače | Klávesnice a myš | Klávesnice | NumLock při spuštění KDE.

Prostředí KDE4 se věnuje kniha Mandriva Linux 2010 CZ, která již byla zmíněna. Podpořte LinuxEXPRES a kupte si ji u Liberixu. Získáte kvalitní aktualizovanou příručku (KDE, GNOME, LXDE, ladění pro starší a pomalé stroje) a podpoříte rozvoj tohoto portálu. Liberix za sebou má výsledky. Sledujte nás, jsme vaše neziskovka, žádnou jinou nemáte.

Nahoru

Příspěvky

Chybný odkaz na knihy
al 7. 12. 2009, 08:51:51
Odpovědět  Odkaz 
Na konci článku je odkaz na knihy u Liberixu se dvema teckami (http://www.liberix..cz/knihy/) a tak nefunguje.
Vlastimil Ott Re:Chybný odkaz na knihy
Vlastimil Ott 7. 12. 2009, 10:29:20
Odpovědět  Odkaz 
Díky, opraveno
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
peha 7. 12. 2009, 10:15:50
Odpovědět  Odkaz 
nemam rad instruktazni videa - snad ve vsech se vzdycky tak minutu a pul nic nedeje a pak trva dalsi minutu a pul, nez se udela par kliku na ikonku...
Vlastimil Ott Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vlastimil Ott 7. 12. 2009, 10:29:38
Odpovědět  Odkaz 
Díky, polepším se.
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Jirka 7. 12. 2009, 11:06:27
Odpovědět  Odkaz 
Malinko off-topic (nebo spíš špatné místo?), přesto se zkusím zeptat: nedokážu v KDE 4 dosáhnout toho, aby se mi ikona Koše měnila podle jeho obsahu (plný/prázdný). Resp. zkusil jsem to podle modifikovaného postupu pro KDE 3.5 (v definičním souboru Koše se popíší obě možné ikony), změna ikony ale funguje až po restartu X-serveru...
Nevěděl by někdo řešení? S KDE 4 spíš zatím bojuju, nacházím nejrůznější chyby a zvykám si ;-)
Díky.
Vojtěch Zeisek Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vojtěch Zeisek 7. 12. 2009, 15:12:07
Odpovědět  Odkaz 
Tohle mi fungovalo ve výchozím stavu. Postě jsem přidal nový widget koš a bylo to. Nepokoušíte se náhodou použít koš jako v KDE3, tedy soubor .desktop? To bych se pak nedivil, že to nejde. :-)
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Jirka 7. 12. 2009, 19:15:13
Odpovědět  Odkaz 
Vojtěch Zeisek: ano, máte pravdu, přidání widgetu to vyřešilo. Po pravdě řečeno nedokážu přesně zopakovat postup na umístění koše, který jsem použil původně, ale přidání widgetu to nebylo. Snad proto, že jsem ho chtěl mít ve "složce plochy" a tam přidat nešel? Nevím...ještě budu muset ujít kus cesty, abych filosofii KDE 4 pochopil ;-)
Prvky pracovního prostředí
Pavel Fric 7. 12. 2009, 19:53:43
Odpovědět  Odkaz 
Widgety jsou pro mě třeba "malé programy", ale už jsem to slovo někde překládal i jako prvky, takže je to pro mě zastupitelné. Jak jsem někde napsal, sice zajímavé, ale jazykově mnohem lidovější, pro mě až příliš, by bylo označovat je jako "prográmky" - podle chápání jednoho borce, který rozlišoval programy a prográmky, asi podle toho, jakou jim přisuzoval velikost. :-)

Že se mi to plete ("Všechno jsou to banány", nebo "Všechno jsou to pomeranče", a nemám v tom přesně rozlišující systém vystihující strukturu ve stylu: hlavní a ještě hlavnější: To mi nevadí. Nejpřesnější je pro mě stejně jen naprostý protiklad překladu, a tím je stejně jen vše vysvětlující a vystihující anglické slovo "widget"; "terminus technicus vulgo obscurus). On si pod tím "každý něco představí".
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
jirka11 8. 12. 2009, 09:50:26
Odpovědět  Odkaz 
Mam dotaz na tuhle vetu. "představuje naprostou technologickou špičku softwarového vývoje obecně." Zni mi dobre, ale neni to prehnane? V cem to vlastne za spicku povazujete? Ja bych rekl ze by to mozna mohla byt spicka kdyz by to byla stabilni verze, ale tohle je sice hoodne dobra verze, ale kdyz mam zapnute graficke efekty a pustim virtualbox, operu a hudbu pak zacnu kopirovat na disk tak mi to nekdy zamrzne nekdy se to jen sekne a pak v klidu pokracuju dal, ale takhle by se spicka nemela chovat. Jo kdyby fungovalo na jednicku vse co KDE4 nabizi tak bych mohl souhlasit, ale takhle nemuzu.
Mam Acer Extenza 5230E myslim ze jeho vykon by to vsechno vyse uvedene mel zvladnout.
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Lukas 8. 12. 2009, 15:58:22
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak docilim toho abych misto toho trapneho nahledu na slozku, mel normalni klasickou plochu s ikonama ? Samozrejme widgety a podobne srandy mohou zustat.

Dekuji
Vlastimil Ott Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vlastimil Ott 8. 12. 2009, 16:43:48
Odpovědět  Odkaz 
Co to je "klasická plocha s ikonama"? V čem se liší od "náhledu na složku", když je to úplně to stejné? To jako myslíte, že ta stará opěvovaná plocha fungovala jinak? Ne, byl to obsah adresáře Desktop nebo Plocha. Úplně stejné jako teď, akorát máte navíc widgety. Nechápu. :-/
Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
jirka11 8. 12. 2009, 17:08:24
Odpovědět  Odkaz 
Ja to chapu. On se jen pta jak to udelat, no a to je jednoduche :) na plose kliknu na prave tlacitko mysi a z nabidky vyberu "nastaveni pracovni plocha" a tam to je pod polozkou "aktivita plochy"

Re: Vlastimil Ott. Myslim ze kazdy ma pravo uzivat plochu jak mu to vyhovuje, nevidim problem v tom ze chce klasickou plochu.
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vlastimil Ott 8. 12. 2009, 18:23:15
Odpovědět  Odkaz 
Mně je to šumák a nikomu to neberu, jenže Lukas píše "misto toho trapneho nahledu na slozku, mel normalni klasickou plochu s ikonama", což je nesmysl. Náhled na složku JE klasická plocha, ať už se tím myslí cokoliv (já to chápu jako klikací ikony na ploše). Nechápu, proč píše, že je to trapné, na což se ptám výše.
Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
jirka11 8. 12. 2009, 19:24:20
Odpovědět  Odkaz 
nejde nez souhlasit :) takhle jo :) omlouvam se
Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Lukas 9. 12. 2009, 10:04:17
Odpovědět  Odkaz 
Ono jde hlavne o to, ze je to male a jaksi nesympaticke. Pokud, jak pisete to ma stejnou funkcnost (je mi jasne ze plocha je nahled na slozku) tak potom nechapu proc to scvrkli do takoveho maleho okynka...ikdyz kazdy ma asi jiny vkus.

Jinak diky jirkovi za daru.
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vlastimil Ott 9. 12. 2009, 10:24:26
Odpovědět  Odkaz 
Do jakého okýnka? Vy to nemáte na celé ploše? Proč se neřídíte tím, co vám radíme? Pak vznikají komunikační šumy a předsudky... :-(

http://www.linuxexpres.cz/img_full/nastaveni-typu-plochy-v-kde4
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Lukas 9. 12. 2009, 10:37:01
Odpovědět  Odkaz 
No dekuji za obrazek, ale pochopil jsem to jiz z rady od jirka11. Sum neprodukuji :) byla to vcelku jednoducha otazka na kterou jsem dostal jasnou odpoved (ikdyz ne od Vas).

To male okynko o kterem jsem mluvil je vychozi nastaveni snad v kazde distribuci, kterou jsem videl. Je mi nesympaticke, klaustrofobicke a ano "trapne", proto jsem se ptal jak to zmenit.
Vlastimil Ott Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Vlastimil Ott 9. 12. 2009, 13:46:41
Odpovědět  Odkaz 
Myslel jsem, že jste si proletěl článek, který se pod tímto objevuje jako související: http://www.linuxexpres.cz/software/uvod-do-kde4-pracovni-plocha-a-plasma Po pravdě mě nenapadlo, že zrovna tohle je nejasné...

Šum produkujete, zrovna v Mandriva Linuxu to je jinak, než tvrdíte (a diskutujeme pod článkem, který je na MDV založený). Navíc z vašeho prvního dotazu vůbec nevyplynulo, že máte Pohled na složku jako malý widget - vypadalo to, že jste jeden z notorických stěžovatelů na cokoliv kolem KDE4.

Ale ok, už je to vyřešeno...
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
AK-81 13. 12. 2009, 20:44:58
Odpovědět  Odkaz 
Díky za "šum", zrovna tohle nastavení se mi právě taky šiklo. Teď je to mnohem lepší...
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
František Sousedík 18. 01. 2010, 13:07:43
Odpovědět  Odkaz 
Díky za článek. A snad poradíte.
Přešel jsem na KDE 4. Myslím však, že i v KDE 3.5 jsem měl Krusader 2 (tentýž). Nefunguje mi klávesová zkratka pro vlastnosti. Nadefinovaná po instalaci je. Nefunguje. Pokud nadefinuji vlastní, Alt+Enter, pak do vypnutí Krusaderu funguje. Nekoliduje to se stejnou kombinací, kterou bych zadal jinde. Prostě záhada. Vlastnosti velmi často používám, takže mi to velmi schází.
Neuloží se mi žádná změna klávesových zkratek. Jak to udělat? To by zřejmě pomohlo.
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
lubos 20. 01. 2010, 08:51:09
Odpovědět  Odkaz 
dobry den, prosim Vas, jak je mozne upravit, nastavit kontextove menu kde4 tak aby po stisknuti praveho tl.mysi byla k dispozici ponuka "odeslat jako prilohu", jsem na to zvyklej z gnome a chybi mi to.

dekuji
Pracovní prostředí KDE4 – časté dotazy a odpovědi na ně
Daniel 13. 01. 2011, 11:53:17
Odpovědět  Odkaz 
Mám skromný dotaz,
Rád bych docílil tohoto nastavení > 4 plochy, každá plocha jinou tapetu + plynulé otáčení "kostka" (momentálně se mi to točí v rytmu 1-2-1-3-4-3-1-... místo 1-2-3-4-1... nevím proč ale skáče to jako po řádcích a ne dokola)
1 plocha - panel nástrojů + různé widgety
2+3+4 plocha bez panelu a také s různými wigety (jen jeden daisy)

Vše by mi i šlo ale panel je buď všude a nebo nikde.
Pokud někdo poradí , a nebo ještě lépe nahraje obrazovku s nastaveníma budu rád.
Děkuji Daniel

Odpovědět

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz